Ehler Danlos och vattenförlossning

Ehler Danlos och vattenförlossning

Jag fick en fråga på instagram om EDS och vattenförlossningar och blev själv nyfiken. När du läser såna här inlägg är det viktigt att veta min utgångspunkt: Jag är fysioterapeut. Jag har träffat och behandlat många människor med EDS eller hypermobilitetsymtom. Är riktigt påläst om förlossningar och jobbar dagligen med effekterna av förlossningar på den födande, men i efterhand. Men jag är inte barnmorska och jag har ingen egen erfarenhet av vattenförlossningar.

Det här inlägget blir ett kliniskt resonerande. Jag tänker att jag berättar lite om EDS i relation till förlossningar och jag berättar lite om vad forskningen säger om vattenfödslar. Någon specifik forskning på EDS och vattenförlossningar finns inte. Jag kommer skriva utifrån vetenskap och fakta, men också lämna en del öppet för tolkning. För vi har inte all fakta på bordet.

EDS och förlossningar

Jag har skrivit ett inlägg tidigare på ämnet, det hittar du här. Många som har EDS får en tuff graviditet med mycket smärta. Det är rörlighetsökning som graviditetens hormonomställningar ger upphov till, skapar en eventuell påspädning av EDS:ens egen rörlighet och detta kan ge mer smärta. Smärtan i bäckenet kan påverka hur du vill föda och i vilka positioner du bör föda. Jag har tidigare skrivit om just detta, att föda med ont i bäckenet här.

Förlossningen kan också gå snabbare än normalt. Det innebär att allt det du önskar och planerar inför förlossningen kanske inte hinns med. Det finns en risk att smärtlindring vid epidural inte verkar på dig. Alternativa smärtlindringmetoder kan då vara extra viktiga. Om du får en bristning vid förlossningen bör du räkna med att den kommer ta något längre än vanligt att läka och du kan be om att de tar hänsyn till detta vid val av suturmaterial.

vara i vatten och föda i vatten

Du kan bada och vara i varmt vatten under förlossningsarbetet. Du kan också föda i vatten. Att föda i vatten innebär att du också krystar och föder ut barnet i vattnet. Att bada under förlossningen är generellt accepterat som säkert och tryggt för både mamma och barn. Det är upp till det aktuella förlossningssjukhuset att erbjuda badmöjligheter och då sätter de också upp rekommendationer för vem som bör och inte bör bada under förlossningen. Om du har en avvikande vaginal blödning, om du har feber, blodsmitta, har prematur värkstart eller om barnet inte verkar må bra bör och behöver kontrolleras ofta, får ofta du inte bada på förlossningen.

Att befinna sig i varmt vatten kan vara smärtlindrande. För dig där en epidural kanske inte kommer ha optimal effekt kan detta vara ett viktigt och bra alternativ för att stå ut med smärtan.

Vattenfödslar

Riskerna som är förknippade med vattenfödslar är infektion hos mamma och barn, bristningar om förloppet går för fort eller om man inte ger ett bra stöd för mellangården. Infektionsrisken verkar kraftigt förknippad med vattenrenhet och hygien, något som jag tänker att vi har goda nivåer på inom svenska kontexter.

Generellt verkar det dock inte skilja sig i risk för förlossningsskador om du föder i eller utanför vatten. Det verkar som att vattenfödslar också kan upplevas enklare och bli snabbare. Om du som har EDS behöver akta dig för något som kanske gör att förlossningen går ännu fortare kan jag inte avgöra. Ifall du blöder efteråt kan det också vara svårt att få en uppfattning om hur mycket blod du förlorar. Om du är frisk för övrigt och har en generellt okomplicerad graviditet brukar det inte finnas några hinder att föda i vatten.

Börja i vatten och sluta på land

Det finns en del födslar som börjar i vatten men som ändå avslutas på ”vanligt vis”. Det kan handla om att personalen blir orolig för barnets hjärtrym, att det ändå behövs extra smärtlindring eller att förlossningensprocessen stannat upp. Det är viktigt att veta att födslar kan innehålla moment som du inte kan planera för eller styra över. Att lyssna in personalens råd är såklart viktigt. Din önskan om hur förlossningen ska fortgå ska dock respekteras.

Vem får?

För att få föda i vatten måste du ofta tillhöra rätt kategori av födande. Du behöver kunna komma i och ur badkaret själv eller mer enbart lite stöd, detta vad jag kan läsa mig till på de olika sjukhusen. Graviditeten behöver vara frisk och normalt fullgången graviditet och inte ha gått över tiden för mycket. Du bör inte ha fått en tidigare sfinkterskada. Barnet ska verka må bra hela tiden. Om barnet har bajsat i fostervattnet bör du inte bada, inte heller om man vill kunna följa barnets mående medfosterljudövervakning kontinuerligt. Sjukhuset där du ska föda kommer kunna ge dig fullständiga rekommendationer/riktlinjer.

Sammanfattning

Vattenfödslar kan innebära mindre smärta och en bättre upplevelse. Förlossningen kan gå snabbare än annars men är inte förknippad med ökad risk för större bristningar. Det finns en liten ökad risk för infektion efter vattenfödslar, men risken kan minskas med god hygien.

Vattenfödsel för dig med EDS

Du behöver kolla med dina vårdgivare ifall det finns några specifika riskfaktorer för dig som kan spela roll i huruvida du kan rekommenderas att föda i vatten eller ej. I stort är min tanke att det borde vara ett tryggt och positivt alternativ bara förlossningen inte går alltför snabbt.

Referens

Immersion in water in labour and birth

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *