Kategori: Överspänd bäckenbotten

Överspänd bäckenbotten

Alla muskler i kroppen kan bli spända, slappa, starka, svaga. Oftast hör vi mer om fenomen som hör ihop med svag bäckenbotten.  Mer sällan hör man talas om överspänd bäckenbotten. När bäckenbottens muskler spänns stänger de till kring kroppsöppningarna och resultatet av överspänning blir ofta svårigheter att ha sex och/eller att tömma tarmen. Muskler som är överspända blir smärtande och symtomen kan vara trötthetsvärk, molvärk, svidande smärtor och smärta vid samlag.

I den här kategorin hittar du både information och mer praktiska råd för dig med överspänd bäckenbotten. Inläggen baseras så långt det går på vetenskap och forskning, men där vetenskapliga fakta saknas baseras istället inläggen på beprövad fysioterapeutisk erfarenhet.

I Sverige är fysioterapi för bäckenbotten ett litet men växande fenomen, i andra länder är det mer välkänt. Om du vill ha hjälp kan du med fördel ringa till rehabmottagningarna i din närhet och fråga om de har någon som jobbar internt med bäckenbotten.

Avspänningsfavorit

Det finns oändligt många avspänningsmetoder och övningar för att minska sin egen känsla av stress. Jag är ICKE ett proffs på sånt här, det ska alla veta.

Personligen tycker jag att det är enormt svårt – när jag är stressad ligger det mycket närmre till hands att träna fysiskt än att göra en avspänningsövning.

Jag har dock en favorit som jag har burit med mig ända sen min grundutbildning.

Här kommer min favorit – Ballongandning

Jag kanske minns den fel också, men så här brukar jag göra.

 • Tänk på mittpunkten inuti magen, någonstans mellan naveln och ryggraden. Placera i tanken en ballong där och ge ballongen en färg.
 • På inandning växer ballongen åt alla håll, på utandning samlas den till en liten punkt igen.
  Lek med ballongandningen. Börja med att ballongen ökar och minskar i storlek helt rundformad.
 • Sedan går du över till att tänka att den blir avlång, uppåt mot lungorna och ner mot bäckenet. Och avlång ut mot sidorna. Och avlång upp emot naveln och ner mot ryggraden.
 • Ta ett gäng andetag i varje riktning, och avsluta sedan med att ballongen blir jämn och rund igen.

Fördelen med den här löjligt enkla övningen är att den går att plocka fram när och var som helst. På bussen, på tunnelbanan, i en liten paus på jobbet. Du kan sitta, ligga eller stå. Allt du egentligen gör är att fokusera på andningen och kommer ner i andningsfrekvens och puls litegrann, men på ett lite lekfullare sätt än bara tänka på och känna varje andetag. Mig tilltalar det här i alla fall!

Lästips: Vulvodynia – understanding the role of pain-related behavior

I början av året postade jag på instagram och frågade om ni läsare ville att jag skulle skriva inlägg om de böcker jag just då höll på att läsa.

Nu har jag skrivit inlägg om:

Och nu har turen kommit till en avhandling av Linnéa Engman som heter ”Vulvodynia – understanding the role of pain-related behavior”. Det här är ju alltså en avhandling och inte en populärvetenskaplig bok, så därför blir det här inte en recension. Utan jag tänkte bara skriva lite av vad jag tar med mig från läsningen.

Intro till ämnet

Provocerad vulvodyni innebär smärta i vulva eller vagina vid tryck, beröring eller penetration. Det påverkar många kvinnor och även deras partners. Orsaken till smärtan är mångfaktoriell och i vissa fall okänd, men en känd riskfaktor är bland annat upprepade svampinfektioner, hormonella preventivmedel och bäckenbottendysfunktion med flera. Smärtan inverkar inte bara på samlivet utan även familjeplanering och relationen i stort. Kvinnor som lever med smärtan har ofta också depression, ångest och lägre livskvalitet än andra (liknande som vid andra långvariga smärttillstånd). Trots detta är det bara 60 % som söker hjälp. Över tid har upp till en tredjedel av de drabbade kvar sina besvär medan ungefär två tredjedelar får minskade besvär. De aktuella studierna handlar alltså om beteenden som är förknippade med provocerad vulvodyni.

Katastroftänkande om smärta

Att katastroftänka kring smärta, att ha ett undvikandebeteende eller tvärt om att bara stå ut med smärtan är alla betenderelaterade saker som kan höra ihop med utvecklingen och bibehållande av ett långvarigt smärttillstånd. Katastroftänkande kring smärta definieras (fritt översatt) som en överdriven negativ mental uppfattning som sker under faktiska eller förväntade smärtsamma upplevelser. Individer med provocerad vulvodyni har högre nivåer av katastroftänkande kring smärta jämfört med andra och detta är kopplat till en ökning av smärta och en försämrad sexuell funktion.

Undvikandebeteende

Att undvika sexuella situationer och relationer är en strategi för dem som lever med smärta vid sex, men är ett fenomen som inte är väl utforskat. De som undviker sex och vaginala samlag har i större utsträckning negativa tankar om just penetrerande sex än andra.

Att bara stå ut

Att bara stå ut, trots smärtan, är vanligt hos individer med provocerad vulvodyni. 50-68 % fortsätter med att ha vaginala samlag trots att det gör ont. Detta kan leda till en negativ spiral med nedsatt upphetsning och lust, nedsatt lubrikation och också öka på smärtan. Men att fortsätta med vaginala samlag, trots smärta, kan komma med andra fördelar så som att minska risken för skam och skuld, rädsla att förlora sin partner och så vidare.

Linneas studier

Studierna hade fyra specifika syften (fritt översatt och lite förenklat!):

 1. Undersöka kopplingen mellan undvikande- och uthållighetsbeteende och katastroftänkande och smärta.
 2. Undersöka undvikande- och stå ut-beteende kan förutsäga sexuell funktion över tid, utöver den påverkan smärta har på sexuell funktion i sig.
 3. Undersöka undvikande- och stå ut-beteende på individnivå för att få information om potentiella beteendemönster.
 4. Undersöka effekten av kbt-gruppbehandling med partnerinvolvering på kvinnans smärta.

Vad lär jag mig av detta?

Studiernas slutsatser är ungefär så här:

Undvikandebeteende verkar vara en faktor som förbinder katastroftänkande och smärta. Man tror alltså att när katastroftänkande om smärta leder till ett undvikandebeteende kan detta i sig leda till ökad smärta över tid. Undvikandebeteende, oberoende av kvinnans smärtupplevelse, kan förutspå signifikant nedsatt sexuell funktion efter fem månader. Att målinriktat arbeta med att förändra beteenden som hör ihop med smärtan kan vara en möjlighet att påverka smärtan till det bättre.

Ett intressant fynd i studierna är att kvinnor som hade stå-ut-beteenden mer än undvikande-beteenden oftare hade mer gynnsamma resultat.

Hur kan jag använda det här?

Det här är information som behöver användas finkänsligt tänker jag. I värsta fall kan informationen ligga till grund för att uppmana individer som har ont vid samlag att stå ut och fortsätta, för att det verkar vara en lösning. Så hoppas och tror jag verkligen inte att de här studieresultaten ska användas. Däremot tror jag mycket på ”tankens och inställningens makt”. Exempelvis så här: Jag föreställer mig att sex ska göra ont, jag blir därmed nervös och stressad, och då spänner sig bäckenbotten. En spänd bäckenbotten ökar risken att penetration gör ont – och min föreställning har då blivit en ”självuppfyllande profetia”.

För mig blir slutsatsen att jag och patienter i större utsträckning kan utforska inställningar, tankar och attityder kring sex. Och som alltid är min slutsats: Patienter med långvariga smärttillstånd behöver ofta team-behandling. Fysio, psykolog och läkare.

Linnea – om du läser detta får du gärna rätta mig och fylla i viktiga saker som jag kan ha missat!

Skadas bäckenbotten av överspänning?

Kan det faktiskt skada bäckenbottens-muskler att vara överspända? Jag har lätt att bli det efter att ha suttit mycket på jobbet. När jag blir överspänd slipper jag skav och tyngdkänsla, kissar bättre men bajsar sämre och kan ärligt säga att jag hellre skulle välja att vara överspänd än att ha skav och tyngd.”

Läsarfråga

Den här frågan är viktig och visar på att det aldrig finns svartvita rätt eller fel när det kommer till spänningsgrad i bäckenbotten. Jag har också varit med om att jag och patient jobbat jätteintensivt med att sänka en besvärlig överspänning i bäckenbotten, bara för att inse att överspänningen egentligen varit ganska funktionell och utan den får personen besvärliga läckage. Till att börja med vill jag alltså säga: Det finns inga rätt eller fel, och du väljer själv.

Jag förstår förstås att det optimala vore att både kunna vara avslappnad i bäckenbotten, tillförlitligt kontinent och slippa andra besvärliga symtom. Men så är det ju inte för alla.

Varför blir muskler att vara överspända?

Muskler blir överspända när det finns en kontinuerlig kommunikation mellan hjärnan och muskel som orsakar mer eller mindre ofrivillig spänning. Det är ofta associerat till eller en följd av andra symtom. I bäckenbotten triggas ofta överspänningen just av ett behov av att lyfta upp och stänga till. Det kan handla om allt från sexuella övergrepp, till en känsla av att slidväggarna är sänkta och ligger och stör. Överspändhet ger sig uttryck i stelhet/stramhet i musklerna och uppfattas via palpation/tryck/stretch.

Är det dåligt?

Nej, det skulle jag inte säga. Eller så här: Har du ont eller problem av din överspänning är den ett faktiskt problem. Känner du inte av den så får den finnas. Vi har en ENORM variation på vad som är normalt. Tänk bara om du skulle rada upp bekantskapskretsen och går omkring och klämma dem på axlarna. Många skulle vara jättespända, några skulle ha riktigt ont, några skulle vara helt mjuka och alla skulle vara helt normala. Smärta och funktionsnedsättning vad gäller rörlighet och aktivitet är saker som faller inom facket ”Behöver göras något åt”. Men allt annat får bara passera, anser jag.

Kan det uppstå problem med tiden?

Ja, det är här det blir lite lurigt. För ju längre du går omkring med ett låggradigt knip desto större är chansen att du får problem – problem med att bajsa, kissa, ha sex eller med smärta. Och ju längre en överspänning funnits, desto svårare kan det bli att minska den. Men vad jag vet så finns det liksom inget annat hotfullt som kan hända, alltså typ att muskeln skulle bli förstörd på något sätt.

Skadas bäckenbotten av överspänning?

Här gissar jag att det finns många intressanta tankar hos er läsare.

Berätta gärna i kommentarsfältet!

Vidare läsning på Bakingbabies

Hur lång tid för att bli av med överspänning?

Webbkurs – bli från från överspänning och smärta.

Kan jag stärka bäckenbotten med yoga?

Kan jag stärka bäckenbotten med yoga?

Läsarfråga

Mångas universallösning på bäckenbottenproblem stavas ”KNIP!”. Det finns både privatpersoner och vårdgivare som liksom tror att man kan lösa både inkontinens, smärtor, framfall och alla andra sorters bäckenbottenrelaterade besvär med bäckenbottenträning. Det är inte riktigt sant. Vi har evidens att bäckenbottenträning kan lindra och ibland bota ansträngningsinkontinens och minska symtom hos personer med framfall. Hos den grupp av individer som bäckenbottentränat idogt och sedan drabbats av o-önskade bieffekter som smärta och överspänning uppstår lätt en dikeskörning åt andra hållet. Bäckenbottenträning ses istället som dåligt och farligt.

Don efter person

Bäckenbottenträning är u varken superbra eller superdåligt så där generellt. Det måste alltid individanpassas och doseras väl. Vissa behöver bäckenbottenträna och vissa ska inte bäckenbottenträna, och ibland förändras också behovet över tid.

Som en motreaktion mot att bäckenbottenträning från vårdens håll ofta kastas ut som den allenarådande lösningen på allt, har man inom en del friskvårds/alternativmedicinska kretsar istället börjat marknadsföra andra sätt att stärka bäckenbotten. Träna din bäckenbotten med yoga! Stärk din bäckenbotten med pilates! Knip inte, men gör det här istället!

Specificitetsprincipen

Jag tänkte ta er med genom ett vetenskapligt resonemang kring detta idag. Det vi vet utifrån forskning är att man måste träna muskler specifikt för att bli starkare i dem. Du behöver exempelvis göra övningar som inkluderar biceps för att kunna bli starkare i biceps. Du blir inte starkare i armen av att köra benböj. På så sätt MÅSTE du involvera bäckenbotten i en träningsrutin för att överhuvudtaget kunna bli starkare i den. Du kan omöjligt se träningseffekter i en muskel du inte tränar.

Kärt barn har många namn

Du behöver förstås inte KALLA bäckenbottenträning för bäckenbottenträning. Muskeleffekten sitter naturligtvis inte i namnet. Om du exempelvis aktiverar rätt muskler under det att du samtidigt gör något annat, kan ju träningseffekten för bäckenbotten ändå komma. Säg att du gör tåhävningar dagligen. Om du under tåhävningen också gör en bäckenbottenaktivering kan du ju såklart få en träningseffekt på bäckenbotten. Men det är ju inte själva tåhävningen som gör det. På så sätt kan du stärka bäckenbotten medan du gör en massa annat. Du kan fokus på annat och kalla det vid annat namn, bara bäckenbotten är med i muskelaktiveringen. Men om bäckenbotten inte aktiveras så kommer också bäckenbotten-effekten utebli.

Inte med automatiskt

Utifrån studier vet vi också att pilates, hypopressiva övningar och yoga ensamt (utan aktivt påslag i bäckenbotten) INTE ger någon ökning av bäckenbottenstyrkan. I en systematisk översiktsartikel över all tillgänglig forskning gällande yoga för inkontinens kunde man se att alla studier var för små och med hög risk för partiskhet.  Slutsatsen var att det inte går att se att yoga är användbart som behandling för kvinnor med urininkontinens.

Andra effekter visade i små studier

Man har i en lite pilotstudie sett att yoga för individer med inkontinens kan förbättra livskvalitet, depressiva symtom och sömnkvalitet. En annan pytteliten studie visade på tecken att smärta från urinblåsan kunde lindras av yogabehandling under 12 veckors tid. I en annan liten och nu mera ålderstigen studie testade man om yoga kunde minska överspänning i levator ani och sfinktermusklerna och underlätta tarmtömning. Fem testpersoner tränade yoga i 20 stycken 2-timmarssessioner och enbart en av dem fick en uppmätt avslappningseffekt och ingen av dem fick någon signifikant symtomlindring vad gäller underlättande av tarmtömning.

Kan man stärka bäckenbotten med yoga?

Du kan stärka bäckenbotten med precis vilken träningsform som helst, bara du OCKSÅ aktiverar bäckenbotten. Ett av de starkaste knipen jag någonsin känt hos en patient var en patient när hon knep så som hon gör när hon gör bänkpress med skivstång. Skulle jag säga att det är bänkpress med skivstång som är bäckenbottenträning? Nej, det är det hon GÖR med sin bäckenbotten samtidigt som hon bänkpressar som utgör skillnaden. På samma sätt har jag känt på yoga-tränande personers knip och kunnat märka en oerhörd styrka. Men det kommer liksom inte ”automagiskt”, utan det är en inlärd aktivering. Sen får du kalla det exakt vad du vill!

Referenser

Vidare läsning på Bakingbabies

Hur lång tid bli av med överspänning?

Hur lång tid tar det att jobba bort överspänning i bäckenbotten?  

Läsarfråga

Hur lång tid tar det att bli av med överspänning?

Den här frågan är relevant och adekvat. Du har ett problem, du får i bästa fall en rehabplan presenterad för dig från en vårdgivare och sedan kommer följdfrågan: Hur länge ska det här pågå?

Samtidigt är min första reaktion när jag läser frågan att komma med följdfrågan, ”hur långt är ett snöre?”. För svaret är precis samma: Det beror på! Vilken slags snöre pratar vi om? Vad används snöret till? Kan man klippa i snöret?

4-5 månader

Att jobba bort en överspänning i bäckenbotten skulle jag säga att tar 4-5 månader i regel. Den första månaden brukar handla om att landa i en känsla och förståelse för att spänningen finns. Den andra månaden brukar handla om att lära sig styra ner spänningen, men ofta så blir avslappningen liksom ”ogjord” så fort man slutar aktivt slappna av. De följande månaderna handlar om att vända på sitt ”default-läge”. Att det inte längre ska krävas en omfattande avslappningsövning för att kunna sänka bäckenbotten. Och att bäckenbotten inte alltid ska hissas upp automatiskt så fort du inte aktivt tänker på att slappna av i den.

Vända på defaultläget

Hur lång tid det tar innan du vänt på ditt ”default-läge” avgörs av en himla massa saker. Dels hur mycket tid och engagemang du har för rehab. Dels hur mycket stress och spänning du har i kroppen generellt. Även i de fall man helt lyckats få bäckenbotten att vara mestadels avslappnad i vardagen kan man ”få ett återfall” av överspänning vid en extra stressig period i livet.

Webbkurs på 6 månader

Jag har ju skapat en rehab-webbkurs för personer som lider av smärta och överspänning, och den kursen har jag gjort så att kursdeltagarna har tillgång till i 6 månader. Alla behöver nödvändigtvis inte alla 6 månaderna, men det finns också personer som kanske behöver mer tid. Jag skulle tro att 6 månader ändå är ett genomsnitt.

Det går inte alltid

Sen finns det också tillfällen det är väldigt svårt att jobba bort en överspänning, och det är när det finns orsaker som gör att överspänningen är liksom adekvat. Om det finns muskelskador som gör att du blir analinkontinent om du inte är lite överspänd i bäckenbotten, kanske överspänningen kanske faktiskt behöver finnas. Målet är ju att kunna sortera i symtomen och kanske också att du ska få annan behandling (läkemedel, kirurgi osv osv). Men all överspänning är jag inte övertygad om att är lämplig att jobba bort, i alla situationer.

All överspänning måste inte bort

Dessutom är det viktigt att veta att en överspänning som inte ger några besvär heller inte är dålig eller farlig. Om du skulle rada upp 15 personer och gå omkring och klämma och känna på deras axlar, skulle du hitta överspänningstillstånd i skulderpartiet hos ett visst antal. Men alla dessa har inte nödvändigtvis ont eller problem.

Samma sak gäller bäckenbotten. Vi är alla individer och helt olika. Det finns personer som har en viss grad av överspänning i bäckenbotten men som det inte är något som helst problem för. De har inte ont, alla funktioner är som de ska och sex är inte heller smärtsamt. Det är därför inte så att exakt all överspänning är ett problem och ”måste bort”. En stor variation mellan individer är normal.

Reklam

Vill du veta mer om webbkursen ”Bli fri från smärta och överspänning”? Läs mer här!

Stav för bäckenbottenbehandling

Det här inlägget är ett tips-inlägg skrivet av min kollega Emma. Emma har nyligen startat en webbshop och säljer bland annat stavar för bäckenbottenbehandling. På så vis är detta ett reklaminlägg, även om det inte är reklam för min egen verksamhet eller något jag själv tjänar på.

Behandla överspänning i bäckenbotten

Långvarig smärta i bäckenbotten är besvärligt och ibland svårt att komma till rätta med. För hög spänning i bäckenbotten kan bidra till samlagssmärtor, blås- och tarmtömningsbesvär, svanskotesmärta, nervsmärta och påverkan på muskelfunktionen.

Även om smärtan sällan enbart beror på spända muskler i bäckenbotten, så kan manuell behandling vara hjälpsamt. Hos en specialiserad fysioterapeut kan du få hjälp med att bedöma spänningsnivå och funktion i bäckenbotten och du kan få guidning i hur du reglerar spänning. Det är viktigt att förstå att spänning inte alltid är orsak till besvären, även om det ofta förekommer hos personer med smärta. Smärta föder spänning och spänning föder ibland smärta och vi vet inte alltid vad som kommit först. Det betyder också att alla besvär inte försvinner med en spänningsreducerande behandling.

Självbehandling med stav eller manuell behandling hos fysioterapeut är en pusselbit, men sällan hela lösningen. Du behöver även få hjälp till att se helheten, vad som triggar och vad som lindrar dina besvär. Med det sagt är det helt ofarligt att behandla med en stav, så länge du lyssnar på din kropps signaler. Ömhet under och efter behandling kan förekomma, men din smärta ska aldrig öka av behandlingen.

Behandlingen syftar till att:

 1. Bli medveten om spänningstendenser och analysera triggande faktorer som är möjliga för dig att påverka. Detta kan handla om vanor och beteenden så som stress, toavanor, hållning, andningsmönster och mycket mer.
 2. Reglera ner spänningen, byt och bryt vanor och triggers.  Öva kroppen i att inte reagera på triggers med ökad spänning och försök ta kommando över kroppens reaktioner när det ändå händer.
 3. Behandla spänningens följder. Adressera smärta eller andra dysfunktioner. Det kan göras genom manuell behandling, övningar, generell träning, läkemedel, terapi eller annat.

Såhär använder du staven:

 1. Ligg bekvämt, gärna på rygg med böjda ben. Vissa slappnar av bättre i ett varmt bad.
 2. Använd valfritt glidmedel för att undvika obehag när du för in staven.
 3. Börja med att föra in den mjukt rundade änden fram till stavens första vinkel.
 4. Se vagina som en klocka där klockan 12 är upp mot urinröret och klockan 6 ned mot ändtarmen. Undvik att behandla området mellan 11 och 1 och 5 och 7 för att inte lägga tryck mot urinrör eller tarm.
 5. Placera staven åt höger eller vänster sida och knip till. Gör du detta korrekt känner du en rörelse i staven. Slappna sedan av och lägg på ett lätt tryck med staven nedåt. Du kan också röra staven längs muskeln, en sida i taget, för en mer masserande effekt. Töjning kan hållas 30-60 sekunder och upprepas 5-10 gånger per sida.
 6. Dra ut staven en bit innan du byter sida så att du inte vrider den mot tarm eller urinrör.
 7. Hittar du ömma punkter kan du hålla kvar ett lätt tryck på dessa, det är inte ovanligt att smärtan kan stråla ut i ett större område och det brukar lätta allt eftersom du behandlar.
 8. Prova den spetsigare änden om allt känns bra.

Egenvård är bra!

Om du upplever att manuell behandling lindrar dina besvär kan en stav erbjuda dig en lösning för egen behandling, när och var du vill. Det kan verkligen göra skillnad och ger dig en känsla av egen kontroll över din kropp. Magin ligger inte i någon annans händer, utan att du själv närmar dig din smärta och sakta men säkert möter den, behandlar den och utmanar den. På vägen kommer det att hända saker både lokalt, men också centralt – i din hjärna. Smärta tolkas och styrs genom vårt nervsystem och ju mer hotfull smärtan känns, desto högre tolkas den. Att lära sig att reglera smärtan genom olika tekniker kommer ge positiva effekter både lokalt och centralt.

Här köper du stavar för egenbehandling av bäckenbotten!

Kan en vanlig fysio jobba med överspänning i bäckenbotten?

Kan en vanlig fysio jobba med överspänning i bäckenbotten?

Jag fick en liknande fråga av en ”vanlig” fysio, som undrade om hon kan hjälpa patienter med överspänningsbesvär i bäckenbotten utan att undersöka eller behandla internt i bäckenbotten.  Svaret är delvis ja, men jag skulle också vilja säga nej. Jag ska förklara!

Bäckenbottenträning är standardbehandlingen för att stärka bäckenbotten hos individer med svaga muskler och kan hjälpa mot inkontinensbesvär. Bäckenbottenmuskler som istället är strama, korta och smärtande behöver annan slags behandling. Överspänning i bäckenbotten är ett samlingsbegrepp som inkluderar myalgi i bäckenbottens muskler men som också är nära besläktat med piriformissyndrom, svanskotesmärta och proctalgia fugax. Symtomen kan variera men kan främst vara smärta eller tyngande, molande smärta kring rektum och eller vagina.

Behandla utan att diagnostisera?

För att kunna diagnostisera ömhet och överspändhet i bäckenbotten behöver du göra en manuell undersökning av musklerna. Symtombeskrivningen som patienten själv uttrycker med ord kan vara snarlik känslan vid framfall eller urinvägsinfektion (med en stor individuell variation), så det är heller inte helt enkelt att bara ringa in symtomen utifrån en noggrann anamnes. Jag tänker att varken du eller jag kan pinpointa bäckenbottens funktion genom att bara ta en god anamnes och undersöka extern. Utan att göra en bäckenbottenundersökning kommer vi famla i blindo.

Det är snarlika symtom i många fall

Eftersom bäckenorganens fysiologi är kraftigt beroende på bäckenbottens normala funktion kan förändringar i bäckenbottenmusklerna ha omfattande konsekvenser för individens funktion. En överspänning i bäckenbotten kan bland annat ge trängningar och urgency för blåstömning. En överspänd bäckenbotten kommer heller inte kunna alstra samma kraft som en muskel med mer normal spänningsgrad. Spänningen kan sekundärt ge upphov till symtom som vid en annan generell bäckenbottensvaghet, urinläckage vid hosta, nysning och ansträngning. Förstoppning är ett annat frekvent symtom. Det är är symtom som lika gärna kan komma vid ”bara” en svag bäckenbotten eller framfallsbesvär. Och behandlingen för en svag bäckenbotten och en överspänd bäckenbotten är fundamentalt olika.

Undersök och behandla det du kan!

Jag skulle säga att om du inte palperar bäckenbotten kan du inte på något sätt förvänta dig att kunna sätta en funktionsdiagnos på bäckenbotten. Men du kan naturligvis undersöka allt som finns utanpå: Observera gång och hållning, gör en bedömning av huvud, nacke, skuldror och columna. Kolla ROM och styrka i bål och nedre extremiteter. Av speciellt intresse är iliopsoas, glutealerna, piriformis och quadratus lumborum samt magmusklerna. Överdriven ”indragning” av magen hör ofta ihop med överspänningsproblematik i bäckenbotten. Många har också en retning i hela nedre bålen, inklusive ligament inguinale. Palpera också igenom ärr i buken.

Våga närma dig området ändå

Även om du inte ska undersöka eller palpera bäckenbotten kan du be patienten knipa, fullt påklädd. Försök att se vad som händer. En överspänd bäckenbotten ger en liten kniprörelse, väldigt snarlikt den begränsade rörelse som en svag bäckenbotten ger upphov till vid knip. Det individer med överspända och svaga bäckenbottnar ofta har gemensamt är också ”med-rörelser” i låradduktion och höftsträckning. Många som inte alls kan viljemässigt kan styra bäckenbotten i ett knip skapar stället istället en kryströrelse, i sin strävan att få till en muskelaktivitet. Många med överspänd bäckenbotten behöver ofta koncentera sig intensivt för att få bäckenbotten att röra sig, många håller också andan eller drar upp bröstkorgen i samma veva. Du kan alltså av dessa observationer inte uttala dig om bäckenbottens funktion, rörelse eller muskellängd. Men du kan ge råd om andningsrörelse och försöka hjälpa patienten att ”skala bort” annan muskelaktivitet.

Anamnesområden

Blåsfunktion, miktionsvanor och tömning, smärta. Fråga om hur ofta individen kissar, hur blåstömningen startat, hur snabbt påkomna trängningarna är, om det gör ont att kissa och om det finns läckage.

Tarmfunktion, tarmtömningsvanor och smärta. Uppblåsthet, förstoppning, svåriheter att tömma tarmen, behov av att krysta, behov av ”tumtricket”, känsla av ofullständig tömning.

Sexualfunktion och smärta i samband med orgasm eller penetration. Fråga var smärtan i så fall sitter och hur länge den finns kvar.

Prata igenom eveneuell smärta externt i ländrygg, ljumskar, inuti bäckenet och nedre delen av buken och gå vidare med extern undersökning av det som framkommer.

Efter en omfattande anamnes har du troligen ringat in en del områden du vet att ni kan börja jobba med, även om jag rekommenderar att du inte ger specifika bäckenbottenråd utan att ha undersökt bäckenbotten. Ni kan ju dock välja en ”trial and error”-väg där ni testar och ser vad som händer. Svarar patienten väl på bäckenbottenträning? Bra, då är det säkert en väg att gå. Får personen snarare mer besvär av bäckenbottenträning? Byt inriktning och testa avslappningsövningar istället. Det är ju bättre än inget, men kräver att du har en motiverad patient som är beredd att testa olika saker.

Behandling

Åtgärderna och  så som jag oftast lägger upp behandlingen har jag beskrivit bland annat här.

Avslappning i bäckenbotten

Kan man stretcha bäckenbotten?

Kan en vanlig fysio jobba med överspänning i bäckenbotten?

Dela gärna med er av era erfarenheter i kommentarsfältet!

Jag vill också i sammanhanget ta upp detta med friskvårdsinstruktörer, som med yoga eller andra metoder jobbar med att hjälpa personer med överspänd bäckenbotten. Yoga och avslappningstekniker instruerade av en friskvårdsinstruktör kan vara jätteskönt och välgörande för en del, men inte nödvändigtvis för alla. Jag anser att det också bör vara sekundärt till bedömning och behandling av en medicinskt utbildad och legitimerad yrkesperson. Och om denne instruktör går ut över sin profession och ”diagnostiserar” besvär är det helt galet. Friskvård i all ära, men det är inte att likställa med sjukvård. Om inte ens legitimerad sjukvårdspersonal kan diagnostisera rätt utan att undersöka är det bortom all rimlighet att en icke-medicinskt utbildad person kommer göra det.

REKLAM/TIPS

Kursen ”Bli fri från smärta och överspänning” är en webbkurs på 6 månader som riktar sig till dig med smärtor och besvär i bäckenbottenområdet . Läs mer här: Webbkurser

Sexställningar för olika problem

Sexställningar för olika problem

Vi fysioterapeuter är (tillsammans med en del andra yrken) proffs på att lösa rörelserelaterade problem. Fysioterapeuter kan nörda ner oss med alla ledvinklar i tekniken för en knäböj med skivstång. Vi kan prata höjd av din datorskärm på skrivbordet för att optimera för din nacke. Vi kan hitta rörelsenedsättningar som påverkar din golfswing och vi kan komma på en lösning. (Observera att jag personligen inte kan allt det här, men det ryms liksom inom professionsparaplyet).

Idag vill jag bryta ner en annan sak i vinklar, positioner och rörelser: Sex. Sex är mycket men det som oftast blir just knöligt utifrån ett positions- och vinkelperspektiv är heterosexuellt snopp i snippa-sex. När det gäller egensex är det ofta enklaste att bara hitta skönaste positionen utifrån sin egen preferens. Penetration av händer eller föremål (ensamt eller med en partner) inbjuder också lättare till en valfrihet i utgångsposition. Jämfört med när själva det penetrerande föremålet faktiskt sitter fast nederst på bålen hos ena partnern.

Jag kan verkligen inte allt om sex.

Här blir jag på ett sätt beroende av ett bjussigt kommentarsfält. Jag öppnar upp samtalet, ger er mina tankar och reflektioner och ber om era bästa erfarenheter.

Till andra vårdgivare

Jag kan tänka mig att en del vårdgivare kommer läsa det här inlägget. Ni kommer säkert få en del tankar att bära mer sig ut i patientmöten. Bra om det kan bli så tänker jag! Jag vill bara påminna en extra gång om att sex inte är något man ger råd om utan först ha närmat sig frågan. Be patienten berätta om det finns några problem eller frågeställningar. Stövla aldrig in och ge råd utan att det efterfrågats. Ta heller aldrig för givet att det finns en partner, eller en partner av visst kön. Ta reda på vilket sexuellt utövande patienten upplever sig ha fysioterapeutiskt relaterade funderingar om.

Sexpositioner snälla mot bäcken/bäckenbotten

Nu utgår jag alltså från att det finns en utmaning vad gäller smärta, spänning, framfall eller inkontinens. Jag är absolut inte personen som kan ge råd om sexpositioner utifrån någon annan utgångspunkt.

För överspänd bäckenbotten

Jag har skrivit ganska mycket om överspänning tidigare. Jag vill börja med att hänvisa till några inlägg jag skrivit tidigare om sex som gör ont.

Sluta ha sex som gör ont

När får sex göra ont?

Om det gör ont att ha omslutande sex så är grundregeln inte att du inte bör ha det heller. Det kan dock vara värt att vara kreativ och testa sig fram. Ibland handlar det faktiskt delvis om vinklar och positioner.

 • Skedliggande där du är ”lilla sked” med böjda ben kan hjälpa mot att penetrationen blir för djup. Detta eftersom rumpan blir som en distansgivare. Har du mer ont på ena sidan kan du testa om det hjälper att ha den onda sidan överst.
 • Om du sitter uppe på din partner kan du får styra djup och takt, men det kräver mer aktivitet av dig. Om den upprätta positionen och aktiviteten som uppstår i dina övriga muskler triggar en aktivitet i bäckenbotten kan den positionen istället vara en dålig idé. Här kan du dock böja dig så mycket framåt att djupet begränsas en del.
 • Bakåtvänd ridande position kan fungera för vissa. Vinkeln blir annorlunda vilket kan upplevas bra eller dåligt beroende på olika faktorer. Du kan ha händerna på din partners ben och luta dig ganska mycket framåt även här.
 • Om det är stötarna som gör mest ont kan en sittande position kännas snällare. Din partner sitter, antingen i en stol eller med böjda ben i sängen. Sätt dig gränsle över honom och gör ”en penetration”, men låt resten av rörelserna bli mer gnidande.
 • Om du behöver vara maximalt avslappnad i resten av kroppen för att kunna fokusera på att slappna av i bäckenbotten kan missionärspositionen vara det bästa alternativet. Testa dig fram med kudde under rumpan eller kuddar under nacke/rygg för att se om du hittar en vinkel på bäckenet som fungerar bättre.

Alla dessa positioner kan kännas bättre eller sämre, det finns verkligen inte lösning som passar alla.

För framfall

En del upplever att ridande position och andra upprätta samlagsställningar gör att tyngdlagen påverkar framfallet och gör penetration ombekvämt. För vissa gör själva tanken på att in/ut-rörelsen ska ”dra med sig” framfallet att penetration bli läskig, även om det inte riktigt fungerar så.

 • En position som kan fungera för att minska tyngdlagens påverkan kan vara att du ligger på rygg med en kudde under rumpan, för att faktiskt påverka tyngdlagen något åt det motsatta hållet. Det kan minska eventuella obehag från framfallet.
 • Att du ligger på mage eller i en, med kuddar understödd, framåtlutad position på alla fyra kan också fungera bättre.
 • Att ligga sked och att penetrationen kommer bakifrån kan också fungera väl. Om du känner att det är viktigt för dig att få styra penetrationen kan ridande positioner (framåt eller bakåtvänd) vara att föredra.

Urininkontinens

En del upplever att penetration i missionären eller stående på alla fyra kan störa blåsan och bidra till urinläckage eller en oro för läckage. Även här kan du använda kuddar under bäckenet och kanske ryggen för att vinkla bort blåsan lite från penetrationen. För läckage som sker under samlag upplever en del att man kan minska genom att vara i ridande position.

För bäckenledssmärta

Ofta är det grundläggande rådet vid smärta i bäckenet att inte gå med ihop med knäna och heller inte sära för mycket på benen. Att undvika båda dessa positioner och ändå lyckas ha sex kan vara en utmaning. Här är positionerna a och o. Börja med att fundera ut i vilka vinklar av benrörelse du mår okej. Hitta också den grad av stöd du behöver: högar av kuddar under ben, mellan knäna eller under bäckenet beroende på position.

 • Att du står på alla fyra med neutral bredd mellan benen kan vara ett alternativ. Du kan ha raka armar eller gå ner på underarmarna, och stötta med kuddar under magen.
 • Att ligga sked (du är främre skeden) kan fungera, men du behöver troligen ha kuddar mellan knäna.
 • Ett annat alternativ som kräver optimal höjd av era möbler hemma är att du ligger på kanten av en säng, soffa eller annan bekväm möbel. Din partner står upp eller står på knä (beroende på höjden på möbeln du befinner dig på). Du stöttar dina fötter eller hela ben mot din partners axlar, han får sedan hjälpa till att hålla dina ben stadiga.
 • Ett annat alternativ är att din partner sitter i soffan och du sitter gränsle över honom.

För defektläkta muskelskador i bäckenbotten

Det här tipset fick jag via en kollega och har tipsat flera patienter som sedan dessa (Tack Annelie!). Du som har en enkelsidig bäckenbottenskada (där nedsatt känsel vid sex är ett symtom) kan testa om du får bättre känsla och stimulans vid skedliggade penetration. Du är längst fram och har sidan där du har din skada upp mot taket. Kanske får den hela sidan mer tryck och stimuli då, och själv upplevelsen blir starkare än annars. Om du har en skada som gör att andra sidan kompenserar med överspänning kanske effekten blir det motsatta, att det blir mer obekvämt istället.

Sexställningar för olika problem

Här har jag gett mina tankar om sexställningar för olika problem. Med allt detta sagt: Om penetration är ett problem för dig och du kan få sexuell njutning på annat sätt vill jag uppmuntra dig att avstå från penetration under den tid. Jag förstår att det kan finnas en partner med i ekvationen som kan ha fortsatt penetration som önskemål. Här är mitt önskemål att din hälsa och ditt välbefinnande ska gå i första rummet. Sex ska vara något som bidrar positivt till din hälsa. Känns det snarare knöligt, obehagligt eller smärtsamt bör även din partner ta hänsyn till detta. Det finns fler sätt att ha tillfredställande sex!

Nu är det er tur!

Berätta om dina erfarenheter och tips!

Överspänd bäckenbotten och träning

Överspänd bäckenbotten och träning

Något man ska undvika när man har överspänd bäckenbotten är att knipträna och generellt spänna sig vad jag förstått. Men hur kombinerar man detta med träning och vardagsmotion? Spänner jag inte bäckenbotten lite när jag t.ex lyfter bebis från golvnivå upplever jag att jag kommer få lite sämre hållning i ryggen vilket leder till andra problem. Så hur ska vi tänka? Ska man spänna som vanligt när det behövs och i övrigt slappna av när man inte gör något fysiskt krävande och lägga till några andningsövningar och intimmassage eller ska man kunna slappna av i bäckenmusklerna även under träningen?

Läsarfråga

Anspänning ska pendla

När du vilar ska din bäckenbotten vila, när du går omkring hemma kommer bäckenbotten ha en lätt anspänning och ska du möbler om soffan kommer bäckenbotten anspännas allt mer. Vi tror att bäckenbottens anspänning triggas av buktrycksökningen som sker vid aktivitet. Alltså att det ökade trycket skapar ett behov av stabilitet som bäckenbotten svarar mot. Hos människor utan bäckenbottenproblem sker tryckregleringen automatiskt. Om bäckenbotten är för svag kommer svaret bäckenbotten ger mot tryckökningen vara för litet. Om bäckenbotten redan är spänd kommer svaret bäckenbotten ger vid en belastning kanske vara adekvat. Men istället kommer avslappningen i vila inte blir det. Får bäckenbotten aldrig vila och återhämta sig kommer den inte bli stark av den myckna spänningen, utan resultatet kan bli en försvagning. En överspänd bäckenbotten blir också oflexibel och öm.

Automatiskt svar

Det ”automagiska” svaret från bäckenbotten handlar om belastning. När kroppen ska belasta ryggraden kommer bäckenbotten, buk- och ryggmusklerna dras samman för att stödja ryggraden. Nu menar jag alltså inte bara typ ”ryggträning”, utan alla rörelser som vi utför kommer fortplantas och hamna i kroppens rörelsecentrum. Dvs inuti magen mellan navel och ryggrad.

Urkopplad automatik

Vid en svag eller skadad bäckenbotten kan alltså automatiken vara nedsatt så att bäckenbotten ger ett alldeles för ”mesigt” svar. Vid en överspänd bäckenbotten är bäckenbotten redan upptagen med att spännas, och har kanske inget extra att ge.

Överspänd bäckenbotten och träning

Ska man inte spänna alls då? Jag har många patienter där jag tar bort råden om att knipa extra vid träning, lyft och belastning. För de har inget extra att knipa med. Om de försöker härkar bara spänningen ihop sig ännu mer och de får ökade besvär efteråt. Men för vissa kommer den utmattning som extra knip vid lyft och belastning trötta ut bäckenbotten så att den sänks. Då kan individen ha något lättare att hitta en avslappning och reglera spänningen. Jag tänker alltså inte att du ska aktivt tänka att du ska slappna av i bäckenbotten under träning/belastning. Men du kan alltså behöva avstå från att spänna extra. Du bör också försöka aktivt slappna av i bäckenbotten all annan tid när du inte behöver den där extra kraften från bäckenbotten.

Hur tränar jag med överspänning?

Andas

Jag förstår ju naturligtvis att du andas, annars hade du varit död. Men du kan använda andningen till att reglera buktrycket och stimulera en sänkning och höjning av bäckenbotten. Tänk på att du inte ska hålla andan när du lyfter, bär eller tränar. Se till att du kan andas stora andetag som ger en medrörelse i hela bröstkorgen.

Lek runt med din hållning

Troligen har du vanemönster kring din hållning, där i vissa lägen har lättare att få den ökade bäckenbottenanspänningen. Lek runt lite med hur du tippar ditt bäcken och hur du lutar dig vid lyft och övningar, ibland kan du hitta en alternativ hållning som inte alls triggar samma spänning i bäckenbotten. Dock blir andra, ovana hållningsmöster jobbiga på andra sätt efter ett tag. Det är det jag menar med att ”leka runt”. Testa dig fram, var inte rädd att göra fel.

Olika hjälpsamma tekniker.

Tension to task är en sådan teknik – träna dig att inte spänna något alls utöver vad du faktiskt måste spänna för att göra en viss rörelse. Det gäller både bäckenbotten, mage och skuldror och över allt annars. Att andas ut med ett pysljud på övningens tyngsta del är en annan teknik.

Hitta de bästa positionerna

Oavsett om besvären gäller en överspänd eller en försvagad bäckenbotten brukar jag uppmuntra till en stor variation i utgångslägen i träningen. Sitt ner, stå upp, ligg ner, jobba på alla fyra, sitt ner igen… Var påhittig i utgångslägen för olika övningar. Enklast brukar vara att köra armar och axlar i sittande, mage/rygg i liggande, rumpa i fyrfotastående och ben i stående. Såklart glider det övningar emellan alla gränser. Min poäng: variera dig.

Hitta gränsen

Om du är rädd att överspänning eller smärtsamma/besvärliga symtom av överspänning ska triggas av träning rekommenderar jag dig att du till en början lägger din träning på en ”löjligt låg” nivå. Alltså så där så att det knappt är värt att byta om, eller ens rulla fram yogamattan. När du tränat på en trygg och helt säkert icke-triggande nivå i tre veckor utan att få symtompåslag kan du öka litegrann. Och med tiden kommer din trygghet och känsla för vad kroppen klarar öka. Du kan justera träningen utifrån tid, antal repetitioner eller antal set. Ibland handlar justeringen istället om ändra ”yvigheten” i rörelserna. Du behöver hitta din högsta nivå strax under tröskeln där dina symtom triggas och ligga där, för att med tiden pusha tröskeln uppåt och framåt.

Justera tempot

Förutom alla ovan nämnda justeringar du kan behöva göra kan du också behöva leka med hastigheten på övningar. Ibland handlar det om att du behöver vara tillräckligt långsam i alla rörelser för att hinna med att slappna av i rätt muskler och spänna på rätt ställen. En del mår bra av längre pauser mellan olika övningar för att hinna andas och slappna av.  Och för vissa handlar det istället om att sluta övertänka och därmed bara ”riva av” ett träningspass, trötta ut bäckenbotten och sedan slappna av rejält i slutet. Här finns inget rätt sätt som passar alla.

Överspänd bäckenbotten och träning

Dela gärna med er av egna erfarenheter i kommentarsfältet!

Referensläsning

Recognition and Management of Nonrelaxing Pelvic Floor Dysfunction

Vidare läsning på Bakingbabies

Egenvård vid överspänd bäckenbotten

Bäckenbotten och svankpositionen

Muskelbehandling för överspänd bäckenbotten

REKLAM/TIPS

Kursen ”Bli fri från smärta och överspänning” är en webbkurs på 6 månader som riktar sig till dig med smärtor och besvär i bäckenbottenområdet . Läs mer här: Webbkurser

Smärta i obturator internus

Smärta i obturator internus

Vi vet sedan några år tillbaks att det kan vara fördelaktigt att träna musklerna som omger höften för att man av detta ibland kan få en pluseffekt för bäckenbotten. När jag ska försöka förklara obturator internus för mina patienter som väljer jag ofta att säga att den är bryggan mellan bäckenbotten och rumpans muskler. För det är en intern muskel som går att hitta och känna genom bäckenbotten, men den kommer vara mer i det stora samspelet i rumpan tillsammans med sina mer kända kusiner Piriformis och gluteus-gänget.

Var finns den?

Obturator internus har sitt ursprung i obturatorlogen och på angränsande membran. Den fäster på den mediala delen av trochanter major. Dess funktion är utåtrotation av höften och att stabilisera höften in mot bäckenet.

Obturator internus klär insidan av öppningen i sittbensknölarna och tar sedan en nästa 90-gradig sväng ut till lårbenet. Precis i närheten av muskeln passerar en av bäckenets viktiga nerver, pundendusnerven. Den går igenom en öppning mellan muskeln och stödjevävnaden i området, öppningen kallas ”Alcocks kanal”. Blir det trångt här av någon anledning kan man få nedsatt känsel eller smärta i genitalområdet. Jag kommer återkomma till ämnet pundendusnerven om några dagar.

Vad gör den?

I bäckenbotten kommer obturator internus jobba tillsammans med levator ani och coccygeus för att klä insidan av bäckenet. Vid sitt fäste ute vid höften kommer obturator internus istället vara en del i höftrotationen. Höftens alla små muskler bidrar till stabilitetet och rörelse.

Symtom

Ofta tycker jag att patienten beskriver en diffus smärta som går igenom från ljumske till rumpa, djupt inuti. Det går inte att provocera fram något från höftled eller ljumskregionen specifikt. Vissa beskriver smärtan som att det går en påle genom ena bäckenhalvan och skapar ett molande tryck. Det är såklart inte hos alla som besvären är så uttalade. Man kan också känna smärta och ”uppdrivenhet” i obturator internus vid intern palpation. Det finns många saker som kan ge samma symtom. Det som är gemensamt för personer där jag bedömer att obturatorn är iblandad är ofta:

 • En känsla av snedfördelning i bäckenet.
 • Diffus smärta i ljumsk/höftregionen
 • Smärta i svanskotan
 • Smärta vid sittbensknölarna

Besvären kan också höra ihop med mer bäckenbottenrelaterade fenomen som täta trängningar från blåsan, inkontinens och samlagssmärta. Vid en intern palpation kommer trycket på den här muskeln ge samma känsla som den patienten söker för.

Ta med obturator i behandlingen

Det är inget magiskt med obturator internus och det är inte så att du genast kommer lösa alla problem om du börjar behandla den. Men det finns anledningar till att tänka lite på höftens muskler vid bäckenbottenproblem. Det finns anledning att tänka på bäckenbotten vid höftproblem. Och återfinner du en smärta i obturator internus specifikt vid intern palpation kan det ju vara värt att jobba med den.

Vad gör man åt det då?

Jag har ägnat otaliga timmar åt att fundera på obturatorns funktion och dragriktning och försökt hitta övningar som kan pinpointas direkt mot denna muskel. Det är jättesvårt. Jag har ofta hamnat i att tipsa om övningar likt några av dessa: https://www.youtube.com/watch?v=FAzn4E0yH9Y

Vi vet också att det varken är rimligt eller önskvärt att isolera muskler och jag har allt mer lämnat det specifika för det mer funktionella. Då blir min behandling i de flesta fall fokuserad på generell bäckenbottenhälsa (att stärka eller sänka spänningsgrad) och generell höftstyrka/stabilitet. Då fokuserar jag på enbensövningar och aktiviteter som kräver höftstabilitet. I början kanske det handlar om ganska snälla och lätta övningar för höftens rotatorer men jag syftar till att patienten ska kunna springa, göra utfall och annat som kräver mer.

Behandling hos annan än fysioterapeut?

Jag menar aldrig att ”pinka revir” eller säga att andra närbelägna professioner inte kan jobba med samma saker som vi fysioterapeuter. Träffar du någon av en anna profession som har medicinsk kunskap och utbildning att göra gynekologiska undersökningar kan du förstås vara trygg med det. Jag vet dock att det finns en rad andra professioner som påstår att de jobbar med obturator internus, genom djup massage exempelvis. Här vill jag slänga in en brasklapp. Om du får så djup massage som att någon trycker djupt in mot bäckenbotten på dig finns en risk att man trycker på en massa annat. Finkänsligheten utifrån sett blir inte tillräckligt god enligt min åsikt.

Dessutom: om man dessutom lyckas med att ta bort en massa ”späninngar” i obturator internus kan du råka få andra problem. Säg att obturatorn försöker kompensera för muskelsvagheter eller skador i bäckenbotten, och du blir av med denna kompensation. Resultatet kan bli att du upplever läckage eller andra sorters besvär. Besvär med obturator internus behöver analyseras i ett större sammanhang. Jag rekommenderar att du överlåter detta till lämplig person inom sjukvården.

Finns det något annat?

I vetenskaplig litteratur finns det några fall beskrivna där man gett injektionsbehandling (kortison/smärtlindring) för just obturator internus med goda resultat. Jag har aldrig hört att det  ges några sådana behandlingar i Sverige men hade absolut varit positiv till att rekommendera vissa patienter att testa.

Referenser

Vidare läsning på bakingbabies

Har inte alla lite ont i bäckenbotten?

Smärta i ljumskarna efter förlossning

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!
Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.