Träning

Samlade inlägg om träning och kroppen

I den här kategorin samlas inlägg om fysioterapi och fysisk träning. Här finns resonemang om träning och hur kroppen reagerar på träning och belastning.

Inläggen är så långt det går baserade på forskning och vetenskap, men ibland också på fysioterapeutiska resonemang som handlar om beprövad erfarenhet.

Konditionsträning är den form av  fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra konditionen. Styrketräning, är en form av fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka  och bibehålla eller öka muskelmassan.

23 nov: Bäckenbottenträning 1.

Bäckenbottenträning 1. Steg ett i bäckenbottenträning Det första man ska träna på är att överhuvudtaget hitta knipet. En del förespråkar att man ska testa att…

23 nov: Bäckenbottenträning, bakgrund

Bäckenbottenträning, bakgrund Hur fungerar bäckenbottenträning? Alla kvinnor borde träna bäckenbotten i alla åldrar. En stark bäckenbotten förebygger inkontinens och kan minska besvär av framfall. ….

08 sep: Sjukgymnastbesöket

Sjukgymnastbesöket Fysioterapeutbesök efter sfinkterruptur Incognito gick inte. Det första hon frågade var om det var jag som också var sjukgymnast. Det gjorde inget, det blev…