Författare: Mia @bakingbabies

Mina tankar om ”Duktig flicka – misogynins logik”

Mina tankar om ”Duktig flicka – Misogynins logik”

I november skrev jag i ett annat sammanhang om boken ”Allt män har rätt till” av Kate Manne. Den boken älskade jag förbehållslöst. Det är en fantastisk och lättillgänglig genomgång av hur kvinnohat färgar livet för både män och kvinnor. Det är också den andra boken på samma tema av Kate Manne. Av en slump läste jag ”Allt män har rätt till” före den första boken ”Duktig Flicka”.

Jag hade nog föreställt mig att jag skulle skriva en text om båda böckerna. Ni är många följare som vill höra mina tankar om de böcker jag läser. Men om ”Allt män har rätt till” vill jag egentligen bara tillägga: Läs den!

Och om du vill ha ett litet smakprov kan du läsa de citat jag valde ut för att belysa ämnet om mäns rätt till sex här: Om sex och religion – det handlar faktiskt bara om patriarkat

Duktig Flicka

Duktig flicka är en bok som jag har mer att säga om. Kanske mest för att jag inte är odelat positiv. Vi skulle kunna säga så här: Det bästa i boken är det svenska förordet, skrivet av Elsa Kugelberg. Hon sammanfattar bokens budskap kort och koncist.

” I Duktig Flicka definierar Kate Manne misogyni som en patriarkatets polismakt, den del av systemet som tillrättavisar kvinnor som inte stannar på den plats de tilldelats. Om sexismen är ideologin som de patriarkala normerna lutar sig mot, är det misogynin som ser till att det efterlevs”.

Misogynin är patriarkatets polismakt

Kate Manne är professor i filosofi och boken är långt ifrån en instruktionsmanual. Hon använder de abstrakta tänkandet från filosofin för att belysa problematiken. Manne belyser kvinnohat från många olika håll och beskriver det som ett socialt och politiskt fenomen med psykologiska, strukturella och institutionella yttringar. Det återkommande temat är att de regler som kvinnor har att förhålla sig till är att en kvinna enligt den misogyna ”polismakten” är skyldig att förse män med sex, omsorg och obetalt hushållsarbete och att avstå från maskulint kodade förmåner och privilegier.

Bara nu och här

Jag upplever det som att analysen flyter lite i ”nu och här”. Kate Manne analyserar den amerikanska samtiden och aktuella händelser. Hon skapar dock ingen djupare förankring i historien (varför är det som det är ?) och ger heller ingen vägledning till framtiden. I bok nummer två (Allt män har rätt till) läser jag mellan raderna att detta kommer sig av att Kate vid författandet av Duktig Flicka var rätt desillusionerad och inte hade så hög tilltro till förändring.

Mäns våld mot kvinnor

En tankegång i boken som fascinerar mig är diskussionen om mäns våld mot kvinnor. Det förekommer att man pratar om mäns våld mot kvinnor som avhumaniserande. Att kvinnor utsätts för våld för att de anses vara andra klassens människor. Manne argumenterar istället för att kvinnohat är så etablerat att ingen avhumanisering behöver ske. Det räcker med att vara kvinna för att bli utsatt för våld. Våldet uppstår ofta när kvinnor avviker från normen om at vara givare av omsorg, sex och obetalt arbete.

Men ack så tråkig

Ni hör, boken har fascinerande och givande resonemang och argumentationer. När jag skriver ihop det så här så tänker jag att jag kanske gillar boken ändå? Men grejen är att den här boken kanske ändå är en av de tråkigaste böcker jag läst. Hon gör något som jag ogillar brutalt – hon skriver så långt och krångligt att det blir oläsbart. Jag är van att läsa akademisk litteratur (måhända inte filosofisk sådan, dock…) men den här boken blir nästan ogenomtränglig för mig.

I boken ”Allt män har rätt till” är språket helt annorlunda. Jag gissar att hon fick feedback om detta till bok nummer två. Det är lite synd att ingen sa till henne lite tidigare att ”ingen kommer komma förbi första kapitlet om du inte skriver enklare”. Det är inte bara språket som är svårt att ta sig igenom, det är själva bokens upplägg. Det finns ett överväldigande antal fotnoter som stör läsupplevelsen enormt. Jag tänker mig att hon hade kunnat skapa en hemsida med länkar för vidare läsning. Eller en blogg, där fotnoternas innehåll hade kunnat få utrymme. Eller, det kanske hon redan har? Jag har inte kollat!

Mina tankar om ”Duktig flicka – Misogynins logik”

Summa summarum – bokens nerkokade innehåll är viktigt och fascinerande. Det är synd att det är så oerhört tungt paketerat. Om du ska läsa någon bok av Kate Manne vill jag i första hand rekommendera ”Allt män har rätt till”. Känner du därefter att du, med hjälp av djupare resonemang och fotnoter, vill gräva dig vidare kan jag rekommendera ”Duktig Flicka – Misogynins logik”.

Matvecka från Rwanda

Nu far matresan över afrikanska kontinenten efter ett stopp i sydamerika, och Rwanda blir vårt land 146.

De rätter vi hittar som vi blir sugna på att lag är dessa:

Resten av veckan äter vi:

Koppling mellan bäckenbotten och djupa magmuskler?

Koppling mellan bäckenbotten och djupa magmuskler?

I början av 2000-talet introducerade man en tanke om en synergisk samkontraktion av bäckenbotten och magmusklerna som sker under aktivitet. Det kom ett gäng studier i böran av 00-talet som pekade på att träning av djupa bäckenbottenmuskler kunde ge fördelar även för bäckenbotten. De här studiernas resultat spreds ut i världen och blev en sanning som många fortsatte att bygga behandlingsmetoder på. Men sedan har forskningen inte riktigt kunnat påvisa med robusta fakta hur det här sambandet är uppbyggt och på vilket sätt det fungerar. En systematisk översikt från 2020 slog fast att renodlad bäckenbottenträning är det vi har bäst evidens för, vad gäller träning som behandling för bäckenbottendysfunktion.

Ett knip ger en anspänning i magen?

Nu börjar de flesta veta att det är gammalmodigt. Men det förekommer fortfarande ibland att vissa tränare eller terapeuter försöker uttala sig om folks knip genom att känna på magen. Men varför gör de så? Jo, för att det finns någon slags koppling så att när vi kniper, så spänns ofta de djupa magmusklerna samtidigt. Det här är inte vattentätt, du kan ju spänna magen utan att knipa, eller du kan spänna magen och samtidigt krysta. Utan att undersöka bäckenbotten har du ingen aning om vad som faktiskt händer eller hur stark, svag, hel eller skadad bäckenbotten är. Men ändå – den där kopplingen finns där. Varför?

Hur funkar det?

Det finns någon form av synergi mellan bäckenbotten och magmusklerna, och det sker en sam-kontraktion av både bäckenbotten och bukmuskler vid aktivitet hos alla individer ( med eller utan bäckenbottenbesvär). Det finns hypoteser om att personer med eller utan bäckenbottenbesvär inkluderar magmusklerna i olika grad, och med olika timing men studierna som pekar på detta är svårtolkade.

Enklare förklarat:

Bäckenbotten består av muskler och stödjevävnad som har som uppgift att lyfta upp allt bukinnehåll samt att kontrollera kontinensen både för urin och avföring. När man kniper kan det vara viktigt att försöka isolera just bäckenbotten, för att inte få med en massa andra omkringliggande muskler som kan ”störa” själva bäckenbottenträningen. Men man kan ofta inte helt undvika att få en liten anspänning i magen när man kniper. De djupa bålmusklerna är, strax efter bäckenbotten, de första att reagera på när kroppen behöver stabilisera upp ryggraden. Detta tror man att muskeln känner av när trycket i buken förändras. Det finns viss vetenskaplig bevisning för att det sker en sam-aktivering i magmusklerna när en person med hel och fungerande bäckenbotten kniper.

Vad är funktionen med kopplingen?

Kopplingen, tror man, handlar om att bäckenbotten ska ”slås på” och aktiveras före trycket stiger inuti buken. Ju högre tryck som skapas, desto fler muskler involveras sedan. Det här är logiskt, utifrån att aktivering av magmusklerna också är de som ger upphov till tryckökningen inuti buken.

Vi vet ännu inte hur det fungerar.

Är det en rent strukturell koppling, alltså att bäckenbotten och djupa magmusklerna sitter ihop via senstrukturer (en myofasciell koppling)? Så verkar det inte vara. Är det en neurologisk koppling, att det är samma nerver som styr anspänning i de olika områdena? Det är möjligt, men det ser inte riktigt ut så rent nerv-anatominskt. Är det en reflexmässig reaktion på förändringar i buktryck och andning som orsakar muskelgensvar i mage/bäckenbotten tillsammans? Eller har dessa olika muskler en agonist/antagonist-relation lik den mellan biceps och triceps? I ärlighetens namn: det är ingen som riktigt vet!

Forskningen har spretat lite:

 • En isolerad bäckenbottenaktivering är bättre än den tillsammans med djupa magmuskler för att träna bäckenbotten. Detta med bakgrund till att en magmuskelaktivering höjer buktrycket och motverkar en höjning av bäckenbotten. Man menar också att djupa magmuskler inte har någon funktion för stöd till urinblåsa/urinrör och att att djup magmuskelträning faktiskt inte tillför något till de med ansträngningsläckage eller kanske till och med försämrar besvären.
 • Några andra menar att försök till att isolera bäckenbotten utan samtidig djup magmuskelaktivering resulterar i ett sämre knip. Alltså – att träning av magmuskler och bäckenbotten tillsammans skulle ge en pluseffekt.

Man vet alltså inte riktigt, varken hur det funkar eller ATT det funkar. Troligen kan det skilja mellan individer beroende på bäckenbottens status.

Var är vi nu då?

I slutet av 2000-talet fick de tidigare hypoteserna effekten att många fick för sig att bäckenbottenmusklerna kunde tränas genom att aktivera de djupa magmusklerna. När man senare undersökte detta såg man att det inte räckte med magmuskelaktivering för att få ett tillfredställande knip eller tillstängning av slitsen av de djupa bäckenbottenmusklerna (levator ani). Hos några testpersoner såg man istället en vidgning/sänkning av bäckenbotten då man spände magmusklerna.

I en studie på nyförlösta jämförde man också magmuskelaktivering och bäckenbottenknip. Ett knip i bäckenbotten lyfte blåsan hos alla förutom en deltagare, medan magmuskelaktivering höjde blåsan hos 56 % och sänkte blåsan hos resterande 44%. En kombinerad aktivitet (bäckenbotten+magmuskler) höjde blåsan hos 65 % av testpersonerna, men effekten var ändå större med enbart bäckenbottenknip. Bäckenbottenknip var alltså överlägset även här, och magmuskelaktivering gav ganska olika utfall hos de olika testpersonerna.

Koppling mellan bäckenbotten och djupa magmuskler?

Det är mycket vi inte vet än! Men det som verkar kvarstå är att bäckenbotten behöver undersökas vaginalt/analt och inte via magen och bäckenbotten tränas bäst via knip och inget annat.

Referenser:

·      Assessment of bioelectrical activity of synergistic muscles during pelvic floor muscles activation in
postmenopausal women with and without stress urinary incontinence: a
preliminary observational study.

·      Bladder Base Displacement during Abdominal Muscles Contraction and Functional
Activities in Primiparous Women Assessed by Transabdominal Ultrasound: A
Descriptive Study

·      Common errors made in attempt to contract the pelvic floor muscles in women early
after delivery: A prospective observational study

·      Comparison of changes in the mobility of the pelvic floor muscle on during the abdominal
drawing-in maneuver, maximal expiration, and pelvic floor muscle maximal
contraction

·      Constriction of the levator hiatus during instruction of pelvic floor or transversus
abdominis contraction: a 4D ultrasound study

·      Contraction of the pelvic floor muscles during abdominal maneuvers

·      Effects of Co-contraction of Both Transverse Abdominal Muscle and Pelvic Floor Muscle
Exercises for Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Trial

·      Exercise regimens other than pelvic floor muscle training cannot increase pelvic muscle
strength-a systematic review

·      Pelvic floor and abdominal muscle cocontraction in women with and without pelvic floor
dysfunction: a systematic review and meta-analysis

·      Quantification of abdominal and pelvic floor muscle synergies in response to voluntary pelvic floor muscle
contractions

·      Relationship between abdominal and pelvic floor muscle activation and intravaginal pressure during pelvic floor muscle contractions in healthy continent women

·      Synergism between abdominal and pelvic floor muscles in healthy women: a systematic
review of observational studies

·      The response of the abdominal muscles to pelvic floor muscle contraction in women
with and without stress urinary incontinence using ultrasound imaging

Vidare läsning på bakingbabies

Kan man se bäckenbottenanspänning utifrånhttps://bakingbabies.se/2018/10/04/kan-man-se-backenbottenanspanning-utifran/

Löpning med symfyssmärta?

En läsare hörde av sig och hade en fråga om löpning med symfyssmärta.

Jag är en av de där som dras med symfysproblem. Jag sprang lite efter förra graviditeten men blev tyvärr blev aldrig bra. Denna gång har jag väntat längre och inte vågat testa än. Klarar göra utfall och de flesta styrkeövningar.

Föreställer mig att fogen ska explodera om jag skulle göra nån adduktionsövning med vikt så det har jag inte provat. Finns det nån ”checklista” på grejer man borde kunna göra innan man är redo att testa springa? Vill så gärna!

Läsarfråga

Symfyssmärta efter graviditet

Symfyssmärta är en av de besvär som kan uppstå i samband med en graviditet (eller förlossning) och är ofta en distinkt och skarp smärta prick i mitten av pubisbenet där det finns en fog i bäckenet. En fog är alltså en slags led men där ingen rörelse ska ske. Under graviditeten så breddökas den här fogen och mjukas upp, allt för att förbereda kroppen för förlossningen. En del individer känner av detta mycket kraftigt, speciellt vid rörelser som inkluderar yviga rörelser med benen eller vid enbensbelastning.

Vanliga symtom med symfyssmärta:

 • En skarp smärta mitt i pubisbenet
 • Smärta som strålar ut mot ljumske och höfter eller mot magen
 • En del upplever att fogen kan klicka eller låta på något annat sätt, vid plötsliga rörelser
 • Smärtan kan variera från mild till kraftigt funktionsnedsättande
 • Smärtor och besvär förvärras av enbensbelastning som att stå på ett ben, föra ut ett ben från kroppen eller korsa benen. Typiska aktiviteter som gör ont är att kliva ur en bil, gå i trappor och bära saker på sidan av kroppen.

Individuella råd är viktiga

Vid besvär från bäckenet efter graviditet tycker jag att det är viktigt att du träffar en fysioterapeut som kan göra en bedömning och hjälpa dig att få ett bra rehabprogram. Det finns ofta också annan kompletterande hjälp hos en kiropraktor. Det finns ingen ”one size fits all” när det gäller dessa besvär och du behöver få en individuell bedömning och individuella råd och tips. Med det sagt kommer jag ändå komma med en del input här…

Träna smärtfritt

Med kvarvarande bäckensmärta anser jag att man ska oftast undvika saker som gör ont. Det får möjligen kännas, men det ska inte smärta. Du ska inte få ont efteråt eller vakna ledbruten dagen därpå. Det här innebär inte att det är bättre att träna så försiktigt att du aldrig tänjer på gränserna. Utan du ska ligga precis under gränsen till att det börjar göra ont, och träna på samma nivå i flera veckor.

Efter ett tag kommer du märka att tåligheten ökat, och att gränsen förskjutits. Det här innebär, för att knyta an till frågan i inledningen att man börjar med adduktionsövningar (=övningar där man för ut benet från kroppen, exempelvis sidliggande benlyft) utan vikt och sedan börjar med pyttelite vikt, för att sedan successivt öka. Men det går sällan att hoppa från ingen belastning till jättetung vikt direkt.

Träna med lika belastning på båda benen

Du behöver ofta träna dig stark, för att få en långsiktig symtomlindring. Men att träna saker som gör ont eller är obekväma är som sagt inte alltid aktuellt. Även om det är bra att träna utfall och andra saker (som inte gör väldigt ont!) så kan det också vara bra att brassa på med träningen som belastar båda benen lika. Ofta har du en sidoskillnad, ett ben eller en kroppshalva som är märkbart svagare. Den kommer du behöva adressera senare i träningen också. Men i början kan det räcka med att träna inom säkra gränser och hålla belastningen på båda benen.

Muskler stabiliserar symfysen

Det är viktigt att veta att vi har muskler som är med och stabiliserar symfysen. Magmusklerna är viktiga i det här sammanhanget. Att träna upp dem är en viktig del av symfys-smärt-rehab. Att träna insida lår är också viktigt. Ofta börjar jag med glidövningar, utökar till sidoplankor och sedan gör jag olika stegringar av ”copenhagen side plank” – allt för att bygga tolerans för kraftöverföring mellan kroppshalvorna.

Knipträna mer eller mindre

Det kan vara så att bäckenbottenträning ska vara en del av din träningsregim. Det kan också vara så att din bäckensmärta triggar en konstant överspänning i din bäckenbotten. Då kan det vara bra att veta att mer knip kanske inte är lösningen för dig just nu. Är du osäker – boka en tid hos en fysioterapeut som kan göra en bäckenbottenbedömning!

Återta instabila övningar successivt

För att kunna komma åter till löpning och andra aktiviteter som kräver belastning på bara ett ben (växelvis) så behöver du bli så pass smärtfri att ensidig och instabil belastning funkar smärtfritt. Jag brukar rekommendera att man börjar med rumplyft på ett ben, små enbensknäböj, step up och step down- övningar på låda och så vidare. Utfall är en av de mer krävande övningarna, klarar du den smärtfritt har du kommit ganska långt.

Återta rörelseomfånget successivt

Att våga ta ut rörligheten och öka utrymmet mellan benen är viktigt på sikt. Att börja våga göra sneda utfall, sumosquats och liknande, och att klara av riktningsändringar om du småjoggar lite inomhus. Gång i sidled med gummiband runt knäna är också bra. Här tycker jag att man kan vara lite försiktig och stegra långsamt, precis som med annan stegring.

Checklista inför löpning

Det finns en vägledning för återgång till löpning som några brittiska kollegor har skrivit, och i den har de spaltat upp en del olika funktionstester och ”krav” som man bör klara inför återgång till löpning. Jag har sammanställt dem från olika rubriker i vägledningen, hela texten hittar ni här: Returning to running postnatal – guidelinefor medical, health and fitness professionals managing this population

Du bör först kunna

 • Ha en uppmätt bäckenbottenstyrka som är minst 3 på en 0-5 skala
 • Kunna gå 30 minuter rask promenad smärtfritt
 • Klara av stående enbensbalans i minst 10 sek
 • Vara smärtfri och stark nog för benböj, tåhäv och rumplyft på ett ben,  10 st/sida
 • Kunna jogga på stället 1 min, smärtfritt och utan besvär från bäckenbotten

Funktionella tester från riktlinjerna

Du bör också klara av detta innan man tänker att löpning är lämpligt för dig med symfyssmärta.

 • Klara tio stycken övningen ”forward bounds”. Jag hittar ingen bra översättning på svenska? Utfallshopp?
 • Kunna hoppa på ett ben 10 st/sida
 • Kunna göra smärtfria ”running man”. Känner inte till någon bra översättning, men det är när du gör springrörelse med en arm och motsatt ben, medan du står stilla på den andra foten.
 • Kunna resa dig upp från sittande på ett ben
 • Klara av smärtfria sidliggande benlyft

Löpning med symfyssmärta?

Jag tror också att om du börjar närma dig att klara av alla dessa grejer ovan, så kan det enda rätta vara att testa. Huvudsaken är att du testar tillräckligt lite för att inte dra på dig värsta smärtan. Börja med korta intervaller och utvärdera båda under passet, några timmar efter träningen och dagen därpå – om allt detta känns okej är det nog bara att köra vidare.

Jag har inte ont i symfysen, men väl viss kvarstående smärta i bakre bäckenlederna. För mig är det värre att gå snabbt än att springa. Skulle jag vänta tills jag var hundra procent smärtfri gällande promenader skulle jag aldrig ha kunnat börja springa. Men jag springer ca 3 mil i veckan nuförtiden utan besvär. Ibland behöver man också bara våga – men tillåta sig en tillräckligt långsam stegring.

Vidare läsning på bakingbabies

Frågor om att jobba som fysioterapeut

Frågor om att jobba som fysioterapeut

Följande frågor fick jag av en följare för ett tag sen. Det är en väldigt kö på fråge-inläggen, jag tror att frågeställaren väntat i kanske fyra månader. Men den som väntar på något gott… ?

Önskan om att bedriva alternativ vård

1. Jag är väldigt intresserad av naturläkemedel och naturmetoder och har en känsla av att fysioterapi är det inom den moderna sjukvården som ligger närmast det alternativa. Stämmer det tycker du?

Jag vet faktiskt inte. Som legitimerad fysioterapeut är du ålagd att jobba evidensbaserat. Det innebär att de metoder du använder måste vara forskningsbaserade och ha vetenskapligt bevisad effekt. Det betyder att du inte kan rekommendera naturläkemedel eller metoder som inte har påvisats vara effektiva i studier. Det finns ett visst fönster för att jobba enligt metoder som har något mindre evidensvärde, det vill säga det som fungerar bra enligt ”beprövad erfarenhet” men det kan inte vara grunden till ditt yrkesutförande. Du kan annars förlora din legitimation och därmed rättighet att utöva yrket.

Behöver jobba enligt evidens

Jag har också svårt att se att det kommer fungera att vara anställd fysioterapeut och jobba med naturläkemedel och naturmetoder. Däremot finns det ju behandlingsmetoder så som akupunktur, basal kroppskännedom och annat som jag kan tänka mig att ”gifter sig bra” med vissa ”alternativa filosofier”, så pass att du kanske kan arbeta enligt någon evidensbaserad och mer fysioterapeutiskt gängse metod på arbetet, och ändå ha kvar ditt intresse för alternativmedicin ” på fritiden”.

Kan fysioterapi bota?

2. Jag är intresserad av att bota och inte trycka undan symtom. Kan fysioterapi bota?

Det här är en svår fråga. Det finns absolut patienter som kan bli besvärsfria genom fysioterapi, men jag har ändå svårt att säga att jag ”botar” människor genom mitt jobb. Ofta är sjukvård dessutom ett samarbete mellan flera olika personer och professioner.  I min verksamhet kan patienterna behöva både mina insatser, kanske en operation, en samtalskontakt och fortsatt träning livet ut. Kommer jag ha ”botat” dem som faktiskt blir besvärsfria? Nja. De som blir bra blir det oftast på grund av eget hårt arbete, och med lite hjälp på traven av oss professionella runt omkring.

Det bästa och det sämsta

3. Vad är det bästa och sämsta med jobbet som fysioterapeut?

Det bästa är patienterna. Det ger otroligt mycket att jobba som fysioterapeut, och många patientbesök lämnar mig med mer energi än jag hade innan. Det sämsta är ju de gånger jag inte räcker till, eller helt enkelt inte kan motsvara någons förväntningar. Någon som verkligen hoppas på att få symtomlindring eller uppnå besvärsfrihet genom den fysioterapi jag kan erbjuda, men där vi inte lyckas komma i mål. Det kan vara väldigt tungt. Jag skulle också säga den psykosociala arbetsmiljön som offentliganställd, att den ekonomiska pressen och stressen är så hög att det är svårt att bedriva vård av tillräckligt hög kvalitet.

Hur behöver man vara?

4. Hur bör man vara som person för att passa detta yrke?

Du behöver till att börja med gilla att plugga. Utbildningen är tuff och kräver mycket av dig som student. Ute i arbetslivet behöver du vara en ”människo-människa” som får energi av att träffa många nya människor och som klarar att ställa om inför varje nytt patientbesök. Ibland behöver du vara tröstande, ibland sträng, ibland glättigt peppande och ibland konstruktivt utbildande. Det går inte att bemöta alla patienter på samma sätt, på ett sätt måste du vara en kameleont som läser av situationen i varje patientmöte. Om du har svårt att läsa av andra människor har jag svårt att se att du kommer trivas som fysioterapeut.

Varför blev du fysio?

5. Varför valde du detta yrke och finns det någon baksida med det som du inte anade fanns?

Jag valde fysioterapeutyrket för att jag ville jobba med kroppen, alltså inte i betydelsen av att nödvändigtvis ha ett fysiskt arbete – utan kroppen intresserar mig. Att jag sedan trillade in i kvinnohälsa-nischen handlade om att jag själv fick en förlossningsskada och insåg behoven. Nackdelen nämnde jag ovan – de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för yrket är sällan optimala. Jag minns också att jag som ny fysioterapeut blev lite chockad över att alla patienterna hade ONT. På utbildningen pratade man så mycket om andra symtom och funktioner, och jag upplevde att jag var ganska dåligt förberedd för att möta människor i kris och med stora smärtproblem.

Frågor om att jobba som fysioterapeut

Har ni fler frågor, ställ dem i kommentarsfältet!

Ni kollegor som läser får gärna besvara samma frågor, mina svar är nog inte den enda sanningen!

Vidare läsning på bakingbabies

Orgasmer ger bättre bäckenbotten?

Orgasm

Orgasmer ger bättre bäckenbotten?

Jag brukar vara försiktig med att dra för stora växlingar mellan kopplingen mellan bäckenbottenträning och sexualfunktion, för den kopplingen har både visats och inte visats finnas, enligt olika studier. Ofta så verkar det vara själva symtomen av bäckenbottendysfunktion som ger en nedsatt sexualfunktion och inte själva muskelstyrkan. Men så kom det en ny studie som jag tycker är lite rolig, så jag tänkte skriva litegrann om den i alla fall.

Orgasmer utöver bäckenbottenträning?

I den här studien (den första i referenslistan nedan) jämförde man effekten av sexuellt inducerad orgasm tillsammans med bäckenbottenträning med enbart bäckenbottenträning, alltså deras effekten på bäckenbottenstyrkan och den sexuella funktionen efter förlossning. (Det var efter okomplicerade vaginala förlossningar, dock, bra att veta…).

Bättre resultat

Det är en prospektiv randomiserad studie. Deltagarna i den ena gruppen fick råd om daglig bäckenbottenträning och deltagarna i grupp två fick rådet att initierade egensex eller sex tillsammans med partner i syfte att få orgasm, utöver daglig bäckenbottenträning. Man mätte och utvärderade deltagarnas bäckenbottenmuskelstyrka, förmåga att slappna av y bäckenbotten och sexuell funktion varje månad under sex månader. Den grupp 1 hade 26 deltagare och grupp 2 hade 29 deltagare. Sexualfunktionen och förmågan att slappna av i bäckenbotten var signifikant bättre i grupp 2, vid varje månatlig uppföljning. Bäckenbottenstyrkan var signifikant bättre i grupp två i slutet av mätperioden (vid 6 månader postpartum).

Vad tar vi med oss?

Framförallt tar jag till mig det här med orgasmernas effekt på bäckenbottenavslappning. Det tror jag är viktigt och bra. Dels så blir musklerna i bäckenbotten avslappnade direkt efter en orgasm (som ju består av kraftiga och rytmiska sammandragningar i bäckenbotten). Dels så tror jag också att det finns en fin kroppsmedvetande- och kroppspositiv effekt av att få en bra, positiv koppling till sitt kön och sin bäckenbotten postpartum.

Vem bör ta till sig det här?

Onanera mera! Kanske alla behöver det? Jag vet att många nyförlösta har MYCKET annat före på sin agenda, innan de hinner fram till egensex. Det får inte bli en annan punkt på listan som bara blir till ett jobbigt krav. Men det kan vara stärkande i alla fall att veta att det är positivt. Ifall man fastnar i någon slags skamtanke kring ”får en mamma vara kåt” och sånt. Då kan det vara bra att veta att man gör kroppen en tjänst!

Referenser

Sexually Induced Orgasm to Improve Postpartum Pelvic Floor Muscle Strength and Sexual Function in Primiparous Women After Vaginal Delivery: A Prospective Randomized Two-Arm Study

Is voluntary pelvic floor muscles contraction important for sexual function in women with pelvic floor disorders?

A strong pelvic floor is associated with higher rates of sexual activity in women with pelvic floor disorders

Vidare läsning på bakingbabies

Bäckenbotten, knipövningar och orgasmer

Påverkas förmågan att bli upphetsad av muskelskador?

Positioner för bäckenbottenavslappning

Ibland dyker det upp studier som jag tänker ”OH YES!” när man ser, eftersom de är direkt användbara i min egen jobbvardag. Och idag tänkte jag berätta om en sådan studie.

Are clinically recommended pelvic floor muscle relaxation positions really efficient for muscle relaxation?

Det här är en studie som har undersökt vilken som är den mest effektiva avslappningspositionen för bäckenbotten och förhållandet mellan bäckenbotten och magmuskler. Man har undersökt magmusklerna med EMG och hudelektroder över raka bukmuskeln och huden över sneda bukmusklerna och transversus abdominis, den djupaste magmuskeln. Det här momentet blir jag lite tveksam till, för jag undrar om det ens är möjligt att särskilja de sneda bukmusklerna får transversus med hud-EMG. Sedan fick studiedeltagarna guidning i hur man gjorde ett korrekt knip och avslappning, med minimalt med involvering av andra muskler.

Testpersonerna fick ligga i de tre vanligast förekommande avslappningspositionerna. Här är mina bilder på samma positioner. De finns små skillnader – exempelvis har jag inga yogablock för huksittandet eller kuddar under knäna i fjärilen.

Modifierad fjäril

I studien låg deltagarna på rygg med höften i flexion, abduktion och utåtrotation och knät i flexion (det är som jag gör på bilden). De hade dock två kuddar under knäna för att minska drag i musklerna på insida lår.

Modifierad barnets position

Man börjar på alla fyra, men sänker rumpan så att den kommer bak mot fötterna. Knäna något bredare än höfterna.

Djup huksittande

Sittande på två yogaklossar med knäna över höftnivån.

Vilken var bäst?

Modifierad fjäril visade sig i den här studien vara den mest effektiva avslappningspositionen för bäckenbotten. Näst efter den kom huksittande och sist barnets position.

Man kunde också se att ju mer testpersonerna slappnade av i magen, desto mer kunde bäckenbotten slappna av, och samma position visade sig också vara bäst för magmusklernas avslappning

Vad drar vi för slutsatser av det här?

En studie är alltid för lite för att säga ”Nu VET vi det här”. Men det är rimligt att tänka att i ryggliggande har vi som allra bäst chans att slappna av maximalt. Det kan vara därför vi får bäst avslappnande effekt där. Det är också rimligt att tänka att magmuskelspänning och bäckenbottenspänning på något sätt är kopplade. Därför är fördelaktigt att slappna av på båda ställena.

Positioner för bäckenbottenavslappning

Om du har en överspänd bäckenbotten kan du alltså testa den översta positionen här, men kanske med kuddar under knäna om du behöver det. Andas djupt och fokusera på avslappning i både bäckenbotten och mage. 5-10 minuter om dagen brukar ge god effekt!

Vidare läsning på bakingbabies.se

Stretchövningar för dig med spänningar i och kring bäckenet

Kan man stretcha bäckenbotten?

Avslappning i bäckenbotten

Matvecka från Surinam

Surinam blir det nu, och efter det har vi har 49 länder kvar i världen!

Kycklingvingar och roti och grönsaker

Soppa med nudlar som borde vara friterade, men som vi nog kör med vanliga kokta.

I Surinam verkar dutch pancakes vara en grej (en kolonialhistorie-rest?)

I övrigt kommer vi äta:

Plockmiddag

Pasta med morotssås

Panerad fisk och potatis, kall sås

Pasta och skinksallad

Svårt att få orgasm under graviditet

Orgasm

Svårt att få orgasm under graviditet

En patient klev in i mitt behandlingsrum, slog sig ner och skruvade lite generat på sig.

Eh, jag måste fråga en sak. Sedan jag blev gravid är det omöjligt för mig att få orgasm, varför är det så?”

Jag tänker att allt är rimligt och möjligt under en graviditet, men jag hade ingen bra förklaring på VARFÖR. Så nu har jag läst på.

Orgasm påverkar livmodern

När orgasmen inträffar blir det sammandragningar både i musklerna i bäckenbotten och i livmodern. Dessa ofrivilliga sammandragningar är det som känns rytmiskt pulserande och som ger känslan av frigörelse och avslappning efter sexuell upphetsning och orgasm. När allt detta sker frisätts en rad olika hormon, bland annat enodorfiner och oxytocin.

Orgasm kan trigga sammandragningar i livmodern och om du inte är i riszonen för prematur förlossning är det absolut ofarligt. Sammandargningarna är en normal och ofarlig del av orgasmen, men de märks mer eftersom livmodern är större när du är gravid.

Livmodern kan säkerligen också påverka orgasmen i motsatt riktning. Jag tänker exempelvis i veckor när den är väldigt upptagen med att sträckas ut och växa, då kanske orgasmen inte riktigt får samma ”schwung” i just livmodern.

Orgasmens intensitet kan vara lägre eller högre

Det ökade blodflödet i bäckenregionen under graviditet liknar lite den tillströmmning av blod som sker vid sexuell upphetsning. Känslan av att vara svullen och blodfylld där kan göra en del mer kåta eller närmare till upphetsning. För andra blir svullnaden irriterande och något som hindrar sexuell upphetsning. För vissa leder blodfyllnaden till starkare och lättare orgasmer, medan andra får svagare eller mer svåruppnådda klimax.

Upp emot 81 % av alla gravida rapporterar svårigheter att uppnå orgasm oavsett om stimuleringen sker genom samlag, partnerns händer eller oral stimulering eller onani.

Orsaker till minskad sexuell lust och orgasmer

I studierna hittar man många olika orsaker till nedsatt orgasmfunktion utöver de som berör blodfyllnad och tryck i vävnaderna. Dels kan det handla om uppfattningar om rädsla att skada barnet eller att orsaka missfall eller prematur förlossning eller om andra kulturella eller religiösa uppfattningar som att sex under graviditet är negativt. Vanliga graviditetskrämpor så som trötthet, illamående, kräkningar och smärta såklart också sätta ner både lust och sexuell funktion.

Oavsett är det viktigt för både den gravida och en eventuell partner att känna till att nedgång av sexuell drift, lust och orgasmfunktion är vanligt förekommande.

De är de positiva historierna som hörs

Läser man på nätet får man nästan alltid uppfattningen att graviditeter gör folk kåta och att sexlusten ökar hos nästan alla. Läser man i medicinsk litteratur verkar så alltså inte riktigt vara fallet.

Du är normal

Trots ökningen av blodflöde till sexuellt lyhörda vävnader rapporterar de flesta gravida att deras sexuella aktivitet, orgasmer och lust minskar under graviditeten. Det är ett fåtal som inte upplever någon förändringar alls eller en ökning av orgasmerna.

