Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Hypermobilitet, förlossningar och kejsarsnitt

Hypermobilitet, förlossningar och kejsarsnitt

grayscale photography of baby holding finger

Hypermobilitet, förlossningar och kejsarsnitt

Födslar, oavsett om de blir vaginala eller snittfödslar kan innebära utmaningar för personer med hypermobilitetsstörningar och EDS. Här i texten skriver jag både om hypermobilitetssyndrom och EDS, vilket är två olika saker. När jag skriver EDS specifikt är det för att jag hittat källor som stödjer att det finns en koppling till just EDS, men inte överrörlighetssyndrom. Skriver jag överrörlighetssyndrom kan påståendet gälla alla med överrörlighetssyndrom oavsett bakomliggande mekanism.

Generellt anses vaginal förlossning vara det säkraste alternativet för personer med överrörlighetssyndrom. Det är dock viktigt att du får en individuell bedömning av din hälsa och dina önskemål.

Ledrörligheten under vagina förlossning

En vaginal förlossning innebär ofta långa stunder i positioner som kan vara ledbelastande. Det finns en liten risk för ledsubluxationer eller dislokationer under förlossningen. Det kan vara bra att gå igenom förlossningsställningarna och testa hur de känns för dig, redan före förlossningen. På den här webbsidan finns en bra bildbank på olika förlossningspositioner. Vårdpersonalen bör också veta om att de inte ska trycka, töja eller lägga belastning på dina leder under förlossningen.

Smärtlindring

Förlossningssmärta kan ibland vara mer intensiv för personer med överrörlighetssyndrom på grund av en ökad känslighet för smärta. Det kan finnas skäl till att diskutera effektiva smärtbehandlingstrategier med en vårdgivare redan i förväg.

Fördelar med kejsarsnitt

Kejsarsnitt skyddar lederna från subluxationer eller dislokalisationer. Är detta frekvent förekommande eller om det bedöms finnas en överhängande risk kan detta vara ett skäl för kejsarsnitt. Kejsarsnitt kan minska belastningen på bäckenbotten och dess omkringliggande stödjevävnader och därmed minska risken för bäckenbottenproblem efter förlossningen. För individer med vaskulär variant av EDS kan det finnas skäl att förespråka kejsarsnitt för eventuellt minska risken för komplikationer, men det kan lika väl finnas skäl att avråda från snitt.

Nackdelar med kejsarsnitt

Kejsarsnitt medför de risker som vanligtvis är förknippade med kirurgi, inklusive infektion, blödnig och sårläkningskompliaktioner. Personer med EDS kan ha sämre sårläkning och ha en benägenhet till ärrkomplikationer. EDS kan innebära vissa utmaningar för anestesi (sövning och smärtlindring). Effekten av kejsarsnitt på bukområdet kan påverka bindväven i magen, vilket kan bidra till smärta eller obehag även på sikt.

Fördelar med vaginal förlossning

Med en vaginal förlossning undviker man de kirurgiska riskerna med kejsarsnitt. Efter en okomplicerad vaginal förlossning kan man uppleva snabbare återhämtning än efter kejsarsnitt. Anestesirelaterade komplikationer är mindre sannolika under en vaginal förlossning jämfört med ett kejsarsnitt. Man får heller inte lika stor risk för infektion eller ärrkomplikationer.

Nackdelar med en vaginal förlossning

Den fysiska belastningen vid en vaginal förlossning kan leda till ökad ledsmärta och subluxationer eller dislokalisationer i lederna hos personer med EDS. Påfrestningen på bäckenbotten och ligamenten kan leda till en ökad risk för framfall och andra bäckenbottenproblem. Det finns en risk för vaginala bristningar och läkningskomplikationer. Belastningen på det kardiovaskulära systemet kan eventuellt påverka hälsan. I sällsynta fall kan individer med EDS ha en ökad risk för livmoderruptur under förlossningen.

Sammanfattning förlossningssätt

I valet mellan vaginal förlossning och kejsarsnitt bör göras med hänsyn tagen till din hälsa och dina önskemål tillsammans med vårdgivares bedömning och rådgivning. Båda kejsarsnitt och vaginala förlossningar har sina fördelar och nackdelar.

Andra saker att känna till

  • Vissa personer med överrörlighetssyndrom får en snabbare förlossning än vad som är vanligt. Det kan vara bra att både du själv och dina vårdgivare diskuterar den här möjligheten och har en plan. Du kanske inte är en av dem som ska vänta väldigt länge hemma innan du åker in, efter att värkarna startat.
  • Om du har besvär med att få komplicerade eller upphöjda ärr kan detta vara något du ska ta upp med vårdgivare, framförallt inför ett planerat snitt. Det kan finnas sätt att optimera din ärrläkning som man kan planera för – både i val av suturmaterial och i eftervård.
  • Självabsorberande suturmaterial (den tråds som används för att sy bristningar, klipp och kejsarsnitt) kan lösas upp för snabbt, om du i ditt överrörlighetssyndrom också har en något förlångsammad sårläkning. Det kan vara bra att välja trådar som häller 2-3 gånger längre än vanliga trådar eller välja trådar som man får plocka bort manuellt.
  • Om du vet sedan tidigare du inte brukar få någon smärtlindring av exempelvis tandläkarbedövning kan det också vara så att du kan behöva få en genomgång av andra smärtlindringsmetoder än exempelvis epidural.

Tips:

  • Vaginala undersökningar kan göras i sidliggande eller i ryggliggande där du drar upp knäna mot magen, ifall det inte är optimalt att ha benen i vanlig gynposition.
  • En del personer med smärta kring höfter och bäcken uppskattar förlossningsställningar i sidliggande eller på knä med stöd, eller stående på alla fyra.
  • Ligg och vila den allra mesta tiden de första 48 timmarna för att återhämta dig efter förlossningen eller efter kejsarsnittet. Du behöver dock komma upp och röra dig då och då samt röra benen regelbundet för att minska risken för blodpropp.
  • Ta den smärtlindring du blir rekommenderad, det är bra att ha så lite ont som möjligt.

Hypermobilitet, förlossningar och kejsarsnitt

Berätta gärna om dina egna erfarenheter och tankar!

Referenser:

Flera texter på temat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *