Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Underlivssmärta hos män

Underlivssmärta hos män

Underlivssmärta hos män

Kronisk prostatit/ kronisk smärtsyndrom i bäckenet

Hos män kallas bäckenbottensmärta ofta prostatit, och ungefär 14 % av alla män drabbas någon gång under livet.

Prostatit delas upp i fyra undergrupper:

  • Akut prostatit
  • Kronisk bakteriell prostatit
  • Kronisk prostatit/bäckenbottensmärta
  • Asymtomatisk prostatit

En akut prostatit kan ge buksmärta och svårt med att tömma blåsan och individen får ofta feber och påverkat allmäntillstånd samt en distinkt ömmande prostata (märks vid anal undersökning). Kronisk bakteriell prostatit ger mer diffusa smärtor i bäckenbotten och rygg samt symtom från urinvägarna med trängningar, ökad frekvens att behöva tömma blåsan, svag stråle, startsvårigheter och efterdropp. Personer med kronisk bakteriell prostatit kan få kortare eller längre perioder med uppblossande symtom av typ akut prostatit. Kronisk bäckenbottensmärta är vanligt och ger samma symtom som vid bakteriell prostatit. En asymtomatisk prostatit ger inga symtom utan märks vid annan undersökning/behandling.

Det är svårt att skilja mellan kronisk bäckenbottensmärta/kronisk prostatit och kronisk bakteriell prostatit. Drabbade individer besväras av tyngdkänsla, smärtor och obehag från underlivet, svårigheter att tömma blåsan och ofta samlivsproblem. Sannolikt är symtomen oftast neuromuskulärt utlösta. Hos yngre män med kronisk bäckenbottensmärta finns ofta en psykologisk komponent.

Den kroniska prostatiten är om ett helt ofarligt spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen.

Symtom från bäckenbotten:

Smärta/tyngd/obehag från bäckenbottenmusklerna som skapar spänningar som känns i mellangården, kring analöppningen, svanskotan penis, testiklarna, ljumskar, nedre delen av magen och ländryggen.

Symtomen kan höra ihop med smärtsam utlösning, prematur utslöning, erektil dysfunktion och minskad libido.

Besvären kan också höra sammans med obehag vid blåstömning, ökad frekvens av kissnödighet och svag stråle.

Saker som anses öka risken är: långvarigt sittande, brist på fysisk aktivitet, cykling, trauma mot bäckenet, tyngdlyftning, sexuell oro/ångest med mera.

Prostatan då?

Att det kallas kronisk prostatit handlar med om att det finns akuta varianter av prostatit som ger upphov till liknande slags besvär som den kroniska smärtan. I de kroniska smärtsyndromen behöver prostatan inte alls vara engagerad. Ofta konstateras ju att smärtan har ”okänd orsak”, men prostatan finns i nära anknytning till bäckenbotten. Det verkar som att många nu lutar åt att den kroniska smärtan kommer från en överspänning i bäckenbotten, vilket ger upphov till muskelsmärta liknande den som drabbar en individ med överspändhet i nacke/skuldra.

Hur uppkommer överspändhet i bäckenbotten och hur orsakar de besvären?

Ibland finns det ett stort eller litet trauma som ligger till grund för besvären. Det kan vara långvarig förstoppning, frekvent förekommande tunga lyft med högt buktryck eller någon annan slags skademekanism mot bäckenbottens muskulatur. En annan vanlig trigger är mental stress och en tidigare benägenhet att förlägga spänningar i muskulatur. Långvarig överspänning i muskler kommer ge sig till känna som smärta.

När muskler är överspänd skapar de en icke-optimal miljö för närliggande nerver, blodkärl och organ. Nära bäckenbotten finns bland annat blåsa, urinrör och ändtarmsöppning som kan påverkas. Ofta kommer ofta smärta leda till mer smärta genom en spiral. Överspänning leder till smärta, som leder till oro, som leder till spänning som leder till mer smärta…

Närbesläktade smärtsyndrom:

  • Levator ani syndrom. Dessa smärtor karaktäriseras av smärta kring svanskotan, ändtarmen och bäckenet och förvärras av långvarigt sittande, sexuell aktivitet, tarmtömning och förstoppning. Smärtan kan refereras ner i benen, svanskotan eller skinkorna.
  • Anismus. En kramp kring ändtarmsöppningen som gör det svårt/omöjligt med anal undersökning och som ofta leder till förstoppning då det gör ont när avföringen ska passera den krampande ändtarmsöppningen.
  • Coccydyni.Smärta som upplevs främst kring svanskotan kallas coccydyni, men dessa besvär kan också involvera bäckenbotten och rumpmuskler och provoceras av samma som levator ani-syndrom.
  • Pundendusnervsmärta. Pundendusnerven går ut från ryggmärgen vid korsbenet och förser könsområdet med både motorisk och sensorisk nervsignalering. Nervsmärta kan ge en speciell sorts smärtupplevelse, men kan också leda till överspänning av bäckenbottenmuskulaturen. Smärtan kan refereras ut till ljumskar, magem lår och rumpa.

Behandling

Långvarig bäckensmärta i form av prostatit behöver ofta behandlas på olika sätt av olika professioner. Ibland finns läkemedel som kan lidnra smärtan, ibland kan fysioterapi riktad mot bäckenområdet och bäckenbottenmuskulaturen hjälpa. Ibland kan livsstilsförändringar och en sänkning av upplevd stress underlätta besvären.

Fysioterapeutiskt behandlas ofta prostatit som en överspänd eller svag bäckenbotten. Här på BakingBabies ligger fokus normalt på kvinnohälsa, men inlägg relaterade till överspänning i bäckenbotten eller bäckenbottenträning finns under respektive kategori som du väljer i menyn. Du får dock ha överseende med att inläggen här i regel utgår från den kvinnliga anatomin.

Detta är en del av en serie inlägg.