Forskarkalendern: Kejsarsnitt

Gästinlägg av Susanne Hesselman

Jag heter Susanne Hesselman och delar min arbetstid mellan att jobba som förlossningsläkare på Kvinnokliniken i Falun med en forskartjänst på Centrum för Klinisk forskning i Dalarna. Förra året försvarade jag min avhandling om komplikationer efter kejsarsnitt.

Kejsarsnitt är en av världens vanligaste operationer som utförs i världen. 2015 uppskattades det att 30 miljoner kvinnor blev förlösta med kejsarsnitt. Det innebär att mer än var femte förlossning sker med kejsarsnitt. Kejsarsnitt kan vara en livräddande operation men kan också innebära risker för mor och barn.

Långsiktiga komplikationer för modern

I min forskning har jag studerat främst långsiktiga komplikationer för modern efter kejsarsnitt genom svenska hälso- och kvalitetsregister. Svenska register innebär en unik möjlighet att studera samband mellan olika faktorer för hela befolkningen. Man kan på så sätt undersöka en kvinnas hälsotillstånd utifrån vad som skett under hennes tidigare graviditeter och förlossningar.  Jag har bland annat tittat på hur ärrbildning i uterus och i buken efter kejsarsnitt medför ökade risker vid efterföljande förlossningar och hur det kan försvåra nya bukoperationer. I en studie fann vi att 37 % av kvinnor förlösta med kejsarsnitt hade sammanväxningar i buken. Detta jämfört med 10 % av kvinnor med enbart tidigare vaginal förlossning. Förekomst av sammanväxningar ökade med antal kejsarsnitt.  Högre ålder, fetma och infektion i samband med kejsarsnittet var också kopplade till sammanväxningar. I de flesta fall har sammanväxningar ingen betydelse. I ett annat arbete fann vi dock att tidigare kejsarsnitt och sammanväxningar fördubblade risken för skada på urinblåsan vid ny kirurgi. Det var också en ökad risk att tarm och urinledare skadades. Dessa skador läker oftast okomplicerat men en av tio får en så kallad fistel (falsk gång) vilket kan innebära stort lidande för kvinnan.

Små risker men vanlig operation

De absoluta riskerna för allvarliga komplikationer av kejsarsnitt kan tyckas små, framförallt i länder där operationen kan göras säker. Eftersom kejsarsnitt är en så vanlig operation i världen idag så får det stor betydelse både för samhället och för den enskilda kvinnan och familjen.

Svårigheten att tolka samband

Samband mellan saker säger inget säkert om orsak och verkan. Det kan finnas förväxlande eller bakomliggande faktorer som är den egentliga orsaken. Om barn förlösta med kejsarsnitt mår sämre vid födelsen kan det bero på att ”stressade” foster under förlossning oftare blir förlösta med kejsarsnitt. Med stora databaser kan man också hitta slumpmässiga samband som egentligen inte har med varandra att göra och det är lätt att gå vilse. Det roligaste med registerforskning är att försöka klura ut olika metoder för att ”mäta” samband rätt och att ha en biologisk förklaringsmodell bakom slutsatser. Ett sätt är att samarbeta med biomedicinska forskare och för att testa förklaringar och samband både i register och på ”labbet”. Ett spännande och viktigt område som jag fördjupar mig i nu är att studera hur läkemedel påverkar graviditeten och förlossningen. Läkemedelsanvändning har ökat kraftigt under graviditet de senaste åren. Hittills är risker för fostermissbildningar mest studerat, och det är mindre utforskat vad läkemedel har för skyddande eller skadande effekter hos den gravida kvinnan.

Tusen tack Susanne för ditt gästinlägg och din viktiga forskning!

 

Previous

Next

2 Comments

  • Intressant! Men förstår inte det här med risken för fistel. Är det en av tio med sammanväxningar som gör en bukkirurgi och sen drabbas av skada på urinblåsan/tarm/urinledare som har tio procents risk att drabbas av en fistel?

    • Hej
      Det är en av tio som fått skada på urinblåsa, urinledare eller tarm i samband med bortopererande av livmodern som sedan där en fistel. Risken för fistel lägre om man får en skada på urinblåsan i samband med kejsarsnitt. MVH Susanne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *