Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Traumatisk förlossning och smärta

Traumatisk förlossning och smärta

Det trillade en reflektion och en fråga om traumatisk förlossning och smärta

Jag har en fråga till dig om traumatiska förlossningar. Vet du om man riskerar att få mer smärta efteråt (rygg-, bäcken- och underlivssmärta) om förlossningen varit jobbig? Ibland tänker jag att all smärta som jag upplevt efter min förlossning kanske delvis kommer av att min kroppsbild förändrats, omedvetet, i och med jobbiga minnen. Vad säger forskningen?”

Läsarfråga

Förlossning, smärta och posttraumatisk stress

Jag hittar en studie (första referensen) där man har som slutsats att just smärtan under förlossningen och den närmsta tiden efteråt kan kopplas till både depressiva symtom och posttraumatisk stress. Jag hittar inte någon motsatt forskning, att traumat från förlossningen leder till mer smärta i efterförloppet. Men det låter ändå rimligt att påverkan går åt båda håll?

Generell koppling

Forskning om posttraumatisk stress  (alltså inte specifikt från förlossningar) har visat att detta är vanligt förekommande hos patienter med långvariga smärtbesvär. Ungefär 25 % på skandinaviska smärtkliniker uppskattas ha PTSD eller symtom men inte full diagnos av PTSD. Man tror att PTSD kan ha negativ effekt på smärtan, och tvärtom. Patienter med symtom av posttraumatisk stress uppskattas ha högre smärta, mer rörelserädsla och psykisk stress än andra smärtpatienter. De kan också ha mer depressiva symtom och mer ångest än andra. Man har också sett  att ungefär 50% av patienter med kronisk ländryggssmärta också lider av PTSD-symtom. Hur sambandet ser ut är inte helt hundraprocentigt klarlagt. Handlar det om personlighetstyp, nerv-biologi eller nerv-fysiologi, minnen, beteenden eller personliga copingstrategier? Säkert delar av allt hos många.

Hur ska jag tänka kring behandling?

Traumtisering och depression ska behandlas av legitimerad personal. Min egen tanke är att kvinnor med besvär efter graviditet och förlossning gärna kan kombinera fysiologisk behandling med psykologisk. Alltså, egentligen fler än de som kan tänkas ha posttraumatisk stress. Det finns så många olika anledningar till att få ett lite stukat psyke efter omvälvande livshändelser!

Att ta sin egen problematik på allvar är viktigt

Jag hittade det så fint uttryckt här:

“Subsequent childbirth after a previous birth trauma has the potential to either heal or retraumatize women. During pregnancy, women need permission and encouragement to grieve their prior traumatic births to help remove the burden of their invisible pain.

Just det här med att föda igen, om att få “revansch” osv har jag många tankar om, en del av dem finns här. Oavsett just det – att på konstruktiva sätt bearbeta traumat är viktigt.

Traumatisk förlossning och smärta

Om du inte mår bra i psyket är det lätt hänt att det spiller över på kroppen också. Psykiskt nedsatt mående tenderar också att förstärka smärtupplevelse. Det är viktigt att ta sina symtom på allvar, fysiska som psykiska. En av mina erfarenheter är att vi ofta får en enorm skjuts i rehaben när patienten parallellt fått hjälp med att bearbeta sitt psykiska trauma.

Referenser:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *