Krymper hjärnan när man fött barn?

Forskarkalendern: Magmuskeldelning - BakingBabies

Krymper hjärnan när man fött barn?

Att få sitt första barn är en stor omställning. Många kvinnor vittnar om att man inte är riktigt som man var innan man först blev gravid. Det som vanligast beskrivs är att man är mer lättrörd.

Vi har länge känt till att de hormoner som produceras under graviditeten hjälper att förbereda oss för att kunna ta hand om ett nyfött barn. Vad vi inte visste var att hjärnan omformas under och efter en graviditet.

Jag som skriver denna text heter Inger Sundström Poromaa. Jag är professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet, och har ägnat min forskarkarriär åt att förstå hur kvinnliga könshormoner påverkar hjärnan.

Inger Sundström Poromaa Professor i obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi Foto. Mikael Wallerstedt

Hjärnan förändras

För fyra år sedan publicerades en studie som undersökte hjärnans struktur och storlek bland kvinnor som födde sitt första barn. Studien leddes av Elseline Hoekzema. I studien följde man ett antal par som försökte att bli gravida för första gången. En första hjärnundersökningen gjordes innan paren blivit gravida och sen följde man upp med en ny undersökning några månader efter att barnet fötts, och sedan igen 2 år efter förlossningen. För att kontrollera att de effekter man såg inte bara handlade om att kvinnorna hade blivit äldre följde man en kontrollgrupp med kvinnor inte blev gravida under perioden. Dessutom undersökte man papporna före och efter graviditeten.

Studien visade på mycket tydliga minskningar av hjärnans gråsubstans hos kvinnorna efter den första graviditeten. De områden i hjärnan som påverkades var huvudsakligen områden som är viktiga för att bearbeta känslor. Dessa förändringar blev kvarstående. Inga förändringar såg hos de män som blev pappor under studien.

Inte ”amningshjärna”

Vad betyder då detta? Är detta ”gravid-hjärnan” eller ”amningshjärnan” som det ibland talas om? Nej, så ska man inte tolka resultaten. Forskarna visade att gråsubstansförändringen är adaptiv och behövs för att vi ska kunna ta hand om våra barn. De områden som minskade i storlek var samma områden som påverkades mest när kvinnorna exponerades för bilder av sitt barn. De kvinnor som uppvisade den största minskningen i grå substans uppvisade också störst tillgivenhet för sina barn. 

Minnesområden ökar i storlek

Efter den här studien har forskare i Uppsala visat att förloppet sannolikt är ännu mer dramatiskt. I en studie där man följde kvinnor som var helt nyförlösta, med en första magnetkameraundersökning av hjärnan inom 48 timmar efter förlossning och sedan en ny undersökning ca 6 veckor efter förlossning visar man att hjärnan föryngras 5 år mellan dessa tidpunkter. Uppsalaforskarna fann också att områden som är viktiga för minnet ökar i storlek.

En liten glimt

Dessa studier är ännu så länge bara en liten glimt av de förändringar som hjärnan genomgår under och efter en graviditet. Uppsalastudien ger en förståelse för att förändringarna under själva graviditeten kanske är mer dramatiska än vad man tidigare kunnat förstå. Vad som händer under själva graviditeten är ännu okänt. Vilken betydelse dessa förändringar har för risken att bli deprimerad efter förlossning är likaså oklart. Just nu pågår en studie av friska gravida kvinnor på Akademiska sjukhuset. Studien är pausad under covid-19 pandemin, men kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Referenser

Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure.

Potential Brain Age Reversal after Pregnancy: Younger Brains at 4-6Weeks Postpartum.

From baby brain to mommy brain: Widespread gray matter gain after giving birth.

Previous

Next

One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *