Kategori: Graviditet och förlossning

Det här är kategorin där du hittar inlägg om förlossningar (både vaginala och kejsarfödslar), förlossningsskador och rehab efter graviditeter, både okomplicerade och komplicerade.

Fysioterapeutforskare om styrketräning för gravida…!

… och ett litet bevis på att om inte fysioterapeuter ligger lite mer i framkant så tar andra yrkesgrupper över “våra” områden. Nu är ju friskvårds-gravidträning kanske inte fysioterapi, men ni fattar.

 

Jag  förstår  inte varför TV4 då inte låter en fysioterapeut/sjukgymnast gå igenom träningen för gravida, även om jag generellt tycker om Lofsan… Tycker att tekniken på de genomgångna övningarna här lämnar en del övrigt att önska…

Känselbortfall efter kejsarsnitt

Känselbortfall efter kejsarsnitt

Min resa

I juli, två månader efter kejsarsnittet, tog vi det här kortet. Jag ritade linjen där jag inte hade någon känsel efter kejsarsnittet. Det hade minskat drastiskt från hur det var precis i början, då var det ett stort område dryga decimtern över snittet som inte hade någon känsel.


image

Sedan blev det ytterligare bättre till tremånadersdagen.


image

Mellan den tredje och fjärde månaden gick jag ner nästan alla mina gravidkilon och magen drog ihop sig rejält. Nu insåg jag att känseln efter snittet hade två olika aspekter, dels ett känselbortfall (bläcklinjen) och dels ett område där jag hade känsel, men smärta vid beröring (orange markering).


image

Idag, fem månader och några dagar efter snittet, har jag vad jag kan känna, full känsel på magen. Däremot har jag fortfarande ett område som smärtar vid lätt beröring. Att stryka lätt med fingarna över det området är sjukt obehagligt och gör ont (så kallad taktil allodyni). Det verkar ju gå åt rätt håll med allt vad gäller läkningen, så jag antar att detta också kommer ordna sig med tiden.


image

Läs mer om kejsarsnitt:

11 råd för dig som ska kejsarsnittas

Gördel efter kejsarsnitt och förlossning

Självbehandla fastvuxet kejsarsnittsärr

Kejsarsnittsärr som gör ont

Forskning om att förebygga och behandla delning av raka bukmuskeln vid graviditet

Forskning om att förebygga och behandla delning av raka bukmuskeln vid graviditet

Veckans forskningsläsning är också en “Review”, en systematisk översikt som med syfte att ta fram det som vetenskapen totalt sett vet om magmuskeldelning och träning. Denna artikel publicerades helt nyligen i tidningen Physiotherapy.

Artikeln heter “Effects of exercise on diastasis of the rectus adbominis muscle in the atenatal and postnatal periods: a systematic review” av D.R Benjamin, A.T.M van der Water och C.L Peiris.

Det jag skriver här under är översättningar och fraser snodda ur texten, allt för att upplysa er läsare.

Mina egna kommentarer är kursiverade.

Det råder, till att börja med, oenighet i forskar- och sjukgymnastvärlden om hur stort mellanrum man får ha mellan de raka bukmusklerna innan det klassas som “patologiskt” dvs. anses vara sjukligt eller icke-normaltillstånd. Någon menar att det är patologiskt med ett avstånd över 2 cm mätt vid naveln eller 4,5 cm ovan eller under denna. Någon annan menar att det ska vara 2,7 cm i navelnivå som är gränsvärdet.
Det som sjukgymnaster här i Sverige brukar gå efter är att man pratar om fingerbredder och att över två fingerbredder är gränsen. Men det är ju lite flytande då vad det är översatt i cm eftersom människors fingrar kan vara olika.

Själva delningen beror på hormonella förändringar, mekanisk påfrestning från foster och ommöbleringen av organ i buken. Studier visar delningen startar redan så tidigt som i vecka 14 och fortsätter öka fram till förlossningen. Den naturliga läkningen och den största återgången sker från dag 1 efter förlossningen och fram till 8 veckor efteråt, efter det planar återgången ut.
Man vet inte exakt hur många som drabbas, forskningen visar att mellan 66-100% av kvinnorna har en delning under tredje trimestern.

Bukväggen har en viktig funktion vad gäller hållning, bål- och bäckenstabilitet, andning, bålrörelser med mera. En ökning av mellanrummet mellan magmusklerna riskerar att innebära nedsatt funktion i ovan nämnde områden. Bålmusklerna kan bli försvagade och på så sätt får kvinnan ändrad mekanik i bålen, nedsatt bäckenstabilitet och ändrad hållning. Detta gör att ländryggen blir mer utsatt för skada och smärta.
Kirurgisk korrektion av magmuskeldelningen har visat sig ha vissa effekter på ländryggssmärta.

När författarna till den aktuella forskningsrapporten gjorde en sökning i olika medicinska databaser hittade de totalt sett 8 studier på ämnet, vissa skrivna redan på 80-talet. Detta är alltså ett extremt outforskat område!
De 8 inkluderade studierna hade gjort forskning med totalt 336 deltagare i åldrarna 18-40 år och man inkluderade kvinnor som förlösts med antingen kejsarsnitt eller vaginalt. Alla de inkluderade studierna hade erbjudit testpersonerna träning, men några hade också erbjudit korsett/gördel eller utökad information om problemet. Fyra av dem gällde träning innan förlossning och de andra 4 gällde träning efter förlossning.

Resultatet av de olika studierna är försiktigt positivt. Man räknade ut att en tredjedel av kvinnorna som fick behandling i förebyggande syfte också slapp få en magmuskeldelning efter förlossningen. Förebyggande träning (=träning under graviditeten) var associerat med snabbare läkning.
Man har också sett att kvinnor som får instruktioner för magmuskel- och bäckenbottenträning 6 och 18 timmar efter förlossningen fick en förbättrad återgång av magmuskeldelningen jämfört med kvinnor som inte fick samma behandling.

Trots detta positiva resultat säger författarna till den systematiska översikten att man inte vågar lita på resultaten och dra några stora växlar på generella patientrekommendation eller så. Varför detta? Jo, för att studierna var för få, inkluderade för få deltagare och hade forskningsmetodologiska brister.

Man tror dock att förklaringen till att träningen kan funka är för att det hjälper att bibehålla tonus, styrka och nervkontroll i magmusklerna och därigenom minskar man påfrestning på senstråket linea alba som magmusklerna fäster in mot i mitten. Man tror också att kvinnor som tränar under graviditeten också oftast tränat innan graviditeten också, och därför totalt sett är i bättre form och har magmuskler som är i bättre kondition jämfört med kvinnor som inte tränar alls.

Fem av de åtta inkluderade studierna beskrev träningsövninar som riktade sig till muskeln transversus abdominis. Denna muskel är den djupaste magmuskeln och har starka bindvävsförbindelser med både den raka bukmuskeln och linea alba. Man tror därför att träning av de djupa bålmusklerna kan skydda linea alba och förebygga en delning av den raka bukmuskeln och påskynda läkning.

Vill du läsa mer vad jag skrivit om delning av den raka bukmuskeln kan du läsa här.
Transversus-träning är något som alla sjukgymnaster kan, så vill du själva börja med ett sådant träningsprogram tycker jag att du ska söka hjälp!

Nya riktlinjer för sjukgymnastik efter sfinkterruptur

Nya riktlinjer för sjukgymnastik efter sfinkterruptur

2012 lanserade riktlinjer för hur fysioterapeuter ska jobba med sfinkterrupturer

En expertgrupp har sett över forskningsläget och satt samman sjukgymnastiska/fysioterapeutiska riktlinjer.
Jag är ju både sjukgymnast och personligt drabbad, så för mig är såklart det här extra intressant. Jag tänkte ge er en liten sammanfattning på icke-fackspråk.

Vad är en sfinkterruptur

grad4

Förlossningsskador i form av bristningar kan uppstå i förlossningskanalen, i mellangården mellan vagina och analen och i själva analsfinktern, den runda muskulatur som omger ändtarmsöppningen.

Gradering

Man graderar bristningarna 1-4 där både grad 3 och 4 involverar sfinktern. Grad 1 och 2 är alltså mindre skador som sys av barnmorskan. En vanlig missuppfattning som man ser att folk skriver på nätet är att de drabbats av en sfinkterruptur “grad 3 och 4”. Man drabbas alltså bara av endera sorten, men båda har liksom samma diagnoskod, så när man läser sin förlossningsjournal kan det för en oinvigd vara svårt att utläsa om det var en 3:a eller 4:a man fått.

