Inkontinens

Inkontinens

Ansträngningsinkontinens

Under den här kategorin hittar du främst information om ansträngningsinkontinens. Denna typ av inkontinens är vanlig och innebär att du inte kan hålla tätt när trycket i buken och på blåsan blir högt. Detta kan hända till exempel när du hostar, hoppar, nyser, lyfter eller springer. Bäckenbottenträninghjälper framför allt om du har ansträngningsinkontinens. Det finns också en andra former, bland annat trängningsinkontinens. För detta hjälper främst blåsträning, något som finns nämnt kortfattat här - men för mer information om detta rekommenderas du läsning på till exempel 1177.

Om du önskar veta mer om bäckenbottenträning rekommenderas du att läsa mer under kategorin med detta namn. Här finns övriga tips och råd. Så långt det är möjligt baseras informationen här på vetenskap, men där vi ännu inte har studier baseras fakta istället på fysioterapeutiska resonemang.

12 maj: Varför kan det vara dåligt att belasta bäckenbotten för tungt?

10 maj: En serie om bäckenbotten och träning

Vikten av att individanpassa Alla övningar och all slags träning kan anpassas för att passa alla olika individer. Det som generellt rekommenderas vara skonsamt för…

15 okt: Vad är det för fel på folk?

12 okt: Träningstips efter gynekologisk operation

Hur jag kan träna efter en gynekologisk operation? Dagarna efter en gynekologisk operation är det viktigt att vila mycket, men precis lika viktigt att komma…

11 okt: Återgång till träning efter gynekologisk operation – teori

Återgång till träning efter gynekologisk operation Hur är det med återgång till träning efter gynekologisk operation? Jag träffar ofta patienter  som står inför, eller har…