Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Kvinnohälsa-fysio-historia

Kvinnohälsa-fysio-historia

Idag firar vi fysioterapins dag och jag tänkte göra det genom att ta er in i vår historia!

Margaret Morris, Pioneer of Movement |
Margaret Morris

Den svenska fysioterapins historia

Man brukar säga att Per Henrik Ling är den svenska gymnastikens, och därmed  också fysioterapins, fader. Ling grundade ”Gymnastiska Centralinstitutet” år 1813 och enligt synen som rådde då fanns det fyra huvuddelar av gymnastiken – militär, medikal, estetisk och pedagogisk. Det är inte helt enkelt att med den synen vi har idag förstå skillnaderna mellan dessa gymnastiska grenar. Studenterna på gymnastiska institutet var till en början stor andel adelsmän med militär rang och efter avslutade studier fick de titeln ”gymnastikdirektör”. En gymnasikdirektör kunde öppna och driva ett eget sjukgymnastikinstitut och behandla sjuka med gymnastik. Redan 1864 var utbildningen 2-3 år lång. Om  man inte valde att starta ett eget gymnastitinstitut kunde man jobba inom försvaret eller inom skolan (som gymnastiklärare). År 1864 fick även kvinnor möjlighet att bli gymnastiklärare eller sjukgymnast.

En av dem som gick i utbildning hos Ling var Lars Gabriel Branting, det är tack vare honom som sjukgymnastik utvecklades till en erkänd vetenskap. Brantning tog över Lings chefsposition vid Gymnastiska Centralinstitutet 1839. Under Brantings ledning blev just sjukgymnastik den dominerande delen av den gymnastiska utbildningen. En annan svensk, Gustaf Zander, uppfann mekaniska apparater som kunde hjälpa vid gymnastikrörelser och dessa anses vara föregångare till moderna gymmaskiner. Redan tidigt fanns en gynekologisk gren av sjukgymnastiken med en Thure Brandt i spetsen. Han höll på med någon slags livmoder- och genitalmassage och blev erkänd som framstående inom gynekologin under 1800-talet i hela Europa. Den svenska gymnastiken, och sjukgymnastiken, blev känd och fick inflytande över hela världen under 1800- och 1900-talen.

Sjukgymnastik var ett manligt kodat yrke till en början, och förvandlingen till ett traditionellt kvinnoyrke startade med en maktkamp mellan ortopeder och sjukgymnaster. Ortopeder ansåg att sjukgymnastutbildningen måste reformeras och att sjukgymnastik bara skulle få utföras av någon med läkarexamen. 1934 flyttade utbildningen till Karolinska Institutet och drivande för flytten var Patrik Haglund (den svenska ortopedins fader). Målet var att ortopeder skulle operera och sjukgymnasterna nu skulle rehabilitera efter läkares ordination.

Det var då sjukgymnasterna kom in i sjukvården och det skedde en förändring då män längre inte lockades av den förkortade och ”degraderade” utbildningen. Det som fanns kvar på Centralgymnastiska Institutet var utbildningen i skolgymnastik, och utbildningen bytte sedan namn till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH heter den fortfarande!). Från och med 1930-talet var sjukgymnastik ett yrke som till största delen utövades av kvinnor och 1943 bildades ”Kvinnliga legitimerade sjukgymnasters riksförbund”. Det är grunden till facket som heter ”Fysioterapeuterna” idag, som där emellan länge hette ”Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund” eftersom det åter började komma män inom yrkes på 1960-talet.

1993 skapades möjligheten att bli specialistfysioterapeut, vilket är en titel som kräver en magister- eller masterutbildning samt tre års handledning, kurser och auskultationer. Specialistområdet inom obstetrik, gynekologi och urologi är ett av 16 olika specialistområden.

Det moderna yrket omfattar att arbeta med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska ohälsa. Arbetet är ett autonomt kliniskt arbete som omfattar undersökning, fastställande av diagnos och en målsättning. Man planerar för åtgärder, genomför dem och utvärderas dessa enligt uppställt mål.

2014 byttes sjukgymnastprofessionen namn till fysioteraput.

Den internationella fysioterapins historia

Redan Hippocrates och Galenus anses vara föregångare inom fysioterapi i och med att de förespråkade vattenträning, manuell terapi och massage för att behandla ohälsa. Fysioterapin har även internationellt gått hand i hand med ortopedin.

Även i internationell litteratur omnämns Ling som fysioterapins fader. I Storbritannien år 1894 gick fyra sjuksköterskor ihop och bildade “the Chartered Society of Physiotherapy”. Länder med brittisk engelska använder begreppet ”Physiotherapy” och i USA heter yrkesområdet ”Physical Therapy”. I USA är alltså det vardagliga ordet för fysioterapeut ”PT”, vilket alltså inte står för ”personlig tränare” som det gör i Sverige.

När polioepidemin bröt ut fick fysioterapin en stor roll, och fysioterapin fick även stor uppmärksamhet i rehabiliteringen av soldater efter första och andra världskriget.

Fysioterapin inom kvinnohälsa

Bäckenbottenträning ska vara förstahandsbehandlingen för ansträngningsinkontinens. Det namn som används för bäckenbottenträning i USA är ”Kegels” och det namnet kommer från Dr Arthur Kegel som var den förste att rapportera goda effekter med bäckenbottenträning för ansträngningsinkontinens år 1948.

Som vanligt är det en man som får äran i historieskrivningen, men allra först med att beskriva bäckenbottenträning var egentligen Margaret Morris. Hon var en brittisk fysioterapeut och dansare och skrev en artikel om medvetenhet om spänning och avslappning i bäckenbotten i behandlande syfte för både urin- och avföringsinkontinens. Hennes kollega Minne Randell var den som introducerade tanken om att det är lättare att bajsa med knäna högre än höfterna och instruktionen att knipa före hosta, nysning etc.

På 1970-talet startade fysioterapeuten Dorothy Mandelstam ett mer strukturerat arbetssätt med att behandla inkontinens. Från 1980-talet och framåt har det varit fysioterapeuter och forskare från Norge som varit mest tongivande. Kari Bö och kollegor är några av världens högst ansedda forskare inom området.

Vi hoppar tillbaka till 1861 och Thure Brandt. En av hans första patientfall var en 47 år gammal fembarnsmamma som hade ett livmoderframfall. Henne behandlade han med att trycka tillbaka livmodern och sedan med en slags ländryggsbehandling (externt). Efter två veckors upprepade behandlingar sägs framfallet ha försvunnit. Sedan började Thure utveckla inre massagetekniker och han lärde upp många andra, speciellt gynekologer. Hans metoder blev sedan helt övertagen av kvinnliga gynekologer och fysioterapeuter, även om Thure ansåg att kvinnors muskelstyrka och korta fingrar var ett hinder för att utföra behandlingen på ett tillfredsställande sätt.

Den gynekologiska massagen i Thure Brandts fotspår upphörde i under 1920-talet i samband med att psykoanalysen blev mer populär. Man ansåg då helt enkelt att kvinnosjukdomar var psykologiskt betingade och därför inte skulle behandlas fysiskt. På senare delen av 1900-talet har svenska fysioterapeuter mestadels fokuserat på graviditetsrelaterade smärtor och besvär. Det är först på 2000-talet som svenska fysioterapeuter på allvar och i större antal har börjat ta sig an området bäckenbottendysfunktion  (igen).

Forskningsmässigt vet vi nu att fysioterapi ska vara första linjens behandling för ansträngningsinkontinens och blandinkontinens och i många fall också framfall. Fysioterapi ska också vara med i helhetsbilden som behandling för långvariga smärttillstånd, och smärttillstånd som rör bäcken och bäckenorgan är inte ett undantag. Vi fortsätter att behandla graviditets- och förlossningsrelaterade skador, smärtor och besvär. Det finns mycket kvar att utveckla, framförallt inom vårdorganisationens ramar.

När bäckenbottenmusklerna har god styrka och bra spänningsgrad stöds bäckenorganen optimalt, med låg grad av drag och belastning på stödjevävnaden i bäckenet. När bäckenbottens muskler blir utsträckta under graviditet och förlossning eller svaga på grund av normalt åldrande kan dysfunktion i bäckenbotten uppstå. Fysioterapi syftar till att återställa normal bäckenbottenmuskelstyrka, uthållighet, kraft, spänningsgrad och generell funktion.

Tävling på Instagram!

För att fira dagen tävlar vi ut två kurser. Två vinnare vinner varsin valfri webbkurs härifrån. För att delta: svara på alla tre frågorna på till det här blogginlägget tillhörande post i flödet på Instagram.

  1. Vem var svenska fysioterapins fader?
  2. När byttes namnet från sjukgymnast till fysioterapeut?
  3. Vem kan anses vara bäckenbottenträningens moder?

Tävlingen pågår i en vecka tom 15/9 klockan 21.00. Då avslutas tävlingen och två vinnare utses. Vinnarna kontaktas via DM på instagram på torsdag 16/9.

Obs: Tävlingen följer Instagrams regler. Varje deltagare måste ha en fullständig version av Instagram. Tävlingen är inte på något sätt är sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Instagram själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *