Kategori: Samliv

Fysioterapi om samliv

Fysioterapeuter jobbar ofta inte specifikt med rådgivning angående s#x. Samliv är dock väldigt nära förknippat med fysisk funktion och muskler, leder och nerver i kroppen. Under denna kategori hittar du inlägg av ren fysioterapeutisk art, men också mer resonerande inlägg som sexualitet, identitet och vad som händer med en individ som exempelvis råkar ut för en förlossningsskada.

Det finns kategorier på BakingBabies som går omlott med ämnet här, bland annat kategorierna som heter ”Framfall” och ”Förlossningsskador” samt ”Överspänd bäckenbotten”. Den fysioterapeutiska ingången till  ämnet handlar om kroppslig funktion i första hand.

Så långt det går baseras inläggen på vetenskap och studier, men det finns även inlägg med annan mer diskuterande ton.

Påverkas förmågan att bli upphetsad av muskelskador?

Påverkas förmågan att bli upphetsad av muskelskador?

Orgasm

”Jag undrar om själva förmågan att bli upphetsad/ bli våt kan påverkas av att man har just muskelskador. Dvs den rent fysiska förmågan, inte bara kopplat till smärtupplevelse efter skada eller trauma.”

Läsarfråga

Det här är en väldigt bra fråga!

Stånd-funktionen

Bäckenbottens muskler har flera viktiga funktioner bland annat för kontinens och att lyfta och bära bäckenorganen. De har också sexuella funktioner hos både män och kvinnor. De ytligaste musklerna har bland annat en strukturell koppling till klitoris hos kvinnor och mot penis hos män, och musklerna är med och skapar och upprätthåller stånd. För kvinnor handlar det om stånd både i klitoris och ”stånd” i själva slidan.

Man kan ibland påverka sin fysiska upphetsningsnivå genom att knipa aktivt, tack vare att muskelkontraktionen styr dit ännu mer blod. Vid muskelskador här kan klitoris stånd bli mindre och det kan krävas mer för att uppnå orgasm. Orgasmerna kan ibland också kännas futtiga. Uteblir ”kuddningen” vid slidöppningen (slidans stånd) kan också penetration kännas obekvämt och hårt.

Friktions-funktionen

De djupare lagren av bäckenbottens muskler har en tydlig funktion för att ge lite motstånd och friktion vid penetration. Vid muskelskador här kan penetration kännas för lite. Om musklerna är starka och hela kommer de också stretchas vid penetration, vilket också kan öka på förnimmelsen. Det här är anledningen till att en del vill knipa lite vid penetration, kanske framförallt lite senare under ett samlag då det generellt är mer vått och glidigt.

Upphetsningen då?

Det är jättejättesvårt att plocka ur de fysiska funktionerna från andra när det gäller upphetsning. I studier har man kunnat se kopplingar mellan försvagade eller skadade bäckenbottenmuskler med minskad vaginal känsel, lägre sexuell upphetsning, lägre frekvens av orgasmer och smärta vid sex. Men om just det som gäller upphetsning gäller fysisk funktion eller om det gäller kroppsuppfattning, lust i stort osv osv, det är ju väldigt svårt att veta.

Det man har sett att kvinnor med svag eller skadad bäckenbotten har sämre sexuell funktion är kvinnor med hela och välfungerande bäckenbottnar. Det är dock inte lika starkt bevisat att just bäckenbottenstyrkan är det som påverkar detta. För både njutning och orgasm är de anatomiska , fysiologiska, psykologiska och känslomässiga komponenterna kanske lika viktiga.

Påverkas förmågan att bli upphetsad av muskelskador?

Jag skulle tro att i vissa fall finns det kanske en ren anatomisk/fysiologisk koppling mellan muskelskador och upphetsning. Men i den flesta fall behöver det nog inte sitta ihop med kroppen på det sättet. Däremot om sex blir tråkigt (pga muskelskador) så uteblir ju belöningen och nästan hela grejen med att ha sex. Och då kan det ju uppstå problem med upphetsning eftersom kroppen och psyket inte förväntar sig några större fyfverkerier i orgasmen. Nu gissar jag alltså bra.

Berätta gärna!

Dela gärna med dig av egna erfarenheter och tankar (anonymt om du vill, ta då bara ett valfritt hittepånamn) i kommentarsfältet!

Referenser

Levatorskada och orgasm

Orgasm

Läsarfråga om levatorskada och orgasm

När jag fick mina första orgasmer efter förlossningen kände jag obehagliga ryck och fadder längst fram långt ned i buken. Det kändes konstigt och omfattade hela bäckenmuskulaturens koordination på något vis. Jag diagnostiserades senare med bilateral totalavulsion vilket fått mig att fundera på om förnimmelserna i nedre delen av buken kan förklaras av detta, dvs. om levatorn kontraherade som vanligt vid orgasm då styrkan var god sedan den suttit fast relativt nyligen? Men att den inte höll fast i framändan utan snarare fladdrade lite klent fritt tills den till slut blivit försvagad och då inte märks av på samma sätt vid orgasm? För visst är det så att levatorn har en roll i förnimmelsen vid orgasm då den ska kontrahera?

Läsarfråga

Levator anis funktion vid sex

Bäckenbottens främsta funktion är hållningsrelaterad, den lyfter och bär bäckenorganen och hjälper till med bålens stabilitet. Utöver detta hjälper den till med kontinens och tillåter penetration vid införande av föremål eller vid samlag. Vid orgasmer drar levator ani ihop sig, det är de rytmiska pulserna man kan känna vid orgasm.

Sex efter förlossningen

De flesta nyförlösta har nedsatt lust och nedsatt sexuell förmåga i ungefär 6-12 månader.

Efter komplicerade förlossningar eller bristningar är smärta vid sex vanligare under det första halvåret.

Levatorskada och orgasm senare

Volymen i slidan ökar vid en levatorskada och bäckenbotten kan få minskad kraft i sammandragningarna som hör ihop med orgasmen. Det verkar inte som att en levatorskada alltid och nödvändigtvis innebär nedsatt känsel vid samlag, minskad upphetsning eller nedsatt orgasmförmåga, men det kan göra det.

Svar på frågan

Jag tycker att det låter som en rimlig tolkning från din sida! Jag har i alla fall ingen bättre hypotes än den du själv har!

Nu blir jag otroligt nyfiken!

Finns det fler levatorskadade som vill dela med sig av sin orgasm-erfarenhet på kort och lång sikt efter skadan?

Referenser

Lästips: Vulvodynia – understanding the role of pain-related behavior

I början av året postade jag på instagram och frågade om ni läsare ville att jag skulle skriva inlägg om de böcker jag just då höll på att läsa.

Nu har jag skrivit inlägg om:

Och nu har turen kommit till en avhandling av Linnéa Engman som heter ”Vulvodynia – understanding the role of pain-related behavior”. Det här är ju alltså en avhandling och inte en populärvetenskaplig bok, så därför blir det här inte en recension. Utan jag tänkte bara skriva lite av vad jag tar med mig från läsningen.

Intro till ämnet

Provocerad vulvodyni innebär smärta i vulva eller vagina vid tryck, beröring eller penetration. Det påverkar många kvinnor och även deras partners. Orsaken till smärtan är mångfaktoriell och i vissa fall okänd, men en känd riskfaktor är bland annat upprepade svampinfektioner, hormonella preventivmedel och bäckenbottendysfunktion med flera. Smärtan inverkar inte bara på samlivet utan även familjeplanering och relationen i stort. Kvinnor som lever med smärtan har ofta också depression, ångest och lägre livskvalitet än andra (liknande som vid andra långvariga smärttillstånd). Trots detta är det bara 60 % som söker hjälp. Över tid har upp till en tredjedel av de drabbade kvar sina besvär medan ungefär två tredjedelar får minskade besvär. De aktuella studierna handlar alltså om beteenden som är förknippade med provocerad vulvodyni.

Katastroftänkande om smärta

Att katastroftänka kring smärta, att ha ett undvikandebeteende eller tvärt om att bara stå ut med smärtan är alla betenderelaterade saker som kan höra ihop med utvecklingen och bibehållande av ett långvarigt smärttillstånd. Katastroftänkande kring smärta definieras (fritt översatt) som en överdriven negativ mental uppfattning som sker under faktiska eller förväntade smärtsamma upplevelser. Individer med provocerad vulvodyni har högre nivåer av katastroftänkande kring smärta jämfört med andra och detta är kopplat till en ökning av smärta och en försämrad sexuell funktion.

Undvikandebeteende

Att undvika sexuella situationer och relationer är en strategi för dem som lever med smärta vid sex, men är ett fenomen som inte är väl utforskat. De som undviker sex och vaginala samlag har i större utsträckning negativa tankar om just penetrerande sex än andra.

Att bara stå ut

Att bara stå ut, trots smärtan, är vanligt hos individer med provocerad vulvodyni. 50-68 % fortsätter med att ha vaginala samlag trots att det gör ont. Detta kan leda till en negativ spiral med nedsatt upphetsning och lust, nedsatt lubrikation och också öka på smärtan. Men att fortsätta med vaginala samlag, trots smärta, kan komma med andra fördelar så som att minska risken för skam och skuld, rädsla att förlora sin partner och så vidare.

Linneas studier

Studierna hade fyra specifika syften (fritt översatt och lite förenklat!):

  1. Undersöka kopplingen mellan undvikande- och uthållighetsbeteende och katastroftänkande och smärta.
  2. Undersöka undvikande- och stå ut-beteende kan förutsäga sexuell funktion över tid, utöver den påverkan smärta har på sexuell funktion i sig.
  3. Undersöka undvikande- och stå ut-beteende på individnivå för att få information om potentiella beteendemönster.
  4. Undersöka effekten av kbt-gruppbehandling med partnerinvolvering på kvinnans smärta.

Vad lär jag mig av detta?

Studiernas slutsatser är ungefär så här:

Undvikandebeteende verkar vara en faktor som förbinder katastroftänkande och smärta. Man tror alltså att när katastroftänkande om smärta leder till ett undvikandebeteende kan detta i sig leda till ökad smärta över tid. Undvikandebeteende, oberoende av kvinnans smärtupplevelse, kan förutspå signifikant nedsatt sexuell funktion efter fem månader. Att målinriktat arbeta med att förändra beteenden som hör ihop med smärtan kan vara en möjlighet att påverka smärtan till det bättre.

Ett intressant fynd i studierna är att kvinnor som hade stå-ut-beteenden mer än undvikande-beteenden oftare hade mer gynnsamma resultat.

Hur kan jag använda det här?

Det här är information som behöver användas finkänsligt tänker jag. I värsta fall kan informationen ligga till grund för att uppmana individer som har ont vid samlag att stå ut och fortsätta, för att det verkar vara en lösning. Så hoppas och tror jag verkligen inte att de här studieresultaten ska användas. Däremot tror jag mycket på ”tankens och inställningens makt”. Exempelvis så här: Jag föreställer mig att sex ska göra ont, jag blir därmed nervös och stressad, och då spänner sig bäckenbotten. En spänd bäckenbotten ökar risken att penetration gör ont – och min föreställning har då blivit en ”självuppfyllande profetia”.

För mig blir slutsatsen att jag och patienter i större utsträckning kan utforska inställningar, tankar och attityder kring sex. Och som alltid är min slutsats: Patienter med långvariga smärttillstånd behöver ofta team-behandling. Fysio, psykolog och läkare.

Linnea – om du läser detta får du gärna rätta mig och fylla i viktiga saker som jag kan ha missat!

Cervix och orgasmer

Svar på läsarfråga om cervix och orgasmer

Jag har en fråga som kanske skulle passa er blogg. Jag har fått höra att cervix bidrar till orgasmförmåga hos kvinnor och att de som koniserats eller tagit bort cervix/livmoder får sämre förmåga till orgasm. Vet du om cervix påverkar en kvinnas förmåga till orgasm?

Läsarfråga

Cervix och sex

Cervix är alltså livmoderhalsen och är den lilla tipp av livmoder som pekar in mot slidan, och som har en öppning i sig där spermier kan ta sig in till livmodern, och där mensblod kan komma ut. Och det är också cervix som öppnas senare, när det ska passera in en hel bebis där igenom.

Vid penetrativt sex med finger, sexleksak eller penis kan föremålet nudda och stimulera livmoderhalsen. Livmoderhalsen är ungefär som en nästipp i ”konsistens” och det finns en rad olika upplevelser av att råka nudda den vid penetration. Vissa tycker att det är rakt av smärtsamt, andra att det är dovt obehagligt och en del tycker att stimulering av livmoderhalsen känns skönt.

Cervix flyttar på sig

Livmoderhalsen rör sig lite under menscykelns gång, och kan vara lite olika lätt att nudda beroende på vad du befinner dig i menscykeln. Det kan också spela roll. Om du är upphetsad förlängs slidan och livmoderhalsen lyfter så att den blir lite längre bort från slidöppningen. Det kan innebära att det blir svårare att nå den, men ibland också att det känns trevligare att göra det. Om du inte är våt och kåt vid sexets början kan det vara större sannolikhet att livmoderhalsen går att nå, men det är också större risk att det känns oskönt. Om du har fått en orgasm redan och slidan återgår till sitt normala ”oupphetsade tillstånd” kan det också bli mer oskönt med penetration överlag, men också mer känsligt vid livmodertappen.

Cervixorgasmer?

Jag hade aldrig hört talas om att cervix har en orgasm-kopplad funktion innan den här frågan dök upp. När jag läser hejvilt på nätet hittar jag påstående om detta, men det är väldigt sparsamt i medicinsk litteratur. Livmoderhalsen har rätt vag nervförsörjning. Däremot är hela livmodern involverad i vissa orgasmer. Livmodern består av muskelvävnad, och orgasm kan alltså orsaka sammandragningar av livmodern som känns som mensvärk. Livmodertappen är en del av livmodern. Sannolikt är det denna koppling som gör att vissa upplever stimulans av livmodertappen som skön.

En forskare sticker ut

Det finns en forskare vid namn B Komisaruk som publicerat ett antal rapporter om cervix i relation till sexuell stimulering och njutning. Det hans forskning har visat är att vissa individer kan känna njutning av stimulans av cervix. Det syns i hjärnan på samma sätt som stimulans av klitoris kan göra. Hans resultat är inte upprepade och fastslagna av andra forskare och är heller ingen revolutionerande nyhet.

Resultaten har däremot fått stor spridning och växt hos allmänheten i takt med spridningen. I vissa sammanhang hävdas att ”cervix-orgasmer” är de djupaste och häftigaste orgasmerna. Det här är intressant men inte väl förankrat i generell forskning. Det är också lite svårt att förklara anatomiskt, eftersom klitoris och bäckenbottenmuskler i stort är de som skapar själva orgasmen med pulserande muskelsammandragningar. Men jag antar att det kan finnas en variation där livmoder-sammandragningar vid orgasm kan ge en mer eller mindre ”schwung” i förloppet. Jag vet att en del som har endometrios och adenomyos upplever sammandragningar i livmodern vid orgasm som mycket smärtsamt. För dem vore det kanske rimligast att INTE stimulera cervix, för att se om det gör någon skillnad.

Jag vill känna cervix vid sex!

Vill du utforska detta så måste du och en eventuell partner hitta rätt djup för stimulering. Här kan positionering vara framgångsfaktorn. Vissa positioner ger en djupare penetration än andra. Att rida och att bli penetrerad bakifrån kan ge djup penetration om det är vad du önskar. Testa er fram!

Jag vill undvika cervix vid sex!

Här kan det vara av värde att undvika djup penetration (bakifrån på alla fyra eller ridande) men sidliggande bakifrån kan däremot fungera då rumpan där kan bli lite som en avståndsgivare. Sedan finns det inga rätt eller fel, allt kan handla om vinklar. Testa er fram!

Cervix och orgasmer

Det är inte känt exakt vilken roll livmoderhalsen spelar i orgasm. Vissa experter har hävdat att borttagning av livmoderhalsen kan ha en negativ effekt, men andra har funnit att det inte gör det. Det verkar som att olika individer har olika favoritställen för sexuell stimulering. Det kan vara värt att ta detta i beaktning när det blir tal om kirurgi, för att se om det går att optimera resultatet för att bevara så mycket känslighet som möjligt där.

Sedan – om det handlar om exempelvis cancerutveckling som kan vara förenad med risk för förtidig död, då kanske det är viktigast att avlägsna allt som behövs för att minimera den risken. Även vad gäller annan kirurgi så är den ju sällan ”för skojs skull”. Och även vid borttagning av cervix och livmoder finns klitoris och bäckenbottenmusklerna kvar.

Referens och vidare läsning

Hysterectomy improves sexual response? Addressing a crucial omission in the literature

The cervix is sensitive, and surgeons need to acknowledge the part it plays in some women’s pleasure

Att läka från renhetskultur

Att läka från renhetskultur

När jag berättade på instagram att jag skulle skriva den här inläggsserien fick jag mycket respons med olika innehåll. Ett gäng privata meddelanden innehöll försvarstal för renhetskulturen. Jag vill inte på något sätt kritisera enskilda individers livsval. Alla religiösa föreställningar är heller inte lika konservativa eller extrema. Min ingång är inte att sätta dit någon specifik religion eller troende. Min intention är att lyfta perspektiv av sexuell ohälsa som kan komma till följd av sexuell religiös konservatism.

Renhetskultur, som mycket annat, finns längs ett spektrum och påverkas av många saker. Det kan handla om församlingen du tillhör, din familjs syn på sex och äktenskap eller vad du hört eller lärt dig av enstaka pastorer eller ledare. Om den undervisning du fått angående sex är fylld med skuld och skam kan det vara svårt att bara skaka av sig detta, när det väl kommer till att du vill, får eller ska ha sex.

Ett första steg kan vara att reflektera över vad du har fått lära dig och hur du internaliserat det budskap som du fått höra. Vad har ansetts vara bra? Vad har ansetts vara dåligt? Hur tänker du om dig själv och din lust?

Skam gör inget gott för oss

Skam gör oss osäkra och rädda och du kan behöva komma till botten med tankar om skuld och skam för att kunna tillåta dig själv att känna njutning. Om grundantagandet du har är att ”min sexlust är syndig” kanske du behöver jobba med att känna dig trygg i att uppleva lust. Om känslan är att sexlust gör att du ”tappar kontrollen” kan sexuell lust kännas hotfull och farlig. Det är upplevelser som är ganska långt ifrån njutning.

Samtycke före allt

Det finns ytterligare ett problem med renhetskulturen, och det gäller samtycke. Om det är så att du bara för att du är eller blir gift anses ha gett ett ”evigt samtycke” kan det upplevas som att du inte längre äger din egen lust eller rätt att för varje invit inom äktenskapet ta ett nytt och färskt beslut om du vill eller inte vill. Övergrepp är övergrepp, även om de sker inom äktenskapet. Du ska aldrig någonsin känna dig skyldig att vara en del av en sexuell aktivitet du inte vill vara en del av. Äktenskap är inte en passersedel för att gå över dina gränser. En hälsosam relation handlar om förtroende, respekt och ömsesidighet.

Att man ska vara ”oskuld” tills man gifter sig är också en mytbildning. Oskuld i sig är en social konstruktion och inte en konkret företeelse som kan gå förlorad, stjälas eller förstöras.

Renhetskultur som lett till vaginism

När det gäller renhetskultur som gett fysiska följder som vaginism vill jag hänvisa till omfattande läsning här på bloggen gällande överspänd bäckenbotten.

Renhetskultur som lett till skam och skuld

Att läka från den skadliga inverkan en renhetskultur kan ha inneburit handlar om en resa från skam till njutning. Det handlar om att hitta kontakten med din autonomi och handlingsfrihet. När det gäller de själsliga spår och oförmåga att problemfritt glida över från skam/skuld till att njuta av sex är jag inte alls rätt person för att ge råd. Men jag vill uppmana dig att ta problem på allvar, prata med din partner (om vettig..!), vänner eller någon professionell. Var inte livrädd för exempelvis sexologer. De finns till för att hjälpa – utifrån dina individuella förutsättningar, föreställningar och önskemål.

Ett första steg kan också vara att identifiera renhetskulturen. Den är en norm, ett sätt att tänka och tro. Men inte ens inom samma religion kommer alla ha samma syn eller tankesätt. Du kan vara lika mycket religiös och lika varmt troende men välja att tolka Bibeln annorlunda.

Du får tänka att du äger din sexualitet och att den är god och finns för både njutning och reproduktion. Du får hitta det du gillar och trivs med. Jag kan inte föreställa mig att det finns någon vettig Gud som tycker att samtycke är en dålig sak att prioritera över det mesta.

Religiös kultur som normaliserar övergrepp

Ingen god gud kan anse att sexuella övergrepp är okej. Oavsett din religion så lever vi i ett land som har en samtyckeslag. Du kan få stöd och hjälp om du behöver. Om du blivit utsatt för övergrepp eller våldtäkt kan du behöva vård och behandling. Pågår det i nutid kan du kontakta Kvinnofridslinjen för att få vägledning och hjälp.

Lider du av posttraumatisk stress kan du behöva behandlas av professionella inom sjukvården. Jag vill uppmana dig att våga söka vård. Vårdens professionella står på din sida och vill dig väl.

Religion är naturligtvis inte alltid dålig

Jag är medveten om och förstår att det finns renhetsläror inom religionsutövning som enbart ger individen en källa till trygghet och känsla av helighet! Avslutningsvis vill jag säga att jag i allra högsta grad respekterar din åsikt och uppfattning. Jag önskar dig härligt, njutbart sex!

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur (Detta inlägg)

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Minoritetsstress för konservativt religiösa – ett inlägg i serien om samlagssmärta och religion

Att prata om minoritetsstress i relation till exempelvis i huvudsak vita, heterosexuella kristna är på ett sätt jätteknasigt. I större delen av världen är det INTE dessa personer som är i minoritet. Det är sällan kristna som utsätts för kränkande stressorer i vardagen.

Sverige är dock ett av världens mest sekulära länder, och jag tror att övertygat religiösa kan uppleva en slags minoritetsstress. Minoritetsstress är något som personer i olika minoritetsgrupper upplever på grund av strukturell ojämlikhet, fördomar och medvetna eller omedvetna kränkningar. Att vara kristen eller troende på annat sätt och stå upp för en renhetskultur och ett ställningstagande om att avstå sex tills man gifter sig är kraftigt avvikande i vår kultur. Jag märkte det bara när jag postade några få stories-poster om det här ämnet på instagram. Jag fick ganska många meddelanden från personer som med all kraft kände behov av att försvara sig och sin inställning.

I regel inte synd om kristna

Det finns många sidor av det här myntet. Jag skulle i regel inte säga att det är jättesynd om religiösa som känner sig lite ifrågasatta för sin övertygelse. Det är ju också i mångt och mycket vita kristna som UTGÖR en stressor för exempelvis personer som inte identifierar sig om cis eller som inte är heterosexuella. Minoritetsstress som begrepp kommer från HBTQ rörelsen, och bygger på forskning om varför många HBTQ personer mår sämre än andra. HBTQ-rörelsen och andra ”på riktigt” utsatta grupper ska få fortsätta äga begreppet och frågan!

Uttryck för minoritetsstress

  • Minoritetsstress en kan skapas av lite olika fenomen. Några som vanligtvis nämns är mikroagressioner. Mikroagression är ett subtilt nedvärderande sätt att bemöta en person. Det kan uttryckas humoristiskt eller som komplimanger men uppfattas som förtäckta kränkningar. Du som blir utsatt upplever det som stressande och nedvärderande om det upprepas.
  • Gaslighting är en form av psykologisk manipulation där man får dig att tveka över din egen uppfattning eller mentala hälsa. Det är ofta en slags raljerande eller förnekelse av det du tycker är rätt och riktigt. Det är den person som i rang och privilegie-mässigt  ”står över” en annan individ som kan genomföra gaslighting. Den som drabbas får också ofta höra att den är överkänslig.
  • Exotifiering är en annan sak som kan skapa minoritetsstress. Att se någon som exotisk, ovanlig och ha romantiserade stereotyper sammankopplat till detta är inte positivt. Den priviligerade och normativa personen kanske tror att den som står för ett minoritetsskap uppskattar att få höra beskrivningar om hur annorlunda och speciell den är, men det är ofta snarare ett uttryck för något annat, tänk exempelvis på vardagsrasism.

Med detta inlägg vill jag lyfta några saker:

  1. Religiöst övertygade personer kan vara mobbare av rang. Religionen har i stort varit mycket ondskefull mot HBTQ-personer. Religion har även historiskt sett pajat mycket med översitteri, mission och kolonialism.
  2. Lever du inom religion och känner att du blir utsatt för kränkande särbehandling eller minoritetsstress för dina val angående sexuell renlevnad – det är inte okej. Se om det finns stöd och hjälp för att kunna vara trogen dig själv och din innerliga uppfattning för hur du vill leva.
  3. Det kan vara jobbigt att stå för en avvikande sexualsyn eller sexualkultur. Kanske lite extra i vårt mycket sekulära samhälle i Sverige. Har du vänner som vill vänta med sex före äktenskapet – visa respekt även för detta. Skämta inte, driv inte, exotifiera inte, gaslighta inte. Är du nyfiken på hur personer resonerar och känner – fråga istället.

Konservativa religiösa med sexuella problem

Om du och din partner väntat på att bli gifta innan ni börjar ha sex kan det också vara att ni förväntar er en välsignelse och belöning för ert tålamod. Om det då blir svårt, knöligt eller smärtsamt kan det kännas oerhört svårt att ta steget att be om hjälp. Men jag vill verkligen, verkligen uppmana dig att inte bara stå ut med smärtsamt sex. Och låt inte rädsla för att bli ifrågsatt eller exotifierad göra så att du inte söker vård om sex känns smärtsamt. Även om du vet att din sexuella praktik på grund av religion avviker från den sekulära normen. Vi som jobbar med så pass känsliga frågor som sex vet att det finns lika många sätt att leva och tänka som det finns människor. Möter du inte den förståelse som du önskar första gången du säker vård eller stöd – testa vidare!

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Det här inlägget är det enda i den här inläggsserien jag har exakt noll vetenskaplig grund för. Det här är enbart mina egna tankar om ämnet minoritetsstress för konservativt religiösa. Dela gärna med dig av tankar och erfarenheter i kommentarsfältet.

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa (Detta inlägg)

Att läka från renhetskultur

Patriarkatet och renhetskulturen

Ett inlägg om patriarkatet och renhetskulturen i inläggsserien om religion och samlagssmärta.

Patriarkatet är en viktig aspekt av renhetskulturen. Även om killar också blir indoktrinerade med tron ​​att de måste hålla sig rena fram till äktenskapet, läggs det största ansvaret på flickor och kvinnor att ta ansvar för att renheten hålls.

Nu kommer jag med ett potentiellt ganska provocerande påstående:

Sexuell renhetskultur och sexuella övergrepp har en sak gemensamt – kränkning av din sexuella integritet. Båda kan innebära att du lär dig att din sexualitet inte är din egen att bestämma över. Det här är inte något jag helt plockar ur luften. Jag har läst flera studier där man menar att kvinnor som växt upp i en intensiv renhetskultur uppvisar samma slags eller liknande symtom som individer som blivit utsatta över sexuella övergrepp. Det handlar inte enbart om smärta vid sex utan om symtom som vid posttraumatisk stress. Panikattacker, mardrömmar, depression, ätstörningar, självskadebeteenden. Symtomen kan triggas av allt som berör ”renheten” – så som kyssar eller bara prat om sex.

Orgasmglappet

I boken ” The Great Sex Rescue” redogör man för en stor undersökning bland 20 000 evangelikalt kristna kvinnor. I generell befolkning är orgasmglappet mellan män och kvinnor i heterosexuella relationer stort. 95 % av alla män och 65 % av alla kvinnor uppger att de får orgasm alltid eller nästan alltid när de har sex. Hos den mer konservativt kristna gruppen uppger 48 % av kvinnorna att de brukar få orgasm. I den här gruppen hade 22,6 procent vaginism (tillstängande kramp i bäckenbottenmuskulaturen). Nästan sju procent uppgav att de hade så intensiv smärtupplevelse att penetration var omöjlig. Smärtproblematiken är mer frekvent hos dem som väntat med sex tills äktenskapet. Det finns en hypotes om att första gången inte alltid sker då kvinnan är kåt och våt, utan ”bara för att” på bröllopsnatten. Är första gången smärtsam eller obehaglig ökar risken för att penetration fortsätter att vara problematiskt.

Från en studie från 1994 som gavs ut som bok med titeln ”Sex in America: A Definitive Survey” som jag inte pallat att beställa, berättas att man kunde se att konservativa kristna hade mer sex än andra. Jag undrar om det stämmer?  

Äktenskaplig våldtäkt

Vad som är tjatsex, husfridssex och äktenskaplig våldtäkt kan förstås röra sig på en gråskala. Det som framstår tydligt i rapporter jag läst är att en känsla av skyldighet att ha sex när maken önskar ger en minskad sannolikhet att bli upphetsad under sex. Följden av detta kan bli både ökad risk för smärta men också utebliven njutning. Det förekommer dissociation – ett tillstånd när kroppen håller upplevelser och handlingar skilda från medvetandet. Detta innebär att minne, identitet, perception och känslor i relation till händelser minskas eller blurras.

Gråzonen i äktenskapet

Från Me Too vet vi att många omedvetet valt att inte se sig själva som utsatta för övergrepp. Eftersom de inte kunnat hantera följderna av att se sig själva som offer, och förövaren som just förövare. Detta verkar vara förekommande inom många äktenskapliga relationer, och konservativ syn på tro och sex verkar inte underlätta situationen. Tjatsex och husfridssex verkar vanligt förekommande generellt. Men om kraven på sex också baseras på en religiös övertygelse kan det nog vara ännu svårare att säga nej.

Husfridssex innebär på att ena parten i ett parförhållande går med på att ha sex med sin partner för att behålla husfriden. Där kan man anta att det finns ett samtycke. Tjatsex handlar istället om att en person övertalar sin partner (eller någon annan) att ha sex, fast den andra parten inte vill. Då saknas ett egentligt samtycke.

Äktenskaplig våldtäkt

Äktenskaplig våldtäkt blev olagligt 1965 och lagen tillkom främst för att värna kvinnans frihet att själv bestämma om sin sexualitet. Det är hisnande att läsa om förarbetena för den lagens tillkomst. Där konstaterar man att behovet av lagen bland annat är beroende på en ”urgammal föreställning” om att mannen har rätt att förfoga över sin kvinnas kropp. Jag kan inte svara för alla religioner, men i kristendom hämtas en del av grunden för detta synsätt från bibeln, från 1 Korinthierbrevet 7:3-5. Se nedan:

Skyldig ge sin partner vad hen behöver

3 Mannen bör ge sin hustru allt som tillhör hennes rätt som gift kvinna, och hustrun bör göra detsamma för sin man.

4 En kvinna som gifter sig har nämligen inte längre total bestämmanderätt över sin egen kropp, för hennes man har då också rätt till den. Och på samma sätt har mannen inte full rätt till sin egen kropp, för den tillhör också hans hustru.

5 Vägra därför inte varandra dessa rättigheter. Det enda undantaget till denna regel är om man och hustru vill hålla sig ifrån varandra under en viss tid, för att mera ostört ägna sig åt bönen. Sedan bör de vara tillsammans igen, så att Satan inte får tillfälle att fresta dem på grund av deras brist på självbehärskning.

I en patriarkal värld får detta synsätt dock lätt slagsida över till att kvinnan behöver ställa upp för sin man. Verkar det som.

Vidare läsning

Vill du läsa mer om hur man kan se på saken ur ett ”bibliskt” perspektiv  (TRIGGERVARNING övergrepp!) vill jag rekommendera denna sida. Jag vill poängtera att det är stolliga tolkningar ur många kristnas synsätt också. Men bibeltolkningarna om sex finns på ett spektrum. Det finns många kristna som har mycket mer öppensinnad syn på sex.

Här läser jag om sexualmoral inom islam (shiamuslimsk info). Även om utomäktenskapligt sex och onani anses vara synd även där, så verkar ömsesidigheten för sex inom äktenskapet vara något mer sympatisk.

Patriarkatet och renhetskulturen

Det här är såklart långt ifrån en allsidig analys av patriarkat och religion. Läs gärna övriga inlägg i serien för att förstå min ingång till ämnet.

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen (Detta inlägg)

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Renhetskultur och sexualitet

Ett bloginlägg om renhetskultur och sexualitet, i inläggsserien om samlagssmärta.

Onani och koppling till senare sund sexualitet

Utan tidiga onaniupplevelser kan flickor och kvinnor få en nedsatt förståelse för sin egen kropp och hur man får njutbara, sexuellt tillfredställande upplevelser. Det finns koppling mellan onani under tonåren och sund sexuell funktion i vuxen ålder. Onani under tonåren är positivt förknippat med en välfungerande sexuell upphetsningsrespons och orgasm vid samlag.

Egensex kan vara utforskande och skapa en förståelse av det komplexa kvinnliga könsorganen. Det kan därmed ge en positiv relation till underlivet. Onani kan ses som ett sätt att uppnå sexuell hälsa. Det kan ju faktiskt kräva lite träning för att hitta vad som känns bra och mindre bra.

Renhetskultur och onani

De renhetsläror som finns inom de flesta strikt religionstolkningar kan också omfatta krav på avhållsamhet för onani. Tanken är att alla sexuella handlingar ska ske inom äktenskap gör att även egensex kan ses som synd.

Den kristna föreställningen är traditionellt att kvinnor saknar egen lust eller har mycket lägre grad av lust än män. Jag tror att för många är förekomsten av kvinnlig onani helt otänkbar. Jag hörde en person berätta om sexualundervisningen hon fått i den kristna grundskola hon gått. Man hade utgått från att onani är fel, men att alla pojkar/män ändå gör det (men bör försöka låta bli). Och sedan hade det nämnts som i förbigående att ”kvinnor kan gilla att pilla lite i grottan”. Okunskapen om klitoris och var en kvinna troligen finner det mest stimulerande ”att pilla” är stor inom många kyrkliga sammanhang.

Gäller det bara kvinnor?

Jag känner allra mest till karismatisk konservativ kristenhet. I den är manlig onani och o-äktenskapligt sex synd, lika som för kvinnan. I alla fall i teorin. Jag har på nära håll sett att kvinnor som ”blivit påkomna” med sex-relaterad synd blir dömda mycket hårdare än män, för motsvarande (eller rak av samma, ömsesidiga) felande. Jag har också kommit i kontakt med synen på att män ”inte får spilla sin säd” och att onani är fel, rent praktiskt. Här har jag så svårt med hur man tänker. Är det för att ”säden spills” utanför en kvinna som det blir fel? Gillar Gud utlösningar inuti vaginor? Är egentligen all säd som inte ger upphov till bebisar ”spilld”?

Mental otrogenhet?

Den vanligaste förklaringsmodellen till att onani är synd handlar dock inte om ”säd” alls. Utan det handlar om att egensex leder tankarna till sex (med någon) och att det är någon slags mentalt utomäktenskapligt sex man sysslar med. Ett annat resonemang jag kommit i kontakt med är tanken att spermieproduktionen gör att män behöver ha utlösning ungefär varannan till var tredje dag. Det här stämmer inte alls, även om täta utlösningar kan hjälpa fertiliteten.

En religiös syn kan vara att man inte (inom äktenskapet) har sex inom 72-timmarsintervall så ökar risken för att mannen drabbas av ett tvingande behov till att vara otrogen. Här kommer ju den äkta hustrun in i bilden. Hon har ju naturligtvis ett ansvar för att maken ska slippa bli frestad till otrohet. Därför ”behöver” kvinnan ju också villigt ställa upp!

Och här kommer vi tillbaka till smärta vid sex:

En kvinna behöver vara våt och kåt, annars gör sex ofta ont. Ställa upp-sex kan ju förstås också vara ömsesidigt och härligt. Men jag har läst tillräckligt många beskrivningar av inomäktenskapliga kristna relationer vid det här laget för att förstå att det är långt ifrån alltid det är så.

Ålder och samlagsdebut

Åldern för sexuell debut är direkt korrelerad med erfarenheter av samlagssmärta. Kvinnor med samlagssmärta har i en studie visats ha haft sin sexuella debut vid en senare ålder än kvinnor i kontrollgrupp. En möjlig förklaring handlar om att slidans vävnader blir något stelare med ökad ålder. Och nu pratar vi inte om geriatrik, utan om skillnader mellan sexualdebut under eller över 20-årsåldern.

Att prata om ålder och sexualdebut gör att vi genast halkar in på andra frågor – sex före äktenskapen, avhållsamhet, barngifte osv osv. Här är inte jag den som sitter på några svar, utöver att barngifte är olagligt och moraliskt förkastligt.

Renhetskultur och sexualitet

Religiös övertygelse behöver inte göra ont, men en strikt religiös uppfostran kan vara kopplat till kvinnlig sexuell smärta och kan göra att besvären blir svåra att behandla. De skamkänslor som kan vara förknippade med sexualiteten kan göra att det blir svårare att bli våt och kåt, och kan öka risken för samlagssmärta.

Att inte känna till hur det kvinnliga underlivet ser ut och fungerar kan också bli ett problem. Klitoris är ett organ som till 100% finns för sexuell njutning. Det har ingen annan funktion! Men om man inte riktigt vet var den är belägen och hur den stimuleras bäst, kan det också vara svårt att hitta sexuell njutning. Om renhetskulturen gör att man inte får eller bör lär känna sin egen anatomi kan det också vara svårare att njuta av sex.

Läs mer om klitoris här!

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet (Detta inlägg)

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Kristendom och smärta vid sex

Ett inlägg om kristendom och smärta vid sex

Vaginism och dyspareuni

Vaginism innebär en återkommande eller ihållande ofrivillig spasm i bäckenbotten som stör sexuell aktivitet. Spasmen och dess inverkan på samlivet kan orsaka ångest eller psykiskt lidande.

Det finns några andra diagnoser med överlappande symtombild, som också innebär smärta vid samlag. En vanlig paraplydiagnos är ”dyspareuni” som också innebär smärta vid sex.

Dyspareuni är en ganska vanlig företeelse. Upp emot 15 % av alla amerikanska kvinnor rapporteras ha besvär av smärta vid sex. Förekomsten av långvarig samlagssmärta någon gång under livet rapporteras till 10–28 %. Förekomsten en ökar signifikant för kvinnor som har fött barn vaginalt. Upp emot 85,7 % av alla nyförlösta uppger att första samlaget är smärtande efter graviditeten.

Jämför med mäns problem

Jämför man detta med typiskt manliga sexuella funktionsnedsättningar så har 1-3 % av alla män för tidig eller försenad utlösning. Ungefär 2 % av alla män under 50 år har erektionsproblem. Erektionsproblem ökar sedan med åldern, men ser man till den totala befolkningen har ca 4-6 % av alla män någon form av sexuell dysfunktion. Detta är mindre än hälften av det totala antalet kvinnor som drabbas av långvarig sexuell smärta! Det finns också män som drabbas av smärta i bäckenbotten som ger sig uttryck även i sexuella sammanhang. Det har jag skrivit om tidigare bland annat här. Underlivssmärta bland män. Det är dock inte så vanligt som hos kvinnor.  

Pratar inte med sin partner om smärta

Ungefär 50 % av alla kvinnor som har smärta vid sex berättar om detta för sin partner. Ju ondare det gör och ju lägre grad av njutning sex ger, desto mindre berättar kvinnor för sin partner. Detta ska ses i ljuset av att den som lider av smärta vid sex ofta normaliserar fenomenet. Man anser att njutning eller smärta är oviktig och att man prioriterar partnerns njutning före att skydda sig själv från obehag eller smärta.

Evas förbannelse –  syn på smärta

En del av grunden till synen på sex hos kristet troende kommer från 1 Mosebokens tredje kapitel, vers 16.

När Gud utdelar sitt straff till ormen, Eva och Adam efter att människorna ätit från kunskapens träd uttalar Gud en förbannelse. I svensk översättning låter den så här:

16 Till kvinnan sade han:
    ”Jag ska göra din möda stor
        när du blir havande.
    Med smärta ska du föda
        dina barn.
    Till din man ska din åtrå vara,
        och han ska råda över dig.”

I olika översättningar och tolkningar ser man att innebörden också kan vara:

Till kvinnan sade han (Gud), ”Jag kommer att öka din smärta i/och din graviditet/befruktning avsevärt. I smärta kommer du att föda barn. Och din önskan kommer att vara efter din man, och han kommer att råda över dig.”

När det gäller kvinnlig sexuell smärta måste vi titta lite på den första delen av förbannelsen. Man kan tolka ”när du blir havande” både som när det kommer till själva samlaget, befruktningen men också till besvär som rör själva graviditeten. Språket som används i grundtexten här är brett för att omfatta lidandet av hela reproduktionsprocessen. Inklusive samlaget som kan inleda det hela. I vissa tolkningar kan alltså bibelsynen här vara att Guds förbannelse gäller att även sexuellt umgänge kan vara smärtsamt för kvinnor.

Bli ett kött

Ett annat ställe som ligger till grunden för den kristna synen på sex är att man och kvinna genom samlag blir ”ett kött” (1 Mos 2:24). Det tolkas som en slags förening som bara är förenlig med sex=äktenskap. Jag har kommit i kontakt med alla möjliga sorters omskrivningar för hur man ”tappar delar av sig själv” om man har sex med flera personer genom livet. Det liknas med en paj (varje gång du har sex ger du bort en bit av din paj), som en ros (för varje sexualpartner försvinner ett rosblad) eller som ett äpple (tillslut blir bara skrutten kvar). Även om det i teorin gäller både män och kvinnor att man förlorar blomblad eller pajbitar så blir det ju ofta både inom, och utanför religionen, att ansvaret för att skydda sig eller avstå från sex hamnar främst på kvinnan.

Bibelns alla övriga avsnitt om sex

Bibeln är tvärt om vad många tror, väldigt motsägelsefull vad säger sex och samliv. Det är långt ifrån enkelt att tydligt dra de slutsatser som många kristna gör utifrån Bibeln. Det finns också väldigt motstridiga budskap om sex före äktenskapet. Det både fördöms men också tas upp som en välsignelse. Det kanske tydligaste exemplet är historien om Rut. Nu får vi tolka bibliska omskrivningar. Men i berättelsen om Rut är det svält i landet och Rut själv har nyligen blivit änka. I närheten fanns en rik man som hette Boas (han var för övrigt släkt med Rut) och hon gjorde sig fin och ”avtäckte hans fötter” och gick och vilade hos honom till morgonen.

Enligt vissa tolkningar kan ”fötter” vara en omskrivning för könsorgan. Lite senare i berättelsen gifter sig Rut och Boas, och de blir små småningom farföräldrar till kung David. Den store kung David finns för att Rut och Boas hade en liten föräktenskaplig eskapad. Från kung David härstammar även Jesus. Känns inte helt som att Gud fördömde dem sådär jättehårt.

Bibeln är inte lika självklar som moraliskt rättesnöre som man kan tänkas tro. Läser vi gamla testamentet som det står så kan vi införa månggifte igen. Läser vi nya testamentet kan vi också kanske åter tänka oss slaveri? En tolkning av nya testamentet är också att man ska undvika äktenskap eftersom Jesus snart kommer komma tillbaka. Äktenskapet distraherar dig från att fokusera på Gud. Många som läser och tolkar Bibeln förenklar alla ställen som rör sexualitet. Bibeln säger mycket om sexualitet som man förkastar idag. Men många håller kvar vid och drar enkla slutsatser om resten.

Problematiskt budskap

Berättelsen om Adam och Eva i första moseboken har skapat en manlig normativitet, särskilt inom sexualitetsområdet. Historien har använts i årtusenden för att rättfärdiga mäns ojämlika behandling av kvinnor – och det är kvinnans eget fel. Man ser det som att eftersom Eva förbannelse är reproduktionsrelaterad smärta, så är det Guds vilja att en kvinna behöver lida under samlag, under graviditet och under födandet. Det andra delen förstärker detta  – ” Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig”. Med andra ord bör en kvinna fortsätta att vilja ha sex men sin man, även om det gör ont.

Sexuellt relaterad smärta är tätt förknippad med psykologisk ångest. Förstärks den av att vara till följd av en förbannelse från Gud blir det oerhört problematiskt. Det kan också bli en självuppfyllande förbannelse. Religiös övertygelse och otillräcklig sexualupplysning går ofta hand i hand.  Båda dessa fenomen är också kulturellt relaterade faktorer som predisponerar för smärta vid sex.

Det handlar inte enbart om kristendom. Samma eller liknande tendenser finns i judiska, muslimska och hinduiska miljöer. Det ligger ett problem i vad religionen lär kvinnor om sex och sexualitet. Felet ligger i den allvarligt antisexuella attityden som tvingas på unga, snarare än i den religiösa övertygelsen i sig.

Vad vet vi om förekomsten av smärta vid sex hos religiösa?

I en studie från Brasilien såg man att nyförlösta kristna (både katoliker och protestanter) hade nästan tre gånger så hög risk att ha en sexuell dysfunktion under det första året postpartum jämfört med icke-troende. En delförklaring till detta kan vara svårigheter att kombinera en sund sexualitet med ett religiöst kvinnoideal som inte omfattar att kvinnan ska vara en sexuell varelse som njuter av sex.

I en studie från amerikanska sydstaterna kunde man inte se någon signifikant skillnad mellan troende och icke-troende generellt, men kvinnor som vuxit upp med vissa restriktiva sexuella värderingar hade högre risk att uppleva smärta vid samlag.

Det verkar vara omkring 20 % av alla kristna kvinnor inom karismatisk, protestantisk kristendom som har samlagssmärta (alltså 5 % mer än i generell befolkning), och omkring 6-7 % som har så mycket spänningar i bäckenbotten att penetration är omöjlig.

Konservativ sexuell uppfattning finns även inom judendom och islam. Studier på muslimska kvinnor och smärta vid sex konstaterar att även där är att bekymmer kan uppstå när fokus ligger på att bibehålla oskuld och bevara mödomshinnan fram till äktenskapet. En hög grad av renhetsideal där man anser att sex före äktenskapet är synd kan göra att det blir svårare att ha njutbart sex när det väl blir tillåtet.

Renhetskulturen och samlagssmärta

Renhetskulturen inom vissa kristna kretsar står för att sexuella relationer och sexuella handlingar utanför heterosexuella äktenskap är moraliskt fel och motstridiga mot Bibelns budskap. Detta innefattar egensex, sexuella fantasier, pornografi och andra former av erotik.

Jag har läst några studier som undersökt hur tankegångarna går hos kristna kvinnor med samlagssmärta. I dessa studier framkommer att många av de drabbade kvinnorna haft smärta i många år innan de slutligen fått diagnos och behandling. Några har sökt vård men fått höra att det är normalt att det gör lite ont. Men flera har heller inte sökt någon vård eftersom de sedan tidigt intalats att det är normalt. I försök att bli av med sin smärta har en del försökt att ha jättemycket sex för att ”vänja sig”, men istället har besvären bara eskalerat.

Det är också vanligt förekommande att det är mer eller mindre problematiskt att gå från att leva i avhållsamhet till att plötsligt bli tillåten att ha sex inom äktenskapet. Den skam och skuld förknippad med sexualitet som lärs in hos unga försvinner inte, bokstavligt, över en natt. Kvinnor som är uppvuxna inom konservativa religiösa miljöer känner ofta skam och skuld över sin kropp och sexualitet. Skam och skuld är förutom att vara tunga psykologiska förnimmelser också företeelser som leder till mindre tillfredsställande sexuella upplevelser. Jag gissar att de lägger sig i vägen för lust och njutning?

Skuld- och skamkänsla för sin sexualitet kan ligga till grund för låg sexuell lust hos individer med hög nivå av andlighet och religiös fundamentalism.

Jag har också läst beskrivningar av att kvinnor inom vissa andra religiösa kulturer heller inte bör ge uttryck för att njuta för mycket av sex, eftersom det kan skapa en bild av att de har varit eller är, sexuellt oanständiga.

Problemet med undanhållen sexualundervisning

Deltagarna i flera studier om religion och samlagssmärta rapporterar att de inte fått någon korrekt eller användbar sexualundervisning från sin familj, skola eller kyrka under barndomen, tonåren eller tidig vuxen ålder. De uppger också att de fått mestadels negativa budskap när det pratats om sex.

Religion ger inte samlagssmärta

Religiös övertygelse behöver inte göra ont, men en strikt religiös uppfostran kan vara kopplat till kvinnlig sexuell smärta och kan göra att besvären blir svåra att behandla. Dels kan det handla om motstånd mot information och behandling som rör samliv, och dels om de skamkänslor som kan vara förknippade med sexualiteten.

Skam, skuld, negativitet och att kvinnans njutning inte är prioriterad i många religiösa sammanhang kan också leda till fördröjning av diagnos för smärta vid sex. Det har i studier visats ta över 5 år för protestantiskt, karismatiskt eller konservativa kristna kvinnor att söka vård för samlagssmärta.

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex (Detta inlägg)

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Av olika orsaker kom jag i kontakt med ämnets religiös renhetskultur och hamnade att djupdyka i forskning om detta i relation till samlagssmärta och smärta vid sex. Det är ju något jag jobbar dagligen med – inte religion, utan smärta vid sex.

Utgångspunkt i det jag kan

Den religiösa gren jag har mest insyn och erfarenhet är svensk kristen ”frikyrklighet”. Det är också om prostetantisk kristendom och sexualitet jag hittar allra flest studier om. Det finns en enorm variation av kyrkliga uppfattningar och praktiker. Den kyrklighet jag känner till och har läst flest studier om är konservativ och karismatisk protestantisk kristendom. Så för att ge exempel: i Sverige kan det exempelvis handla om pingstkyrka, Hillsong eller Livets Ord-liknande församlingar.

Dessa inriktningar har en hög grad av renhetslära. Det handlar om att onani är synd, att all sorts utomäktenskapligt sex också är synd och att äktenskap bara kan ingås av man och kvinna. Det är mycket fokus på oskuld. Man pratar i vissa sammanhang fortfarande om mödomshinnor. Att dejta kan bli knepigt eftersom man helst ska hitta sin framtida livspartner snabbt och direkt under Guds ledning.

Detta kommer också ofta med en runt-omkring-kultur för att stävja alla sorters sexuella tankar och beteenden. Tjejer uppmanas att inte bära avslöjande eller tighta kläder (men får i övrigt gärna vara snygga och sminkade). Jag har också hört talas om killar som uppmanats att ringa sin ungdomspastor för andligt stöd om de känner sig för frestade att onanera.

Finns många religioner

Det finns en del studier som pekar på att konservativ sexuell renhetskultur finns inom alla religioner och ger ungefär samma verkan. Jag kommer i några stycken hänvisa till andra religioner där jag hittat relevant läsning, men det allra mesta i kommande inläggsserie har sitt ursprung i protestantisk, karismatisk och konservativ kristendom. Det finns 305 miljoner karismatiska kristna världen över, eller cirka 4,4 procent av världens befolkning och 14 procent av ALLA kristna.

Observera

Den här inläggsserien tar inte alls upp de eländiga och förödande effekter som renhetskulturen haft för HBTQ+personer. En av anledningarna är att religiös renhetskultur är så uttalat heterosexuell så det finns fortfarande knappt på kartan att utforska dessa ämnen. Det ignoreras ofta helt inom många religiösa sammanhang att det kan finnas någon sexualitet som inte är heterosexuell eller könsidentitet som är icke-binär. Jag menar inte alls att vara en del av det fortsatta osynliggörandet av alla er, utan har bara inte alls ”på fötterna” för att skriva så mycket om ämnet. Jag vill däremot gärna att kommentarsfältet används till att vidga vyerna. Ordet är ditt!

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Det kommer bli en inläggsserie på totalt sex inlägg. Jag skulle därför vilja att du sparar på en del frågor tills du läst alla inläggen i serien. Kommentarer och tankar är såklart välkomna när som helst!

Referenslistan här nedan omfattar de vetenskapliga studier jag läst på området inför inläggsserien. I texterna kommer jag hänvisa till andra artiklar och annan läsning där det är aktuellt. Jag vill också varmt rekommendera läsning i uppsatsen ”Kristen hederskultur En studie om hedersrelaterad ecklesiologi i pentekostal-karismatisk kontext”

Referenser

Alla inläggen i serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex (Detta inlägg)

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.