Grad 3 delas in i två subgrupper där en partiell grad 3-skada innefattar skada på någon del av den yttre sfinktern och eventuellt en någon del av den inre. Vid en total grad 3-skada är bristningen igenom både hela den inre och yttre sfinktern. En grad 4-skada omfattar även analslemhinnan.

Det finns flera riskfaktorer för sfinkterrupturer; förstföderska, bristande manuellt skydd av mellangården i slutet av krystskedet, bristande uppsikt över mellangården över huvudaget, födelsevikt på barnet över 4 kg, användande av sugklocka eller tång, kvinnans ålder och långt krystskede.
En sfinkterruptur ska opereras på operationsavdelning, inte sys av barnmorska inne på förlossningsrummet. Medicinska riktlinjer säger också att operationen ska genomföras inom de närmsta 12 timmarna. (Jag personligen fick ju vänta 8 timmar vilket helt utan överdrift nog kan klassas som bland de värsta timmarna i mitt liv alla kategorier…)

En sfinkterruptur kan ge kvarvarande besvär som ofrivilligt gasläckage, avföringsinkontinens, smärta vid samlag och smärta i mellangården. Besvär av smärta kan finnas kvar under en längre period och kan förvärras av samlag, långtvarigt sittande eller promenader.

De sjukgymnastiska riktlinjerna innebär nu att man rekommenderar drabbade kvinnor:

  • att påbörja försiktig bäckenbottenträning (knipträning) med fokus på knipfunktionen kring ändtarmsöppningen ungefär en vecka efter förlossningen
  • påbörja kraftfull knipträning (med tillåtelse att det får göra kännas, men det ska vara uthärdligt) efter en månad och sedan fortsätta med daglig träning i 6 månader
  • att inte lyfta tyngre än sitt barn på 4-6 veckor
  • att promenander är tillräcklig träning första 6 veckorna
  • att undvika hopp, löpning och tung styrketräning 3-4 månader efter förlossningen
  • fortsätta med underhållsträning av bäckenbotten och knipförmåga resten av livet

Bäckenbottenträning

Bäckenbottenträning är sjukgymnasters förstahandsval av behandling när det kommer till sfinkterrupturer. Specialinriktade sjukgymnaster kan göra undersökningar och arbeta med specifikt med andra smärtlindrings- eller muskelstimuleringsmetoder när bäckenbottenträning behöver kompletteras med annan behandling.

En kvinna som drabbas av en sfinkterruptur bör få träffa en sjukgymnast redan på BB och sedan helst erbjudas ett uppföljande besök inom två månader och fortsatt utredning/behandling vid behov. Det kan skilja sig åt från landsting till landsting var uppföljningen ska sker (kvinnokliniken på sjukhus eller inom primärvård). Att sjukgymnasten kan utföra en vaginal och anal palpation är nödvändigt för att kunna ge god behandling och individanpassade träningsprogram (och det är här som både jag själv och många andra sjukgymnaster brister, det finns liksom inte med i grundutbildningen och det är ju inget man liksom vill bara testa sig fram med).

Borde vi ha nolltolerans?

Chefredaktören till Fysioterapi, Lois Steen, skriver “Ska vi acceptera kvinnors skador vid förlossning? Det kanske är en enkel poäng, men jag undrar om Sveriges män skulle acceptera att få en skada som gjorde att de inte kunde sitta, gå på toa eller ha sex utan smärta. Om tusentals unga män per år började läcka avföring. Gissa om det skulle leda till en proteststorm?… Är det så inpräntat i oss att acceptera kvinnors skador vid förlossning som en normal del av livet? Det är inte okej”.

Jag är ändå stolt över att vara en del av en yrkeskår som tar upp ämnet och drar vårt strå till stacken för att både uppmärksamma problemet och behandla de drabbade!

Förebygga rectusdiastas?

Enligt en artikel i månadens Fysioterapi har det kommit ut en ny australiensisk studie om rectusdiastas. Det är en systematisk genomgång av andra artiklar som berör ämnet och som handlade om träning av magmuskler och bålstyrka. Resultatet visade att rätt träning innan förlossningen kan minska diastasens omfattning efter gravditeten. Den största återhämtningen sker spontant mellan förlossningen och 8 veckor efteråt.
Dock konstaterar forskarna, som när det gäller så mycket annat, att det råder brist på bra forskning av god kvalitet.

Men. Det stämmer överens med allt jag tidigare  skrivit om ämnet.
Det är grymt viktigt att träna, och att träna rätt, under och efter en graviditet!

(Och som vanligt: Vet du inte hur du ska göra- sök hjälp av en kunnig sjukgymnast!)

Förlossningsbrev inför planerat kejsarsnitt

Förlossningsbrev inför planerat kejsarsnitt

Jag har svårt att tro att ett förlossningsbrev inför planerat kejsarsnitt har någon viktig funktion i och med att ingreppet är helt rutinmässigt för personalen. De har sina rutiner som de följer och jag litar på att de kommer göra det som är bäst för oss alla. Dock kände jag att det fanns ett värde att sätta ord på en del saker helt och hållet för min egen del. En del av dessa saker kanske jag får tillfälle att ta upp vid inskrivningen till exempel, och en del kan helt enkelt vara bra att det finns uttalat så att Joseph vet hur han ska föra min talan om något oförutsett skulle inträffa. Här är i alla fall det jag skrivit:

Tidigare förlossningserfarenhet

Förlossningen med vår son 2012 var en besvärlig och långdragen historia som satte traumatiska spår hos oss båda. Jag fick en sfinkterruptur och hade otroligt ont under BB-vistelsen. Sonen föddes vid 8-tiden på morgonen och operationen skedde sedan vid 15-tiden på eftermiddagen. Under den långa tiden jag fick vänta på operation var jag otroligt trött, smärtpåverkad och dessutom hungrig/törstig och orkade inte ta till mig vår son. Jag hade sedan inga anknytningsproblem, men hans första halva dygn var verkligen otroligt tungt för oss alla.

Hur jag tänker nu

wpid-photogrid_1400866986362.jpg

Den här gången är jag förberedd på kejsarsnittet och på att ha ont efteråt och allt vad det medför. Förra gången var jag inställd på en lätt och smidig förlossning och trodde att allt skulle gå bra. Jag promenerade in till SÖS för förlossning under pågående latensfas, och allting kändes bra och jag kände mig stark. Att förlossningen blev så pass traumatisk och komplicerad kom som en chock för både mig och min man.

Smärtlindringsalternativ

Jag litar på att personalen gör det som är bäst. Efter förra förlossningen senast fick jag morfintabletter under BB-tiden och att ta vid behov första dagarna hemma. Det behövdes verkligen. Sedan tog jag alvedon och pronaxen regelbundet första veckorna, men fick otroliga magsmärtor av detta. Jag vill om möjligt undvika behandling med pronaxen då jag efter denna episod blivit mycket känslig för just det. Om möjligt önskar jag annan smärtlindring. Dock prioriterar jag att kunna amma och förstår därför om det kan vara svårt med andra alternativ.

Under snittet

Om vi får kommer vi gärna vilja ha mycket kort och film från ingreppet. Jag kommer förmodligen vara nervös och vill gärna ha lugnande pepp från personalen. Vi är anatomiskt och medicinsk kunniga inom våra yrken (sjukgymnast och farmaceut) och önskar gärna få del av information under ingreppet.

Efter snittet

Om jag känner mig medtagen vill jag att bebisen ska få vara med pappan. Jag vill gärna se och känna mig delaktig i första skötseln av bebisen, eftersom jag absolut inte orkade det efter förra förlossningen. Om bebisen behöver skötas i annat rum vill jag att pappan ska vara med.

Amning

Jag hade otroligt lätt med amningen med första barnet och hoppas på samma sak även den här gången. Om det finns möjlighet att initiera mjölkdonation redan på BB så önskar jag gärna det, jag hade ett stort överskott sist.

Eftervård för bebisen

Då jag haft upprepade UVI:er och har GBS är vi tacksamma över om bebisen blir noga kontrollerad så att man inte missar någon infektion. Vi är medvetna om att kejsarsnitt minskar risken för smitta. Vi vill gärna veta om någon extra kontroll kan göras så att vi kan slippa oro. Är det något jag missat tror ni? Johanna, du som är rutinerad snitt-patient, är det något annat man bör tänka över innan?

Ska du genomgå ett kejsarsnitt?

Missa inte webbföreläsningen Kejsarsnittskolan! Den enda förlossningsförberedande kursen för snitt jag känner till!
Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.