Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Koppling mellan bäckenbotten och djupa magmuskler?

Koppling mellan bäckenbotten och djupa magmuskler?

Koppling mellan bäckenbotten och djupa magmuskler?

I början av 2000-talet introducerade man en tanke om en synergisk samkontraktion av bäckenbotten och magmusklerna som sker under aktivitet. Det kom ett gäng studier i böran av 00-talet som pekade på att träning av djupa bäckenbottenmuskler kunde ge fördelar även för bäckenbotten. De här studiernas resultat spreds ut i världen och blev en sanning som många fortsatte att bygga behandlingsmetoder på. Men sedan har forskningen inte riktigt kunnat påvisa med robusta fakta hur det här sambandet är uppbyggt och på vilket sätt det fungerar. En systematisk översikt från 2020 slog fast att renodlad bäckenbottenträning är det vi har bäst evidens för, vad gäller träning som behandling för bäckenbottendysfunktion.

Ett knip ger en anspänning i magen?

Nu börjar de flesta veta att det är gammalmodigt. Men det förekommer fortfarande ibland att vissa tränare eller terapeuter försöker uttala sig om folks knip genom att känna på magen. Men varför gör de så? Jo, för att det finns någon slags koppling så att när vi kniper, så spänns ofta de djupa magmusklerna samtidigt. Det här är inte vattentätt, du kan ju spänna magen utan att knipa, eller du kan spänna magen och samtidigt krysta. Utan att undersöka bäckenbotten har du ingen aning om vad som faktiskt händer eller hur stark, svag, hel eller skadad bäckenbotten är. Men ändå – den där kopplingen finns där. Varför?

Hur funkar det?

Det finns någon form av synergi mellan bäckenbotten och magmusklerna, och det sker en sam-kontraktion av både bäckenbotten och bukmuskler vid aktivitet hos alla individer ( med eller utan bäckenbottenbesvär). Det finns hypoteser om att personer med eller utan bäckenbottenbesvär inkluderar magmusklerna i olika grad, och med olika timing men studierna som pekar på detta är svårtolkade.

Enklare förklarat:

Bäckenbotten består av muskler och stödjevävnad som har som uppgift att lyfta upp allt bukinnehåll samt att kontrollera kontinensen både för urin och avföring. När man kniper kan det vara viktigt att försöka isolera just bäckenbotten, för att inte få med en massa andra omkringliggande muskler som kan ”störa” själva bäckenbottenträningen. Men man kan ofta inte helt undvika att få en liten anspänning i magen när man kniper. De djupa bålmusklerna är, strax efter bäckenbotten, de första att reagera på när kroppen behöver stabilisera upp ryggraden. Detta tror man att muskeln känner av när trycket i buken förändras. Det finns viss vetenskaplig bevisning för att det sker en sam-aktivering i magmusklerna när en person med hel och fungerande bäckenbotten kniper.

Vad är funktionen med kopplingen?

Kopplingen, tror man, handlar om att bäckenbotten ska ”slås på” och aktiveras före trycket stiger inuti buken. Ju högre tryck som skapas, desto fler muskler involveras sedan. Det här är logiskt, utifrån att aktivering av magmusklerna också är de som ger upphov till tryckökningen inuti buken.

Vi vet ännu inte hur det fungerar.

Är det en rent strukturell koppling, alltså att bäckenbotten och djupa magmusklerna sitter ihop via senstrukturer (en myofasciell koppling)? Så verkar det inte vara. Är det en neurologisk koppling, att det är samma nerver som styr anspänning i de olika områdena? Det är möjligt, men det ser inte riktigt ut så rent nerv-anatominskt. Är det en reflexmässig reaktion på förändringar i buktryck och andning som orsakar muskelgensvar i mage/bäckenbotten tillsammans? Eller har dessa olika muskler en agonist/antagonist-relation lik den mellan biceps och triceps? I ärlighetens namn: det är ingen som riktigt vet!

Forskningen har spretat lite:

  • En isolerad bäckenbottenaktivering är bättre än den tillsammans med djupa magmuskler för att träna bäckenbotten. Detta med bakgrund till att en magmuskelaktivering höjer buktrycket och motverkar en höjning av bäckenbotten. Man menar också att djupa magmuskler inte har någon funktion för stöd till urinblåsa/urinrör och att att djup magmuskelträning faktiskt inte tillför något till de med ansträngningsläckage eller kanske till och med försämrar besvären.
  • Några andra menar att försök till att isolera bäckenbotten utan samtidig djup magmuskelaktivering resulterar i ett sämre knip. Alltså – att träning av magmuskler och bäckenbotten tillsammans skulle ge en pluseffekt.

Man vet alltså inte riktigt, varken hur det funkar eller ATT det funkar. Troligen kan det skilja mellan individer beroende på bäckenbottens status.

Var är vi nu då?

I slutet av 2000-talet fick de tidigare hypoteserna effekten att många fick för sig att bäckenbottenmusklerna kunde tränas genom att aktivera de djupa magmusklerna. När man senare undersökte detta såg man att det inte räckte med magmuskelaktivering för att få ett tillfredställande knip eller tillstängning av slitsen av de djupa bäckenbottenmusklerna (levator ani). Hos några testpersoner såg man istället en vidgning/sänkning av bäckenbotten då man spände magmusklerna.

I en studie på nyförlösta jämförde man också magmuskelaktivering och bäckenbottenknip. Ett knip i bäckenbotten lyfte blåsan hos alla förutom en deltagare, medan magmuskelaktivering höjde blåsan hos 56 % och sänkte blåsan hos resterande 44%. En kombinerad aktivitet (bäckenbotten+magmuskler) höjde blåsan hos 65 % av testpersonerna, men effekten var ändå större med enbart bäckenbottenknip. Bäckenbottenknip var alltså överlägset även här, och magmuskelaktivering gav ganska olika utfall hos de olika testpersonerna.

Koppling mellan bäckenbotten och djupa magmuskler?

Det är mycket vi inte vet än! Men det som verkar kvarstå är att bäckenbotten behöver undersökas vaginalt/analt och inte via magen och bäckenbotten tränas bäst via knip och inget annat.

Referenser:

·      Assessment of bioelectrical activity of synergistic muscles during pelvic floor muscles activation in
postmenopausal women with and without stress urinary incontinence: a
preliminary observational study.

·      Bladder Base Displacement during Abdominal Muscles Contraction and Functional
Activities in Primiparous Women Assessed by Transabdominal Ultrasound: A
Descriptive Study

·      Common errors made in attempt to contract the pelvic floor muscles in women early
after delivery: A prospective observational study

·      Comparison of changes in the mobility of the pelvic floor muscle on during the abdominal
drawing-in maneuver, maximal expiration, and pelvic floor muscle maximal
contraction

·      Constriction of the levator hiatus during instruction of pelvic floor or transversus
abdominis contraction: a 4D ultrasound study

·      Contraction of the pelvic floor muscles during abdominal maneuvers

·      Effects of Co-contraction of Both Transverse Abdominal Muscle and Pelvic Floor Muscle
Exercises for Stress Urinary Incontinence: A Randomized Controlled Trial

·      Exercise regimens other than pelvic floor muscle training cannot increase pelvic muscle
strength-a systematic review

·      Pelvic floor and abdominal muscle cocontraction in women with and without pelvic floor
dysfunction: a systematic review and meta-analysis

·      Quantification of abdominal and pelvic floor muscle synergies in response to voluntary pelvic floor muscle
contractions

·      Relationship between abdominal and pelvic floor muscle activation and intravaginal pressure during pelvic floor muscle contractions in healthy continent women

·      Synergism between abdominal and pelvic floor muscles in healthy women: a systematic
review of observational studies

·      The response of the abdominal muscles to pelvic floor muscle contraction in women
with and without stress urinary incontinence using ultrasound imaging

Vidare läsning på bakingbabies

Kan man se bäckenbottenanspänning utifrånhttps://bakingbabies.se/2018/10/04/kan-man-se-backenbottenanspanning-utifran/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *