Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Forskarkalendern: Preventivmedel

Forskarkalendern: Preventivmedel

Gästblogginlägg av Kristina Gemzell Danielsson

Hej

Jag heter Kristina Gemzell Danielsson. Jag är professor och överläkare i Obstetrik och Gynekologi vid institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, enhetschef för Obstetrik och Gynekologi och överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag leder en stor forskargrupp som har sin bas vid Världshälsoorganisationens sammarbetscentrum (WHO center) för forskning kring Human Reproduktion. Jag har också en hedersprofessor vid Hong Kong universitet och har många spännande internationella uppdrag.

Translationell och global forskning

Vår forskning är translationell och global vilket innebär att den omfattar experimentella och kliniska studier med betydelse globalt för att förbättra reproduktiv hälsa för både kvinnor och män i hela världen. Målet för vår forskning är att nå ”from bench-to bed –to the hands of women (och män)”. Dvs inte bara att upptäcka nya metoder för diagnos- och behandling utan också att förebygga ohälsa.

Nya preventivmedel och säkra abortmetoder

Vår mest uppmärksammade forskning rör utveckling av nya preventivmedel med progesteron receptor modulerare, inklusive så kallade “dagen-efter-piller”. Av oerhört stor global betydelse är forskningen som grundas på studier av Sune Bergström (Nobelpriset 1982) och professor emeritus Marc Bygdeman och rör användning av prostaglandinanaloger för utveckling av medicinsk abort men även för användning inom andra indikationer inom gynekologi och förlossningsvård (till exempel igångsättning av förlossning och blödning i samand med förlossning). Vår forskning har fått en enorm betydelse för att minska mödradödsfall särskilt genom möjligheten till att förenkla behandlingar och att dela på arbetsuppgifter mellan läkare och barnmorskor men även ge kvinnor möjlighet till behandling via internet.

Vår forskning ligger till grund för internationella och nationella riktlinjer och rekommendationer och röner stort intresse även från olika typer av internationell media.

Varför är detta forskningsområde så viktigt?

Effektiva, säkra och accepterade preventivmedel och abortmetoder är en förutsättning för reproduktiv hälsa som också inkluderar frihet från infertilitet (ofrivillig barnlöshet). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter räknas som en grundläggande mänsklig rättighet av bland annat WHO. De övergripande målen för vår aktuella forskning är att öka kunskapen om livmoderslemhinnans (endometriets) funktion för att utveckla nya behandlingsmöjligheter vid infertilitet och för familjeplanering (säker abortvård och tillgång till preventivmedel).

Infertilitet orsakad av skadad livmoderslemhinna

Den delen av forskningen som fokuserar på infertilitet gäller ett nytt och snabbt expanderande område: diagnostik och behandling vid infertilitet orsakad av ett icke fungerande endometrium. Det primära syftet är att utveckla och implementera möjligheten till stamcellstransplantation för behandling av infertilitet orsakad av ett skadat endometrium (medfödd eller förvärvad skada). De drabbade genomgår ofta upprepade misslyckade IVF-behandlingar (assisterad befruktning). Alternativt sker en defekt implantation som resulterar i missfall. Detta medför påfrestningar och höga kostnader för de drabbade men också för sjukvården och samhället. Av alla unga cancerpatienter överlever idag över 90 procent och denna grupp ökar stadigt. Samtidigt som stora satsningar görs på fertilitetsbevarande åtgärder med avseende på spermier och äggceller finns det än så länge ingen behandling av de skador som eventuellt drabbar endometriet till följd av cancerbehandlingen. Nyligen har endometriestamceller identifierats och teknik för odling av dessa har optimerats i vårt forskningslaboratorium. Vi har visat att stamceller kan isoleras även ur sparsamma vävnadsprover från ett tunt, skadat endometrium och sedan mångfaldigas för att därefter återföras (transplanteras) till det skadade endometriet för att läka (regenerera) detta. I vår provrörsmodell har vi studerat hur dessa stamceller kan leda till regeneration av endometriet så att det blir mottagligt för embryot. För att studera om transplantation av stamceller kan tillåta normala graviditeter och behandling av infertilitet planeras fortsatta behandlingsstudier.

Kunskap om livmoderslemhinna bra för mycket

Ökade kunskaper om endometriet kan också användas för utveckling av nya preventivmedel och abortmetoder. Progesteron (gulkroppshormon) är nödvändigt för implantationen och för den fortsatta graviditeten. Genom att blockera progesteronets effekt hämmar progesteronreceptormodulerare (PRM) endometriets funktion och ökar livmoderns känslighet för prostaglandin. Våra studier av PRM har lett till utveckling av medicinsk abort och till att abortbehandlingen nu kan handläggas av barnmorskor eller av kvinnor själva via telemedicin vilket fått avgörande betydelse i Sverige och globalt. Detta ligger till grund för studierna för att ytterligare öka effektivitet, säkerhet, tillgänglighet och minska mödradödsfall och morbiditet. Varje år mister 100.000 kvinnor livet till följd av en osäkert utförd eller ofullständig abort eller på grund av avsaknad av preventivmedel. Samtidigt känner alltfler kvinnor rädsla för biverkningar av preventivmedel. Vi har först i världen visat att PRM, genom hämning av endometriet, kan fungera som en mycket effektiv östrogenfri preventivmetod eller som “dagen-efter-piller” utan de ovanliga men allvarliga biverkningarna som p-piller kan ge upphov till. Nyligen har vi också visat att PRM har en effekt på bröstvävnad som skulle kunna skydda mot bröstcancer vilket vi nu vill studera i utvidgade studier.

Preventivmedel för män

Det är snart 60 å sedan det första p-pillret godkändes. P-piller innebar en revolution för kvinnor (och män och deras familjer). För första gången kunde kvinnor på allvar styra över sina egna kroppar, sin sexualitet och sina liv. En andra revolution var utvecklingen av hormonspiraler. Detta är idag den mest omtyckta reversibla metoden bland kvinnor. Men fortfarande saknas effektiva alternativ för unga män. I en unik studie studerar vi nu en ny hormonell preventivmetod för män, en p-salva, Studien görs i flera länder med stöd av amerikanska forskningsmedel från NIH.

Innehållet i vår forskning syftar till att förbättra reproduktiv hälsa.

Förutom individuella effekter på fysisk och psykisk hälsa, kan detta också leda till betydande samhällsekonomiska vinster!

Mål för oss är att kunna hjälpa så många som möjligt att kunna styra över sina kroppar och sina liv genom att få hjälp att välja en effektiv preventivmetod som man trivs med. Vi försöker öka tillgången till säkra aborter genom en god abortvård av högsta kvalitet. Ingen ska behöva dö på grund av en osäkert utförd abort. Vårt mål är att personalen som jobbar med dessa viktiga frågor ska vara välutbildade och stolta över sitt arbete och att ingen ska skämmas eller straffas för att de behöver tillgång till preventivmedel, abortvård eller vård av infertilitet eller andra tillstånd som hänger ihop med detta som menstruationsproblem, missfall och endometrios.

På detta sätt jobbar vi för att ge ökad möjlighet till sexuell och reproduktiv hälsa globalt.

Tusen tack Kristina för ditt gästinlägg och din viktiga forskning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *