Ultraljud av bäckenbotten via magen

Ett ultraljud genom magen

Ett ultraljud genom magen sker när du ligger på en brits med bar hud på magen. Man sätter samma slags ultraljudsgele som vid ett graviditetsultraljud och undersökaren placerar munstycket mot din mage. Bilder av strukturerna under kommer synas på en datorskärm och undersökaren kan göra en bedömning utifrån det hen ser.

Lite historia och dess nutida användning

Ultraljud av bäckenbotten genom magen beskrevs först i litteraturen på 90-talet och användes då för kvinnor med ansträngningsinkontinens som ett led i att se hur bäckenbotten fungerade. Denna teknik övergavs sedan till fördel för ultraljud mot huden i mellangården. Detta gav en bättre och tydligare vy. På senare år har en del vårdgivare som inte jobbar med diagnostik av gynekologiska undersökningar börjar med ultraljudsundersökning via magen för att på så sätt få en uppfattning om bäckenbottens arbete. Utan att för den sakens skull behöva göra en vaginal undersökning.

Vad är det man ser?

Denna slags ultraljud används för att se en muskelaktivering av bäckenbottens lyftande förmåga av urinblåsan under ett aktivt knip. Metoden kan också användas för det motsatta, det vill säga att se hur mycket blåsan sänks under krystning eller vissa övningar. Genom att kolla på urinblåsans rörelse när testpersonen ombeds knipa kan man avgöra att personen kniper rätt och att rörelsen är adekvat. En sänkning av blåsan kan betyda att bäckenbotten och dess stödstrukturer är försvagade.

Man mäter blåshalsrörligheten dels i vila och dels under en krystmanöver. Skillnaden mellan dessa två blir ett mätvärde. Det finns inga allmänt antagna normalvärden för detta vad jag förstått.

Vad är denna mätmetod bra för?

Genom en rätt positionering av ultraljudet kan man få en tydlig bild av urinblåsan och mittlinjen i bäckenbotten, urinrör, mellangården och ändtarmsöppningen. Metoden anses vara av god kvalitet vad det gäller att undersökningar visar samma sak även om olika bedömare utför undersökningen, eller om samma bedömare utför undersökningen vid olika tillfällen.

Möjliga felkällor

Mätningen av rörelsen vid ultraljud av bäckenbotten via magen utgår ifrån fixerade punkter (skelett). Vanligast är att mätpunkten är pubisbenet. Det finns flera faktorer som pvåerkar utfallet av undersökningen:

 • blåsans fyllnadsgrad
 • positionen av ultraljudshuvudet
 • de anatomiska jämförelsepunkterna
 • de verbala instruktionerna.

Hur testpersonen aktiverar bäckenbotten och bålsmusklerna tillsammans kan påverka positionen och rörelsen från blåsan. Om personen spänner magen kraftigt vid knipet kan munstycket åka en aning ut. Detta ger till följd att detta kan misstolkas som att urinblåsan är mer sänkt än vad den faktiskt är. Undersökaren måste ha detta med i sin analys av resultatet. Om blåsan är mycket full under undersökningen kan det finnas en ökning av bäckenbottens anspänning i vila, vilket kanske inte är testpersonens vanliga status.

Hur tolkar man rörelse i bäckenbotten?

Rörelse i bäckenbotten avgörs av en rad olika faktorer som nämnt ovan. Detta försvårar tolkning av ultraljudsundersökningen. Bäckenbottens utgångsläge är också viktigt att ta med i tolkningen av detta. Bäckenbotten ska alltså höjas vid aktivering och sänkas vid avslappning. Men bäckenbottens grundaktivitet och stödjestrukturernas fasthet kan också påverka utfallet. Om bäckenbotten redan är aktiverad i testpersonens grundtillstånd kan blåsan redan hållas förhöjd. Då blir det inte mycket rörelse över även när personen ombeds knipa extra. Om bäckenbotten och dess stödjestrukturer från början istället är uttänjda och sänkta kan rörelseutslaget i motsats verka mycket stort, även om den märbara muskelstyrkan kanske inte är tillräcklig.

Hur behöver man göra för att säkerställa att undersökningen är adekvat?

Den forskningsbaserade rekommendationen att en ultraljudsundersökning av bäckenbotten via magen kompletteras med en vaginal undersökning för att ha en kontroll på kvaliteten av muskelaktiveringen samt bäckenbottens grundspänning. Eftersom denna metod i klinik ofta används för att slippa en vaginal undersökning är detta lite motsägelsefullt.

Vad är fördelarna?

Ultraljud av bäckenbotten via magen har som fördel att metoden funkar även för personer med mycket vaginala smärtor. Det kan upplevas som mer bekvämt för patienten än en gynekologisk undersökning. Därför kan det vara aktuellt för personer som annars inte skulle tacka ja till en bedömning av bäckenbotten.

Jag har genomgått en sådan här undersökning och fick till svar att allt var bra.

Härligt! Det betyder att du har en adekvat rörelse när du kniper. En av de vanligaste frågorna jag som vårdgivare får är ”hur vet jag om jag kniper rätt”. Detta har du alltså fått svar på. Den här metoden ger dock inte svar på vissa andra kvaliteter och aspekter av bäckenbottens funktion och arbete.

Bäckenbottens funktion består av två huvuduppdrag:

 • den aktivitet som sker när musklerna spänns aktivt,
 • den supportande funktionen till bäckenorganen.

Bäckenbottens stödfunktion reflekterar inte nödvändigtvis muskelstyrkan, men är ett resultat av muskelaktivitet. Vid en jämförelse med en muskelfunktionsbedömning när undersökaren använder fingrarna är utfallet detta: En vaginal bedömning bedömer kvaliteten på anspänningen och ett ultraljud visar främst supportstödets funktion. Stödjefunktionen och stabiliteten kring urinblåsa och urinrör kan vara mer avgörande för läckage än vad bäckenbottens muskelstyrka faktiskt är.

Vad är det jag inte får veta med ett ultraljud genom magen?

Ett ultraljud genom magen ger en vägledning vad gäller anspänningsförmåga och bäckenbottens supportfunktion, men är inte noggrant nog att vara en del av en diagnostisk undersökning. Rörelsen som sker behöver inte alltid vara synonym med kraftutveckling. Du får bara en vagare visuell uppfattning om sidoskillnaden och får inte någon uppfattning om musklernas ”konsistens” och spänningsgrad.

Nu kommer här en ganska stark åsikt. Men de senaste åren har man inom svensk friskvård och i viss del inom sjukvård börjat använda detta för att undersöka bäckenbotten. Du får såklart får en viss del information som är bättre än att inte undersöka alls. Men informationen du får är egentligen mindre än vid en vanlig muskelfunktionsbedömning via fingrar. Och det är mycket, mycket mindre information än om du gör ett “riktigt” ultraljud hos en muskelintresserad gynekolog, och ultraljudet görs gynekologiskt. Tilltron till “apparater” är dock stor och det finns många som önskar göra en sådan här undersökning. Men eftersom informationen du får fram är så pass begränsad är det i vissa fall snudd på att lura patienten/kunden, om den inte kopplas till en vidare utredning. Det finns användare av denna metod i Sverige idag som gör det, enligt min åsikt, med mycket tveksam etisk grund.

Referenser?

Alla inlägg i serien:

Previous

Next

4 Comments

 • Hej! Jag är gravid för första gången, nu tredje trimestern, och jobbar som distriktläkare och följer din blogg, och har precis läst ut din/er bok. Detta inlägg var intressant utifrån att många fysioterapeuter INTE är specialiserade på bäckenbotten, men ultraljudsapparater används mer och mer i diagnostik och behandling. Menar du att det är fysioterapeuter på vanliga rehab-mottagningar som skulle kunna använda eller använder denna metod? Det framkommer inte riktigt i ditt inlägg vid vilken typ av klinik denna undersökningsmetod används. Med vänlig hälsning, Sara

  • Hej! Om man har tillgång till utrustning och korrekt utbildning tror jag att vanliga fysioterapeuter hade kunnat använda detta, absolut. Som det är nu är det en metod inom de privata/kommersiella aktörerna. Jag är generellt skeptisk till metoden när den säljs in på fel sätt. I jämförelse med andra mätmetoder får du i princip ingen adekvat information utifrån detta, i alla fall inte hos individer med symtom. Det måste vara ett led i en riktig vårdkedja. Jag rekommenderar kollegor att MYCKET hellre jobba med vaginala undersökningar. Det kommer mer info längre fram i serien.

  • Om du vill ha koll på din bäckenbottens funktion och styrka är en ultraljudsundersökning via magen inte det bästa sättet att få svar, en vanlig undersökning hos en fysioterapeut som är van att undersöka bäckenbotten brukar räcka långt. Har man sedan misstanke om skador eller så, behöver man ändå göra en mer avancerad ultraljudsundersökning än en via magen. Jag rekommenderar alltså inte att börja med en sådan alls, om du har bäckenbottenproblem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *