Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Behandling av ländryggssmärta

Behandling av ländryggssmärta

Behandling av ländryggssmärta

Inlägget häromdagen som handlade om ländryggsdiskbråck fick mig att också vilja skriva om behandling av ländryggssmärta. Det är både ett frustrerande och hoppfullt ämne. Frustrerande för att det till dags dato faktiskt inte finns någon vetenskapligt konstaterat effektiv metod för behandling. Och hoppfull för att de allra flesta blir smärtfria eller smärtlindrade ändå. Grejen är att vi knappt ens vet varför man får ont i ryggen. Oftast går det inte att hitta en fysisk förklaring till smärtan. Om man röntgar hundra personer kommer man hitta 50 med avvikande ”fynd” på röntgenbilden, men det behöver inte vara någon koppling mellan det man ser och en smärtproblematik.

De flesta privatpersoner, och även många vårdgivare, har en uppfattning att ländryggssmärta orsakas av strukturella problem, antingen en skada eller degeneration i ryggraden. Modern vetenskap stödjer faktiskt inte detta alls! Ryggar åldras men det behöver inte betyda att något förstörs eller att du ska få ont. Din hållning, din arbetsstol eller hur du sover verkar heller inte påverka.

Vad vi inte vet

Utgångsläget är alltså att vi 1) inte vet varför du har ont och 2) inte vet hur vi ska behandla. Det låter raljant och jag överdriver lite. Och jag har mångårig erfarenhet av att ha patienter som blir väldigt mycket bättre i sin smärtproblematik. Nu menar jag inte att det handlar om min förträfflighet som fysioterapeut, utan för att det ofta finns saker att göra.

Jag tänkte nu ta upp några vanliga områden för behandling av ländryggsmärta och berätta vad vi har för vetenskap kring det.

Akupunktur

Vetenskapen har inte kunnat visa på att akupunktur är mer effektivt än fejkakupunktur när det gäller att minska smärtan direkt efter behandlingen. Den vetenskapliga grunden för akupunktur är kontroversiell. Det mesta tyder på att effekten främst beror på placebo. När det ger effekt är den kortvarig. Det finns otillräckliga bevis för att stödja användning av akupunktur jämfört med andra medicinska behandlingar och akupunktur är inte bättre än annan behandling på lång sikt.

Pilates

Jämfört med ingen eller minimal annan behandling har pilates visat sig vara mer effektivt för smärta och funktionsnedsättning på kort och mellanlång sikt. Pilates är inte mer effektivt än annan träning när det kommer till att lindra smärta. När det gäller funktion har annan träning visat sig vara mer effektiv på sikt.

Massage

Massage är ländryggssmärta har inte visat sig ha några långtidseffekter vad gäller funktion eller smärta för personer med ländryggsmärta. Kort efter behandlingen är massage visat vara mer smärtlindrande än att inte ha någon behandling alls. Mellan 1,5-25 % får i studier mer ont av massagebehandlingen.

Ryggradsmobilisering

Det finns ingen vetenskapligt konstaterad fördel med ryggradsmobiliseringar vad gäller smärta eller funktion hos personer med långvarig ländryggsmärta. Detta jämfört med andra behandlingsmetoder. När det kommer till akut ländryggssmärta saknar vi även där vetenskapliga bevis för at ryggradsmobiliseringar är mer effektivt än annan behandling. I och med att det varken är bättre eller sämre än andra behandlingar kan detta rekommenderas för patienter som så önskar.

Övningar för motorisk kontroll

Det finns för få studier för att man ska kunna veta säkert, men från de studier som finns verkar övningar för motorisk kontroll inte vara bättre än ryggradsmobiliseringar, annan rehabträning eller medicinsk behandling. Detta när det gäller att minska smärta eller funktionsnedsättning hos personer med akut eller subakut ländryggssmärta. I och med att det varken är bättre eller sämre än andra behandlingar kan detta rekommenderas för patienter som så önskar.

Yoga

Man har sett små till moderata förbättringar i ryggrelaterad funktion hos personer som yoga jämfört med personer som inte tränar. Behandlingseffekten håller sig i 3-6 månader, men anses vara så liten att den inte är signifikant. Det är osäkert om det finns någon skillnad mellan yoga och annan träning för ryggrelaterad funktion eller smärta. Vi vet inte heller om yoga plus annan träning är mer effektiv än enbart annan träning.

Träning som behandling för återkommande ländryggssmärta

Det finns måttlig evidens för att träningsprogram för ländryggsbesvär kan förhindra återfall av ryggsmärta. Det finns också motstridiga resultat.

Träningsterapi för behandling av icke-specifik ryggsmärta.

Träningsterapi verkar vara något effektiv för att minska smärtan och förbättra funktionen hos vuxna med kronisk ryggsmärta. Vid subakut ryggsmärta finns det bevis för att ett successivt stegrat träningsprogram förbättrar sjukskrivningsgraden. Vid akut ryggsmärta är träningsterapi lika effektiv som antingen ingen behandling eller andra konservativa behandlingar.

Behandling för ländryggssmärta under graviditet

Träning, på land eller i vatten kan minska graviditetsrelaterad ländryggssmärta och förbättra funktionsförmåga och minska sjukskrivningar jämfört med ingen specifik behandling.

TENS för långvarig ländryggssmärta

Det finns för små och för få studier för att dra säkra slutsatser, men det finns inget vetenskapligt stöd för att ha TENS som en rutinbehandling för långvarig ländryggssmärta.

Behandling för ländryggssmärta

Som du ser är ovan har vi inga fantastiska metoder för att behandla ländryggssmärta. Jag ser det som min roll att vara en guide längs med vägen för mina patienter som har ont i ryggen, att hjälpa dem att sortera bland symtom, saker som provocerad och saker som lindrar. Saker som känns bra kan vi förstärka, saker som känns dåliga kan vi försöka minimera. Jag använder mig av träning som främsta behandlingsredskap och tänker att även i de fall träningen inte påverkar smärtan så skadar det exakt aldrig att vara vältränad. Många av mina patienter ska orka en aktiv vardag med barn, och då är ökad eller bibehållen kondition och styrka aldrig fel.

Referenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *