Okänd soldat

Senaste boken jag läst är Väinö Linnas “Okänd soldat”, skriven 1954. Boken utspelar sig i Finland under fortsättningskriget 1941-44 och skildrar livet för en kulsprutepluton på gränsområdet mot Ryssland. Det finns ingen specifik huvudkaraktär, utan man får i olika avsnitt och genom olika situationer lära känna plutonens alla soldater. De beskrivs väldigt rättframt och ingen glorifieras som hjälte. Deras gärningar och sätt att hantera krigets motgångar och förluster definerar vilka de är. Som läsare kommer man att tycka om en del av dem mer, andra mindre.

Jag upplevde boken som enormt svårläst till en början, framförallt eftersom all dialog är skriven på dialekt. Boken är översatt från finska, men översättaren har valt att försöka förmedla dialekterna även i den svenska översättningen. Man förstår att det är en vidd och bredd i det talade språket bland bokens karaktärer, det skiljer sig väldigt åt beroende på var de kommer ifrån i landet. Det mer finlandssvensk-liknande talspråket förstår jag bra, eftersom större delen av min släkt både på mammas och pappas sida är finlandssvenskar. Även någon karaktärs dialekt som låter mer likt svensk norrländska förstod jag ganska bra. Men ändå. det tog lång tid att komma in i ett flöde i läsningen och vissa stycken får man läsa om flera gånger för att förstå hela innebörden av.

All text som inte är dialog är dock på rikssvenska, och därav mer lättförståelig. Men mina bristande kunskaper om krigsföring och militär social struktur gjorde att boken i sin helhet ändå var en utmaning.

Men. Jag tyckte väldigt mycket om boken. Det är osentimental och beskriver en hård verklighet. En efter en dör bort från plutonen i och med att kriget hårdnar. Det är ju såklart inte en angenäm läsupplevelse i sig. Men jag tycker att berättartekniken är briljant, det här sättet att beskriva en grupp människor och deras liv utan att för den sakens skull ta ställning för eller emot någon. På ett väldigt intressant sätt får man också känslan för hur lite värd en specifik individ var i detta sammanhang. Man räknades som soldat, som kropp, som någon som kunde utföra krigsgärningar. Jag har svårt att sätta ord på varför denna bok är så fascinerande. Det finns säkert otaliga recensioner att läsa på nätet för den som är ytterligare intresserad.

En inte helt enkel eller ens njutbar läsupplevelse på det hela taget. Ändå skulle jag inte velat vara utan den!

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *