Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Fysioterapi vid kvinnohälsarelaterad cancer

Fysioterapi vid kvinnohälsarelaterad cancer

Från olika håll har jag den senaste tiden blivit ombedd att skriva om fysioterapi och cancer. Cancer är ju ett samlingsbegrepp för en rad olika sjukdomstillstånd och jag kan inte gå in på var och ett. Istället kommer jag göra inlägg på två huvudteman. Det ena är gyncancer och det andra är bröstcancer. Som vanligt försöker jag lägga fokus på båda mina nischer – kvinnohälsa och fysioterai. Aspekterna och informationen i inläggen kommer röra sig någonstans mitt emellan patientinformation och vårdgivarinformation. Jag är såklart som vanligt tacksam för att ni fyller i med egna erfarenheter i kommentarsfälten, både från drabbade individer och från kollegor.

Att ha cancer och att genomgå behanding för cancer innebär ett brett spektrum av fysiska och psykologiska symtom. En del saker går över direkt efter att behandlingen avslutats och vissa saker finns kvar många år efteråt. En sak som många upplever är nedsatt muskelstyrka och uthållighet samt inskränkt rörlighet efter cellgiftsbehandling, strålbehandling och kirurgi. Fysioterapi kan vara ett tillvägagångssätt för utvärdering och behandling av dessa följder. I olika studier och i olika grad beroende på sjukdomsbild kan fysioterapi öka muskelstyrka, minska stramhet i mjukdelar och stelhet i leder, minska svullnad och ibland även påverka trötthet. I flertalet studier har man sett att fysioterapi kan öka livskvaliteten för canceröverlevare.

Vad vet vi?

Det kommer alltså två inlägg på temat, så ni får vänta lite på vidare läsning. Men från FYSS plockar jag detta:

  • Personer med cancer bör rekommenderas både konditionsfrämjande och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska cancerrelaterad trötthet, förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. För detta har vi ett starkt vetenskapligt underlag.
  • Med ett måttligt starkt vetenskapligt underlag kan vet vi att fysisk aktivitet kan minska risk för återfall och förbättra överlevnaden vid bland annat bröstcancer.
  • Med befintligt men ändå begränsat vetenskapligt underlag vet vi att anpassad träning för fortgå även under cytostatikabehandling och att biverningar i form av trötthet, illamående och ledvärk kan minska med regelbunden träning.

Cancer är pissigt men fysioterapi kan hjälpa måendet

Min slutsats efter att ha grottat ner mig i cancer-rehab-forskning under en period är att cancer är pissigt och behandlingarna tuffa och svåra. Men evidensen för fysioterapi vid cancer är mer omfattande än många vet och jag tycker att det verkar som att rehab vid cancertillstånd verkar ganska eftersatt, och många patienter verkar inte förstå att de har rätt till stöd och hjälp med rehab.

En serie i tre delar

  1. Detta är det första inlägget
  2. Fysioterapi vid gyncancer
  3. Fysioterapi vid bröstcancer


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *