Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Långvarig inre bäckensmärta och endometrios

Långvarig inre bäckensmärta och endometrios

En av del vanligaste orsakerna till långvarig inre bäckensmärta är endometrios.

Endometrios

Endometrios är ett tillstånd där vävnad som liknar livmoderns slemhinna växer utanför livmodern. Denna vävnad kan finnas på äggstockarna, äggledarna, tarmen, urinblåsan och andra strukturer. Endometrios kan orsaka smärta inuti lilla bäckenet som förvärras under menstruation. Det kan också ge smärta vid samlag och smärta vid tarmrörelser eller blåstömning. Andra symtom kan vara kraftiga eller oregelbundna menstruationsblödningar, trötthet och infertilitet. Den exakta orsaken till smärta vid endometrios är inte helt klarlagd. Man tror att den är relaterad till inflammation och vävnadsirritation som orsakas av närvaron av endometrievävnad utanför livmodern. För att få en diagnos gör man ofta ett kirurgiskt ingrepp som kallas laparoskopi. Då för man in en liten kamera genom ett litet snitt för att få syn på och eventuellt ta bort endometrievävnaden.

Adenomyos

Adenomyos är ett tillstånd som kännetecknas av närvaron av endometrievävnad i livmoderns muskelvägg. Detta kan göra att livmodern blir förstorad och öm. Det huvudsakliga symtomet på adenomyos är ofta långvarig inre bäckensmärta. Du kan också ha kraftiga menstruationsblödningar, förlängda menstruationer och svår mensvärk. Smärta kan också uppstå utanför menstruationen. Smärtan i samband med adenomyos tror man beror på det ökade trycket och spänningen på livmoderväggen som orsakas av endometrievävnad i muskeln. Diagnosen adenomyios får man efter en ultraljudsundersökning eller annan bilddiagnostisk undersökning.

Långvarig inre bäckensmärta och endometrios

Det är viktigt att notera att både endometrios och adenomyos kan ha liknande symtom. De kan också samexistera hos vissa individer. Smärtan i samband med dessa tillstånd kan avsevärt påverka en individs livskvalitet.

Inre bäckensmärta

Oftast kommer smärtorna någon dag före en menstruationsperioden och sitter på ena eller båda sidorna. Smärtan kvarstår tills menstruationen är över. Det fick dock en del individer som upplever en konstant smärta som påverkar deras vardagliga liv. Denna kroniska variant av bäckensmärta definieras som icke-menstruell smärta i bäckenregionen som håller i sig i sex månader eller mer.

Långvarig bäckensmärta kan i förlängningen göra att muskler och leder runt omkring bäckenet också blir smärtande och ömma. Personer med långvarig bäckensmärta har i större utsträckning ömhet i flera olika bukmuskler och bäckenbottenmuskler. Man kan också ha en försämrad förmåga att kontrollera bäckenbottenmuskulaturen. Hos personer med endometrios kan det finnas sammanväxning av vävnader i buken vilket kan vara en del av en ökad smärtbild och orsaka reaktioner i omkringliggande muskler.

Hur behandlar man?

Dessa tillstånd behandlar vi inte främst med fysioterapi. Receptfria smärtstillande medel, hormonella mediciner (som p-piller eller hormonspiral) och antiinflammatoriska läkemedel kan hjälpa till att hantera smärta och inflammation. Kirurgisk behandling kan vara aktuell i vissa fall.

Vad kan en fysioterapeut göra?

Vissa individer finner symtomlättnad genom livsstilsförändringar så som stressreducerande tekniker och regelbunden träning.

Denna diagnos är inte i första hand fysioterapeutisk. Det är en gynekolog som sätter diagnosen. En fysioterapeut kan generella råd om träning, avslappningsövningar och smärtlindrande behandlingar. Behandlingen utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv kan handla om att förskriva TENS eller ge akupunktur. Det kan även bestå av manuella vaginala behandlingar som syftar till att åter lära musklerna hur de kan släppa spänningar och slappna av. Det senare mer om du samtidigt lider av överspänd bäckenbotten.

Bäckenbottenbehandling

Relationen mellan bäckenbottenmusklerna och bålmusklerna spelar en viktig roll hos personer med bäckensmärta. En normal spänning av bäckenbottenmusklerna ger en samtidig anspänning i bukmusklerna, exempelvis när man hostar, nyser eller skrattar. Denna samaktivering är oftast av godo, men hos personer med ökad smärtkänslighet i området kan denna enkla och frekventa anspänning skapa ytterligare smärta.  

Personer med endometrios och långvarig inre bäckensmärta tenderar att ha spända och ömma muskler i bäckenbotten, rumpan, höften och magen till följd av smärtan. Detta kan leda till en ökning av musklernas normala spänningsgrad. Smärta leder till spänning som leder till ökad smärta. Och så går det runt i en ond cirkel. Bäckenbottenbehandling syftar till att bryta cirkeln och normalisera spänningsmönstren.

Egna erfarenheter? Berätta gärna!

Tema inre bäckensmärta och endometrios

Referenser:

Chronic pelvic pain.

Consensus Guidelines for the Management of Chronic Pelvic Pain

Effects of Acupuncture Combined with Rehabilitation on Chronic Pelvic Pain Syndrome in Females: A Meta-Analysis Running Head-Acupuncture Combined with Rehabilitation on Chronic Pelvic Pain

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *