Behandling för levatorskada?

Behandling för levatorskada?

Finns det någon bra behandling för levatorskador?

Svaret på den frågan är både ja och nej. Ett enkelt nej därför att det hittills inte går att laga trasiga levatorer. Eller ja. Det finns en studie där man faktiskt har kunnat laga levatorskada med hjälp av ultraljudsguidning hos en 33-årig kvinna. Man lyckades återställa muskelanatomin och den kvarstod också efter tre månader. Samma forskargrupp har gjort en rad försök tidigare, där resultatet inte lyckats.

Kommentarerna från andra ”stora levator-forskare” är att detta är viktiga och intressanta framsteg. Det kvarstår dock frågor om lagningen är tillräckligt bra för att ändå ge effekt på förekomsten av framfall på sikt. Man framhåller därför att man behöver utvärdera mera innan detta bör användas mer regelmässigt. Denna studie och kommentar publicerades 2013, och sedan dess har det inte kommit något nytt, vad jag vet.

Så nej: Det finns ännu ingen kirurgisk bra åtgärd för levatorskador.

Finns det någon annan behandling?

För många patienter med besvär är svaret ”nej, inte bra nog”. Det här säger jag för att också bekräfta den ångest oro som många levatorskadade upplever. Jag vill inte vara en klämkäck fysioterapeut som säger att träning är en allsmäktig och fantastisk behandling. Samtidigt vill jag poängtera att många av de kvinnor jag träffar som lever med levatorskador återgår till bra liv. Man har en akilleshäl att fortsätta förhålla sig till. En bäckenbotten som kan bli överbelastad, en nedsatt styrka och förmåga i relation som hade kunnat vara om muskeln vore hel. Kanske stöter dessa kvinnor på ett ”tak” vad gäller fysisk aktivitet och belastning. Men många kan också leva ganska nöjda strax under det taket.

Vad gör jag som fysioterapeut?

Målet är ofta att i slutänden optimera alla tillgängliga musklers styrka, både i och runt omkring bäckenbotten. Till en början kan det finnas så mycket smärta och överkompenserande överspänningar och stramhet i de hela musklerna att vi får börja med att jobba för att normalisera detta. Sedan kan vi börja med att försöka höja hela bäckenbottens styrka, så maximalt som det går. Sedan blir ofta målsättningen att komma tillbaks till en stark kropp generellt, och en fysisk aktivitetsnivå som är tillräckligt bra för att ge god livskvalitet. Man får nämligen inte bli så rädd om sin bäckenbotten att man negligerar resten av kroppens behov.

Berätta!

Du som lever med en levatorskada. Vad fungerar väl för dig? Och vad har inte varit så bra?

Referenser:

Alla inläggen i serien:

Comments (2)

Jag ska göra mellangårdsplastik då de glömde vid min förlossning i januari 2016 att sy ihop musklerna i mellangården (perinalmuskeln). Har haft känsla av bakre framfall men tydligen eftersom jag inte haft någon mellangård så har tarmen vela bukta in. Det tror att problemet kommer bli bättre med op. Däremot är en levator förstörd och den andra har minimal funktion, ska på 3D ultraljud för att konstatera.
Kommer jag nånsin kunna knipa? Eller måste jag börja inse att jag aldrig kommer kunna ha samlag igen med ett knip? Kan knipa och lyfta bäckenet men har ingen styrka i kniper. Om jag provar knipa runt fingret så lyfts fingret upp men och jag känner att de kniper svagt om fingret men det stramar inte runt fingret om man säger så.
Känns lite hopplöst! Vet du av någon bra urpterapeft i Västerbotten? Skulle så gärna vilja få rätt hjälp.
Eller tar du emot patienter från Norrland? Så man kan flyga ner och få en bedömning, träning och sedan återbesök?
Tack för att du på ett sånt bra sätt skriver om förlossningsskador och upplyser! Utan dina inlägg hade jag nog inte krigat för hjälp:)

Hej! Det är många som blir hjälpta av att få musklerna lagade i mellangården. Använd sökfunktionen här på bloggen och sök på operation av grad 2-bristning, perineorafi, perinealkroppsrekonstruktion, omoperation av mellangården osv så hittar du det jag skrivit om det. Det är alltid lite ”beroende på” hur mycket av knip man kan återfå beroende på levatorskadans karaktär och art.
Känner inte till någon uroterapeut eller bäckenbottenfysio i västerbotten, tyvärr. Det är absolut möjligt att patienter kommer från andra regioner till mig, det svåra är att få tag på en nybesökstid. Jag släpper nybesökstider med jämna mellanrum, men de försvinner ofta från bokningssidan inom tio-tjugo minuter så det ser ”alltid” ut som att det inte finns några att boka. Jag släpper tider oregelbundet, när jag avslutat en pågående patient eller då jag får oförutsedda återbud.
Stort lycka till!! /Mia

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.