Levatorskada Copy

Levator Ani är en muskel som går som en hästsko i bäckenbotten. Hästskons två främre delar fäster mot pubisbenet på insidan, och sedan runt omkring bäckenet. Baktill fäster hästskon mot svanskotan. Själva hästskons öppning i mitten är den slits som släpper igenom urinrör, vaginalöppning och ändtarmsöppning. En del fäster dock ihop i mellangården på djupet, mellan vagina och ändtarmen. Levatorn kan gå sönder i mellangården, ofta som en del av det totala skadeläget vid en grad 2- , 3- eller 4-bristning eller vid ett djupt klipp. Detta är besvärliga skador, men dessa går ibland att laga. Det som jag kallar ”levatorskada” är det som i vetenskaplig litteratur kallas ”levatoravulsion”. Det är när ena eller båda av hästskons infästningar mot pubisbenet släpper. Det finns små och stora sådana skador. Det finns också rena utsträckningar, men där muskeln inte gått söner. Det här är inga skador som syns direkt vid förlossningen och det första året efter förlossningen är det svårt att skilja en levatorskada mot den vanliga utsträckningen som sker vid förlossningen. Det är också ett omfattande ämne som inte riktigt ryms i den här webbkursen.

Vidare läsning:

En inläggsserie om levatorskador

Behandling för levatorskador