Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Är det normalt att ha bäckensmärta?

Är det normalt att ha bäckensmärta?

Human pelvic png bone sticker

Är det normalt att ha bäckensmärta under graviditeten?

I medicinska sammanhang används ofta termerna “normal” och “vanlig” för att beskriva olika aspekter av hälsa eller tillstånd.

Vad betyder normalt?

Begreppet normal avser ett tillstånd som faller inom det förväntade variationsintervallet, något som anses vara typiskt eller hälosamt för individen eller befolkningen. Vad som är normalt bestäms utifrån etablerade standarder, riktlinjer eller vissa fysiologiska parametrar. Ett exempel är hjärtfrekvens – den normala hjärtfrekvensen för en vuxen person i vila är mellan 60-100 slag i minuten.

Vad betyder vanligt?

Begreppet vanligt i hälso-sjukvårdssammanhang handlar om en åkomma eller ett tillstånd som förekommer ofta eller som är utbrett inom en population. Det innebär att ett betydande antal individer har tillståndet eller symtomen. Förkylningar är vanliga, men i vissa hänseenden även blodtryck och diabeter. Termen vanlig betyder inte att ett tillstånd är normalt, men inte heller att det är onormalt. Det betonar förekomsten i en grupp människor.

Kan det vara både och?

Vissa tillstånd kan vara både vanliga och normala. Huvudvärk och vanligt förekommande, men det är också normalt om det inte är extra svår eller ett symtom för ett underliggande hälsoproblem. Vissa genetiska störningar kan också vara normala för en individ, men inte vanliga.

Är bäckensmärta normalt eller vanligt?

Bäckensmärta under graviditet är vanligt. Mellan 20-50 % av alla gravida drabbas.

Det är inte normalt utifrån att det vi anser det vara typiskt eller hälsosamt för individen.

Det är dock viktigt att notera att det inte nödvändigtvis är onormalt heller i det hänseendet att det kommer medföra komplikationer. Men livet blir sällan som vanligt när man har exempelvis smärta då man står och går.

Man kan däremot säga att bäckensmärta är ett normalt fysiologiskt svar på de förändringar som sker i kroppen för att ge plats åt det växande fostret. Det som sker, som bidrar med bäckensmärta som bieffekt, är inte sjukligt.

Är man sjuk om man har bäckensmärta?

Ländryggs- och bäckensmärta hos gravida har en konstaterat negativ effekt på funktion och välbefinnande. Smärtan kan påverka allt i det dagliga livet. Det kan vara till synes enkla aktiviteter som orsakar den värsta smärtan. Många upplever att 30 minuters gående eller stående är smärtgenererande. En vanlig föreställning är att det inte är nödvändigt att behandla eftersom det går över efter graviditeten. Smärtan under graviditeten är vanlig och inte farlig, men det är inte okej att normalisera ett smärttillstånd på det sättet!

Bäckensmärta är inte farligt, men det är inte heller normalt

Om du hamnar hos en vårdgivare som verkar tycka det, rekommenderar jag dig att byta!

Jag vill citera studien Pregnancy-related low back pain and pelvic girdle pain approximately 14 months after pregnancy – pain status, self-rated health and family situation

Numerous women suffering from pregnancy-related low back pain and pelvic girdle pain experience difficulties performing normal daily activities such as prolonged sitting and/or getting up from a sitting position, turning over in bed, dressing/undressing, walking, lifting and carrying small weights. Also, women with pelvic girdle pain seem to be more afflicted than women with pregnancy-related low back pain and some may become so incapacitated to the extent that there is a need to use crutches and/or wheelchairs. Many women also experience sexual difficulties due to the pain.

We have previously reported that 7/10 women with pregnancy-related low back pain/pelvic girdle pain are more likely to have an unsatisfying sexual life during pregnancy compared with women without pain. So when taking into account the decreased functional status of many women suffering from this and that the life-time prevalence of low back pain in Swedish women has been estimated to 66%, and that the prevalence of pregnancy-related low back/pelvic pain during pregnancy is even higher (72%), this condition must instead be considered a complication of pregnancy and a major health issue among women in childbearing age.”

Tankar och funderingar kring detta? 

Tema bäckensmärta:

Referenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *