Delta i intervjustudie om levatorskador

crop faceless multiethnic interviewer and job seeker going through interview

Bakingbabies hjälper kollega att söka efter deltagare till intervjustudie

Deltagare sökes till intervjustudie om levatorskador.

De senaste åren har bristningar efter vaginal förlossning fått ökad uppmärksamhet, men kunskapen kring djupa muskelskador i bäckenbotten, s.k. levatorskador är fortfarande begränsad. Det här projektet undersöker hur levatorskador påverkar kvinnors hälsa och välbefinnande samt deras erfarenheter av omhändertagandet i vården.

Har du en diagnosticerad levatorskada?

Vill du delta i en forskningsintervju om dina erfarenheter?

För mer information om vad deltagande i studien innebär och anmälan kontakta projektledare Karin Estendahl, legitimerad fysioterapeut.

E-post: karin.estendahl@vgregion.se, telefon: 073-759 47 77

Forskningshuvudman: Göteborgs universitet

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *