Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Spelar förlossningssätt roll för bäckensmärta efter förlossningen?

Spelar förlossningssätt roll för bäckensmärta efter förlossningen?

Human pelvic png bone sticker

Spelar förlossningssätt roll för bäckensmärta efter förlossningen?

Det här meddelandet trillade in i min mejlinbox:

”I en Facebook-grupp för personer med bäckensmärta säger flera personer att de haft en bättre återhämtning efter kejsarsnitt än efter vaginal förlossning. Vad säger forskningen?”

Läsarfråga

Det korta svaret

Bäckensmärta är det som förr kallades foglossning. Svårighetsgraden och varaktigheten av bäckensmärta varierar väldigt och när det kvarstår efter graviditeten är det flera olika faktorer som spelar roll. Förlossningssättet är inte det mest avgörande.

Bäckensmärta

Förkomsten av bäckensmärta under graviditet är mellan 30-78 %, beroende på hur man definierar besvären. Bäckensmärta är en smärta som lokaliseras mellan de bakre höftbenskammarna och skinkvecken eller i blygdbenet framtill. Det kan också stråla ut till baksidan av låret och smärta i ljumskregionen kan förekomma. Bäckensmärta är vanligt bland gravida eller nyförlösta kvinnor och kan påverka förmågan att stå, sitta och göra enkla rörelser. Symtomen minskar oftast efter förlossningen, men vissa individer har kvarvarande besvär.

Saker som spelar roll när bäckensmärta blir långvarig

  • Om man har svåra smärtor i alla bäckenets tre leder under graviditeten finns en ökad risk att smärtan blir kvar en tid efter förlossningen. Mellan 5-25 % av alla individer som nyligen fött barn upplever ihållande smärta i ländrygg eller bäckenområdet.
  • Tilltro till kroppens förmåga spelar roll när smärtor blir långvariga eller inte. Låg tilltro till kroppens förmåga samt rädsla för rörelse är kopplat till mer långvariga besvär. Individer med låg tilltro till kroppens förmåga under graviditeten har ungefär dubbelt så stor risk att ha kvarvarande besvär 6 månader efter förlossningen.
  • Nedsatt bäckenbottenstyrka efter förlossning kan vara en faktor som spelar roll när bäckensmärta kvarstår två till tre månader efter förlossningen.
  • Stor magmuskeldiastas kan vara en prediktiv faktor för en högre grad av funktionsnedsättning hos kvinnor med bäckensmärta postpartum.
  • Sömnstörningar är också associerade med kvarvarande bäckensmärta 4 månader postpartum.
  • Smärtor i, eller trauman mot, bäcken eller ländrygg redan före graviditeten kan spela roll för om smärtan blir långvarig eller inte.
  • Antal graviditeter spelar roll. Ju fler graviditeter, desto mer risk för kvarvarande smärtor.

Förlossningssätt då?

Det finns två studier som pekar på att det finns en koppling mellan kejsarsnitt och en större förekomst av bäckensmärta 6 månader efter födseln. Det vi inte riktigt vet här är om det är faktorer som gör att individer som har en ökad risk för bäckensmärta efter graviditeten också i större utsträckning föder med kejsarsnitt, eller om det finns någon faktor i själva kejsarsnittet som påverkar risken. Som jag ser det är det osannolikt att det är kejsarsnittet som skulle påverka.

En annan sak som spelar roll är de nya studierna som kommit de senaste åren, som pekar på en koppling mellan svag och förlossningspåverkad bäckenbotten och förekomsten av bäckensmärta postpartum. Sannolikheten att få en kraftigt påverkad bäckenbotten efter födseln är förstås mycket högre vid en vaginal förlossning än vid snitt.

Bättre återhämtning efter snitt?

Här går upplevelserna isär litegrann, mellan de som jobbar inom förlossningsvården och oss fysioterapeuter som jobbar med kvinnohälsa och följer individer under lång tid postpartum. Nästan mina dagar på kliniken fylls i regel av personer som har besvär efter vaginala förlossningar. Jag har väldigt få patienter som har besvär relaterade till just kejsarsnitt. Jag skulle säga att återhämtningen efter en tuff förlossning ofta är mycket jobbigare än återhämtningen efter ett planerat kejsarsnitt. Men sedan finns hela skalan av lätta och smidiga vaginala förlossningar och akuta och komplicerade kejsarsnitt. Det går inte riktigt att generalisera och ställa vaginala förlossningar och alla sorters snitt mot varandra.

Spelar förlossningssätt roll för bäckensmärta efter förlossningen?

Som det är nu så finns det inte någon entydig bild från forskning, att förlossningssätt är det som spelar någon avgörande roll i huruvida bäckensmärta blir långvarig eller inte.

Referenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *