Besvär med erektion och utlösning

Besvär med erektion och utlösning

Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är förenklat uttryckt en nedsatt förmåga att få och behålla stånd. Detta är vanligt förekommande och ökar med stigande ålder. Detta leder till stress och oro när det kommer till samliv eftersom erektionsförmåga är nära förknippat med självförtroende och prestationsuppfattning. De flesta män har någon gång svårt att få eller behålla ståndet, och det är vanligare vid ökad ålder.

Erektionen styrs av neurofysiologiska processer som kan se lite olika ut:

 • En reflexmässig erektion som uppstår efter beröring av genitalierna
 • En psykogen erektion som uppstår efter syn/hörselstimuli eller fantasti.
 • En nattlig erektion uppstår som en del av kroppens reaktionen under sömnen, de flesta män upplever 3-5 erektioner under en normal natts sömn.

Erektionen går också igenom flera olika faser:

Avslappning –> fyllnadsfas –> full erektion –> styvhet –> avslappning.

Erektion innebär att penis svällkroppar fylls med blod och blir större och styv. När individen blir sexuellt stimulerad via beröring eller via syn- eller minnesuttryck går  nervimpulser till blodkärlen i penis som vidgas och blodflödet ökar kraftigt.

Förutom vid sexuell stimulans kan erektion uppstå omedvetet under sömnen. En fylld urinblåsa kan ge erektion på morgonen på grund av att en fylld urinblåsa retar nervtrådarna. Bäckenbottenmusklerna spelar en viktig roll när det kommer till att bibehålla erektionen. Personer med stark bäckenbotten har bättre erektil funktion.

Vanliga symtom på erektil dysfunktion:

 • Det tar lång tid att uppnå erektion
 • Erektionen är inte tillräckligt hård för penetration
 • Erektionen ger med sig för snabbt

Vad kan det bero på?

 • Åldrande
 • Svag bäckenbotten på grund av åldrande, frekvent förekommande förstoppning och tunga lyft
 • Neurologiska sjukdomar
 • Diabetes
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Vissa sorters kirurgi
 • Livsstilsfaktorer som rökning, alkoholintag och fysisk inaktivitet
 • Ångest och depression

Behandling

Blodflödet till penis måste öka ca 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma. Detta ställer stora krav på kärlsystemet. Tre av fyra män med misstänkt erektil dysfunktion har någon typ av kärlsjukdom. Många av dessa är diabetiker eller rökare. Hos unga män utan annan sjudomsbild kan impotensen vara psykiskt betingad och ha att göra med prestationsångest.

Blodflödet ut i penis är den avgörande orsaken för erektionen, och att blodet stannar kvar i penis och orsakar svullnad/hårdhet handlar ofta om muskelfunktionen. Muskler i bäckenbotten (bulbospongiosus och ischicavenosus) blockerar återflöde av blod genom venerna, och när dessa inte är tillräckligt starka minskar erektionen. Bäckenbottenträning kan därför vara förstahandsalternativet vad gäller behandling av erektil dysfunktion. Bäckenbottenträning är dessutom biverkningsfritt och smärtfritt, vilket är en fördel jämfört med andra behandlingsalternativ.

Innan man söker hjälp kan man pröva att försöka lösa problemet på egen hand. Det hjälper ofta att prata om besvären om man har en partner. Tobak kan vara en bidragande orsak, därför kan rökavvänjning vara en del av behandlingen. Även alkohol kan göra det svårare att få stånd.

Om livsstilsförändringar och bäckenbottenträning inte räcker som behandling finns det olika läkemedel som förbättrar erektionen men inte botar själva grunden till besvären.

För tidig utlösning

För tidig utlösning kallas på medicinskt språk för prematur ejakulation och definieras som utlösning som sker före eller inom cirka en minut efter penetration/stimulering av ollonet.  Individen upplever ingen eller minimal kontroll av ejakulationen. Besvären förekommer återkommande hos 5-8 % av alla vuxna män, men sporadiskt uppstår detta hos omkring 40%. Besvären uppkommer av många olika orsaker. Ibland är besvären genetiskt betingade och ibland hör besvären ihop med signalsubstanser uppe i hjärnan. Det är känt att depression, oro och stress påverkar utlösningen. Relationsfaktorer påverkar också.

Behandling

Behandlingen utgörs av läkemedel, sexologisk rådgivning, samtal eller alla dessa i kombination. Här finns övningar för att träna på att fördröja utlösningen.

Smärtsam utlösning

Ett annat manligt sexuellt besvär är smärtsam utlösning. Ofta hör detta ihop med ett mer generellt smärttillstånd i underlivet eller bäckenet. Smärtreaktionen vid utlösning kan bero på en krampreaktion i bäckenbotten under orgasmen.

Smärta vid utlösning kan bero på flera olika orsaker:

 • Inflammation i testiklar, prostata eller urinrör
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Nervskador i området
 • Kronisk smärta i området
 • Eller uppstå efter strålning, kirurgi eller på grund av psykologiska orsaker.
 • Vissa sorters läkemedel kan ibland ge smärta som biverkning

Om nervskador är en del av orsaken kan besvären läka ut inom något eller några år, i takt med att nerven läker. Oftast är orsaken dock okänd.

Hur behandlas smärtsam utlösning?

Först måste en läkare undersöka och utröna om det finns bakomliggande orsaker som bör behandlas. Ibland finns det läkemedel som kan hjälpa. Ibland kan det istället handla om att justera dosen av något läkemedel som kan ha smärta som en biverkan.

Vad kan jag göra själv?

Från mitt perspektiv är detta nu i första hand råd om egenbehandling som du kan göra själv efter att du blivit undersökt av läkare och redan erhållit råd och behandling. Det som följer här utgår också en del från den muskulära anatomin i området, så du kan behöva googla och titta på bilder.

Det finns muskler som heter bulbospongiosus och ischiocavenosus som hos män sitter runt basen på penis. Dessa muskler späns vid erektion och bidrar till att erektionen hålls kvar genom att strypa åt blodflödet så att blodet hålls kvar i penis, och penis fortsatt hålls styv.

Om du har en svag bäckenbotten kan det hända att dessa muskler påverkas. Ibland kan du bli  för svag i dessa, ibland för spänd. Hos vissa uppstår smärtande i bäckenbottenmusklerna.  Orgasm och utlösning innebär en anspänning av bäckenbottenmusklerna, och om dessa redan är ömma eller överspända kan resultatet av orgasmen bli en kramp/smärta. Du kan tänka på dessa muskler som vilka andra muskler som helst – de blir spända, ömmande, strama, svaga, krampande…

Var kan du hitta dessa muskler?

Om du tänker att du ser ditt eget bäcken sett nerifrån ska du hitta musklerna som går från sittbensknölarna in mot mitten, in mot penis och upp mot pubisbenet. Du kan tänka dig dessa muskler som en triangel som går mellan sittbensknölarna och har sin spets uppe vid pubisbenet. Känn med fingrarna i mellangården och in genom pungen något (om du flyttar på testiklarna lite). Känn runt lite i mellangården, runt omkring och upp emot penis och känn om du hittar ömmande muskelpunkter. Bäckenbottenmusklerna  kan vara öm vid tryck och också ge lite utstrålande smärta.

Du kan jobba med dessa själv.

Börja med att ligga bekvämt med böjda ben och fötterna mot underlaget.

Att massera bäckenbotten kan vara behjälpligt innan eller efter sex, för att värma upp och mjuka upp området och minska spänningar. Det kan också lätta spänningar som kommer efter en orgasm.

Börja känn igenom huden och mellanrummet mellan penis och anus, detta område kallas perineum. Leta efter ömma punkter och stanna till på varje öm punkt med ett mjukt masserande tryck ca 30-90 sekunder.  Trycket hjälper att öka blodflödet och kan släppa på spänningar i underliggande vävnader.Du kan leta vidare efter ömmande punkter åt sidan från perineums mittlinje och ut åt sidorna och även upp på baksidan av penis. Du kan ibland även hitta smärta kring pubisbenet. Du ska trycka lite lätt, det ska inte göra ont men det ska ändå kännas att det är verksamt.

 • Jobba med avslappning och muskelbehandling i bäckenbotten före och/eller efter samlag.
 • Överspändheter i bäckenbotten hör ofta samman med överspändheter i magen. Ibland kan du behöva låta bli intensiv magträning under tiden du jobbar med avspänning i bäckenbotten.
 • Slappna av och jobba med djupandning och avslappning i  bäckenbotten innan du har samlag.
 • Stretcha före och/eller efter samlag. Tips om bra stretchövningar finns här.

Fler tips:

 • Under kategorin överspänd bäckenbotten finns mycket information på samma tema, även om fokus på den här bloggen normalt sett ligge rpå kvinnohälsa och utgår från den kvinnliga anatomin.
 • Välj samlagsspositioner som inte gör ont. Det kan vara så att “missionären” ger för mycket generell muskelaktivitet som också trigger en överspändhetsreaktion i din bäckenbotten. Testa om ryggliggande eller sidliggande positioner hjälper dig.

Detta är en del av en serie inlägg. Länkarna till inläggen kommer fungera allt eftersom de publiceras:

 • Mäns anatomi
 • Urinläckage hos män
 • Underlivssmärta hos män
 • Besvär med erektion och utlösning
 • Bäckenbottenträning för män

Detta är en del av en serie inlägg. 

Previous

Next