Nervskada efter förlossning

Orsaken till nervskada efter förlossning handlar oftast om att bebisen trycker på nerver under sin resa genom bäckenet. Om krystskedet blir väldigt långdraget kan det i sällsynta fall bli så mycket tryck på nerverna att en skada uppstår. När det gäller förlossningar är oftast (men fortfarande väldigt ovanligt!) med påverkan på  ischiasnerven och nerven som går ner på framsida lår.

Tryck på nerver i bäckenet

Nervskador som uppstått under en förlossning kan bero på att barnets huvud tryckt till nerverna som passerar bäckenet. Det kan handla om lång tid med lite lägre tryck, eller en kort stund med mycket, mycket högt tryck. Nervpåverkan av länge tids tryck beror ofta på långa och komplicerade krystskeden. Prognosen för läkning är vanligtvis god! Skadan är vanligtvis ensidig.

Droppfot efter förlossning

Att en kvinna drabbas av droppfot efter förlossning är ovanligt men det förekommer då och då. Begreppet ”droppfot” innebär att nerverna som styr musklerna i foten inte fungerar optimalt och att foten därför ”droppar” ner då den lyfts från marken. Droppfoten beror på att en nerv normalt gör så att foten får känsel och muskelstyrka har skadats. I dessa fall är det oftare ett yttre tryck som påverkar nerven. Trycket kan komma från ställningen som man har benen i, i gynposition, eller från ett långvarigt läge i huksittande. Droppfoten beror då oftast på tryck vid vadbenets på underbenets utsida. Kortvariga (under 72 timmar) neurologiska symtom i form av domningar och minskad muskelkraft i benen förekommer relativt frekvent, men långvariga besvär är sällsynta.

Epiduraler?

Mest utsatta för risk för nervpåverkan är som sagt kvinnor med långa förlossningar där utdrivningsskedet blir långvarigt. Även om epiduralen i sig ganska sällan är orsaken kan smärtlindringen göra att kvinnan känner mindre smärta, byter ställning mer sällan och får ett förlängt utdrivningsskede. Skador från själva epiduralen är alltså sällsynta. Om man ser att problemet faktiskt kan härledas till nerver inne i ryggen kan detta ofta förklaras med en svullnad inne i epiduran, det vill säga i en av hinnorna mellan ryggraden och benmärgen. En ökad risk för blödning återfinns hos kvinnor med havandeskapsförgiftning och HELLP-syndrom. Det kan också hända att själva sticket av epiduralen orsakar en skada på en enskild nervrot.

Symtom vid nervskada

De vanligaste symtomen på nervskador är smärta längs nervens förlopp, muskulära bortfall och nedsatt känsel. Nerverna läker generellt med allt ifrån 1 mm per dygn till 1 mm i månaden och en läkning kan ta lång tid. Det händer i särskilt allvarliga fall att nerven skadats fullständigt och att funktionsbortfallet blir permanent. När det gäller förlossningar är dessa permanenta skador sällsynta. Huvudsakligen består nervskadan av en tryck/drag-skada på nerven och dessa skador går oftast över inom 3-6 månader.

Mer om nervskador

Nervskador i benet efter förlossning

Nervpåverkan efter bukkirurgi

Pundendussmärta

Besvärligt och tråkigt, men sällan farligt

Nervpåverkan efter förlossning är alltid en obehaglig överraskning och en tråkig start på första tiden som förälder. I de allra flesta fall är prognosen god och besvären övergående. Du ska naturligtvis ha kontakt med läkare och vid behov även ortopedtekniker.

Fysioterapi?

Det är inte mycket man kan göra åt själva nervbortfallet med fysioterapi. Det gäller ofta att vänta ut kroppens egen läkning. Det kan dock vara av vikt att du tränar resten av musklerna i det benet som är påverkat och att du tränar och anstränger dig rätt för att undvika överansträngning i andra delar av kroppen. Vid behov av vägledning för detta kan det finnas ett värde av att besöka en fysioterapeut.

Du kan också behöva gånghjälpmedel, kryckor eller andra hjälpmedel.

Nervskada efter förlossning

Har du egna erfarenheter? Berätta gärna i kommentarsfältet!

Referenser

Relaterad läsning på Bakingbabies:

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *