Appen Mom2B

Gästinlägg från Mom2B

Vi är tre forskare vid Uppsala universitet som har arbetat flera år tillsammans med flera kollegor med att studera depression under graviditet och barnafödande (i BASIC-studien) – Emma, Emma och Alkistis. Det är ofta ett roligt och givande jobba, men vi kan också konstatera – många mammor är inte så glada som de borde få vara. Depression under graviditeten eller när bebisen är liten drabbar mer än var tionde kvinna. För vissa startar depressionen redan under graviditeten medan för andra först efter att barnet är fött.

Graviditet och nyföddhetsperioden kan ju vara en underbar tid, men kan lika gärna bli en tung tid om du inte kan glädjas fast du egentligen vill. Vi är själva mammor (till sammanlagt åtta barn) och vet vad det kan innebära när glädje i föräldraskapet förmörkas av oro eller andra negativa känslor. I dessa lägen kan det behövas hjälp. Kanske från någon närstående – eller för den delen, från en professionell.

Alkistis

Går depression att förutse?

På Uppsala universitet har vi länge arbetat med att studera och bland annat samlat enkätsvar, blodprover och andra biomarkörer för att försöka hitta en markör som skulle vara till hjälp för att identifiera vilka kvinnor som löper högst risk för depression och på så sätt tidigt kunna erbjuda stöd och hjälp. I våra studier kan vi se att vissa saker skiljer sig åt mellan de kvinnor som mår bra under barnafödandet och de som inte gör det. Våra studier visar t ex att graviditetsillamående och järnbrist vid hemgång från BB ökar risken för depression efter förlossning. Vi, och många med oss, har också visat att depression kan ha många förklaringar. Att hitta en markör som ska förklara allt är därför inte troligt. För att mer effektivt kunna samla in data – och ny sorts information – har vi därför skapat en app – Mom2B.

Går det att studera humör och välbefinnande under graviditet med en app?

Mom2B är en forsknings-app där gravida och nyförlösta kan besvara frågor om välbefinnande. Om deltagaren godkänner det, samlas också information om hur mycket hon rör sig, henens röstläge, aktiviteter på social medier etc. Syftet med MOM2B-studien är att förbättra upptäckandet av kvinnor som har en högre risk att drabbas. Deltagarna kan själva välja vilka uppgifter de vill lämna i appen. När data samlats in från några tusen deltagare, kommer vi att med hjälp av avancerad teknologi, se om det finns typer av svarsmönster och andra mönster i informationen som skulle kunna användas för att förutspå (predicera) vem som är i riskzonen.

Emma F

Möjliga resultat

Som vi vet är depression mångsidigt och kan ha många orsaker. Ett sätt att analysera orsaker är att titta på mönster, eller kombinationen av riskfaktorer. Kanske leder förhöjd oro bara till ökad risk om du inte sover bra, eller om du slutar ta dina dagliga promenader, eller.. Ja mycket återstår innan vi har svaren. Men nyfikna är vi hela tiden.

Framtiden

Tyvärr finns det fortfarande utmaningar i fältet. Tiden efter att du har fött barn är en stor omställning för både dig och alla runtom och är ofta kantad med sömnbrist och skuldkänslor även för dem som mår bra. Ofta talas det om att en förlossningsdepression alltid går över med tiden, men ibland tror vi inte allmänheten förstår vilka påverkningar det har inte bara på kvinnan utan även på samhället. Men, framtiden ser ljus ut för forskningen om kvinnors mentala hälsa då medvetenheten ökar med det ökade ljuset i media och forskningen går framåt.

Vår dröm att det en dag ska finnas ett verktyg som enkelt kan användas i mödrahälsovården för att tidigt upptäcka om du är på väg att börja må dåligt, så att du kan få hjälp med ditt mående. 

Emma B

Är du intresserad av att delta i Mom2B-studien?

Vi söker deltagare över 18 år som är gravida eller som fött barn för högst tre månader sen.

Appen finns snart att ladda ner på Play och Appstore

Mår du dåligt psykiskt?

Om du är blivande eller nybliven förälder och du känner dig nedstämd, orolig eller mår dåligt psykiskt på något annat sätt, prata med någon om hur du känner!

Många har en tendens att tona ner sina bekymmer och tänka att det inte är så farligt eller att det nog går över snart. Om livet på ytan är jättebra med en fin bebis och en bra partner kan det också vara svårt ibland att ta på allvar att man ändå mår dåligt. Men att söka hjälp är aldrig fel.

Tips på var blivande och nyblivna föräldrar kan vända sig:

  • Prata med sköterskan på MVC eller BVC
  • Husläkarmottagningen/vårdcentralen är också rätt ställe att gå till för den som misstänker depression
  • Det finns hjälp att få och vad som är bäst kan variera, tex stödsamtal, terapi eller medicin.
  • Prata också med dina närstående om hur du känner så att du kan få den hjälp du behöver.

Previous

Next

3 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *