Kategori: Förlossningsskador

När förlossningen ger dig en skada

Här kan du läsa våra inlägg om förlossningsskador. Inläggen kan vara informativa tipsinlägg till vad du ska fråga på återbesöken och hur det egentligen ska kännas efter en förlossning. Men det finns också mer resonerande inlägg om skador och hur de ska förebyggas och behandlas.

Den fysioterapeutiska inriktningen när det gäller förlossningsskador är funktion. Hur din kropp och bäckenbottens muskler ska fungera för att du ska kunna göra det du vill med livet.

Inläggen baseras på främst vetenskap och har då referenslistor i slutet, men det finns också inlägg av mer åsiksbetonad karaktär. Där vetenskap saknas baserad information på fysioterapeutiskt beprövad erfarenhet.

Se även den mer personligt inriktade katetorin “Sfinkterruptur” där Mia skriver om sin egen skada.

Här finns ett urval att inlägg som kan vara intressanta:

SBU-rapport om förlossningsskador och Almedalen

bäckenbotten crope

SBU släppte en rapport igår, “Interventioner för att minska risk för analsfinkterskada”, en systematisk översikt över tillgänglig forskning över sfinkterrupturer och hur dessa kan diagnostis

eras och förebyggas. Dessa är deras slutsatser om förebyggande. (OBS, läs hela rapporten om du är intresserad, jag har tagit bort lite sifferangivelser för att göra det mer lättläst!) :

• Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att varma, våta kompresser under utdrivningsskedet förhindrar analsfinkterskada med cirka 2,1 procentenheter och med en relativ risk 0,48.

• Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att perinealskydd med hands-off-metoden (hand bara på barnets huvud och inte på perineum) jämfört med hands-on (hand på barnets huvud och perineum), förhindrar analsfinkterskador med cirka –2 procentenheter och med oddskvoten 0,35.

• Det finns starkt vetenskapligt underlag för att klipp innan instrumentell förlossning och specifikt sugklocka, minskar risken för analsfinkterskador med cirka 7 procentenheter och med oddskvoten 0,16.

• Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att utbildningsprogram som syftar till att barnet föds fram långsamt, att mellangården skyddas genom olika handgrepp och att klipp i mellangården utförs när det är nödvändigt, minskar risken för analsfinkterskador med cirka 2–3 procentenheter, vilket motsvarar en halvering av risken.

• För övriga studerade interventioner är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekt; injektion av hyaloronidas i mellangården, oljor, vax, vaginal massage under graviditet eller förlossning, Epi-No (ballongfödseltränare), funduspressbälte, försenad krystning, bäckenbottenträning (innan och under graviditet), perineal protection device (hjälpmedel som ska fördela trycket över perineum), Ritgens manöver, benstöd under förlossningen och olika förlossningsställningar.

grad4

Allt detta  är ganska lika det som jag kom fram till i inläggsserien Tema: Förlossningsförberedelse, och det om epi-no. Vilket jag ändå blir ganska stolt över. Jag är inte helt dålig på att läsa forskning, haha.

Och när jag ändå är inne och nämner SBU så kan jag berätta att jag blivit medbjuden av just dem till Almedalen i juli för att representera “förlossningsskadade” vid ett seminarium där. Ska bli så kul!! 

Nya riktlinjer för sjukgymnastik efter sfinkterruptur

Nya riktlinjer för sjukgymnastik efter sfinkterruptur

2012 lanserade riktlinjer för hur fysioterapeuter ska jobba med sfinkterrupturer

En expertgrupp har sett över forskningsläget och satt samman sjukgymnastiska/fysioterapeutiska riktlinjer.
Jag är ju både sjukgymnast och personligt drabbad, så för mig är såklart det här extra intressant. Jag tänkte ge er en liten sammanfattning på icke-fackspråk.

Vad är en sfinkterruptur

grad4

Förlossningsskador i form av bristningar kan uppstå i förlossningskanalen, i mellangården mellan vagina och analen och i själva analsfinktern, den runda muskulatur som omger ändtarmsöppningen.

Gradering

Man graderar bristningarna 1-4 där både grad 3 och 4 involverar sfinktern. Grad 1 och 2 är alltså mindre skador som sys av barnmorskan. En vanlig missuppfattning som man ser att folk skriver på nätet är att de drabbats av en sfinkterruptur “grad 3 och 4”. Man drabbas alltså bara av endera sorten, men båda har liksom samma diagnoskod, så när man läser sin förlossningsjournal kan det för en oinvigd vara svårt att utläsa om det var en 3:a eller 4:a man fått.

Grad 3 delas in i två subgrupper där en partiell grad 3-skada innefattar skada på någon del av den yttre sfinktern och eventuellt en någon del av den inre. Vid en total grad 3-skada är bristningen igenom både hela den inre och yttre sfinktern. En grad 4-skada omfattar även analslemhinnan.

Det finns flera riskfaktorer för sfinkterrupturer; förstföderska, bristande manuellt skydd av mellangården i slutet av krystskedet, bristande uppsikt över mellangården över huvudaget, födelsevikt på barnet över 4 kg, användande av sugklocka eller tång, kvinnans ålder och långt krystskede.
En sfinkterruptur ska opereras på operationsavdelning, inte sys av barnmorska inne på förlossningsrummet. Medicinska riktlinjer säger också att operationen ska genomföras inom de närmsta 12 timmarna. (Jag personligen fick ju vänta 8 timmar vilket helt utan överdrift nog kan klassas som bland de värsta timmarna i mitt liv alla kategorier…)

En sfinkterruptur kan ge kvarvarande besvär som ofrivilligt gasläckage, avföringsinkontinens, smärta vid samlag och smärta i mellangården. Besvär av smärta kan finnas kvar under en längre period och kan förvärras av samlag, långtvarigt sittande eller promenader.

De sjukgymnastiska riktlinjerna innebär nu att man rekommenderar drabbade kvinnor:

  • att påbörja försiktig bäckenbottenträning (knipträning) med fokus på knipfunktionen kring ändtarmsöppningen ungefär en vecka efter förlossningen
  • påbörja kraftfull knipträning (med tillåtelse att det får göra kännas, men det ska vara uthärdligt) efter en månad och sedan fortsätta med daglig träning i 6 månader
  • att inte lyfta tyngre än sitt barn på 4-6 veckor
  • att promenander är tillräcklig träning första 6 veckorna
  • att undvika hopp, löpning och tung styrketräning 3-4 månader efter förlossningen
  • fortsätta med underhållsträning av bäckenbotten och knipförmåga resten av livet

Bäckenbottenträning

Bäckenbottenträning är sjukgymnasters förstahandsval av behandling när det kommer till sfinkterrupturer. Specialinriktade sjukgymnaster kan göra undersökningar och arbeta med specifikt med andra smärtlindrings- eller muskelstimuleringsmetoder när bäckenbottenträning behöver kompletteras med annan behandling.

En kvinna som drabbas av en sfinkterruptur bör få träffa en sjukgymnast redan på BB och sedan helst erbjudas ett uppföljande besök inom två månader och fortsatt utredning/behandling vid behov. Det kan skilja sig åt från landsting till landsting var uppföljningen ska sker (kvinnokliniken på sjukhus eller inom primärvård). Att sjukgymnasten kan utföra en vaginal och anal palpation är nödvändigt för att kunna ge god behandling och individanpassade träningsprogram (och det är här som både jag själv och många andra sjukgymnaster brister, det finns liksom inte med i grundutbildningen och det är ju inget man liksom vill bara testa sig fram med).

Borde vi ha nolltolerans?

Chefredaktören till Fysioterapi, Lois Steen, skriver “Ska vi acceptera kvinnors skador vid förlossning? Det kanske är en enkel poäng, men jag undrar om Sveriges män skulle acceptera att få en skada som gjorde att de inte kunde sitta, gå på toa eller ha sex utan smärta. Om tusentals unga män per år började läcka avföring. Gissa om det skulle leda till en proteststorm?… Är det så inpräntat i oss att acceptera kvinnors skador vid förlossning som en normal del av livet? Det är inte okej”.

Jag är ändå stolt över att vara en del av en yrkeskår som tar upp ämnet och drar vårt strå till stacken för att både uppmärksamma problemet och behandla de drabbade!

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.