Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Kan en levatorskada läka?

Kan en levatorskada läka?

woman lacing up her gray and pink nike low top athletic shoe

Kan en levatorskada läka?

“Hej! För ett tag läste jag något om en person som beskrev att hon haft en levatorskada som läkt eftersom hon tränat på något speciellt sätt. Jag undrar om du vet något om hur det funkar?”

Läsarfråga

Levator ani

Levator ani är en muskelgrupp som utgör den stora muskelmassan i bäckenbotten. Den har formen som en skål eller tratt, där den övre vidare sidan klär insidan av bäckenten och den nedre delen är närmast kroppsöppningarna. Denna muskelgrupp har också en slits, som ett U i mitten där den släpper igenom urinrör och vagina, och en öppning längre bak där den släpper igenom tarmen. När du föder vaginalt kommer U:et vidgas kraftigt när barnet passerar. I vissa fall blir passagen så pass våldsam eller utsträckningen så pass omfattande att muskeln går sönder. Levator ani kan gå sönder på flera olika sätt.

Om den går sönder bak mellan slidan och ändtarmen (som vid en djup vaginal bristning) är det möjligt att laga skadan när man syr bristningen bak mot mellangården. Men om muskeln blir skadad allra längst fram innebär det att den släpper fram mot pubisbenet. Detta går inte att laga. Det finns också ett spektrum mellan utsträckt men hel-muskel och utsträckt men med mindre skador. Kort efter en förlossning är allt så pass utsträckt att det är svårt att särskilja en väldigt utsträckning med små skador som kan läka från en stor, som inte alls kommer kunna återhämta sig.

Normalt att det läker

När man i studier undersöker kvinnor kort efter förlossningen och sedan upprepar samma undersökning efter ett halvår eller år kommer ett antal av det som såg ut som levatorskador ha läkt ut. Det kan vara så mycket som att runt 40 % av skadorna försvinner inom första halvåret. För läkningen verkar inte någon specifik träning eller så spela någon som helst roll. Man förklarar detta med vilken typ av skada det är. Finns det en total avlossning av muskeln kan den inte läka, men finns det fortfarande hela fibrer kvar vid muskelns placering vid blygdbenet kan den läka.

Undersökningsmissar

Vid en vanlig fingerbedömning är det lätt att identifiera skador på levator ani när det gått lång tid efter förlossningen. Det är också lätt att hitta icke-optimalt-fungerande muskler kort efter förlossningen, men det är omöjligt att ge en god prognos utifrån om skadan kommer läka eller ej när den är väldigt ny. Man ser väldigt mycket mer vid en ultraljudsundersökning och det är efter en sådan man kan ge diagnos på levatorskada. Jag har dock uppfattat det som det fortfarande finns saker som är svåra att särskilja på en ultraljudsbild. En del som blir undersökta med ultraljud inom första året efter förlossningen kan få svar som säger att läget är allvarligare än vad det faktiska slutresultatet blir. Det tar lång tid, 12-18 månader, för levatormusklerna att återhämta sig helt. Innan dess ska man inte kanske dra för stora växlar på undersökningsresultatet i alla lägen.

Muskelläkning

Generellt funkar muskelläkning så här: Om en muskel brister och de två ändorna av bristningen hamnar fint och nära varandra och alla andra omständigheter är bra, kan muskeln läka ihop fint. Men om bristningen till exempel rör en sena där krafterna kring senan är sådana att de två ändorna aldrig hamnar nära varandra av sig själva, då behöver man sy ihop dem för att läkning ska kunna ske. I bäckenbotten fungerar det generellt så som vid det senare alternativet. Vid en bristning i mellangården måste de två delarna som brustit sys ihop för att det ska läka.

Problemet med levator ani är att den fäster direkt in till skelettet, och där är inte möjligt att sy. Det är dock möjligt att en del mindre revor i levator ani uppstår, som inte direkt omfattar infästningen till benet. Att revorna i muskeln sitter något längre bak i U:et. Då kan det vara möjligt att muskelfibrerna faktiskt hamnar ganska städat nära varandra och att en spontanläkning kan uppstå.

Vad vet vi?

Mindre levatorskador som återfinns kort förlossningen behöver inte nödvändigtvis vara oläkbara. Mindre skador har en tendens att förbättras med tiden, medan stora skador där muskeln lossar från benet inte har lika god prognos. Musklerna kan också bli större och starkare med tiden, både de skadade och de omkringliggande musklern. Efter bilateral avulsion (en stor skada på båda sidor) har till exempel volym- och styrkeökning av iliococcygeus (en grannmuskel) observerats,. Resultatet kan bli en bäckenbotten som i stort är nästan lika stark som tidigare, bara något annorlunda i sin form.

Rehab för muskelskada

Vid en muskelbristning generellt är det viktigt att använda och belasta muskeln på en optimal nivå för att den ska stimuleras till god läkning. Genom optimal belastning ökar blodcirkulationen vilket minskar svullnad och stimulerar läkningsprocessen. Jag har skrivit mer om detta här: Muskler och muskelskador. Som fysioterapeut är jag helt övertygad om att god rehabilitering hjälper muskelläkning på traven. Men i en muskelåterhämtning finns också alltid ett ”naturalförlopp”, där kroppen jobbar på bäst den kan.  

Kan en levatorskada läka?

Ja, mindre revor i levator ani kan läka. En muskelskada kan också se värre ut än vad den är vid en undersökning. En stor och ”riktig avulsion”, alltså där muskeln lossat från benet kan inte läka.

Finns det saker vi inte vet än?

Garanterat finns det saker kring levatorskador som vi inte har full koll på än. En sak som jag har läst i flera studier, men som motsäges i andra, är det här med att levator ani skulle innehålla delar av glatt muskulatur. Den glatta muskulaturen består av kroppens minsta muskelceller och finns i de inre organens väggar. Den glatta muskulaturen går inte att styra med viljan utan kontrolleras av det så kallade autonoma nervsystemet. Glatt muskulatur kan också förnya  och reparera sig, de delar sig och ökar i antal så som en del andra sorters celler. Bäckenbotten består generellt av skelettmuskulatur, som inte alls har samma regenerativa egenskaper. Om det stämmer, att delar av levator ani (hos alla eller vissa?) består av glatt muskulatur kan läkning  av vissa sorters skador vara möjlig på ett helt annat sätt än vad vi tror.

Referenser

Hela serien om levatorskador:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *