Generell optimal belastning Copy

Optimal belastning definieras ”den belastning som läggs på en struktur som maximerar den fysiologiska anpassningen” om jag översätter det fritt till svenska. Det handlar om en dosering av både hur mycket, hur ofta, hur tungt, hur länge och i vilken riktning belastningen läggs på kroppen. Det optimala spannet av belastning ger ett maximalt svar av både nervmässig och cellulär anpassning genom metabolism och funktionella och mekaniska svar i kroppen. Om du mår bra och inte har ont någonstans får vi anta att belastningen är optimal. Det är viktigt att veta att både för mycket och för lite belastning är ofördelaktigt för kroppen.

Vad som var “optimal belastning” för kroppen innan din graviditet är inte samma som nu. Du behöver nyorientera dig i vad som är optimal belastning.