Träning nivå 2

Aktuell status
Ej anmäld
Pris

0,00 kr

Trial price for 1 månad, then

249,00 kr

Full price every 1 månad afterward

Kom igång
eller

Har du redan gått någon av kurserna nedan, men inte kommit igenom hela träningsprogrammet?

  • Träning efter vaginal förlossning
  • Träning efter kejsarsnitt
  • Bli stark med svag bäckenbotten
  • Bli stark med levatorskada

Nivå 2 kan också passa dig som gått någon av kurserna efter kirurgi, där du kände att din återhämtning gick lite långsammare än takten i kursen

Eller har du påbörjat rehabträning på annat sätt och tror att den här stegringen kan passa dig ändå?

Här finns träning på nivå 2 (av 4) som du köper månadsvis.

Mitt råd är att du tränar på nivå 2 i minst två månader innan du stegrar till nivå 3.

Kan jag köpa träning månadsvis även om jag inte gått en hel kurs tidigare?

Det är fullt möjligt. Här finns dock ingen teoretisk läsning med svar på alla tänkbara frågor och heller ingen möjlighet att ställa frågor till Mia. I de hela träningskurserna finns möjlighet att ställa frågor och få individuella svar.

Om du hoppar in på en nivå utan att ha gjort föregående nivå (1-4) behöver ta ett större eget ansvar för att träningen blir lämplig för dig.

Se nedan vilken utrustning som krävs:

pexels-photo-5428833