Sätt mål!

Identifiera tre aktiviteter som du har besvär med idag pga. svaghet eller smärta, eller tre saker du vill kunna göra framöver.

Sätt en siffa på din förmåga att utföra dessa aktiviteter i dagsläget.

0 = kan inte göra alls

10 = kan utföra aktiviteten obehindrat