Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Kristendom och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex

Ett inlägg om kristendom och smärta vid sex

Vaginism och dyspareuni

Vaginism innebär en återkommande eller ihållande ofrivillig spasm i bäckenbotten som stör sexuell aktivitet. Spasmen och dess inverkan på samlivet kan orsaka ångest eller psykiskt lidande.

Det finns några andra diagnoser med överlappande symtombild, som också innebär smärta vid sexuell penetration. En vanlig paraplydiagnos är ”dyspareuni” som också innebär smärta vid sex.

Dyspareuni är en ganska vanlig företeelse. Upp emot 15 % av alla amerikanska kvinnor rapporteras ha besvär av smärta vid sex. Förekomsten av långvarig smärta vid sexuell penetration någon gång under livet rapporteras till 10–28 %. Förekomsten en ökar signifikant för kvinnor som har fött barn vaginalt. Upp emot 85,7 % av alla nyförlösta uppger att första sexuella penetrationen är smärtande efter graviditeten.

Jämför med mäns problem

Jämför man detta med typiskt manliga sexuella funktionsnedsättningar så har 1-3 % av alla män för tidig eller försenad utlösning. Ungefär 2 % av alla män under 50 år har erektionsproblem. Erektionsproblem ökar sedan med åldern, men ser man till den totala befolkningen har ca 4-6 % av alla män någon form av sexuell dysfunktion. Detta är mindre än hälften av det totala antalet kvinnor som drabbas av långvarig sexuell smärta! Det finns också män som drabbas av smärta i bäckenbotten som ger sig uttryck även i sexuella sammanhang. Det har jag skrivit om tidigare bland annat här. Underlivssmärta bland män. Det är dock inte så vanligt som hos kvinnor.  

Pratar inte med sin partner om smärta

Ungefär 50 % av alla kvinnor som har smärta vid sex berättar om detta för sin partner. Ju ondare det gör och ju lägre grad av njutning sex ger, desto mindre berättar kvinnor för sin partner. Detta ska ses i ljuset av att den som lider av smärta vid sex ofta normaliserar fenomenet. Man anser att njutning eller smärta är oviktig och att man prioriterar partnerns njutning före att skydda sig själv från obehag eller smärta.

Evas förbannelse –  syn på smärta

En del av grunden till synen på sex hos kristet troende kommer från 1 Mosebokens tredje kapitel, vers 16.

När Gud utdelar sitt straff till ormen, Eva och Adam efter att människorna ätit från kunskapens träd uttalar Gud en förbannelse. I svensk översättning låter den så här:

16 Till kvinnan sade han:
    ”Jag ska göra din möda stor
        när du blir havande.
    Med smärta ska du föda
        dina barn.
    Till din man ska din åtrå vara,
        och han ska råda över dig.”

I olika översättningar och tolkningar ser man att innebörden också kan vara:

Till kvinnan sade han (Gud), “Jag kommer att öka din smärta i/och din graviditet/befruktning avsevärt. I smärta kommer du att föda barn. Och din önskan kommer att vara efter din man, och han kommer att råda över dig.”

När det gäller kvinnlig sexuell smärta måste vi titta lite på den första delen av förbannelsen. Man kan tolka ”när du blir havande” både som när det kommer till själva sexuella pentrationen, befruktningen men också till besvär som rör själva graviditeten. Språket som används i grundtexten här är brett för att omfatta lidandet av hela reproduktionsprocessen. Inklusive penetrationen som kan inleda det hela. I vissa tolkningar kan alltså bibelsynen här vara att Guds förbannelse gäller att även sexuellt umgänge kan vara smärtsamt för kvinnor.

Bli ett kött

Ett annat ställe som ligger till grunden för den kristna synen på sex är att man och kvinna genom vaginal sexuell penetration blir ”ett kött” (1 Mos 2:24). Det tolkas som en slags förening som bara är förenlig med sex=äktenskap. Jag har kommit i kontakt med alla möjliga sorters omskrivningar för hur man ”tappar delar av sig själv” om man har sex med flera personer genom livet. Det liknas med en paj (varje gång du har sex ger du bort en bit av din paj), som en ros (för varje sexualpartner försvinner ett rosblad) eller som ett äpple (tillslut blir bara skrutten kvar). Även om det i teorin gäller både män och kvinnor att man förlorar blomblad eller pajbitar så blir det ju ofta både inom, och utanför religionen, att ansvaret för att skydda sig eller avstå från sex hamnar främst på kvinnan.

Bibelns alla övriga avsnitt om sex

Bibeln är tvärt om vad många tror, väldigt motsägelsefull vad säger sex och samliv. Det är långt ifrån enkelt att tydligt dra de slutsatser som många kristna gör utifrån Bibeln. Det finns också väldigt motstridiga budskap om sex före äktenskapet. Det både fördöms men också tas upp som en välsignelse. Det kanske tydligaste exemplet är historien om Rut. Nu får vi tolka bibliska omskrivningar. Men i berättelsen om Rut är det svält i landet och Rut själv har nyligen blivit änka. I närheten fanns en rik man som hette Boas (han var för övrigt släkt med Rut) och hon gjorde sig fin och ”avtäckte hans fötter” och gick och vilade hos honom till morgonen.

Enligt vissa tolkningar kan ”fötter” vara en omskrivning för könsorgan. Lite senare i berättelsen gifter sig Rut och Boas, och de blir små småningom farföräldrar till kung David. Den store kung David finns för att Rut och Boas hade en liten föräktenskaplig eskapad. Från kung David härstammar även Jesus. Känns inte helt som att Gud fördömde dem sådär jättehårt.

Bibeln är inte lika självklar som moraliskt rättesnöre som man kan tänkas tro. Läser vi gamla testamentet som det står så kan vi införa månggifte igen. Läser vi nya testamentet kan vi också kanske åter tänka oss slaveri? En tolkning av nya testamentet är också att man ska undvika äktenskap eftersom Jesus snart kommer komma tillbaka. Äktenskapet distraherar dig från att fokusera på Gud. Många som läser och tolkar Bibeln förenklar alla ställen som rör sexualitet. Bibeln säger mycket om sexualitet som man förkastar idag. Men många håller kvar vid och drar enkla slutsatser om resten.

Problematiskt budskap

Berättelsen om Adam och Eva i första moseboken har skapat en manlig normativitet, särskilt inom sexualitetsområdet. Historien har använts i årtusenden för att rättfärdiga mäns ojämlika behandling av kvinnor – och det är kvinnans eget fel. Man ser det som att eftersom Eva förbannelse är reproduktionsrelaterad smärta, så är det Guds vilja att en kvinna behöver lida under samlag, under graviditet och under födandet. Det andra delen förstärker detta  – ” Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig”. Med andra ord bör en kvinna fortsätta att vilja ha sex men sin man, även om det gör ont.

Sexuellt relaterad smärta är tätt förknippad med psykologisk ångest. Förstärks den av att vara till följd av en förbannelse från Gud blir det oerhört problematiskt. Det kan också bli en självuppfyllande förbannelse. Religiös övertygelse och otillräcklig sexualupplysning går ofta hand i hand.  Båda dessa fenomen är också kulturellt relaterade faktorer som predisponerar för smärta vid sex.

Det handlar inte enbart om kristendom. Samma eller liknande tendenser finns i judiska, muslimska och hinduiska miljöer. Det ligger ett problem i vad religionen lär kvinnor om sex och sexualitet. Felet ligger i den allvarligt antisexuella attityden som tvingas på unga, snarare än i den religiösa övertygelsen i sig.

Vad vet vi om förekomsten av smärta vid sex hos religiösa?

I en studie från Brasilien såg man att nyförlösta kristna (både katoliker och protestanter) hade nästan tre gånger så hög risk att ha en sexuell dysfunktion under det första året postpartum jämfört med icke-troende. En delförklaring till detta kan vara svårigheter att kombinera en sund sexualitet med ett religiöst kvinnoideal som inte omfattar att kvinnan ska vara en sexuell varelse som njuter av sex.

I en studie från amerikanska sydstaterna kunde man inte se någon signifikant skillnad mellan troende och icke-troende generellt, men kvinnor som vuxit upp med vissa restriktiva sexuella värderingar hade högre risk att uppleva smärta vid samlag.

Det verkar vara omkring 20 % av alla kristna kvinnor inom karismatisk, protestantisk kristendom som har samlagssmärta (alltså 5 % mer än i generell befolkning), och omkring 6-7 % som har så mycket spänningar i bäckenbotten att penetration är omöjlig.

Konservativ sexuell uppfattning finns även inom judendom och islam. Studier på muslimska kvinnor och smärta vid sex konstaterar att även där är att bekymmer kan uppstå när fokus ligger på att bibehålla oskuld och bevara mödomshinnan fram till äktenskapet. En hög grad av renhetsideal där man anser att sex före äktenskapet är synd kan göra att det blir svårare att ha njutbart sex när det väl blir tillåtet.

Renhetskulturen och samlagssmärta

Renhetskulturen inom vissa kristna kretsar står för att sexuella relationer och sexuella handlingar utanför heterosexuella äktenskap är moraliskt fel och motstridiga mot Bibelns budskap. Detta innefattar egensex, sexuella fantasier, pornografi och andra former av erotik.

Jag har läst några studier som undersökt hur tankegångarna går hos kristna kvinnor med samlagssmärta. I dessa studier framkommer att många av de drabbade kvinnorna haft smärta i många år innan de slutligen fått diagnos och behandling. Några har sökt vård men fått höra att det är normalt att det gör lite ont. Men flera har heller inte sökt någon vård eftersom de sedan tidigt intalats att det är normalt. I försök att bli av med sin smärta har en del försökt att ha jättemycket sex för att ”vänja sig”, men istället har besvären bara eskalerat.

Det är också vanligt förekommande att det är mer eller mindre problematiskt att gå från att leva i avhållsamhet till att plötsligt bli tillåten att ha sex inom äktenskapet. Den skam och skuld förknippad med sexualitet som lärs in hos unga försvinner inte, bokstavligt, över en natt. Kvinnor som är uppvuxna inom konservativa religiösa miljöer känner ofta skam och skuld över sin kropp och sexualitet. Skam och skuld är förutom att vara tunga psykologiska förnimmelser också företeelser som leder till mindre tillfredsställande sexuella upplevelser. Jag gissar att de lägger sig i vägen för lust och njutning?

Skuld- och skamkänsla för sin sexualitet kan ligga till grund för låg sexuell lust hos individer med hög nivå av andlighet och religiös fundamentalism.

Jag har också läst beskrivningar av att kvinnor inom vissa andra religiösa kulturer heller inte bör ge uttryck för att njuta för mycket av sex, eftersom det kan skapa en bild av att de har varit eller är, sexuellt oanständiga.

Problemet med undanhållen sexualundervisning

Deltagarna i flera studier om religion och samlagssmärta rapporterar att de inte fått någon korrekt eller användbar sexualundervisning från sin familj, skola eller kyrka under barndomen, tonåren eller tidig vuxen ålder. De uppger också att de fått mestadels negativa budskap när det pratats om sex.

Religion ger inte samlagssmärta

Religiös övertygelse behöver inte göra ont, men en strikt religiös uppfostran kan vara kopplat till kvinnlig sexuell smärta och kan göra att besvären blir svåra att behandla. Dels kan det handla om motstånd mot information och behandling som rör samliv, och dels om de skamkänslor som kan vara förknippade med sexualiteten.

Skam, skuld, negativitet och att kvinnans njutning inte är prioriterad i många religiösa sammanhang kan också leda till fördröjning av diagnos för smärta vid sex. Det har i studier visats ta över 5 år för protestantiskt, karismatiskt eller konservativa kristna kvinnor att söka vård för samlagssmärta.

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex (Detta inlägg)

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Tips!

Här har jag och en kollega/vän gjort en webbkurs för dig som behöver göra dig fri från renhetskultur.

1 kommentar till “Kristendom och smärta vid sex”

  1. Vilket intressant och viktigt inlägg! Är själv kristen och kan känna igen mycket av det du skriver. Särskilt delen om skam och skuld kopplad till sexualitet. När jag var ung undervisades det om avhållsamhet i all välmening, men för mig gjorde det att det tog tid att inse att sex är något bra och något som jag får njuta av, utan att känna negativa känslor kopplat till detta. Idag är jag gift, mamma och har en bra relation till min egen sexualitet. Jag tror att det är så viktigt med en mer nyanserad dialog kring sex i kyrkan. Min uppfattning att det här har ändrats i många kyrkor, men så viktigt att prata mer. Tips är att följa @feministpastorn och @lovisaalmen
    Tack igen för intressant läsning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *