Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Reumatisk sjukdom och graviditet

Reumatisk sjukdom och graviditet

people woman sitting technology

Reumatisk sjukdom och graviditet

Alla graviditeter karaktäriseras av förändringar. Kroppen, livet, individen – allt går igenom någon form av förändringsprocess. För personer med reumatisk sjukdom kan graviditeten bli graviditeten bli en process som innebär mer förändringar än hos andra, och sjukdomen kan också ge upphov till vissa utmaningar.

Vissa upplever en minskning av sjukdomsaktivitet under graviditeten. Andra kan uppleva att förändringar i hormoner och immunsystem snarare ökar sjukdomsaktiviteten. Vissa reumatiska sjukdomar kräver också fler kontroller än andra, eftersom de potentiellt kan påverka både den gravidas och fostrets välbefinnande.

Fertiliteten är normal

Fertiliteten hos en person med reumatisk sjukdom är oftast normal, men ibland kan det ta något längre tid att bli gravid jämfört med andra. 

Planering före graviditeten

Om du har en reumatisk sjukdom kan du behöva planera en del. Du kanske behöver få rådgivning om läkemedelsanvändning och råd och behandling för att uppnå optimal hälsa inför graviditeten. Vissa behöver byta läkemedel.

Låginflammatorisk period

Den reumatiska bör helst inte vara i en sjukdomsaktiv period när graviditeten startar. Om den reumatiska sjukdomen har varit lugn före befruktningen, är prognosen ofta bättre för mamman och barnet.

Under graviditeten

Du kommer eventuellt få extrakontroller hos specialistmödravården om din sjukdom kräver extra övervakning, utöver de vanliga besöken hos barnmorska. Vissa reumatiska tillstånd kan ge en ökad risk för blodproppar under graviditet. Det här kommer dina vårdgivare bedöma, övervaka och behandla vid behov. Vissa reumatiska tillstånd kan också påverka fostertillväxten. Vid behov kommer man sätta in extra kontroller för att se att fostret växer som det ska. Ibland finns också en ökad risk för preeklampsi, även detta kommer man följa upp hos dig.

Om du får ett skov

Det kan vara utmanande att få ett sjukdomsskov under graviditeten, speciellt om du inte kan ta dina vanliga mediciner. Fysioterapi, skonsam träning och ibland träning i varmvattenbassäng kan vara saker som du får testa i stället. Det finns också ofta andra läkemedel än dina vanliga att testa – men rådgör med läkare först.

Förlossningsplanering

Det kan finnas individuella faktorer som gör att ett visst förlossningssätt är att föredra. Det finns i många fall inget hinder från att föda vaginalt. Ditt önskemål ska naturligtvis tas med i beslutet. Jag kommer återkomma med en text helt dedikerad till förlossning/snitt utifrån ett perspektiv som inkluderar reumatisk sjukdom.

Postpartumperioden

Tiden efter förlossningen kan innebära en ökning av sjukdomsaktivitet och många kan känna sig extra trötta. Det är inte alltid självklart att du kan eller vill amma – du kan öppna upp för samtal om detta med barnmorskan redan under graviditeten för att få individanpassade råd. Med viss läkemedelsbehandling är det inte lämpligt att amma. För vissa kan detta bli en sorg, men en effektiv sjukdomsbehandling kan i vissa fall gå före eventuell amning. Ha en dialog med din läkare och förklara dina tankar och känslor. Ibland finns det lösningar!

Jag kommer återkomma med texter helt dedikerade till postpartumtid och amning utifrån ett perspektiv som inkluderar reumatisk sjukdom.

Att göra-lista inför och under graviditet

  • Välj tidpunkt – analysera din sjukdomsaktivitet. Om du är i en relativt stabil fas kan det vara en optimal tidpunkt att bli gravid. Om du är mitt i ett skov kan det vara värt att avvakta.
  • Rådfråga din läkare. Att ha stöd och råd från dina vårdgivare är viktigt, speciellt om ni behöver göra en plan för läkemedelsjusteringar redan före du blir gravid.
  • Var beslutsam att lyssna på kroppen. Tänk på att ingen kommer tacka dig för att du kör på ända in i väggen. Var uppmärksam på din kropps signaler och anpassa din aktivitetsnivå. Vila när du behöver.
  • Ta kontakt med fysioterapeut så fort du känner förändringar i rörlighet eller belastnings/aktivitetsutlöst smärta.
  • Börja fundera på vad som är viktigt och tryggt för dig vad gäller förlossning och amning. Ta upp detta med dina vårdgivare och ta hjälp att få en plan som ligger så nära dina önskemål det bara går.

Reumatisk sjukdom och graviditet

Dela gärna erfarenheter och tankar i kommentarsfältet!

Fler texter på temat:

Förlossning och kejsarsnitt vid reumatisk sjukdom

Referenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *