Etikett: havandeskapsförgiftning

Fysioterapi för preeklampsi

a doctor taking patient s blood pressure

Fysioterapi för preeklampsi

Besvär under graviditet som hör ihop högt blodtryck är förknippat med framtida hjärt-kärlsjukdom, alltså även senare i livet då man inte är gravid. Högt blodtryck under graviditet är också en av de faktorerna som hör ihop med havandeskapsförgiftning, preeklampsi.

Träning före graviditet påverkar den gravidas kondition och man tror att träning före graviditet har potential att förbättra hälsan under och efter graviditeten. I det här sammanhanget pratar man om kondition som ”kardiorespiratorisk kondition” och omfattar den kombinerade funktionella kapaciteten hos hjärt- och andningsorganen för att tillhandahålla och upprätthålla en tillräcklig syretillförsel till arbetande muskel under längre perioder av fysisk aktivitet

Däremot har man inte tidigare vetat om risken för preeklampsi ökar om man har dålig kondition, eller om preeklamspin påverkar konditionen till det sämre under och efter graviditeten. Studier visar nu att konditionsnivån hos individen före, under och efter graviditeten är sammankopplat med högt blodtryck.

Konditionen före och under graviditeten är viktig

Man har sett att kvinnor som utvecklar högt blodtryck under graviditet i större utsträckning har lägre konditionsnivåer före graviditeten. Samma sak gäller under graviditetsvecka 14-18, de som utvecklade preeklampsi har lägre konditionsnivå jämfört med gravida med friska blodtryck. Det finns även skillnader vad gäller konditionsnivåder hos nyförlösta med/utan preeklamsi, där man kan se att de utan preeklampsi har bättre kondition.

Fysisk aktivitet under graviditeten minskar oddsen för att utveckla högt blodtryck med ungefär 40 %. Förklaringen verkar ligga i att förbättrad eller bibehållen konditionsnivå är hälsosamt. Det verkar då också som att konditionsnivån är ett mått som kan användas för att identifiera högriskindivider. Det kan vara viktigt att skapa anpassade och säkra träningsprogram under och efter graviditet.

Speciellt riktad konditionsmässig rehabilitering efter förlossningen kan kanske både minska risken för preeklampsi under nästkommande graviditet och påverka hjärt-kärlhälsan även på sikt.

Tidigare avråddes kvinnor med havandeskapsförgiftning från fysisk träning. Det verkar nu finnas visst stöd för att fysisk träning framförallt kan vara förebyggande men kanske också behandlande.

Hur tros träning kunna påverka havandeskapsförgiftning?

Konditionsträning har visat sig minska blodtryck och optimera hjärt-kärlfunktionen hos både friska personer och personer med högt blodtryck. Träning påverkar också insulinkänskligheten och minskar risken för diabetes.

Fysisk konditionsträning tros kunna minska risken för havandeskapsförgiftning via optimering av tillväxten av blodkärl i och runt moderkakan, genom att minska oxidativ stress, genom att förbättra endotelfunktionen samt stärka kroppens responser mot inflammatoriska processer. Vältränade gravida har visats ha en större andel ”funktionell vävnadsvolym” i moderkakan jämfört med inaktiva gravida. Detta innebär att moderkakan har en större yta som är välfungerande för gas- och näringsutbyte mellan mor och barn.

Kan fysisk aktivitet förebygga?

Tiden som en kvinna spenderar stillasittande under graviditeten kan höra ihop med risken för havandeskapsförgiftning. Sambandet kan vara starkare än motsatsen – alltså tiden en kvinna är fysiskt aktiv. Kvinnor som har mycket lite stillasittande tid på arbetet kan också ha mindre risk att drabbas av havandeskapsförgiftning, även om de faktiskt inte motionerar på sin fritid. Det finns motsvarande samband även mellan timmar spenderade på hushållsarbete per dag. Det verkar alltså också som att jämnt fysiskt aktiv på en förhållandevis låg nivå under hela dagarna kan vara lika bra som att träna hårt någon enstaka timme här och där per vecka.

Hur ska jag träna?

Det kvarstår en del forskning att innan vi vet vilken sorts träning som är bäst för att förebygga och möjligen också behandla havandeskapsförgiftning. För att förebygga kan det räcka med att rör på sig mycket och ofta, men inte nödvändigtvis med någon hög intensitet.

 • Före graviditeten ska du satsa på att konditionsträna regelbundet

Under graviditeten:

 • Sitt inte stilla hela arbetsdagen
 • Ta promenader till och från jobbet och på lunchrasten
 • Ta gående eller stående möten
 • Fortsätt träna om det är möjligt och bedöms som riskfritt

För att behandla?

Troligen handlar det om något pulshöjande, men ändå lågintensiv konditionsträning så som promenader eller cykling.  I brist på vetenskapliga evidens är rådet att det i varje individuellt fall ska bedöma på vilket vis, och hur mycket, den gravida bör konditionsträna. Detta handlar både om kvinnans egen upplevelse och om vårdpersonalens bedömning.

Min rekommendation är att du i första hand stämmer av med din läkare. Om denna bedömer att det är lämpligt för dig att träna ber du om en remiss/hänvisning till en fysioterapeut. Vi kan sedan ta över och hjälpa dig att hitta en träningsform och nivå av intensitet som du upplever som trygg. Ofta kan vi ta blodtrycket och via olika skattningsskalor få en uppfattning om hur du mår när du anstränger dig. När du lärt dig känna hur det ska kännas i kroppen när du tränar kan du sedan fortsätta på egen hand, men regelbundna uppföljningar hos både fysioterapeut, barnmorska och kanske läkare.

Referenser:

 Läs mer på bakingbabies

Konditionsträning under graviditet

Puls och kondition under graviditet

Att träna för två – vad vi vet

HELLP och eklampsi

HELLP och eklampsi

Eklampsi

En komplikation och utveckling av havandeskapsförgiftning är eklamspi, vilket innebär epilepsiliknande kramper som kan vara livshotande för både mor och barn. Detta är mycket sällsynt i länder där det finns välfungerande mödravård. Krampanfallen kan vara koma- eller krampliknande. Det är ännu inte helt känt vad som sätter igång anfallen. 12 % av de graviditetsrelaterade dödsorsakerna världen över beror på eklampsi. Kramperna kan komma under graviditeten, under förlossning eller efter förlossningen. Behandlingen sker via läkemedel och noggrann övervakning på sjukhus så länge tillståndet är akut.

HELLP

Vad är HELLP-syndrom?

HELLP är en förkortning för en grupp med symtom som kan inträffa under graviditet. Det är en ovanlig men allvarlig graviditetskomplikationer. Förkortningen HELLP står för:

 • Hemolys (H) – att röda blodkroppar spricker
 • Elevated liver enzymes (EL) – förhöjda leverenzymer
 • Low platelet count (LP) – lågt antal blodplättar

HELLP drabbar 0,5-0,9 % av alla gravida. Utav alla kvinnor som diagnostiserats med svår havandeskapsförgiftning kommer 10-20 % också få HELLP.

Symtomen på HELLP är obehag i bröstet/bålen på höger sida, huvudvärk, synproblem och illamående och kräkningar. Levern kan också vara förstorad. Den gravida har ofta en mer allmän sjukdomskänsla innan de övriga symtomen uppstår. Vissa individer blöder också från tandkött eller på andra ställen.  De flesta som får HELLP får symtomen mellan vecka 27-37, men det händer att besvären uppstår efter att barnet förlösts.

Vad beror det  på?

HELLP är en variant av havandeskapsförgiftning och orsaker är ännu inte känd. De allra flesta har haft högt blodtryck innan HELLP inträffar. Hemolysen, att röda blodkroppar spricker, sker på grund av förändringar i de minsta blodkärlen.

Behandling

Vid HELLP bör barnet förlösas så snart som möjligt, eftersom leverfunktionen hos modern kan försämras snabbt och detta kan innebära risken för både mor och barn.

Vad händer sedan?

Mamman behöver övervakas i 48 timmar så att alla världen stabiliseras. Barnet behöver sedvanlig vård och omsorg om det är för tidigt fött. Det finns en förhöjd risk att drabbas av HELLP vid nästkommande graviditet om individen redan haft detta en gång, men ofta kommer det i så fall senare i graviditeten och inte lika kraftfullt nästa gång.

Fysioterapi för HELLP och eklampsi

Efter förlossningen bör den drabbade vila och återhämta sig i 4-6 veckor. Sedan kan rehabträning återupptas på samma sätt som för andra nyförlösta.

Referenser:

Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning

Vad är havandeskapsfögiftning?

Havandeskapsförgiftning är ingen förgiftning alls, utan en del av ett spektrum av graviditetskomplikationer som hör samman med högt blodtryck. De olika fenomenen är bland annat:

 • Kroniskt högt blodtryck, högt blodtryck innan tjugonde graviditetsveckan
 • Graviditetshypertoni – en höjning av blodtryck under senare delen av graviditeten. Hypertoni (diastoliskt blodtryck över 90) förekommer någon gång under graviditeten hos ungefär 10% av svenska kvinnor.  5% har dock så lindrig hypertoni att det inte utgör något problem.Diagnosen graviditetsorsakad hypertoni ställs ej före vecka 20. Vid diastoliskt blodtryck mellan 90 och 100 utan några andra symptom ställs diagnosen först vid upprepad blodtrycksmätning med minst 24 timmars intervall.
 • Havandeskapsförgivning som karaktäriseras av högt blodtryck och protein i urinen.
 • Kroniskt högt blodtryck som övergår i havandeskapsförgiftning.

Pre-eklampsi=havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning karaktäriseras av högt blodtryck och proteiner i  urinen efter graviditetsvecka 20. Symtomen brukar också ge svullna händer och fötter, en snabb viktökning och också svullet ansikte. Detta kan ju dock finnas helt utan att havandeskapsförgiftning föreligger. Om den gravida börjar få besvär med huvudvärk, flimmer för ögonen eller en känsla av att vara mer allmänt sjuk kan detta vara tecken på lite svårare form av havandeskapsförgiftning. Det är den främsta orsaken till både sjuklighet och mödradödlighet i västvärlden och det enda kända botemedlet är att förlösa barnet. Havandeskapsförgiftning drabbar mellan 5-10% av alla gravida, och förekomsten verkar öka i takt med utvecklingen om att gravida kvinnor väger allt mer. Tillståndet kan ge en rad olika komplikationer som kan innebär risk för kvinnans liv. Om tillståndet börjar påverka moderkakans funktion minskar mängden näring till fostret, och då växer inte fostret som det ska. Därför kan kvinnor med havandeskapsförgiftning följas noggrannare än andra vad gäller tillväxten av fostret.

Vad är det som händer i kroppen?

Havandeskapsförgiftning uppstår troligen som en systemtisk reaktion på cellnivå, i det lager som kallas endotelium. Endotelceller täcker blodkärlens insida och utgör en gräns mellan blodet och blodkärlsväggen. Detta skikt är inblandat i många olika processer, och är med och påverkar blodtrycket genom kärlens ihopdragningsfunktion, påverkar blodkoagulationen och har också funktioner som påverka reaktionerna på inflammation i kroppen. Alla dessa endotelceller uppnår tillsammans ungefär 1 kg av vår kroppsvikt! Under havandeskapsförgiftning påverkas dessa celler genom en inflammationsreaktion som leder till att blodkärlek drar ihop sig och skapar ett högre tryck – högt blodtryck. Moderkakans funktion kan påverkas av detta. Moderkakan sitter fast i livmoderväggen, och tar emot näringsämnen och syre från moderns blod, som i sin tur överförs  till fostret. På samma sätt går avfallsprodukter från barnet, över till mammans blod, som sedan moderns kropp processar och gör sig av med.

Behandling och bot

Det kan vara av vikt att undvika andra källor till blodtryckshöjning under graviditeten, så som stress. Ofta får kvinnan blodtryckssänkande läkemedel . De kontroller som görs på mödravården för blodtryck och urin är den viktigaste insatsen för att hitta och behandla havandeskapsförgiftning.

Att förlösa barnet är den enda kända behandlingen som läget är nu, och ofta försvinner symtomen från havandeskapsförgiftningen strax efter förlossningen. Om besvären blir akuta kan detta innebära att barnet får födas för tidigt.

 

Referenser: