Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Anorektala vinklar och analprolaps

Anorektala vinklar och analprolaps

Svar på läsarfråga om anorektala vinklar och analprolaps

”Hej bästa Mia. Jag har nyligen upptäckt att min anorektala vinkel är fel (den har trillat ned så direkt innanför sfinktern leder vinkeln mot svanskotan), vilket även bekräftats av primärvården. Ingen total prolaps där tarmen hänger utanför. Jag försöker förstå!

Vet du vilka olika grader av just prolaps av tarm som finns och vad det beror på?

Har tidigare opererat mellangården för avsaknad av samtliga muskler.

Vad kan man göra åt det och vilken teknik? Går det att fästa i ligament som med livmodern eller är nät ett måste?”

Läsarfråga

Hej och tack för frågan. Jag kommer börja i en ände och sluta i en annan.

Anorektala vinklar

Den delen av levator ani som passerar närmast rektum heter puborektalis. Det är en slygnformad muskel som har som uppgift att dra tarmen framåt och skapa en anorektal vinkel på nästan 90 grader, i syfte att upprätthålla anal kontinens. Vid avlslappning och krystning ökar vinkeln, så att rektum och analkanalen nästan blir som ett rakt rör.

Om du går omkring med en överspänning i bäckenbotten kan du ha en skarpare anorekal vinkel nästan jämt – det kan bidra till förstoppning och tarmtömningssvårigheter.

Om du saknar spänning eller muskelvolym i puborektalis kan du tvärt om få svårt med anal inkontinens, eftersom tarmen hamnar mer som ett ”stuprör”.

Man kan säga att vinkeln är ungefär 100 ° i vila, 70 ° vid knip och 120 ° under tarmtömning.

Fel på vinkeln?

Om jag förstår det rätt ser din anorektala vinkel mer ut som vid knip/överspänning. Men utan att du är spänd? Jag tror inte helt att jag förstår kopplingen till dina besvär. Men eftersom du nämner prolaps av tarmen så gissar jag att du har en anal- eller rektalprolaps.

Läs mer om det här.

  • Analprolaps= framfall av analkanalens slemhinna genom ändtarmsöppningen (kan verka rätt likt hemorrojder)
  • Rektalprolaps= nedre delen av tjocktarmen, både slemhinna och tarmens vägg faller ut genom ändtarmsöppningen vid krystning.

Dessa två begrepp omfattar alltså när tarmen liksom faller ner i sig själv i olika grad och ut genom analöppningen. Det anses inte vara ett gynekologiskt/bäckenbottenproblem utan är just en problematik som rör tarmen separat (även om kvinnor drabbas i större utsträckning än man, och förlossningar verkar bidra till riskökningen att drabbas).

Tarmen har framfall i sig själv

Om de gäller enbart tarmen som har ett prolaps i sig själv (alltså inte som vid en rectocele där tarmen buktar in mot slidan) är det tarmkirurger som behandlar besvären. Vid en analprolaps behandlar man ofta på samma sätt som vid hemorrojder. Vid rektalprolaps börjar man ofta så ”konservativt” man kan, men vid behov kan man göra en rektopexi. Rektopexi innebär att man syr upp tarmen mot insidan av korsbenet (bakre delen av bäckenet) eller mot buken med hjälp av nät. Fråga din läkare om det finns något alternativt sätt att göra det på.

Enkla egenvårdstips?

Du behöver vård och behandling av en vårdgivare som känner till dig och dina besvär. Här kommer dock några enkla råd som kan vara bra att följa medan du väntar å ytterligare vårdkontakt.

  • Ha knäna högre än höfterna när du bajsar. Ju mer likt huksittande du sitter, desto mer kommer anorektala vinkeln slätas ut, och desto enklare blir tarmtömningen. Jag vet att en del med rectocele känner att det här rådet ofta försämrar tömningen. En del behöver nästan luta sig bakåt för att kunna tömma tarmen. Prova dig fram till vad som blir bäst. Det som är bäst är det som kräver minst aktiv krystning.
  • Håll avföringen lättbajsad. Optimal konsistens kan du uppnå med kostförändringar, bulkmedel eller läkemedel. Fråga din vårdgivare om råd vid behov.

Anorektala vinklar och analprolaps – sammanfattning

Man kan ha problem med tarmtömning på grund av sin anorektala vinkel. Oftare handlar det om ett överspänningstillstånd. Du kan läsa mer här – proctaliga, levator ani-syndrom och dyssynergi.

Om tarmen faller in i sig själv som ett teleskop pratar man om analprolaps eller rektalprolaps. Det är alltså inte samma sak som rectocele. Det behandlas av tarmkirurg och oftast på andra sätt, men behövs det så kan det bli tal om nätoperation. Jag tror inte att det är samma slags problem med dessa nätoperationer som det har varit med nätoperationerna för andra sorters gynekologiska framfall.

Referenser

Influence of Body Position on Defecation in Humans

NORMAL VALUES FOR ASSESSMENT OF ANAL SPHINCTER MORPHOLOGY, ANORECTAL MOTION, AND PELVIC ORGAN PROLAPSE WITH MRI IN HEALTHY WOMEN

2 kommentarer till “Anorektala vinklar och analprolaps”

    1. Jag blir alltid osäker på vad som olika personer menar med prolaps av tarmen, men om du inte menar rectocele utan när tarmslemhinna liksom prolaberar ut från ändtarmsöppningen, för det behövs i regel inget ultraljud utan det syns med blotta ögat utanpå kroppen.

      Men det är sällan gynekologer som diagnostiserar analprolaps, utan mag-tarmläkare eller läkare på vårdcentral.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *