Botox för överspänd bäckenbotten

Kan du skriva om botox för överspänd bäckenbotten? Jag har haft smärtor i bäckenbotten och ont vid sex så länge jag kan minnas och nu ska jag få testa botox.

Läsarfråga

Botox för överspänd bäckenbotten

Har du skrivit något om botox i bäckenbotten? Jag har en enkelsidig levatorskada som gör att jag får kramper på andra sidan. Inget har hjälpt och jag är mycket begränsad i vardagen. Nästa gång jag träffar min läkare ska hon testa att sätta botox.

Läsarfråga

Var kan man få botox?

Botoxinjektioner är en behandling för att ta bort smärta från muskelkramper i många delar av kroppen. Botoxinjektioner kan minska smärta och förbättra funktion hos patienter med ont i nacken, vid vissa sorters huvudvärk och man kan också få det för att behandla vissa sorters blås-störningar. Botox är en behandling för överspänning och kramp i bäckenbotten. Det ska absolut inte vara förstahandsalternativet för behandling, men för vissa funkar det väldigt bra. Man kan sätta botox på olika ställen i bäckenbotten beroende på var krampen och smärtan är lokaliserad. Vissa får botox för analspasmer. Andra får botox i musklerna som omger slidan och ytterligare andra får botox i levator ani.

Hur gör man?

Det tar ofta 1-2 veckor innan lindringen börjar komma efter en injektion och maximal lindring kommer efter ungefär 4 veckor, resultatet håller sedan 3-6 månader. Botox ges ofta i på några olika ”stickplatser” och man injicerar mycket lite vätska per ställe. Man behöver ofta upprepa behandlingen efter 3-6 månader. Sticken och själva förfarandet att nå de krampande musklerna (om de är i bäckenbotten) kan vara smärtsamt och du behöver ofta smärtlindring under tiden då får injektionen?

Hur funkar det?

Botox är ett nervgift som skapas av en bakterie. Det funkar så att det hämmar musklernas förmåga till anspänning genom en slags förlamning i en kopplingen mellan en muskel och en nerv. Nervgift låter jätteläskigt och det är klart att behandlingen ska användas med respekt. Generellt finns det få RCT-studier för botox på bäckenbottensmärta, men det finns ett gäng rettrospektiva eller prospektiva kohortstudier. Studierna är också ganska små och ganska få har utförts enligt väldigt god vetenskaplig metod. De studierna som finns tyder dock på god smärtlindring och få/övergående biverkningar.

Vilka biverkningar?

Biverkningarna kan vara en liten blödning i stickområdet och vissa får en sjukdomskänsla kort efter behandlingen som kan hålla i sig i upp till två dygn. Eftersom injektionerna hämmar musklernas förmåga till anspänning kan vissa individer uppleva att kontinensen blir nedsatt, men dessa symtom brukar också klinga av.

Min kliniska erfarenhet

Det är viktigt att ni vet att jag som skriver detta är fysioterapeut och inte läkare. Jag är inte den som kan besluta om eller ge injektioner. Jag har i dagsläget heller ingen direkt rekommendation att ge på svenska läkare som ger botox i bäckenbotten. Däremot har jag ganska mycket erfarenhet att jobba med patienter som fått botox. Som fysioterapeut är det ganska lätt att gilla botox – ganska ofta är det en behandling som gifter sig bra med fysioterapeutisk behandling. Patienterna får liksom en skjuts på vägen i rehabprocessen och min behandling blir ofta liksom mer effektiv.

Varför används det inte mer?

Första gången botox användes mot smärta och kramp i bäckenbotten var på 90-talet, så det är inga direkta nyheter. Det är dock en ganska sällsynt behandling i Sverige fortfarande. Jag har uppfattat det som att argumentet handlar om brist på evidens. Men jag är lite fundersam till detta påstående. Tycker att det finns många andra behandlingar som det finns ännu sämre evidensläge för, som rekommenderas mycket mer vidlyftigt. Handlar det om läkarkompetens eller kostnader, måntro?

Referenser

Mer läsning om överspänd bäckenbotten på Bakingbabies

REKLAM/TIPS

Kursen ”Bli fri från smärta och överspänning” är en webbkurs på 6 månader som riktar sig till dig med smärtor och besvär i bäckenbottenområdet . Läs mer här: Webbkurser

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.