Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Fysioterapi för preeklampsi

Fysioterapi för preeklampsi

a doctor taking patient s blood pressure

Fysioterapi för preeklampsi

Besvär under graviditet som hör ihop högt blodtryck är förknippat med framtida hjärt-kärlsjukdom, alltså även senare i livet då man inte är gravid. Högt blodtryck under graviditet är också en av de faktorerna som hör ihop med havandeskapsförgiftning, preeklampsi.

Träning före graviditet påverkar den gravidas kondition och man tror att träning före graviditet har potential att förbättra hälsan under och efter graviditeten. I det här sammanhanget pratar man om kondition som ”kardiorespiratorisk kondition” och omfattar den kombinerade funktionella kapaciteten hos hjärt- och andningsorganen för att tillhandahålla och upprätthålla en tillräcklig syretillförsel till arbetande muskel under längre perioder av fysisk aktivitet

Däremot har man inte tidigare vetat om risken för preeklampsi ökar om man har dålig kondition, eller om preeklamspin påverkar konditionen till det sämre under och efter graviditeten. Studier visar nu att konditionsnivån hos individen före, under och efter graviditeten är sammankopplat med högt blodtryck.

Konditionen före och under graviditeten är viktig

Man har sett att kvinnor som utvecklar högt blodtryck under graviditet i större utsträckning har lägre konditionsnivåer före graviditeten. Samma sak gäller under graviditetsvecka 14-18, de som utvecklade preeklampsi har lägre konditionsnivå jämfört med gravida med friska blodtryck. Det finns även skillnader vad gäller konditionsnivåder hos nyförlösta med/utan preeklamsi, där man kan se att de utan preeklampsi har bättre kondition.

Fysisk aktivitet under graviditeten minskar oddsen för att utveckla högt blodtryck med ungefär 40 %. Förklaringen verkar ligga i att förbättrad eller bibehållen konditionsnivå är hälsosamt. Det verkar då också som att konditionsnivån är ett mått som kan användas för att identifiera högriskindivider. Det kan vara viktigt att skapa anpassade och säkra träningsprogram under och efter graviditet.

Speciellt riktad konditionsmässig rehabilitering efter förlossningen kan kanske både minska risken för preeklampsi under nästkommande graviditet och påverka hjärt-kärlhälsan även på sikt.

Tidigare avråddes kvinnor med havandeskapsförgiftning från fysisk träning. Det verkar nu finnas visst stöd för att fysisk träning framförallt kan vara förebyggande men kanske också behandlande.

Hur tros träning kunna påverka havandeskapsförgiftning?

Konditionsträning har visat sig minska blodtryck och optimera hjärt-kärlfunktionen hos både friska personer och personer med högt blodtryck. Träning påverkar också insulinkänskligheten och minskar risken för diabetes.

Fysisk konditionsträning tros kunna minska risken för havandeskapsförgiftning via optimering av tillväxten av blodkärl i och runt moderkakan, genom att minska oxidativ stress, genom att förbättra endotelfunktionen samt stärka kroppens responser mot inflammatoriska processer. Vältränade gravida har visats ha en större andel ”funktionell vävnadsvolym” i moderkakan jämfört med inaktiva gravida. Detta innebär att moderkakan har en större yta som är välfungerande för gas- och näringsutbyte mellan mor och barn.

Kan fysisk aktivitet förebygga?

Tiden som en kvinna spenderar stillasittande under graviditeten kan höra ihop med risken för havandeskapsförgiftning. Sambandet kan vara starkare än motsatsen – alltså tiden en kvinna är fysiskt aktiv. Kvinnor som har mycket lite stillasittande tid på arbetet kan också ha mindre risk att drabbas av havandeskapsförgiftning, även om de faktiskt inte motionerar på sin fritid. Det finns motsvarande samband även mellan timmar spenderade på hushållsarbete per dag. Det verkar alltså också som att jämnt fysiskt aktiv på en förhållandevis låg nivå under hela dagarna kan vara lika bra som att träna hårt någon enstaka timme här och där per vecka.

Hur ska jag träna?

Det kvarstår en del forskning att innan vi vet vilken sorts träning som är bäst för att förebygga och möjligen också behandla havandeskapsförgiftning. För att förebygga kan det räcka med att rör på sig mycket och ofta, men inte nödvändigtvis med någon hög intensitet.

  • Före graviditeten ska du satsa på att konditionsträna regelbundet

Under graviditeten:

  • Sitt inte stilla hela arbetsdagen
  • Ta promenader till och från jobbet och på lunchrasten
  • Ta gående eller stående möten
  • Fortsätt träna om det är möjligt och bedöms som riskfritt

För att behandla?

Troligen handlar det om något pulshöjande, men ändå lågintensiv konditionsträning så som promenader eller cykling.  I brist på vetenskapliga evidens är rådet att det i varje individuellt fall ska bedöma på vilket vis, och hur mycket, den gravida bör konditionsträna. Detta handlar både om kvinnans egen upplevelse och om vårdpersonalens bedömning.

Min rekommendation är att du i första hand stämmer av med din läkare. Om denna bedömer att det är lämpligt för dig att träna ber du om en remiss/hänvisning till en fysioterapeut. Vi kan sedan ta över och hjälpa dig att hitta en träningsform och nivå av intensitet som du upplever som trygg. Ofta kan vi ta blodtrycket och via olika skattningsskalor få en uppfattning om hur du mår när du anstränger dig. När du lärt dig känna hur det ska kännas i kroppen när du tränar kan du sedan fortsätta på egen hand, men regelbundna uppföljningar hos både fysioterapeut, barnmorska och kanske läkare.

Referenser:

 Läs mer på bakingbabies

Konditionsträning under graviditet

Puls och kondition under graviditet

Att träna för två – vad vi vet

2 kommentarer till “Fysioterapi för preeklampsi”

  1. Hej! Detta känner jag att det behövs mer forskning och riktlinjer kring. Vad kan hända om man tränar för hårt? Hur vet man det i stunden? Eller får man kolla blodtrycket över tid?
    Inför graviditet absolut inget konstigt, och mellan graviditeter. Det finns mycket att vinna här ändå, jättekul ju!

    1. Ja verkligen! Jag tänker att det går att följa på individnivå med bland annat blodtrycksmätning i samband med träning, men behövs ju riktlinjer för gränsvärden osv. Vad gäller grundläggande fysisk aktivitet och inte träning känns det lite svårare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *