Levatorskada och ländryggssmärta

Levatorskada och ländryggssmärta

Vad finns det för samband mellan levatorskador och ländryggssmärta? Hur kan man tänka med behandling och symtomlindring?

Fråga från fysiokollega

Ländryggssmärta är smärta lokaliserad längst ner i ryggen med eller utan utstrålning ner i benen. Att det finns kopplingar mellan ländryggssmärta och bäckenbottendysfunktion är känt men man vet inte exakt hur dessa kopplingar ser ut.

av slump?

Ländryggssmärta är det vanligaste muskuloskeletala besväret som drabbar människor, mellan 70-80 av alla människor % kommer ha minst en episod av ländryggssmärta under livets gång och i de allra flesta fallen kan man inte hitta något specifik orsak till besvären. En fjärdedel av alla kvinnor (en tredjedel av alla över 65) lider av symtom från bäckenbotten men man tror att dessa siffror är underskattade. Det kommer med stor sannolikhet finns individer som lider av både ländryggsbesvär och bäckenbottenbesvär, där symtomen inte är beroende alls av varandra. Och så finns det dem där besvären är kopplade. Hur vet vi vad som är vad? Det här är en svår fråga, och det enklaste sättet att ta sig an besvären är att behandla båda.

orsaks/verkans-samband

Kvinnor som lider av symtom från bäckenbotten (någon form av inkontinens i de flesta fall) blir ofta mindre aktiva och inaktivitet är också en sak som kan bidra till ryggbesvär. Det kan alltså finnas orsaks/verkans-samband som inte är anatomiska, utan som mer handlar om vad det ena symtomet gör med individen som drabbats.

Strukturella kopplingar

Bäckenbotten anses vara en av de stabilitetsgivande musklerna i bålen tillsammans med magmuskler, ryggmuskler och diafragma. Om bäckenbotten inte fungerar bra och inte erbjuder den stabilitet i botten av bukhålan som behövs, kan man också tänka att hela bålstabiliteten kan bli påverkad. Kan detta leda till ryggsmärtor? Ja, hos vissa är det säkert så.

Enkelsidig svaghet/stelhet

En enkelsidig levatorskada leder ofta till nedsatt styrka i bäckenbotten på den skadade sidan, och till en kompensatorisk spänning på andra sidan. Detta har jag inga som helst vetenskapliga belägg för – men desto mer klinisk erfarenhet av – när den ena sidan i bäckenbotten saknar styrka och den andra kompenserar blir det en snedbelastning som ofta fortplantar sig ut i resten av kroppen. Jag tycker ofta att jag ser samband mellan spänningar och smärta i ena sidan av bäckenbotten och på samma sida lår och rumpområde, ibland även så långt som upp till skuldra och nacke.

Överspänning och bäcken/ländryggssmärta

Från flera studier vet vi att personer med graviditetsrelaterad bäckensmärta (under/efter graviditet) kan ha en överspänning och smärta i bäckenbotten samtidigt som de lider av smärtor från bäckenets leder. Kliniskt tänker jag att det handlar om ett upplevt behov av att ”hålla ihop sig” inifrån med hjälp av bäckenbottenmusklerna. De håller och håller och håller, och tillslut har man fått ett spännings- och smärttillstånd även där.

Hur behandlar man?

Eftersom vi inte alltid kan veta att vilken koppling det eventuellt kan finnas mellan bäckenbottensymtomen och ländryggssmärtan är det klokast att behandla båda. Försöka att minska icke-adekvata spänningar och smärta, öka styrkan och uthålligheten i bäckenbotten. Jobba för att minska smärta och icke-adekvata spänningar i ryggen och öka rörlighet och muskelstyrka även där. Oavsett om besvären är kopplade eller inte borde man då kunna se en förbättring av symtomen.

Levatorskada och ländryggssmärta

Det är klokt att ta med bäckenbottenbesvär i beräkningen när du ska träffa en patient med ländryggsmärta. Jag skulle däremot inte vilja ta i och säga att levatorskador leder till ländryggssmärta. Det finns personer som lider av båda och hos dem finns det garanterat saker som gör att skada och smärttillstånd hör ihop, men det finns också en väldigt stor grupp med människor med levatorskador utan ländryggsmärta. Smärta i ryggen är också ett alltför generellt och vanligt tillstånd för att börja peka på specifika orsaker. Smärttillstånd beror sällan eller aldrig på enbart en sak. Men där de båda tillstånden finns är det klokt att behandla båda.

Referenser:

Vidare läsning på Bakingbabies

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.