Hur vanligt är framfall i olika åldrar?

Hur vanligt är framfall i olika åldrar? Hur vanligt är det hos unga?

Läsarfråga

Den här frågan är JÄTTESVÅR. Dels för att studierna är jättespretiga. Dels för att definitionerna av vad som faktiskt räknas som ett riktigt framfall skiljer sig lite. Och dels för att många individer har olika grad av framfall men inte söker vård, och därför aldrig kommer med i statistiken. Så egentligen är det rätta svaret nog: Vi har ingen aning.

Fast lite aning har vi nog?

I  studien Distribution of pelvic organ prolapse in the general population börjar man överhuvudtaget kolla på framfall vid 45 års ålder. Värt att notera där är att nästan hälften av alla 45-50-åringar hade ett framfall grad 1, och ingen i den gruppen hade grad 4. Av alla i åldrarna 45 till över 70 hade bara 22% inget framfall alls.  Man noterar också där (vilket är den mest utbredda uppfattningen) att framfall grad 2 och över är de som är ”signifikanta”, dvs de som ger upphov till symtom. Generellt sett så brukar man säga att om man samlar ihop en slumpmässig blandning kvinnor, så kommer 30-50% ha någon slags och någon grad av framfall.

Framfall efter graviditet

Ungefär 50 % av alla som fött vaginalt har någon grad av framfall. Vaginala förlossningar är en riskfaktor för framfall, och risken ökar ju fler barn du föder. Dock tar inte kejsarsnitt bort hela risken, eftersom graviditeten i sig innebär en belastning. Hos kvinnor som inte fött några barn och hos kvinnor som fött med kejsarsnitt har förekomsten av symtomgivande prolaps hos kvinnor mellan 40-64 år i en svensk studie visats vara 5%. Efter vaginal förlossning var förekomsten 3,8 % vid 40 år och 13,4 % vid 64 års ålder. Märk väl att dessa resultat gällde symtomgivande framfall. Förekomsten av anatomiska framfall hade troligen varit högre.

Framfall hos unga

Unga individer med framfall (yngre än 50) har oftare en annorlunda kollagenkoncentration än andra. I studier nämns också medfödda anomalier, reumatisk och neurologisk sjukdom som bidragande orsaker till framfall hos unga. Läkemedel som har förstoppning som bieffekt kan också bidra. Levatorskador är också en bidragande faktor som kan ge tidigare framfallsutveckling än annars.

Hur vanligt är framfall i olika åldrar?

Framfall sker på grund av gravitationen på grund av saker som minskar bäckenbottens och stödjevävnadens lyftande och bärande funktioner. Uttänjning av graviditeter, muskelskador, ålderspåverkan, genetiska faktorer, förstoppning, sjukdomar, medföddheter – allt sammanblandas i en orsakssallad. Anatomiska variationer inom framfalls-spannet är oerhört vanliga, men ökar i förekomst med ålder. Det är därför mindre sannolikt att ha stora/symtomgivande framfall som mycket ung, men det är helt klart förekommande. Förekomsten ökar med åldern.

Referenser

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *