Buktande slidväggar och framfall

Många tror att all tyngdkänsla beror på framfall, men framfall och buktande slidväggar ger främst globuskänsla. Läs mer om detta i avsnittet om framfall. Tyngdkänsla och globuskänsla är inte helt och hållet synonyma, det är viktigt att veta.