Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Kejsarsnitt för- och nackdelar

Kejsarsnitt för- och nackdelar

Kejsarsnitt för- och nackdelar

Vi fick en fråga om kejsarsnitt:

“Finns det någon nackdel för barn att födas med kejsarsnitt? Är en vaginal förlossning alltid att föredra för barnets del?”

Innan jag ger mig på att svara på den frågan vill jag komma med någon slags disclaimer. Jag vet inte. Jag kan inhämta oändliga mängder information, och det kommer ändå aldrig finnas några enkla svar. De som kommer med de kategoriska svaren har också ofta någon slags agenda bakom sina påståenden. Bara så du vet: Jag förhåller mig så neutral jag kan, värderingsmässigt alltså.

Här nedan kommer en så omfattande lista jag kunnat komma på (och som gör sig i ett blogginlägg), gällande de olika förlossningssättens olika för- och nackdelar. Jag har inte tagit fram statistik på de separata riskerna, men som ni förstår är en del risker otroligt sällsynta. Jag gör heller inte gällande att ha den kompletta listan, det förstår ni va? För lätthetens skull handlar detta också om vaginal förlossning vs. planerade snitt.

Fördelar med en (okomplicerad) vaginal förlossning:

 • Kroppen/bebisen sätter själv igång förlossningen när den är redo. Oftast.
 • Efter en okomplicerad vaginal förlossning är du på benen snabbare än efter ett kejsarsnitt. Oftast.
 • Efter en okomplicerad vaginal förlossning behöver du kanske inte äta något smärtstillande.
 • Ditt barn har lägre sannolikhet att få vissa besvär med andningsvägarna. Då barnet passerar ut pressas också eventuell vätska ur barnets lungor.
 • Ditt barn får något lägre risk att drabbas astma och vissa födoämnesallergier och -intoleranser. Detta är troligen på grund av de bakterier som barnet “döps i” på vägen genom förlossningskanalen.
 • Mammor som fött vaginalt har generellt sett lättare att få igång amningen (om kvinnan inte har väldigt ont, är väldigt stressad eller andra komplikationer tillstöter).

Nackdelar med en vaginal förlossning:

 • Oförutsedda komplikationer kan uppstå, så som blödningar.
 • Du riskerar att få en förlossningsskada på bäckenbottenmuskulaturen och ibland på svanskotan.
 • Barnet riskerar syrebrist på grund av eventuella förlossningskomplikationer.
 • Barnet kan skadas under förlossningen, det är sällsynt men märks oftast i form av svullnad eller vid komplicerade fall nyckelbensbrott.
 • Vaginala förlossningar ökar risken för framfall och inkontinens.
 • Du har risk för komplikationer med livmodern och moderkakan.

Fördelar med planerade snitt:

 • Att bebisens ankomst sker på en bestämd dag underlättar ibland planeringen för familjen.
 • Planerade snitt har lägre risker vad gäller komplikationer jämfört med akuta snitt.
 • Du får en minskad risk för skador i bäckenbotten och framfall.

Nackdelar med planerade snitt:

 • Kejsarsnitt är en bukoperation som medför risk för komplikationer på grund av smärtlindringen, dessa kan omfatta svår huvudvärk, illamående och kräkningar. Även barnet kan påverkas och vara något slött när det föds.
 • Snitt medför en risk för blödningar och infektioner, något högre än efter en okomplicerad vaginal förlossning
 • Kejsarsnitt orsakar längre vård- och återhämtningstid jämfört med okomplicerade vaginala förlossningar.
 • Det finns en liten risk att kvinnans tarm eller blåsa skadas under ingreppet.
 • Bebisar som föds via kejsarsnitt har ökad risk för andningsbesvär initialt.
 • Tidigare kejsarsnitt ökar risken för placenta previa och placenta accreta under eventuella kommande graviditeter samt ger upphov till är på livmodern och ökar risken för livmoderruptur.
 • Det kan vara svårare att komma igång med amning efter ett kejsarsnitt.

Hygienteorin och mikrobiotan

En teori som handlar om varför en del kejsarsnittade barn får en ökad risk för vissa sorters fysiska åkommor handlar om den sterila miljön som återfinns under ett kejsarsnitt. Ett barn i magen har länge trotts ha ett bakteriefritt mag-tarmsystem, och under passagen genom moderns icke-lika-bakteriefria vaginalkanal får barnet sin första dos av nyttiga mag-tarmbakterier. Att barnet är bakteriefritt i magen är nu en ifrågasatt teori, då man tror att bakterier i fostervattnet (som barnet sväljer) har en roll i vissa prematura förlossningar.

Oavsett detta, så anses vaginala förlossningar fortfarande en ansenlig källa till spädbarns mag-tarmbakterier, vilket sedan i sin tur verkar påverka mycket i människans hälsa. Barn förlösta via snitt kommer ut i en steril miljö och får därför inte dessa bakterier just där och då. Forskningen om vad detta betyder är i sin linda,och vi vet ännu inte vilken roll detta spelar. Skillnaden i tarmflora medför däremot att vaginalt förlösta barn har störra halt lactobacillus och kejsarsnittförlösta barn har mer av staphylococcus och acinetobacter, vilket är mer tradiotionella “sjukhusbakterier”. Sambanden är inte klarlagda, men detta kan möjligen vara en del av förklaringen varför kejsarsnittade barn har större risk att bli glutenintoleranta. Alla studier om bakterieflora och barnens hälsa är dock svårtolkade, det kan ju finnas en felkälla i att en viss grupp kvinnor kejsarsnittas i större utsträckning och därför får deras barn en större risk för en viss åkomma. Tankarna har nu uppkommit om att kejsarsnittsförlösta barn på något kontrollerat sätt ska få ta del av mammans bakterieflora, intressant läsning om detta finns här. 

Kejsarsnitt för- och nackdelar

Som du kanske förstår av uppradningen här ovan så är det ingen matematisk uträkning om vad som är “det bästa förlossningssättet”. Utöver dessa har du med stor sannolikhet andra, mer personliga faktorer som kan läggas på plus eller minussidorna för de olika förlossningssätten. Din barnmorska kommer kunna hjälpa dig med vägledning kring de funderingar du har om just dina speciella förutsättningar. Och oavsett  – dödligheten för svenska barn oavsett förlossningssätt är bland den lägsta i världen, och generellt mår svenska barn fysiskt bra. Jag skulle säga att förlossningssättet påverkar den generella hälsan för barnet mycket lite på sikt.

Ska du genomgå ett kejsarsnitt?

Missa inte webbföreläsningen Kejsarsnittskolan! Den enda förlossningsförberedande kursen för snitt jag känner till!

Referenser:

Cesarean versus vaginal delivery: long-term infant outcomes and the hygiene hypothesis.

Breastfeeding after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature.

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!

7 kommentarer till “Kejsarsnitt för- och nackdelar”

 1. En (för mig rätt viktig) fördel med snitten var att risken för allvarliga/bestående men för barnet är i princip obefintlig. Min största skräck var att barnet skulle fastna/skadas/dö, och vid snitt händer ju liksom inte det. Samma sak allvarligare komplikationer för en själv, sådant som består efter en tid, är nere på promille för planerade snitt. Tyvärr kan man ju inte längre säga det för vaginala förlossningar (generellt/på totalen) i vårt land, med tanke på vad som skett med vården:(

 2. Hej! Jag får inte rätsida på det här, misstänker att det är någon aspekt jag missat. Svara i mån av tid/ork, är egentligen mest nyfiken.
  http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-kejsarsnitt-moderns-onskan.pdf
  Är det vanligt att i studier av risker med snitt “klumpa ihop” planerade och akuta snitt? Vet du varför man gör det? Jag inbillar mig att en operationerna borde skilja sig åt en del både vad gäller infektionsrisk och misstag pga. stressnivå hos vårdpersonalen.
  Texten jag länkar till handlar ju om kvinnor som står INFÖR förlossning och det känns som att de väljer mellan planerat snitt eller vaginal förlossning, akut snitt är ju egentligen inget man väljer i det läget utan mer av en vaginal förlossning som gått snett. Om målet är att jämföra komplikationsrisk ur gravidas synvinkel, borde man inte välja studier som grupperar efter planerar förlössningssätt?

  1. Ja, det är väl klart attd et blir lite äpplen och päron. Samtidigt är det inte så mycket som skiljer mellan en del akuta snitt och planerade, kanske att det är mer urakuta som är de udda fåglarna här. Det finns ju dessutom studie som ifrågasätter att måltalen för snitt är så låga som WHO har satt dem. Finns en del att forska på mer innan de vet vad som verkligen är värst/bäst. Det irriterande är väl att många så stenhårt vidhåller att vaginala förlossningar by all means är bäst, fast det faktiskt inte finns tillräckligt mycket som stödjer det påståendet, utifrån en del kvinnohälsaaspeketer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *