Kategori: Samliv

Fysioterapi om samliv

Fysioterapeuter jobbar ofta inte specifikt med rådgivning angående s#x. Samliv är dock väldigt nära förknippat med fysisk funktion och muskler, leder och nerver i kroppen. Under denna kategori hittar du inlägg av ren fysioterapeutisk art, men också mer resonerande inlägg som sexualitet, identitet och vad som händer med en individ som exempelvis råkar ut för en förlossningsskada.

Det finns kategorier på BakingBabies som går omlott med ämnet här, bland annat kategorierna som heter ”Framfall” och ”Förlossningsskador” samt ”Överspänd bäckenbotten”. Den fysioterapeutiska ingången till  ämnet handlar om kroppslig funktion i första hand.

Så långt det går baseras inläggen på vetenskap och studier, men det finns även inlägg med annan mer diskuterande ton.

Kristendom och smärta vid sex

Ett inlägg om kristendom och smärta vid sex

Vaginism och dyspareuni

Vaginism innebär en återkommande eller ihållande ofrivillig spasm i bäckenbotten som stör sexuell aktivitet. Spasmen och dess inverkan på samlivet kan orsaka ångest eller psykiskt lidande.

Det finns några andra diagnoser med överlappande symtombild, som också innebär smärta vid samlag. En vanlig paraplydiagnos är ”dyspareuni” som också innebär smärta vid sex.

Dyspareuni är en ganska vanlig företeelse. Upp emot 15 % av alla amerikanska kvinnor rapporteras ha besvär av smärta vid sex. Förekomsten av långvarig samlagssmärta någon gång under livet rapporteras till 10–28 %. Förekomsten en ökar signifikant för kvinnor som har fött barn vaginalt. Upp emot 85,7 % av alla nyförlösta uppger att första samlaget är smärtande efter graviditeten.

Jämför med mäns problem

Jämför man detta med typiskt manliga sexuella funktionsnedsättningar så har 1-3 % av alla män för tidig eller försenad utlösning. Ungefär 2 % av alla män under 50 år har erektionsproblem. Erektionsproblem ökar sedan med åldern, men ser man till den totala befolkningen har ca 4-6 % av alla män någon form av sexuell dysfunktion. Detta är mindre än hälften av det totala antalet kvinnor som drabbas av långvarig sexuell smärta! Det finns också män som drabbas av smärta i bäckenbotten som ger sig uttryck även i sexuella sammanhang. Det har jag skrivit om tidigare bland annat här. Underlivssmärta bland män. Det är dock inte så vanligt som hos kvinnor.  

Pratar inte med sin partner om smärta

Ungefär 50 % av alla kvinnor som har smärta vid sex berättar om detta för sin partner. Ju ondare det gör och ju lägre grad av njutning sex ger, desto mindre berättar kvinnor för sin partner. Detta ska ses i ljuset av att den som lider av smärta vid sex ofta normaliserar fenomenet. Man anser att njutning eller smärta är oviktig och att man prioriterar partnerns njutning före att skydda sig själv från obehag eller smärta.

Evas förbannelse –  syn på smärta

En del av grunden till synen på sex hos kristet troende kommer från 1 Mosebokens tredje kapitel, vers 16.

När Gud utdelar sitt straff till ormen, Eva och Adam efter att människorna ätit från kunskapens träd uttalar Gud en förbannelse. I svensk översättning låter den så här:

16 Till kvinnan sade han:
    ”Jag ska göra din möda stor
        när du blir havande.
    Med smärta ska du föda
        dina barn.
    Till din man ska din åtrå vara,
        och han ska råda över dig.”

I olika översättningar och tolkningar ser man att innebörden också kan vara:

Till kvinnan sade han (Gud), ”Jag kommer att öka din smärta i/och din graviditet/befruktning avsevärt. I smärta kommer du att föda barn. Och din önskan kommer att vara efter din man, och han kommer att råda över dig.”

När det gäller kvinnlig sexuell smärta måste vi titta lite på den första delen av förbannelsen. Man kan tolka ”när du blir havande” både som när det kommer till själva samlaget, befruktningen men också till besvär som rör själva graviditeten. Språket som används i grundtexten här är brett för att omfatta lidandet av hela reproduktionsprocessen. Inklusive samlaget som kan inleda det hela. I vissa tolkningar kan alltså bibelsynen här vara att Guds förbannelse gäller att även sexuellt umgänge kan vara smärtsamt för kvinnor.

Bli ett kött

Ett annat ställe som ligger till grunden för den kristna synen på sex är att man och kvinna genom samlag blir ”ett kött” (1 Mos 2:24). Det tolkas som en slags förening som bara är förenlig med sex=äktenskap. Jag har kommit i kontakt med alla möjliga sorters omskrivningar för hur man ”tappar delar av sig själv” om man har sex med flera personer genom livet. Det liknas med en paj (varje gång du har sex ger du bort en bit av din paj), som en ros (för varje sexualpartner försvinner ett rosblad) eller som ett äpple (tillslut blir bara skrutten kvar). Även om det i teorin gäller både män och kvinnor att man förlorar blomblad eller pajbitar så blir det ju ofta både inom, och utanför religionen, att ansvaret för att skydda sig eller avstå från sex hamnar främst på kvinnan.

Bibelns alla övriga avsnitt om sex

Bibeln är tvärt om vad många tror, väldigt motsägelsefull vad säger sex och samliv. Det är långt ifrån enkelt att tydligt dra de slutsatser som många kristna gör utifrån Bibeln. Det finns också väldigt motstridiga budskap om sex före äktenskapet. Det både fördöms men också tas upp som en välsignelse. Det kanske tydligaste exemplet är historien om Rut. Nu får vi tolka bibliska omskrivningar. Men i berättelsen om Rut är det svält i landet och Rut själv har nyligen blivit änka. I närheten fanns en rik man som hette Boas (han var för övrigt släkt med Rut) och hon gjorde sig fin och ”avtäckte hans fötter” och gick och vilade hos honom till morgonen.

Enligt vissa tolkningar kan ”fötter” vara en omskrivning för könsorgan. Lite senare i berättelsen gifter sig Rut och Boas, och de blir små småningom farföräldrar till kung David. Den store kung David finns för att Rut och Boas hade en liten föräktenskaplig eskapad. Från kung David härstammar även Jesus. Känns inte helt som att Gud fördömde dem sådär jättehårt.

Bibeln är inte lika självklar som moraliskt rättesnöre som man kan tänkas tro. Läser vi gamla testamentet som det står så kan vi införa månggifte igen. Läser vi nya testamentet kan vi också kanske åter tänka oss slaveri? En tolkning av nya testamentet är också att man ska undvika äktenskap eftersom Jesus snart kommer komma tillbaka. Äktenskapet distraherar dig från att fokusera på Gud. Många som läser och tolkar Bibeln förenklar alla ställen som rör sexualitet. Bibeln säger mycket om sexualitet som man förkastar idag. Men många håller kvar vid och drar enkla slutsatser om resten.

Problematiskt budskap

Berättelsen om Adam och Eva i första moseboken har skapat en manlig normativitet, särskilt inom sexualitetsområdet. Historien har använts i årtusenden för att rättfärdiga mäns ojämlika behandling av kvinnor – och det är kvinnans eget fel. Man ser det som att eftersom Eva förbannelse är reproduktionsrelaterad smärta, så är det Guds vilja att en kvinna behöver lida under samlag, under graviditet och under födandet. Det andra delen förstärker detta  – ” Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig”. Med andra ord bör en kvinna fortsätta att vilja ha sex men sin man, även om det gör ont.

Sexuellt relaterad smärta är tätt förknippad med psykologisk ångest. Förstärks den av att vara till följd av en förbannelse från Gud blir det oerhört problematiskt. Det kan också bli en självuppfyllande förbannelse. Religiös övertygelse och otillräcklig sexualupplysning går ofta hand i hand.  Båda dessa fenomen är också kulturellt relaterade faktorer som predisponerar för smärta vid sex.

Det handlar inte enbart om kristendom. Samma eller liknande tendenser finns i judiska, muslimska och hinduiska miljöer. Det ligger ett problem i vad religionen lär kvinnor om sex och sexualitet. Felet ligger i den allvarligt antisexuella attityden som tvingas på unga, snarare än i den religiösa övertygelsen i sig.

Vad vet vi om förekomsten av smärta vid sex hos religiösa?

I en studie från Brasilien såg man att nyförlösta kristna (både katoliker och protestanter) hade nästan tre gånger så hög risk att ha en sexuell dysfunktion under det första året postpartum jämfört med icke-troende. En delförklaring till detta kan vara svårigheter att kombinera en sund sexualitet med ett religiöst kvinnoideal som inte omfattar att kvinnan ska vara en sexuell varelse som njuter av sex.

I en studie från amerikanska sydstaterna kunde man inte se någon signifikant skillnad mellan troende och icke-troende generellt, men kvinnor som vuxit upp med vissa restriktiva sexuella värderingar hade högre risk att uppleva smärta vid samlag.

Det verkar vara omkring 20 % av alla kristna kvinnor inom karismatisk, protestantisk kristendom som har samlagssmärta (alltså 5 % mer än i generell befolkning), och omkring 6-7 % som har så mycket spänningar i bäckenbotten att penetration är omöjlig.

Konservativ sexuell uppfattning finns även inom judendom och islam. Studier på muslimska kvinnor och smärta vid sex konstaterar att även där är att bekymmer kan uppstå när fokus ligger på att bibehålla oskuld och bevara mödomshinnan fram till äktenskapet. En hög grad av renhetsideal där man anser att sex före äktenskapet är synd kan göra att det blir svårare att ha njutbart sex när det väl blir tillåtet.

Renhetskulturen och samlagssmärta

Renhetskulturen inom vissa kristna kretsar står för att sexuella relationer och sexuella handlingar utanför heterosexuella äktenskap är moraliskt fel och motstridiga mot Bibelns budskap. Detta innefattar egensex, sexuella fantasier, pornografi och andra former av erotik.

Jag har läst några studier som undersökt hur tankegångarna går hos kristna kvinnor med samlagssmärta. I dessa studier framkommer att många av de drabbade kvinnorna haft smärta i många år innan de slutligen fått diagnos och behandling. Några har sökt vård men fått höra att det är normalt att det gör lite ont. Men flera har heller inte sökt någon vård eftersom de sedan tidigt intalats att det är normalt. I försök att bli av med sin smärta har en del försökt att ha jättemycket sex för att ”vänja sig”, men istället har besvären bara eskalerat.

Det är också vanligt förekommande att det är mer eller mindre problematiskt att gå från att leva i avhållsamhet till att plötsligt bli tillåten att ha sex inom äktenskapet. Den skam och skuld förknippad med sexualitet som lärs in hos unga försvinner inte, bokstavligt, över en natt. Kvinnor som är uppvuxna inom konservativa religiösa miljöer känner ofta skam och skuld över sin kropp och sexualitet. Skam och skuld är förutom att vara tunga psykologiska förnimmelser också företeelser som leder till mindre tillfredsställande sexuella upplevelser. Jag gissar att de lägger sig i vägen för lust och njutning?

Skuld- och skamkänsla för sin sexualitet kan ligga till grund för låg sexuell lust hos individer med hög nivå av andlighet och religiös fundamentalism.

Jag har också läst beskrivningar av att kvinnor inom vissa andra religiösa kulturer heller inte bör ge uttryck för att njuta för mycket av sex, eftersom det kan skapa en bild av att de har varit eller är, sexuellt oanständiga.

Problemet med undanhållen sexualundervisning

Deltagarna i flera studier om religion och samlagssmärta rapporterar att de inte fått någon korrekt eller användbar sexualundervisning från sin familj, skola eller kyrka under barndomen, tonåren eller tidig vuxen ålder. De uppger också att de fått mestadels negativa budskap när det pratats om sex.

Religion ger inte samlagssmärta

Religiös övertygelse behöver inte göra ont, men en strikt religiös uppfostran kan vara kopplat till kvinnlig sexuell smärta och kan göra att besvären blir svåra att behandla. Dels kan det handla om motstånd mot information och behandling som rör samliv, och dels om de skamkänslor som kan vara förknippade med sexualiteten.

Skam, skuld, negativitet och att kvinnans njutning inte är prioriterad i många religiösa sammanhang kan också leda till fördröjning av diagnos för smärta vid sex. Det har i studier visats ta över 5 år för protestantiskt, karismatiskt eller konservativa kristna kvinnor att söka vård för samlagssmärta.

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex (Detta inlägg)

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Av olika orsaker kom jag i kontakt med ämnets religiös renhetskultur och hamnade att djupdyka i forskning om detta i relation till samlagssmärta och smärta vid sex. Det är ju något jag jobbar dagligen med – inte religion, utan smärta vid sex.

Utgångspunkt i det jag kan

Den religiösa gren jag har mest insyn och erfarenhet är svensk kristen ”frikyrklighet”. Det är också om prostetantisk kristendom och sexualitet jag hittar allra flest studier om. Det finns en enorm variation av kyrkliga uppfattningar och praktiker. Den kyrklighet jag känner till och har läst flest studier om är konservativ och karismatisk protestantisk kristendom. Så för att ge exempel: i Sverige kan det exempelvis handla om pingstkyrka, Hillsong eller Livets Ord-liknande församlingar.

Dessa inriktningar har en hög grad av renhetslära. Det handlar om att onani är synd, att all sorts utomäktenskapligt sex också är synd och att äktenskap bara kan ingås av man och kvinna. Det är mycket fokus på oskuld. Man pratar i vissa sammanhang fortfarande om mödomshinnor. Att dejta kan bli knepigt eftersom man helst ska hitta sin framtida livspartner snabbt och direkt under Guds ledning.

Detta kommer också ofta med en runt-omkring-kultur för att stävja alla sorters sexuella tankar och beteenden. Tjejer uppmanas att inte bära avslöjande eller tighta kläder (men får i övrigt gärna vara snygga och sminkade). Jag har också hört talas om killar som uppmanats att ringa sin ungdomspastor för andligt stöd om de känner sig för frestade att onanera.

Finns många religioner

Det finns en del studier som pekar på att konservativ sexuell renhetskultur finns inom alla religioner och ger ungefär samma verkan. Jag kommer i några stycken hänvisa till andra religioner där jag hittat relevant läsning, men det allra mesta i kommande inläggsserie har sitt ursprung i protestantisk, karismatisk och konservativ kristendom. Det finns 305 miljoner karismatiska kristna världen över, eller cirka 4,4 procent av världens befolkning och 14 procent av ALLA kristna.

Observera

Den här inläggsserien tar inte alls upp de eländiga och förödande effekter som renhetskulturen haft för HBTQ+personer. En av anledningarna är att religiös renhetskultur är så uttalat heterosexuell så det finns fortfarande knappt på kartan att utforska dessa ämnen. Det ignoreras ofta helt inom många religiösa sammanhang att det kan finnas någon sexualitet som inte är heterosexuell eller könsidentitet som är icke-binär. Jag menar inte alls att vara en del av det fortsatta osynliggörandet av alla er, utan har bara inte alls ”på fötterna” för att skriva så mycket om ämnet. Jag vill däremot gärna att kommentarsfältet används till att vidga vyerna. Ordet är ditt!

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Det kommer bli en inläggsserie på totalt sex inlägg. Jag skulle därför vilja att du sparar på en del frågor tills du läst alla inläggen i serien. Kommentarer och tankar är såklart välkomna när som helst!

Referenslistan här nedan omfattar de vetenskapliga studier jag läst på området inför inläggsserien. I texterna kommer jag hänvisa till andra artiklar och annan läsning där det är aktuellt. Jag vill också varmt rekommendera läsning i uppsatsen ”Kristen hederskultur En studie om hedersrelaterad ecklesiologi i pentekostal-karismatisk kontext”

Referenser

Alla inläggen i serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex (Detta inlägg)

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Smärta i underlivet och sexuell lust

Smärta i underlivet och sexuell lust

Någon bad mig skriva om smärta i underlivet och sexuell lust.

Min grundinställning är att det både hör ihop och inte hör ihop. Nu blir det ett ganska långt och yvigt resonemang, häng med! Jag kommer utgå delvis utgå ifrån att smärtan i underlivet hör ihop med smärta vid sex. Jag vet att så inte är fallet för alla. Jag tror att min poäng kommer fram i slutänden.

Karin

Karin har fått knäartros. Hon är löpare och har fått veta att det inte är farligt att springa med artros. Men det kommer kanske göra ont, och löpningen kommer eventuellt inte kännas lika kortsiktigt belönande som innan hon fick knäartros. Kommer hon kunna springa ändå? Ja. Kommer lusten att springa vara lika som innan? Kanske inte.

Helena

Helena har fått hälsporre. Det känns egentligen ganska bra bara hon går ganska lite och använder väldigt fotriktiga skor. Det hon vill ha egentligen är converse. Och hon är en sån person som vill gå många och långa promenader. Men smärtan i fötterna sänker helt enkelt lusten till de där långa promenaderna. För att inte prata om skorna hon behöver stå ut med. Med de fula skorna vill hon knappt visa sig ute alls.

Gunilla

Gunilla har gått en gluteal tendinos. Det innebär att hon har ont i rumpans muskelfästen ute på höften och att det gör ont att gå och röra sig. Hon är väldigt stel på morgonen, och ju mer hon gör på dagen desto mer ökar smärtan. Gunilla brukar egentligen gå på spinning, men nu har hon tappat lusten till allt.

Alternativ lösning

På spinningpasset möts både Karin och Helena. Båda uppskattar och älskar den träningen. Är det samma som att springa eller gå långa promenader? Nej. Kan de båda få goda hälsofrämjande effekter och förhöjning av livskvalitet via spinningen? Ja! Gunilla däremot känner att hennes smärta tar bort lusten till det mesta. Hon har svårt att motivera sig, och svårt att komma över känslan att ha blivit berövad något hon älskar att göra.

Efter rehab och en god balans mellan aktivitet och vila kan både Karin, Helena och Gunilla komma tillbaka till sina favoritaktiviteter. Men att bara köra på som vanligt hade inte varit ett välfungerande alternativ.

Smärta och lust/olust

Att prata om sexuell lust vid smärta i underlivet tycker jag är som att prata om all annan slags smärta och lust till aktivitet. Hur känns det onda? Vad gör den smärtan med mig? Vad innebär den för mig? Finns det något jag kan göra istället? Är jag beredd att testa något annat? Här kommer normen om att omslutande sex är ”det rätta” in. En del är rädd att annan sexuell aktivitet än just penetration ”inte räknas”.

Viveka

Viveka lider av vulvodyni, smärta i underlivet. Hon har upptäckt att det är just omslutande slidsamlag som gör ont, och undviker därför just det. Men hon har en njutningsfull vana av att förse sig själv med orgasmer på regelbunden basis, och när hon har sex med en partner är det på hennes villkor. Att hon för tillfället undviker penetration är inte ett problem i relationen, och inte heller ett problem för hennes egen uppfattning av sig själv som sexuell person.

Veronica

Veronica lider också av vulvodyni. Hon har aldrig riktigt utforskat egensex och har heller aldrig haft så mycket annat sex än just omslutande sex med en partner. Hennes partner är visserligen stöttande, men Veronica känner sig dålig som har blivit en ”bromskloss” i förhållandet. Ibland kan hennes partner inte heller riktigt behärska sig, och då tjatar han till sig sex. Det gör väldigt ont då, men Veronica försöker vara bjussig och ställer upp. Men smärtan och tjatet gör att Veronica känner allt mindre lust, och hon undviker att hamna i situationer som kan väcka partnerns lust också.

Vulvodyni och andra besvär

I studier har man sett att vulvasmärta har en negativ inverkan på livskvaliteten och att drabbade individer i större utsträckning kan lida av ångest, rädsla, katastroftänkande och depression. Alla dessa saker kan såklart också påverka en relation, och den sexuella delen av en relation inte minst. Att ha smärta eller vara rädd för smärta kan påverka lusten, upphetsning och frekvensen av samlag.

Det koitala imperativet

Vi behöver analysera detta utifrån det ”koitala imperativet” (uppfattningen att penetration av penis i slida är riktigt sex). Män anses ofta ha ett behov av sex som skiljer sig från kvinnors, och kvinnor har en skyldighet att tillfredställa behovet snarare än att se till sina egna behov. Detta blir ett begränsande för kvinnor överlag. För individer med vulvodyni tror jag detta är den avgörande orsaken till sänkt lust.  

Partnerns roll

I en studie har man sett att 40 % av individerna med vulvodyni (smärta i underlivet) inte upplevde att deras partner gav stöd eller förstod deras problematik och situation. Partnerns respons uppfattades som något som också ökade smärtupplevelsen.

Kan man lägga detta på den drabbade individen? Säga att hennes underlivssmärta påverkat hennes lust? Snarare är ju hennes rövhatt till partner den symtomgivande i dessa fall?! I samma studie såg man att underlivssmärtan minskade frekvensen av vaginala samlag. Jag tänker att det inte nödvändigtvis handlar om sexuell lust. Hade det funnits en öppenhet i dessa relationer för att ha sex, närhet och njutning utan minsta lilla krav på penetration – hade lusten funnits då?

Manligt bias inom medicinen

Slutsatsen från en studie är: ”The women with vulvodynia have lower levels of sexual desire, arousal and frequency of intercourse.”

Jag tanker att det inte är så enkelt. Detta är nog sett utifrån att ha vulvodyni i en heterosexuellt orienterad värld där vaginala slidsamlag anses vara det enda rätta. Vi vet egentligen ingenting om hur dessa individer hade haft det med lust, upphetsning och frekvens på sex om man istället enbart hade pratat om klitorisstimulans och fokus på njutning och orgasm.

Det kommer väl numera inte som en överraskning att medicinsk forskning har haft män i fokus. Den oföränderliga manliga kroppen är standard medan den ständigt föränderliga kvinnan är liksom avvikande och opålitlig. Jag tror fortfarande att många medicinsk baserade professioner ser kvinnor genom patriarkala glasögon. Så uppfattar jag även den medicinska litteraturen om vulvodyni och lust.

Att inte vara en riktig kvinna

Om den allmänna föreställningen är att en man har okuvlig sexuell lust till penetration och en kvinna ska ha underordnad lust men ändå vara pigg och villig att bli penetrerad, då kan också ”oförmågan” till detta ge upphov till stress, skam, skuld och en känsla av att vara en ”dålig kvinnlig partner”. Depression, ångest och oro till följd av underlivssmärta är inte nödvändigtvis är en medicinsk följd av besvären, utan är resultat av sociala konstruktioner som skapar negativa psykologiska upplevelser hos individer med vulvodyni.

Referenser

Women’s Experiences of Vulvodynia: An Interpretative Phenomenological Analysis of the Journey Toward Diagnosis

Women’s Subjective Experiences of Living with Vulvodynia: A Systematic Review and Meta-Ethnograph

När sexlusten försvinner, hur blir jag mig själv igen?

När sexlusten försvinner, hur blir jag mig själv igen?

Den här frågan fick jag, och jag ska säga att det finns en rad andra olika aktörer inom sex (sexologer osv) som kanske ger andra sorters svar och resonemang om ämnet. Men nu får du mitt perspektiv.

Sexlust kan förstås ofta höra ihop med en massa olika saker. Hormoner, sömn, stress, kroppstrivsel osv. Sexlusten går också naturligt upp och ner under livet. Om du har ”annat på agendan” som liksom prioriteras högre i livet kan det vara enormt svårt för lusten att nu upp över kanten för allt det andra.

Fundera på

 • Hur mår du generellt i kroppen?
 • Hur mår du psykiskt? (Om man tar antidepressiva mediciner kan lusten påverkas, men också av att vara nedstämd, stressad eller orolig).
 • Har du tid och utrymme för lusten att nå upp till ytan?
 • Äter och sover du okej?
 • Är din relation bra? Är relationen ansträngd kan det vara mycket begärt av kroppen att ha mycket sexuell lust.

Tänk över dessa frågor ordentligt.

Kan det finnas något där du behöver ta tag i eller få hjälp med först? Om du får en uppfattning om vad den minskade lusten kan bero på kan du försöka hantera det på ett eller annat sätt.

Ge sig själv utrymme

Jag VÄGRAR vara en förespråkare för att ”sex föder sex”, alltså att man ska göra våld på sig själv genom att ha sex utan att kroppen är med på det, för att sedan hoppas att lusten liksom vaknar av sig själv. Men det kan ju finnas en poäng med att ge sig själv utrymme och tillåtelse att tänka på sex, att ha egensex och när du blir sugen på det senare inkludera en partner. Jag vill också slå ett slag för glidmedel när det kommer både till klitorisstimulans och penetration. Glidmedel! Så bra grej.

Ta hand om relationen

Att över en längre tid strunta i varandras behov eller längtan i en relation är dåligt, tänker jag. Men att ha sex fast man inte själv vill är inte heller ett vinnande koncept för en bra relation. Här är det viktigaste att du och din partner har en dialog. Känner sig din partner ledsen, övergiven, oattraktiv eller dålig kan det ju vara bra att du förklarar tydligt att problemet inte ligger hos hen. Man har alltid i första hand ansvar för sin egen sexualitet, ge din partner spelrum för att hantera sin egen sexualitet medan du tar hand om din lust/olust. Det är ju oftare den som har låg lust som känner sig dålig. Här tänker jag att din partner också har ett ansvar att inte skuldbelägga dig.

Intimitet utan krav

För vissa hjälper det att prata och sedan bestämma sig för att bara öka intimiteten, men ha tydliga gränser för att det inte ska gå över till sex (vad ni nu lägger i det begreppet). Jag upplever att många får ökad lust av den längtan som kravlös närhet kan ge upphov till.

Jämställdhet

Om du känner att du är kvävd av vardagen kanske din partner behöver ta ett större ansvar, så att din lust ska få plats att komma upp till ytan, under diskberg och tvätthögar? Det här handlar inte om att du kommer tacksamhetsligga med din partner efter en dags röj hemma. Det här är ett förändringsarbete över många månader. Tips: Checklista för en jämställd vardag.

Omdefiniera sex.

Penetration är inte enda sättet att ha sex. De flesta kvinnor behöver specifik klitorisstimulans för att uppnå orgasm. Det kan vara väldigt ”icke-belönande” om penetration är enda sättet ni har sex. Utbilda din partner, vid behov!

När sexlusten försvinner, hur blir jag mig själv igen?

Du kommer bli dig själv igen, tro mig. Ge det tid, sortera lite i vilka hinder du har för lusten och börja med egensex i lugn och ro. Prata med din partner och håll relationen välmående generellt under tiden. Det kommer gå bra!

Er tur!

Berätta vad som fungerat för dig, i kommentarsfältet!

Tips på annan läsning

Sluta ha sex som gör ont

Bok om sex!

Jag och Hej Hej Vardag håller på att skriva en bok! Om sex den här gången. Vi har tidigare skrivit ”Mammaroll och snippkontroll” och ”Snittkoll och Mammaroll” och nu är det dags för en uppföljare.

Så här lät min pitch till förlaget:

”Bok om kvinnlig sexualitet med fokus på problemlösning. I tre delar, en för ”ung och lovande”, en för ” mitt i kaoset” och en för ”over the hill”. Med en gemensam intro om kvinnlig anatomi och sexualitet, lust osv. Och sen för varje ålder lite om vilka problem som kan uppstå och en vägledning till praktisk problemlösning.”

Boken kommer ges ut våren 2022, så det är ett tag kvar. Men ni vill vi har er hjälp!

Om du läst någon av våra tidigare böcker så vet du att båda fakta-delarna och illustrationerna varvas med berättelser från verkliga människor. Och samma söker vi nu! Vi vill ha korta och långa citat från ”vanliga människor”. Om bra sex, om dåligt sex, om erfarenheter av problem, om problemlösning, om lust och olust, om relationer, om vårdkontakter osv. Jag tänker att ni gärna får skicka in ”lite av varje”. Gärna från blandade åldrar och perioder i livet.

Du måste förstås vara okej med att vi lånar ditt citat, men kan heller inte lova att alla som skickar in kommer med. Och vi kommer byta ut namn på alla, så du behöver inte alls oroa dig för att kunna identifieras sen.

Bidra gärna! Mejla till:

info@bakingbabies.se

Sexställningar för olika problem

Sexställningar för olika problem

Vi fysioterapeuter är (tillsammans med en del andra yrken) proffs på att lösa rörelserelaterade problem. Fysioterapeuter kan nörda ner oss med alla ledvinklar i tekniken för en knäböj med skivstång. Vi kan prata höjd av din datorskärm på skrivbordet för att optimera för din nacke. Vi kan hitta rörelsenedsättningar som påverkar din golfswing och vi kan komma på en lösning. (Observera att jag personligen inte kan allt det här, men det ryms liksom inom professionsparaplyet).

Idag vill jag bryta ner en annan sak i vinklar, positioner och rörelser: Sex. Sex är mycket men det som oftast blir just knöligt utifrån ett positions- och vinkelperspektiv är heterosexuellt snopp i snippa-sex. När det gäller egensex är det ofta enklaste att bara hitta skönaste positionen utifrån sin egen preferens. Penetration av händer eller föremål (ensamt eller med en partner) inbjuder också lättare till en valfrihet i utgångsposition. Jämfört med när själva det penetrerande föremålet faktiskt sitter fast nederst på bålen hos ena partnern.

Jag kan verkligen inte allt om sex.

Här blir jag på ett sätt beroende av ett bjussigt kommentarsfält. Jag öppnar upp samtalet, ger er mina tankar och reflektioner och ber om era bästa erfarenheter.

Till andra vårdgivare

Jag kan tänka mig att en del vårdgivare kommer läsa det här inlägget. Ni kommer säkert få en del tankar att bära mer sig ut i patientmöten. Bra om det kan bli så tänker jag! Jag vill bara påminna en extra gång om att sex inte är något man ger råd om utan först ha närmat sig frågan. Be patienten berätta om det finns några problem eller frågeställningar. Stövla aldrig in och ge råd utan att det efterfrågats. Ta heller aldrig för givet att det finns en partner, eller en partner av visst kön. Ta reda på vilket sexuellt utövande patienten upplever sig ha fysioterapeutiskt relaterade funderingar om.

Sexpositioner snälla mot bäcken/bäckenbotten

Nu utgår jag alltså från att det finns en utmaning vad gäller smärta, spänning, framfall eller inkontinens. Jag är absolut inte personen som kan ge råd om sexpositioner utifrån någon annan utgångspunkt.

För överspänd bäckenbotten

Jag har skrivit ganska mycket om överspänning tidigare. Jag vill börja med att hänvisa till några inlägg jag skrivit tidigare om sex som gör ont.

Sluta ha sex som gör ont

När får sex göra ont?

Om det gör ont att ha omslutande sex så är grundregeln inte att du inte bör ha det heller. Det kan dock vara värt att vara kreativ och testa sig fram. Ibland handlar det faktiskt delvis om vinklar och positioner.

 • Skedliggande där du är ”lilla sked” med böjda ben kan hjälpa mot att penetrationen blir för djup. Detta eftersom rumpan blir som en distansgivare. Har du mer ont på ena sidan kan du testa om det hjälper att ha den onda sidan överst.
 • Om du sitter uppe på din partner kan du får styra djup och takt, men det kräver mer aktivitet av dig. Om den upprätta positionen och aktiviteten som uppstår i dina övriga muskler triggar en aktivitet i bäckenbotten kan den positionen istället vara en dålig idé. Här kan du dock böja dig så mycket framåt att djupet begränsas en del.
 • Bakåtvänd ridande position kan fungera för vissa. Vinkeln blir annorlunda vilket kan upplevas bra eller dåligt beroende på olika faktorer. Du kan ha händerna på din partners ben och luta dig ganska mycket framåt även här.
 • Om det är stötarna som gör mest ont kan en sittande position kännas snällare. Din partner sitter, antingen i en stol eller med böjda ben i sängen. Sätt dig gränsle över honom och gör ”en penetration”, men låt resten av rörelserna bli mer gnidande.
 • Om du behöver vara maximalt avslappnad i resten av kroppen för att kunna fokusera på att slappna av i bäckenbotten kan missionärspositionen vara det bästa alternativet. Testa dig fram med kudde under rumpan eller kuddar under nacke/rygg för att se om du hittar en vinkel på bäckenet som fungerar bättre.

Alla dessa positioner kan kännas bättre eller sämre, det finns verkligen inte lösning som passar alla.

För framfall

En del upplever att ridande position och andra upprätta samlagsställningar gör att tyngdlagen påverkar framfallet och gör penetration ombekvämt. För vissa gör själva tanken på att in/ut-rörelsen ska ”dra med sig” framfallet att penetration bli läskig, även om det inte riktigt fungerar så.

 • En position som kan fungera för att minska tyngdlagens påverkan kan vara att du ligger på rygg med en kudde under rumpan, för att faktiskt påverka tyngdlagen något åt det motsatta hållet. Det kan minska eventuella obehag från framfallet.
 • Att du ligger på mage eller i en, med kuddar understödd, framåtlutad position på alla fyra kan också fungera bättre.
 • Att ligga sked och att penetrationen kommer bakifrån kan också fungera väl. Om du känner att det är viktigt för dig att få styra penetrationen kan ridande positioner (framåt eller bakåtvänd) vara att föredra.

Urininkontinens

En del upplever att penetration i missionären eller stående på alla fyra kan störa blåsan och bidra till urinläckage eller en oro för läckage. Även här kan du använda kuddar under bäckenet och kanske ryggen för att vinkla bort blåsan lite från penetrationen. För läckage som sker under samlag upplever en del att man kan minska genom att vara i ridande position.

För bäckenledssmärta

Ofta är det grundläggande rådet vid smärta i bäckenet att inte gå med ihop med knäna och heller inte sära för mycket på benen. Att undvika båda dessa positioner och ändå lyckas ha sex kan vara en utmaning. Här är positionerna a och o. Börja med att fundera ut i vilka vinklar av benrörelse du mår okej. Hitta också den grad av stöd du behöver: högar av kuddar under ben, mellan knäna eller under bäckenet beroende på position.

 • Att du står på alla fyra med neutral bredd mellan benen kan vara ett alternativ. Du kan ha raka armar eller gå ner på underarmarna, och stötta med kuddar under magen.
 • Att ligga sked (du är främre skeden) kan fungera, men du behöver troligen ha kuddar mellan knäna.
 • Ett annat alternativ som kräver optimal höjd av era möbler hemma är att du ligger på kanten av en säng, soffa eller annan bekväm möbel. Din partner står upp eller står på knä (beroende på höjden på möbeln du befinner dig på). Du stöttar dina fötter eller hela ben mot din partners axlar, han får sedan hjälpa till att hålla dina ben stadiga.
 • Ett annat alternativ är att din partner sitter i soffan och du sitter gränsle över honom.

För defektläkta muskelskador i bäckenbotten

Det här tipset fick jag via en kollega och har tipsat flera patienter som sedan dessa (Tack Annelie!). Du som har en enkelsidig bäckenbottenskada (där nedsatt känsel vid sex är ett symtom) kan testa om du får bättre känsla och stimulans vid skedliggade penetration. Du är längst fram och har sidan där du har din skada upp mot taket. Kanske får den hela sidan mer tryck och stimuli då, och själv upplevelsen blir starkare än annars. Om du har en skada som gör att andra sidan kompenserar med överspänning kanske effekten blir det motsatta, att det blir mer obekvämt istället.

Sexställningar för olika problem

Här har jag gett mina tankar om sexställningar för olika problem. Med allt detta sagt: Om penetration är ett problem för dig och du kan få sexuell njutning på annat sätt vill jag uppmuntra dig att avstå från penetration under den tid. Jag förstår att det kan finnas en partner med i ekvationen som kan ha fortsatt penetration som önskemål. Här är mitt önskemål att din hälsa och ditt välbefinnande ska gå i första rummet. Sex ska vara något som bidrar positivt till din hälsa. Känns det snarare knöligt, obehagligt eller smärtsamt bör även din partner ta hänsyn till detta. Det finns fler sätt att ha tillfredställande sex!

Nu är det er tur!

Berätta om dina erfarenheter och tips!

Allt du behöver veta om klitoris!

Allt du behöver veta om klitoris!

Det var en följare som skrev till mig härom månaden och skickade med en bild på klitoris. Hon skrev något i stil med:

”Varför är jag snart 40 år och det här är nyheter för mig?”.

Jag kan inte svara så mycket mer än: Det är sjukt att vi vet allt om penisar och hej och hå, men klitoris är förhållandevis okänd för många ändå.

Historien om klitoris är sorglig

På 1500-talet ansåg man att klitoris inte fanns hos friska kvinnor. Tidigare än så kunde man ta klitoris som ett bevis för att individen den tillhörde var en häxa. På 1800-talet skar man bort klitoris på en del kvinnor som ansågs ”hysteriska”. Även i modern tid skärs klitoris bort som en del av könsstympning/omskärelse i vissa kulturer. De mer anatomiska korrekta bilderna av klitoris dök upp så sent som på 1980-talet. Och jag tror att vi är många som kan vittna om att sex- och samlevnadsundervisningen lämnade en del övrigt att önska. Framförallt hade i alla fall vår skolundervisning brister om kvinnlig anatomi och njutning.

Njutningsfunktion

Klitoris har en enda funktion, och det är att ge sexuell njutning. De allra flesta kan få orgasm genom stimulans på klitoris. Den allra största delen av klitoris är inte synlig för ögat utan finns under blygdläppar, hud och muskler. Klitoris består av erektil svällkroppsvävnad, alltså samma slags material om snoppar består av. Klitoris hela storlek är mellan 7-13 cm.

Ollonet

Glans klitoris är själva ollonet och den mindre ”knoppen” som är synlig utanpå. Klitorisollonet omges av de inre blydläpparna som möts och bildar en liten kappa och förhud. Den synliga delen av klitoris är ungefär lika stor som en ärta och är belägen ovanför urinröret i riktning mot pubisbenet. Det är en rikast nervförsörjda delen och är väldigt känslig för beröring. Klitorisollonet kan ”resa sig” något vid upphetsning men sväller inte under sexuell upphetsning som resten av klitoris gör.

Skänklarna

Klitorisskänklarna är omkring 7 cm långa och går längs med muskeln som klär insidan av sittbensknölarna från blygdbenet och ut mot respektive sida.

Klyftorna

Klitorisklyftorna omger själva slidan och täcks av muskeln som ibland kallas bulbocavernosus och ibland bulbospongiosus. Dessa klyftor går också i riktning mot mellangården och sträcker sig mot anus.

Klyftorna och skänklarna innehåller erektil vävnad som sväller upp vid upphetsning. Eftersom de återfinns på båda sidorna om vagina skapar de djup och också som en bieffekt även lubrikation.

Klitorisstimulans

Du kan uppnå stimulans av klitoris genom några olika sätt. Du kan stimulera direkt på klitoris, internt genom vagina eller genom andra delar av vulva. Det är många som kan uppleva mer eller mindre njutning av penetration, men som ändå behöver starkare specifik klitorisstimulans för att uppnå orgasm. Klitorisollonet har ungefär 8000 nervändar, det är 2-3 gånger fler än på penisens ollon. Eftersom klitoris är så känslig är det smart att börja med lätt och försiktig beröring.

Det är inte en magisk knapp som svarar på några enkla tryck eller på drag fram och tillbaka. Rörelsen kan vara cirkulär, fram och tillbaka, med en vibrator eller till och med väldigt lätt ”trumning”. Du själv behöver hitta vad som fungerar bäst för dig. Klitorishuvan kan vara emellan stimulit och själva ollonet, man kan också beröra väldigt lätt innanför huvan. Takten för stimuli kan också vara viktig. Det är också viktigt att veta att även om klitoris anatomiskt sitter på samma ställe jämnt så kan de bästa punkten för beröring variera lite från dag till annan.

Även om klitoris är själva njutningsorganet är den inte helt ensam i sitt arbete. Vissa behöver samtidig en muskelaktivitet i bäckenbotten eller musklerna som omger bäckener för att nå orgasm. Det kan krävas rörelser, gnid eller juck eller aktivt knip samtidigt med stimulans på själva klitorisollonet. Jag tänker att det handlar om att utnyttja hela klitoris och att muskelaktivitet på andra ställen kan trycka, dra och pressa och öka stimulansen. Vissa behöver sträcka benen för att lyckas nå orgasm och vissa behöver spänna musklerna i insida lår.

Man ska heller inte alltid ha övertro på direktberöring. Att ha tyg eller trosor emellan och smeka på klitoris kan vara skönast vid vissa tillfällen.

Allt du behöver veta om klitoris!

Fyll gärna på med information du tycker att jag missat!

Vidare läsning om klitoris på Bakingbabies

Sluta ha sex med din tjej när det gör ont på henne

Det här inlägget är riktat till dig som manlig sexualpartner som har en tjej som får ont av penetration. Eller för all del ont på något annat sätt när ni har sex. Jag vet att det finns många tjejer som överhuvudtaget aldrig berättar för din partner om att sex gör ont – så har du fått reda på det: Grattis. Du har fått ett förtroende, förvalta det väl.

Det finns också många tjejer som kommer ställa upp på sex ändå, fast hon vet att det kommer göra ont. Det kan handla om en föreställning om att hon ska ställa upp, för att vara en god partner. Jag skulle vilja be dig att tänka över detta: Vill du ha sex med din tjej fast det gör ont på/i henne?

De allra flesta vettiga människor vill aldrig skada sin partner. Känner du att det är helt okej att skada din partner bör du genast söka hjälp. Det är inte okej någonstans.

Sex gör ont när sex gjort ont

Om det gjort ont vid penetration vid ett tillfälle, av vilken orsak som helst, kan kroppen spara det som ett kroppsminne. Observera att det inte måste handla om våldsamt sex, även om det såklart är större sannolikhet att sex gör ont om det är hårt. Det kan handla om något så ”litet” som att ha penetration utan att tjejen är tillräckligt kåt och våt. Om lusten och våtheten inte finns där kan friktionen bli smärtsam.

När kroppen sparat ett minne av att sex gör ont kan den också uppfatta att det finns ett hot om smärta inför nästkommande sexuell situation. Denna oro från kroppens sida kan finnas även om individen själv är avslappnad och lustfylld. Oron leder till muskelspänningar i musklerna som omger slidan, vilket gör att de kramar om vaginalöppningen. Det här är inte en mjuk och mysig kram, utan det blir till en kramp. Detta i sin tur leder till att det blir större risk att penetration gör ont även denna gång.

Att bromsa smärtutvecklingen

Om sex gör ont för en tjej är den viktigaste behandlingen att sluta med det som gör ont – ofta handlar det om penetration. Det går ofta inte att komma över tröskeln att bli smärtfri vid sex igen om man regelbundet har penetrerande sex som gör ont. Det finns en uppfattning om att det är penetrationssex som är ”riktigt sex” och jag vet att en del av er tänker ”Va, ska vi inte kunna ha sex ALLS nu då?”. Jo, absolut.

Det finns många sätt att ha sex. Vill dock poängtera att bara för att din tjej inte blir skyldig dig någon annan slags sex bara för att hon inte bör ställa upp på penetrerande sex. Ni behöver prata igenom vad och hur ni vill lösa det hela. Det ska fortsatt vara lustfyllt. Grundregeln är dock att var och en ansvarar för sina egna sexuella behov.

Orsaker till smärta vid sex

Smärta vid vaginal penetration som återfinns precis vid ingången och som upplevs brännande och ytligt kommer ofta från slemhinnorna. Slemhinnorna behöver vara våt (och tjejen kåt) vid penetration, annars blir det skavigt och orsakar smärta. Här behöver ni kanske ha ett samtal – vad väcker kåthet och lust hos er båda? Om ni inte känner till detta om varandra behöver ni prata om detta nu. Missförstånd om vad som väcker lust hos en partner är vanligt.

Det finns andra problem med hud och/eller slemhinnor som kan orsaka små sprickor, sår eller bara smärta. Också ”hårt sex” kan också ge skador som orsakar smärta. Det är extra viktigt att låta de vävnader som får skador, sprickor eller sår att vara helt ifrån medan de läker.

Hårt spända muskler i bäckenbotten

Ungefär en av tio har en slags kramp i musklerna som omger könsorganen. Det är ungefär som när man har onda spänningsknutor i musklerna kring skulderbladen, fast spänningen sitter inuti bäckenbotten. Denna spänning gör att musklerna ”stänger till”. Ibland kan det till och med bli omöjligt med penetration, eller bara att vävnaderna utsätts för våld om man kör på ändå. För många är den här spänningen automatiserad och inte möjlig att reglera ner själv. Det här är ett tillstånd som ofta kräver behandling, och under tiden behandlingen pågår är sex som gör ont olämpligt då det ofta gör att behandlingen backar flera steg.

Smärta föder smärta

Könsområdet är och ska vara väldigt känsligt. Det är oftast en välsignelse, men ibland ett problem. Om en individ har upplevt smärta i området vid kan nerverna få en ökad smärtkänslighet där. Det innebär att en beröring som i vanliga fall inte skulle göra ont nu upplevs smärtsam. Hård och smärtsam beröring förvärrar ofta tillståndet.

Sex kan göra ont av flera olika anledningar och tillstånd än detta. Att ha sex bakifrån ökar chansen att man slår emot livmodertappen, det ger en mycket obehaglig och djup smärta. Chansen att detta gör ont ökar om tjejen inte är kåt och våt, eftersom slidan och dess omkringliggande vävnader förändras något när lust och våthet finns.

Sluta ha sex som gör illa din partner

Det är förstås i första hand för att du bryr dig om din partner som ni ska upphöra med aktiviteter som gör illa henne. Och i andra hand för att du inte är en rövhatt. Om du är en person som tycker att det är okej att personen du har sex med lider av det bör du genast söka hjälp. Men också rent taktiskt – vill ni kunna ha bra sex där ni båda kan njuta måste ni genast sluta upp med sex som gör ont.

Vad kan du göra?

 • Acceptera att du själv har ansvar för din egen sexualitet. Din tjej har inget ansvar för att du ska få orgasmer regelbundet.
 • Analysera dina egna sexuella kunskaper. Vet du hur kvinnans kön fungerar, på riktigt?
 • Omvärdera, tänk bort från penetrationsnormen. Om ni inte bör ha penetrerande sex, vad kan ni då ha för slags sex som blir ömsesidigt och trevligt?
 • Erbjud dig att googla telefonnummer eller öppettider till ungdomsmottagningen, barnmorska eller gynekolog. Följ med om hon behöver moraliskt stöd, men stanna i väntrummet.Tipsa om fysioterapeuter som jobbar med samlagssmärta, här hittar man dem.

Sluta ha sex med din tjej när det gör ont på henne

Det här är en text skriven av mig, jag är gift med en fysioterapeut som behandlar samlagssmärta. Jag hävdar på inget sätt att jag kan allt om ämnet. Fyll gärna på med tips och tankar (konstruktiva!) i kommentarsfältet.

När sex får göra ont

I förrgår skrev jag ett helt inlägg med tydlig uppmaning att du, jag och vi alla måste sluta ställa upp på sex om det gör ont. Jag menar det. Samtidigt finns det också tillfällen när jag menar att man kan ha sex, även om det gör ont. Nu blev det snurrigt, det förstår jag. Jag ska förklara hur jag menar.

Ofta finns det ju en fysisk orsak till att sex gör ont. I vissa fall kan dock den fysiska orsaken kan ha gått över, men smärtbesvären kan ändå kvarstå. Jag beskrev igår den nedåtgående spiral av uppmärksamhet, oro och spänning som leder till att sex kan göra ont. Så länge du är mitt uppe i spiralen av smärta bör du avstå penetration.

Tillräckligt töjbart

Resonemanget om att du kan ha sex ändå, även om det gör lite ont, utgår från att det är ärrvävnad eller muskler som gör ont. Det är det jag som fysioterapeut ofta jobbar med ”hands on” tillsammans med mina patienter. Det jag vill uppnå med behandlingen är att bäckenbotten i sin helhet och ärrvävnad samt hela ingången i vagina ska vara ”tillräckligt töjbar” utan att du ska få smärta.

Om du inte har tillgång till en fysioterapeut kan du testa egenvården i detta inlägg: Muskelbehandling för överspänd bäckenbotten.

Tillräckligt tryggt

Du behöver också ha kommit ur den onda spiralen där oro och förväntad smärta ger spänning som leder till smärta. Det innebär att du är trygg med vad det är som kanske känns lite, och varför. Jag brukar vilja att mina patienter har fått behandling eller gjort så mycket egenbehandling så att det vet exakt var smärtande områden finns också varför. Typ: ”Vid tryck på den där muskulära punkten där till höger, där ömmar det. Och när jag känner över den där fläcken, precis vid öppningen, där svider det”.

Det ska bara vara konstateranden, inte ge obehagskänslor, ångest eller trigga en tillstängning av bäckenbotten. För om du är helt på det klara med att du har en öm muskelpunkt inuti vagina så kan du också tänka att ”åh, det där gör ju faktiskt lite gott-ont, typ som tryck på en öm muskelpunkt i nacken” om ni råkar komma åt den under sex. På så sätt tänker jag att det inte behöver vara 100% smärtfritt. Smärtan behöver vara god-ond och kännas helt ”under kontroll”

Tillräckligt lustfyllt

När du är fångad i en spiral där sex gör ont och det gör dig orolig inför att penetration kommer göra ont även nästa gång är det mycket svårt att känna lust. Om du är fri från den onda spiralen så pass att du kan känna hoppfull förväntan och lust, tänker jag att det också är okej att testa om sex funkar. Känns det okej är det ju okej. Plötsligt gör det inte alls lika ont längre. Plötsligt känns det kanske bara härligt!

Tillräckligt glidigt

Jag är en glidmedelsförespråkare. Jag vet att det finns människor som anser att glidmedel är ett sätt för att möjliggöra att individer som inte har tillräckligt lust ändå ska kunna ställa upp på sex. Det är inte så jag tänker att det ska användas. Men det är inte alla som har tillräckligt med tid, inte alla som alltid blir tillräckligt våta. Glidmedel är en fantastisk uppfinning. Använd det!

När sex FÅR göra ont

Sex får kanske göra ont när smärtan inte längre skrämmer dig. När du avslappnat kan tänka att det goda överväger det onda. När smärta inte skapar spänningar utan du istället kan föreställa dig att det som gör ont är att muskler masseras, vaginalöppningen stretchas och ärrvävnad töjs. Allt inom samma spann för ”smärta” som du skulle utsätta dig för frivilligt. Säg till exempel när du tränar eller går på yoga.

Lästips!

Att vilja men inte kunna. Det är en bok jag alltid rekommenderar mina patienter som har ont vid sex.

Sluta ha sex som gör ont

Sluta ha sex som gör ont

Nu vill jag inleda med att detta inlägg kommer bli rätt snävt utifrån ett heteronormativt sexuellt perspektiv. Och jag väljer just att använda termen ”penetration” med flit eftersom det är den medicinska termen för ”genomträngande”. I sammanhang där sex gör ont tycker att jag att det är helt och hållet mer adekvat än ”omslutande” som annars ofta är ett begrepp som används.

Upprinnelsen till den här texten

Jag och en patient hade ett samtal här om veckan där vi diskuterade det här med sex och smärta. Vi hade båda en uppfattning om att många kvinnor har smärta vid sex. Kanske helt oprovocerat, kanske efter tidigare dåligt eller smärtsamt sex. Kanske efter förlossning, kanske efter att ha blivit sydd. Det finns en mängd olika anledningar, men det verkar ändå vanligt att ”ställa upp” och ha penetrerande sex trots smärta.  

Smärta vid penetration

När vi pratar om sex som gör ont pratar vi nästan uteslutande om just penetration. Heteronormativt snopp i snippa-sex.  Häri ligger en stor del av problematiken. För att sex ”ska vara riktigt” verkar uppfattningen vara att penetration behövs. Inte min åsikt alltså. Men många, även sådana som logiskt vet att det inte är så, tycker att de behöver ställa upp på penetrerande sex för husfridens skull. Kvinnan känner sig stressad och pressad och tänker att det är för ”the greater good” att ställa upp.

Berättar inte för sin partner

Studier har visat att bara hälften av kvinnor som upplever att sex gör ont berättar om det för sin partner. Runt en tredjedel upplever att smärtan sitter vid vaginas igång, runt en tredjel att smärta återfinns kring livmodertappen och en tredjedel att smärtan sitter inuti vagina. Det finns ju naturligtvis individer som har ont på fler än ett ställe. Idag vill jag lyfta perspektivet varför du behöver sluta att ha sex som gör ont.

Ond cirkel

Smärtsamt sex kan ofta börja med en fysisk orsak men blir kvar på grund av ond cirkel. Om du har upplevt smärta vid sex vid ett eller flera tillfällen kan din kropp bli väldigt uppmärksam på området. Om du kropp och hjärna uppfattar att det finns ett hot eller fara (menar nu inte typ sexuellt övergrepp, utan mer ett hot om att något kan göra ont) kommer kroppen spännas i försvar. Spänningen leder till ökad smärta och kramp i bäckenbotten och ibland också nedsatt lust, ångest och oro. Känslor och tankar om att inte vara normal eller att vara en dålig partner förstärker också ofta den nedåtgående spiralen.

Självuppfyllande profetia

Om du är orolig att sex kommer att vara smärtsamt eller om kroppen själv har ett fysiskt minne av tidigare smärta vid penetration, kan det bli en självuppfyllande profetia. Kroppen bestämmer sig för att inte vilja vara med, musklerna i bäckenbotten stänger till på grund av oro och denna tillstängning förvärrar problemen. På grund av detta är det JÄTTEVIKTIGT att sluta ha sex som gör ont, även om ni redan hunnit börja. Du behöver uppnå någon grad av smärtfrihet vid penetration för att komma någon vart med att bli smärtfri vid penetration. Låter det komplicerat? Jag ska förklara.

Men först några orsaker till smärtan:

Slemhinnesmärta

Om du upplever smärta vid penetration och det är precis vid ingången och smärtan känns ytligt (liksom i slemhinnande och ofta brännande) kan man ibland behöva behandla just slemhinnorna. Medan du behandlar (med mjukgörande kräm eller det som din läkare eller barnmorska rekommenderar) bör du undvika sex för att låta slemhinnan läka i fred.

Överspänning i bäckenbotten

Om det är slidans bakvägg eller djupare in på sidorna i vagina som smärtar är orsaken ofta överspänning i bäckenbotten. Om man fortsätter med penetration trots att musklerna ”stänger till” blir förloppet mer våldsamt än härligt. Musklerna i bäckenbotten får ömma punkter som kan liknas vid de ”muskelknutor” du har i nacke/skulderomdåret. Att stöta eller trycka till dem innebär smärta. När musklerna i bäckenbotten är överspända blir också blodflödet till området minskat, vilket också kan leda till en känslighet som hos vissa gör att slidans öppning får små sprickor efter penetration. Du behöver få hjälp med behandling för de överspända musklerna innan du fortsätter med penetration.

Ökad nervkänslighet

Hos vissa kan det hända att det finns en ökning av en viss typ av nervfibrer som har just som uppgift att kommunicera smärta. Det innebär att beröring som i vanliga fall inte skulle göra ont gör ont på dig. Ibland har den här känsligheten uppstått efter en rad infektioner i området (svamp oftast). För detta behöver du ofta medicinsk hjälp, men ibland hjälper också att behandla överspänning (dessa besvär går ofta hand i hand).

Ärrvävnad

Ärrvävnad kan vara stram och hård och ge upphov till smärta vid penetration. Dels för att eftergivligheten kring ett förhållandevis nytt ärr är sämre än vid annan vävnad. Och dels för att ärret kanske är något ojämnt och skapar en grund för jobbig friktion. I ärrvävnaden kan också finnas en ökad mängd nervfibrer som under punkt 4. Ärrvävnad kan man behandla med ärrmassage, ofta med väldigt gott resultat. Finns enstaka punkter med mycket mer smärtkänslighet/nervkänslighet kan man ofta jobba även med dem genom frekvent men mycket, mycket lätt beröring. Hård och smärtsam beröring förvärrar ofta tillståndet.

Sex kan göra ont av flera olika anledningar och tillstånd än detta, det här är exempel enbart.

Vad kan du göra åt det?

Sluta ha sex som gör ont.

Det är kontraproduktivt att ha sex trots smärta. Om du vill komma tillbaks till ett smärtfritt sexliv är det läge att sluta stå ut med smärta vid penetration. Du kan vara sexuellt aktiv, du ska bara inte stå ut med penetration om det skadar och smärtar.

Börja med att gå till gynekologen.

Undersök om det finns något fysiskt problem som behöver behandlas. Det är långt ifrån alltid det finns det. Den onda cirkeln jag beskrev i början av det här inlägget är verklig och kan alltså göra så att sex gör ont, även om allt faktiskt är precis som det ska.

Slappna av, jättemycket.

Går det inte att slappna av i en sexuell situation – sök hjälp av en bäckenbottennischad fysioterapeut. Jag har skrivit spaltmeter om överspänning i bäckenbotten, använd sökfunktionen eller kategoriträdet och läs vidare.

Prata med din partner

Går det inte att slappna av i din sexuella relation – se över vad du/ni kan göra för att komma över det, eller kanske till och med ur relationen. Prata med din partner. Det här är min åsikt och den är mycket enkel att slänga ut sig, men såklart svårare att efterleva: Du ska inte vara ihop med en person som tycker att det okej att ha sex med dig när det du får ont av det.

Sluta ha sex som gör ont

Kom ihåg att du inte är ensam om problemen. Smärta vid sex är oerhört vanligt och väldigt behandlingsbart. Stå inte ut – sök hjälp!

Mitt bäst tips – förutom behandling av en bäckenbottennischad fysioterapeut är denna bok: Att vilja men inte kunna – om sex som gör ont.

Referens:

”Fulfilling His Needs, Not Mine”: Reasons for Not Talking About Painful Sex and Associations with Lack of Pleasure in a Nationally Representative Sample of Women in the United States

Mer om sex på Bakingbabies

REKLAM/TIPS

Kursen ”Bli fri från smärta och överspänning” är en webbkurs på 6 månader som riktar sig till dig med smärtor och besvär i bäckenbottenområdet . Läs mer här: Webbkurser

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.