Även om orgasmen är svår att uppnå eller mer blir som en mesig nysning än som fyrverkerier kanske det ändå är värt att fortsätta testa och leka dig fram under graviditeten. Men om intresset inte finns där är det också helt normalt att bara avvakta.

Ett sista ord om orgasmer under födsel

Det är inte väl utforskat hur många som upplever en orgasm under förlossningen. Den fysiologiska förklaringen handlar om att barnets huvud ger ett tryck på de nerver som utlöser sexuell njutning. Denna stimulering kan för vissa påverka smärtan till det mindre, öka smärtan för andra och hos vissa ge en känsla av sexuell njutning. När det händer har det sannolikt mer att göra med den individiens unika fysiologi än om en prestation. Men om det händer dig ska du absolut heller inte skämmas. Det är normalt.

Referenser

Sex and Sexuality in Pregnancy

Female sexual function during pregnancy and after childbirth

A cross-sectional study of female sexual function and dysfunction during pregnancy

Obehag vid huksittande

gold letter y on black background

Läsarfråga om obehag vid huksittande

Hej Mia! Jag har haft besvär med bäckenbotten sedan min förlossning, men nu vet jag att jag inte har några bestående muskelskador och att jag bara är överspänd bäckenbotten. Mitt barn är nu 18 månader och jag skulle säga att jag känner mig relativt normal i underlivet. Vissa dagar kan tyngdkänsla och obehagskänslan komma men det brukar ge med sig. Tyvärr har jag fortfarande spasm i anus till och från och måste fortfarande ta movicol dagligen.

Men nu till min fråga. Jag har svårt att sitta på huk. Jag hinner inte ens sitta en minut på huk innan de känns som underlivet ska falla ut. Bli jättetung och känner mig helt spänd som i en cirkel runt hela underlivet. Jag har försökt läsa mig till vad detta kan bero på och de jag fått till mig är att underlivet slappnar av i hukposition?

Stämmer detta? Kan det vara därför det blir så jobbigt, och om de är så kan det gå att lösa på något sätt? Det blir begränsande i vardagen att inte kunna sitta på huk, speciellt när man är nere på marken mycket och leker.

Läsarfråga

Vad huksittande gör

Huktisttande är en position som vi ofta använder för att sänka spänningsgraden i bäckenbotten. I den positionen utsätter vi bäckenbotten extra mycket för tyngdlagen. Det är väldigt svårt att få till ett hårt knip i den positionen. Personer med exempelvis framfall kan uppleva att huksittande är en position som triggar en känsla av att ”allt ska trilla ut”. Men för en person med överspänd bäckenbotten kan huksittande snarare vara en bra position. Du hamnar i ett läge där du nästan tvingar bäckenbotten till avslappning.

Förkortade muskler som protesterar

Om vi nu tar en annan muskelgrupp bara för att jämföra. Tänk dig musklerna kring nacke och axlar. Om du är stressad, orolig eller kall kan det hända att musklerna där blir överspända. Dina axlar kryper närmare öronen. Om någon kommer och försöker trycka ner dina axlar när du är väldigt överspänd kommer det som egentligen är ditt normalläge kännas väldigt annorlunda. När musklerna vant sig vid en väldig spänning och förkortning kommer en stretch ner till normalläget kännas obekvämt, stramande och till och med lite smärtsamt. Det kan kännas längs med hela muskeln och det liksom bränner och bultar. Musklerna protesterar och vill att stretchen ska släppas. Även om det bästa för dig vore att släppa ner axlarna ”bara så där” så är du troligen oförmögen till att göra det. Kroppen protesterar. Det du behöver göra är att återta avslappningen och den normala längden på musklerna, lite i taget.

En långsam tillvänjning

Om du enbart är överspänd i bäckenbotten borde huksittande vara något som du kan vänja kroppen vid. Det vill säga – du har inga muskelskador eller stora framfall. Som med allt annat handlar det ofta om en långsam tillvänjning. Kroppen protesterar med smärta och obehag om du utsätter den för den ganska extrema positionen huksittande i för stor dos innan den är redo. Du kanske därför behöver börja med 15 sekunder i tre veckor, utöka till 30 sekunder, stegra till 1 minut osv. Med tiden borde du kunna bygga upp en tolerans för huksittande. Toleransen inkluderar både bäckenbotten och kanske också rörligheten i omkringliggande leder och muskler.

Komma runt obehaget

För den som googlat sig hit och som har obehag vid huksittande av andra anledningar än överspänning vill jag tillägga att det kanske inte är lämpligt för alla att sitta mycket på huk. Huksittande kan vara något att undvika om

 • du är nyförlöst
 • har stygn kvar i bäckenbotten
 • svag eller uttöjd i musklerna
 • har större framfall

Om du behöver spendera mycket tid på golv kan jag rekommendera en fast yogakudde att ha under rumpan/bäckenbotten för att avlasta lite.

Referens

Are clinically recommended pelvic floor muscle relaxation positions really efficient for muscle relaxation?

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.