Om flickor och kvinnor med ADHD

Forskarkalendern: Magmuskeldelning - BakingBabies

Gästinlägg av Lotta Borg Skoglund MD PhD

Jag är överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri, lektor vid Uppsala universitet och forskare på Karolinska institutet. Min avhandling 2015 handlade om orsaker till och behandling vid adhd och samtidigt skadligt bruk och beroende.


Foto: Ewa Rudling

Forskning och handledning

Som läkare har jag länge arbetat länge med ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och riskfyllda alkohol- och drogvanor. Även i min forskning har jag fokuserat på gränslandet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatrisk samsjuklighet och skadligt bruk och beroende. Jag är mentor och handledare för doktorander vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Göteborgs Universitet. Jag har flera förtroendeuppdrag inom flera viktiga nationella samhällsorganisationer bland annat som ledamot av Läkemedelsverkets vetenskapliga expertråd, och sekreterare i Barnneuropsykiatriska sektionen. Det viktigaste och mest hedrande uppdraget är dock som representant i kunskapsrådet för den rikstäckande ideella patient- och anhörigföreningen Attention.

Föreläser och ger ut böcker

Med åren har jag blivit en flitigt anlitad föreläsare och samhällsdebattör. Min utgångspunkt är alltid patienterna och de anhörigas perspektiv. Jag driver frågor om vikten av brukare- och anhörigas inflytande över sin egen hälsoresa, det dubbla huvudmannaskapet och vikten av tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa och beroendetillstånd. Jag är även författare till två populärvetenskapliga böcker på temat missbruk och neuropsykiatri ”Lyssnar din tonåring?” 2017 och ”ADHD- Från duktig flicka till utbränd kvinna” 2020 utgivna av Natur och Kultur. I vår kommer min tredje bok som handlar om föräldraskap, familjeliv och neuropsykiatrisk sårbarhet.

Adhd - Från duktig flicka till utbränd kvinna

Pågående projekt

Idag har jag flera olika forskningsprojekt och samarbeten på gång. Gemensamt för alla projekt är att de på något sätt berör den samsjuklighet som är så vanlig vid neuropsykiatriska diagnoser. De olika projekten spänner från tidiga insatser vid tecken på psykisk ohälsa och riskfyllt alkohol- och drogbruk hos barn och ungdomar till psykisk ohälsa och beroendetillstånd hos våra äldre.

Jag är särskilt stolt över vår tvärprofessionella forskargrupp för ökad kunskap om hormonella faktorers inverkan vid adhd. Tillsammans med läkare och forskare med bred erfarenhet och kompetens från gynekologi, obstetrik, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård fokuserar vi i projektet ”Sexuellt risktagande, hormonella preventivmedel och adhd på svenska ungdomsmottagningar” på speciella utmaningar och risker hos flickor och unga kvinnor med adhd.

Kvinnor och flickor med adhd

Forskningen visar tydligt att flickor och kvinnor med adhd får sin diagnos senare i livet. Då har många redan hunnit få allvarlig samsjuklighet och funktionsnedsättning. Flickor och kvinnor får dessutom, när de väl fått sin diagnos, inte samma tillgång till evidensbaserat stöd och behandling som pojkar och män. Tidigare studier visar tydligt att ungdomar med adhd i större utsträckning utsätter sig för riskfyllda beteenden. Flickor med adhd har betydligt högre risk för att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar och oplanerade graviditeter jämfört med dem utan diagnos. En bidragande orsak till detta kan vara att flickor och unga kvinnor beskriver att adhd symtomen debuterar, eller förvärras i samband med pubertet, i takt med menscykelns variationer och av vissa hormonella preventivmedel.

Ungdomsmottagningarna är viktiga

Svenska ungdomsmottagningar bedriver ett framgångsrikt arbete med preventivmedelsrådgivning. Detta bidrar till att konsekvenserna av sexuellt riskbeteende såsom tonårsgraviditeter idag är ovanliga i Sverige. På ungdomsmottagningarna erbjuds unga, oberoende av socioekonomisk bakgrund, gratis rådgivning kring sex- och samlevnad, preventivmedel samt stöd och insatser kring såväl fysisk som psykisk hälsa. Tack vare ungdomsmottagningarnas höga trovärdighet i de ungas ögon, bidrar de på ett centralt sätt till det offentliga nätverk som syftar till att stärka ungdomars och unga vuxnas mentala hälsa. Dessutom är en överväldigande majoritet av besökarna på ungdomsmottagningarna flickor och unga kvinnor.

Öka kunskapen om strategier

Vårt projekt syftar till att öka kunskap och evidens för att kunna skräddarsy effektiva och säkra förebyggande strategier för flickor och kvinnor med adhd. Vi undersöker ungdomsmottagningarnas befintliga kunskap samt behov och beredskap för kunskapsstöd och riktad av preventivrådgivning för flickor och unga kvinnor med adhd. Projektet syftar även till att minska risken för negativa konsekvenser av sexuellt riskbeteende och oplanerade graviditeter hos flickor och unga kvinnor med adhd genom ökad användning av effektiva hormonella preventivmedel med acceptabla biverkningar.

Vi är skydliga flickorna högkvalitativ forskning

Jag har träffat så många flickor och kvinnor med adhd som har kämpat så hjärtskärande hårt för att få ihop sina liv. Med knutna nävar och ständiga omstarter försöker de anpassa sig i en värld som är anpassad för dem utan adhd och utifrån forskning kring adhd som är genomförd på pojkar och män. Biologiska skillnader som inte tas på allvar och könsrollsförväntningar som sopas under mattan i ett land som anser sig ha kommit i mål med jämställdhetsarbetet lägger effektiva hinder i vägen för deras kamp och jag tycker att vi är skyldiga denna stora, utsatta och hårt kämpande grupp högkvalitativ forskning och evidensbaserade åtgärder. Jag hoppas att detta projekt kommer bidra till detta och att fler följer efter!

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *