Nervpåverkan efter bukkirurgi

Nervpåverkan efter bukkirurgi

En följdfråga på ett tidigare inlägg om nervskador efter förlossningar handlade om nervskador med motorisk påverkan efter bukkirurgi. Det är ett väldigt mycket mer komplicerat och ovanligt fenomen, men jag ska försöka skriva även om detta.

Komplikationer efter kirurgi kan delas upp i kronologisk ordning – omedelbara, tidiga och sena komplikationer. De omedelbara är de som är farligast och det handlar oftast om olika typer av blodproppar. De tidiga komplikationerna är svullnad, blödning, infektioner och andra sår-besvär. En ganska ovanlig men ändå förekommande sen komplikation är nervpåverkan. Den kan alltså uppstå omedelbart, men anses inte vara en komplikation förrän det kvarstår efter att såret  och ärret är läkt. Att nerver kring ett operationsområde blir påverkade kortsiktigt är inte en komplikation, det är rimligt och förväntat.

Olika mekanismer

Mekanismerna för nervskada under operationer kan inkludera direkt mekanisk skada (skadan när man skär och öppnar upp), indirekt neuropati (skada orsakad av nerver som fångas i ärrvävnad som skapats under operation) eller indirekt komprimeringsneuropati (skada som uppstår när kirurgiskt ingrepp skapar svullnad i och runt en nerv som ligger i ett trångt anatomiskt utrymme).

Nerver som kan påverkas vid bukirurgi är bland annat femoralneven, laterala kutana femoralnerven, iliohypogastriska nerven och ilioinguinalneven. Komplikationer som hör till nerverna är alltså ovanliga, men bland de som drabbas är smärta och nedsatt känsel de vanligast förekommande symtomen. Motorisk påverkan, alltså en nedsättning i fysisk muskelfunktion, på grund av nervskada är ovanligt men förekommer också vid vissa nervskador.

Laterala femorala kutana nerven

Den här nerven går från ryggmärgen i ländryggen, går igenom bålen och går runt bäckenet på insidan och sedan ner i benet vid ljumsken och är en av de vanligaste nerverna att bli påverkad av bukkirurgi. Det vanligaste symtomet är smärta eller domning. Det är en nerv som är rent förknippad med känsel och har ingen muskelfunktionspåverkan.

Femoralnerven

Denna nerv går från ländryggen och förser de muskler som sträcker i knäleden med motorik. Den tar även emot känsel från delav av låret, underbenet, foten och höft- och knäled. Hysterektomier via buken kan ge skador på femoralnerven, ofta har det inte att göra med skärskador utan med tryck från positionen och eller hakar som håller upp sårområdet under ingreppet. Skada på denna nerv ger sig utryck i nedsatt känsel över framsida och insida lår och ibland även underben. Muskelmässigt kan du bli svag i höftböjare, lårets inåtförare och knäts sträckmuskler.

Iliohypogastriska nerven

Denna nerv går från ländryggen och försörjer utsidan av höft/rumpa med känsel och styr musklerna i de inre magmusklerna. Även denna nerv kan ge smärta som en komplikation efter bukkirurgi. . Nerven ger också delvis motorisk styrning till inre sneda magmusklerna och transversus abdominis. Dessa muskler försörjs dock nervmässigt av flera olika nerver och är inte enbart beroende av en för att fungera.

Ilioinguinala nerven

Den ilioinguinala nerven är en ryggradsnerv som börjar i korsryggen, passerar runt bålen och slutar precis nedom ljumsken. Det är en känselnerv och förser oss med känsel från huden ljumske, insida lår och till viss del könsområdet. Även denna nerv ger också delvis motorisk styrning till inre sneda magmusklerna och transversus abdominis. Som även nämnt i stycket ovan får dessa muskler nervmässig försörjning av flera andra olika nerver och är inte enbart beroende av dessa två för att fungera.

Snittskador

Låga tvärgående snitt som vid kejsarsnitt är de vanligaste buk-snitten inom gynekologi/obstetrik. Om själva snittet går för långt åt sidorna kan både iliohypogastriska och ilioinguinala nerven skadas. I någon studie har man sett att upp till 7 % verkar kunna få någon grad av kvarvarande besvär då.

Positioneringsskador

Det kan också uppstå nervskador efter kirurgi som inte alls har med själva ingreppet som sådant att göra, utan som kommer ifrån långvarigt liggande i en viss position under operationen. Under dessa skador kan man hitta bland annat påverkan på ischiasnerven och peroneusnerven.

Peroneusnerven

Peroneusnerven går till peroneusmusklerna i underbenet. Skada på den här nerven kan komma om du ligger med benen i benstöd länge (eller också om du åker skidor med pjäxkanten tryckande på samma ställe). Resultatet blir en nedsatt känsel över underbenet och översidan av foten och en typisk ”droppfot” där du inte helt kan styra musklerna som lyfter upp foten när du går. Du behandlas med en skena för foten tills besvären går över, vilket de gör i de allra flesta fall.

Ischiasnerven

Ischiasnerven är kroppens största nerv. Den går från ländryggen genom nedre delen av kroppen, via lårets baksida ner till foten. Den förser nästan hela benets hud med känsel och styr musklerna på lårets baksida, underbenet och foten. Ischiassmärta känns ofta som en ryggvärk med utstrålning. Förutom smärta kan du ha försvagade muskler i lår eller vad, känselbortfall och domningar och nedsatta reflexer om en vårdgivare testar dem. Ischiasbesvär uppstår ofta efter tryckskador, allra oftast pga diskproblematik. I de fall det kommer efter kirurgi är det ofta något i kroppspositionen under operationen som gett upphov till högt tryck eller drag mot nerven.

Behandling av nervsmärta

Vid nervpåverkan efter bukkirurgi, bör man alltid börja med den minst invasiva behandlingen först. Man börjar med ärrmassage och känsel/beröringsbehandling genom att beröra området strukturerat med olika sorters tryck, material, temperaturer. Om man misstänker att det finns nervskador som påverkar de inre magmusklernas funktion är det långsamt och successivt stegrad träning som hjälper. De flesta nervskador läker med tid och sådan behandling. Smärtläkemedel kan användas där det behovs. Nervsmärta svarar ofta på läkemedel som påverkar nerver, som tricykliska antidepressiva medel och GABA-antagonister. Nervsmärta försvinner ofta inom det första halvåret eller året, men om det inte gör det kan man hos läkare testa vissa injektioner som kan lindra besvären. Om inte symtomen ger mer sig kan man i vissa fall genomgå ytterligare kirurgi för att exempelvis frilägga nerver som fastnat i omfattande inre ärrvävnad. Det här är komplicerat och inte alls garanterat positivt resultat, det är därför man börjar med allt annat.

Nervpåverkan efter bukkirurgi

Har du erfarenheter av nervpåverkan efter bukkirurgi, dela gärna med dig i kommentarsfältet!

Referenser

Abdominoplasty-Related Nerve Injuries: Systematic Review and Treatment Options

Continuous Ilioinguinal-iliohypogastric Nerve Block for Groin Pain in a Breast-feeding Patient after Cesarean Delivery

Nerve injuries associated with gynaecological surgery

Comments (5)

Hej.
Jag gjorde ett urakut kejsarsnitt för 5 månader sedan. Fick i samband med detta trombos I ljumske och ben samt i lungorna. Jag har märkt att min mage är svullen på min vänstra sida och att min muskel är försvagad. Detta orkar att det typ sjunker in. Jag kan spänna magmuskler men inte alls lika mycket som på högersida… Det är som att muskler förtinat bort. Beror detta på nerv eller trombos påverkan? Försöker verkligen med allt för att förbättra magen och svullnaden utan resultat.
Mvh
Suzana

Hej, det kan jag inte alls svara på, tycker att du ska be någon vårdgivare titta på det. Men ge det tid, fem månader är fortfarande kort.

Hej!
Intressant inlägg!
Kan ovan nervskador som du beskriver ge upphov till domningskänsla i ryggen (ländryggen/korsryggen) eller kommer symptomen alltid nedanför snittet i benen, ljumske, fötter etc.?
Mvh
Maria

Nej, smärta från nerver går i regel inte ”baklänges”. Nerverna kommer ut från ryggraden i någon nivå och går framåt/neråt/utåt. Där nerven skadas kan smärta uppstå i det lokala området och liksom utåt/nedåt i kroppen sett, men inte inåt/bakåt längs med nervens förlopp.

Jag har fått perifer nervskada med allvarlig motorisk påverkan, efter bukingrepp i nedre delen av buken. Jag har fortfarande inte fått konstaterat vilka nerver som i mitt fall är klämda/skadade.

Utifrån min egen erfarenhet – känner du tydligt att något inte stämmer måste du få en precisare diagnos innan du fortsätter med rehab. Det är viktigt att få fastställt vilka nerver som är påverkade. I mitt fall har det varit förödande att fortsätta med rehabövningar (vilket jag rekommenderades göra). Jag har allvarligt försämrats och fått nervsmärta.

Jag upplever att kunskapsnivån om perifera nerver är alldeles för låg. Fokus är på muskler, inte på nerver. Det finns också för lite skrivet på svenska om nervskador efter bukingrepp i nedre delen av buken. Söker man på engelska artiklar hittar man däremot en del.

Jag tycker att nervskador är mycket viktigt att belysa, utifrån att en del förlossningar slutar med akut kejsarsnitt samt att en del kvinnor opererar sig för rectus diastas. Även om det inte hör till vanligheterna med nervskador med så allvarliga följder som jag har så måste kunskap och information finnas. Stort tack Mia för att du tog upp min fråga och skrev om ämnet! Men till din text vill jag tillägga att det är viktigt att få en precis diagnos. Utifrån den diagnosen kan man sedan ta ställning till om mer träning är att rekommendera eller ej.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.