Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Prehab inför kejsarsnitt

Prehab inför kejsarsnitt

doctor holding newborn after c section

Idag ska vi fokusera på prehab inför kejsarsnitt. Jag ska försöka stödja mitt resonemang på forskning så gott jag kan. Det är dock viktigt att veta att det skiljer sig mycket mellan sjuka patienter som ska bukopereras på grund av sjukdom eller ohälsa, och friska patienter som ska genomgå ett kejsarsnitt. Det saknas dock egen och specifik forskning om prehab inför kejsarsnitt, och därför kommer en del av mina resonemang grundas i forskning om generella bukoperationer.

Vad är prehab inför kirurgi?

Prehab handlar om att optimera en patients preoperativa fysiska status. Man vill maximera kroppens kapacitet att hantera den stress som omfattande kirurgi sätter på kroppen. Den förberedelse som man utför i form av prehab kan alltså betala sig främst i vad gäller påskyndad och förenklad återhämtning postoperativt. Från början kommer begreppet prehab-konceptet från områdey idrottsmedicin, där man tänker att optimal träning kan förebygga eventuella senare skador.

Fysiska förutsättningar

En individs fysiska förutsättningar kommer påverka utfallet av en operation. God kondition, god muskelstyrka och muskeluthållighet och rörlighet är alla faktorer som kan spela roll i återhämtningen efter kirurgi.

Vad är prehab inför bukkirurgi?

Prehab inför bukkirurgi handlar oftast om konditionsökande träning för att optimera hjärt-kärlfunktionen inför en operation som kräver sövning och immobilisering en tid efter operationen. På så sätt skiljer sig ändå kejsarsnitt från en del andra operationer. De flesta kejsarsnittade har i regel inte många riskfaktorer som ökar risken för hjärt-kärlhälsan i samband med operation, utöver graviditeten som sådan. Och dessutom sövs bara en andel av alla som ska kejsarsnittas, de flesta är ju faktiskt vakna.

Prehab kan också handla om belastande styrketräning för att optimera muskelmassan, eftersom det liksom ingår i planeringen att den opererade individen kommer röra sig mindre efter operationen.

Hur länge behöver man jobba med prehab?

Här kan vi se att det är fördelaktigt att ha goda vanor och en sund livsstil till att börja med. Men även om du tränat mycket sparsamt, så kan du få effekt på vissa parametrar om du bara så ändrar dina vanor till de bättre 4-6 veckor före operationen.

Hur kan prehab se ut?

Om du närmar dig ett kejsarsnitt kan konditionsträning vara en av de mest värdefulla förberedande åtgärderna du kan ta för att främja en smidigare återhämtning och förbättra dina långsiktiga resultat.

Konditionsträning ökar din kroppens förmåga att effektivt absorbera och använda syre. Genom att förbättra din kardiovaskulära hälsa kan du öka syreflödet till dina muskler och organ, vilket kan vara särskilt fördelaktigt under operationen och återhämtningen.

Konditionsträning kan öka din kropps förmåga att återhämta sig från den fysisk stress och belastning som operationen innebär. Genom att vara fysiskt aktiv före kan du minska risken för långvarig smärta och obehag efter operationen.

Om du går mindre än 4000 steg per dag innan operationen kan komplikationsriskerna vara högre än om du som rör dig mer än så. Det kan alltså vara positivt om du så bara ser till att gå en 30-minuters promenad per dag.

Andningsträning

Att lära sig att kontrollera din andning kan vara till stor hjälp både före och efter kejsarsnitt. Djupa andningsövningar och avslappningstekniker kan minska stress och ångest inför operationen och främja en snabbare återhämtning efteråt.

Risk för komplikationer

Under graviditet och särskilt efter kejsarsnitt kan det finnas en ökad risk för att utveckla blodproppar, inklusive lungemboli (propp i lungan). Detta beror på flera faktorer som är förknippade med graviditet och kirurgiska ingrepp. Att vara så mycket stilla är inte bra, det ökar risken för blodpropp. Under graviditeten ökar kroppens produktion av koagulationsfaktorer för att förhindra överdriven blödning vid förlossningen. Kort efter en vaginal förlossning eller ett kejsarsnitt kan dessa nivåer förbli förhöjda, vilket ökar risken för blodproppar. Kejsarsnitt kan ytterligare öka risken för blodproppar. Om du vet med dig att du har andra riskfaktorer för blodpropp så som ärftliga koagulationsstörningar eller övervikt kan prehab inför kejsarsnitt vara viktigare än annars.

Vad kan prehab bidra med?

Prehab kan minska risken för komplikationer i samband med kirurgi. Den tydligaste effekten ser man på risken för lungkomplikationer efter bukkirurgi. Om du ska kejsarsnittas kan det vara viktigt att du lägger till fysisk aktivitet och träning i din rutin. Om du har bäckensmärta och har svårt att gå promenader kan cykling på en stationär cykel eller vattenträning vara bättre alternativ. Ta kontakt med en fysioterapeut om du behöver hjälp och stöd!

Referenser:

3 kommentarer till “Prehab inför kejsarsnitt”

  1. Min fråga kanske passar i det här sammanhanget? Hur man förbereder sig för bukoperation. Jag står uppsatt för mellangårdsrekonstruktion den 12/6. Parallellt med utredningen inför detta har man monitorerat en cysta i hö äggstock. Vid besök hos ultraljudsspecialisten igår sattes jag upp i vårdprogrammet för misstänkt cancer och troligen rekommenderas en operation snarast för säkerhets skull och för att det annars inte går att avgöra om cystan är malign. Läkaren förslog att jag skulle avvakta med mellangårdsrekonstruktionen. Det vill jag inte, så min fråga är : hur nära varandra kan man göra två operationer? Vilken borde ske först? Kommer de att gå med på att göra dem nära varandra?Ska jag bara glömma mellangårdsrekonstruktionen? Vad klarar kroppen? Jag är ju inte ung, fyller 75 år i år, men jag är ganska vältränad , har normal vikt, blodtryck och blodsocker och jag är framför allt trött på problemen med att tömma tarm och blåsa som jag hoppas delvis kan åtgärdas med mellangårdsrekonstruktionen. Ett kejsarsnitt har jag redan gjort en gång för 42 år sedan och det var lättare att återhämta sig från det än från den vaginala förlossningen två år senare.

    1. Hej! Det är en fråga för läkarna hur nära inpå varandra du kan genomföra dem.

      Prehab inför bukkirurgi handlar oftast om konditionsträning, rökstopp och generell aktivitet. Om du önskar konkret hjälp kan du alltid boka tid hos en generell fysioterapeut för detta.

  2. Tack! Jag förstår ju egentligen detta och håller på att förbereda mig noga för mellangårdsrekonstruktionen. Så klart att det är läkarna som avgör. Problemet är ju att det är olika läkare för de olika åtgärderna och på olika platser i landet. Jag får helt enkelt se vad som händer….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *