Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Långvarig inre bäckensmärta

Långvarig inre bäckensmärta

woman in gray tank top while sitting on bed

Bäckensmärta?

Jag har i flera texter här tidigare i flödet diskuterat ämnet graviditetsrelaterad bäckensmärta. Den smärtan är fokuserad kring bäckenets leder och fogar och känns mest liksom ”i skelettet”. Inre bäckensmärta är det ord jag väljer för engelskans ”pelvic pain”, som är ett begrepp som omfattar smärta som sitter inuti bäckenet och främst kommer från mjukdelar och organ. Det korrekta begreppet är ”i lilla bäckenet” vilket låter lite gulligt. Begreppet omfattar reproduktiva organ, urinvägar, tarmar och deras omkringliggande ben, muskler och ligament.

Kronisk eller långvarig?

Långvarig smärta definierar vi som en kontinuerlig eller smärta som kommer och går, men som ändå har funnits i mer än sex månader.  smärta i ”lilla bäckenet” som ska ha funnits i mer än 6 månader. Långvariga smärtor i lilla bäckenet som finns kvar i över sex månader är vanligt. Vissa menar att 1 av 6 vuxna kvinnor har någon form av detta. Orsakerna kan vara olika, och ofta är det inte helt enkelt att ställa diagnos. Det kan beror bland annat på:

 • Endometrios/adenomyos
 • Pelvic Congestion syndrome/Venös reflux
 • Myom på livmodern
 • Tumörer på äggstockarna
 • Inflammatorisk sjukdom
 • Ärrkomplikationer efter operationer
 • Urologiska orsaker (Interstitiell cystit, långvarig urinvägsinfektion, etc)
 • Gastrointestionella orsaker (IBS, förstoppning, inflammatorisk tarmsjukdom)
 • Orto-neuro-muskulära orsaker (degenerativa förändringar, neuropatier, diskbråck)
 • Psykosomatiska orsaker (depression, sömstörningar, ångesttillstånd, migrän med magsymtom och en historia av sexuella övergrepp)
 • Nervsmärta

Symtomen

Långvarig inre bäckensmärta finns oftare hos kvinnor än hos män. Drabbade individer är ofta i fertil ålder och orsaken till besvären är långt ifrån alltid fastställd. Vid långvariga smärttillstånd skapas ofta följdbesvär, därför kan det efter ett tag kan det vara svårt att sortera ut orsak från verkan bland symtomen. Symtomen kan vara konstanta eller återkommande. De kan vara krampande, skarpa, molande, tryckande eller brännande.

Det främsta symtomet är smärta. Den kan vara dov eller skarp, krampartad eller stickande. Den kan också variera från mild till svår. Smärtan kan vara lokaliserad till en specifik punkt eller stråla ut i ryggen, skinkorna, låren eller könsorganen. Besvären kan förvärras vid mens, höra ihop med smärta vid vaginal penetration och ge smärta eller obehag vid blås- eller tarmtömning. Ofta blir bäckenbottens muskler spända och ömma. Långvarig smärta kan ge trötthet, ångest, depression och ökade stressnivåer.

Behandling av långvarig inre bäckensmärta

Jag kommer ägna en separat text åt fysioterapeutiska insatser vid kronisk, inre bäckensmärta. Men det som är viktigt att veta är att det alltid är bäst med en kombinerad behandling av flera professioner. Man behöver ofta en god undersökningsgrund och sedan kombinerad behandling av läkare (ibland av flera olika specialiteter så som gynekolog, urolog, smärtspecialist), fysioterapeut och kanske psykolog.

Varför?

Endometrios tros stå för en den största delen av all långvarig inre bäckensmärta. Nyare teorier framhåller också att den neurologiska komponenten av långvarig bäckensmärta troligen är större än vad man tidigare förstått. Central sensitisering är ett tillstånd där nervsystemet över tid blir allt mer känsligt för smärtsignaler. Man tror att det finns inslag av central sensitisering vid dessa tillstånd. Psykosociala faktorer såsom stress, ångest och depression verkar kunna förstärka och förvärra kronisk bäckensmärta blir alltmer erkänd. Att integrera psykologiskt stöd i behandlingen anses viktigt.

Är bäckenbotten inblandad?

Bäckenbottens muskler kan vara inblandade i smärttillståndet, både som orsak och verkan. Att få problem med spända eller svaga muskler (eller både och!) är vanligt. Här kommer fysioterapi in som en viktig gren av behandlingen.

En lång, ensam resa

Många patienter beskriver sina besvär och sin väg genom vården som en lång, ensam resa. Det är viktigt att veta att du inte är konstig, det sitter inte i huvudet och att du inte är ensam. Upplever du att vården inte förstår eller tar dina besvär på allvar – byt vårdgivare.

Det är också viktigt att veta att det finns olineforum och facebookgrupper som kan ge vägledning och stöd. Som alltid är det även i dessa sammanhang bra att tänka på att alla individer är olika. Smärtans intensitet, vad som triggar den och vilka behandlingar som är bra och effektiva varierar från person till person. Ta inte allt som gäller för andra som sanningar som gäller för dig.

Tema inre bäckensmärta och endometrios

Referenser:

Chronic pelvic pain.

Consensus Guidelines for the Management of Chronic Pelvic Pain

Effects of Acupuncture Combined with Rehabilitation on Chronic Pelvic Pain Syndrome in Females: A Meta-Analysis Running Head-Acupuncture Combined with Rehabilitation on Chronic Pelvic Pain

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *