Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Symtom i preklimakteriet

Symtom i preklimakteriet

crop faceless woman walking on zebra

Symtom i preklimakteriet

Vi är inne i en serie texter här på bakingbabies där jag försöker svara på följande frågor:

  1. Vad är egentligen förklimakteriet och vad händer i klimakteriet? Vad händer på andra sidan när man tagit sig igenom det?
  2. Vad är de största skillnaderna i kroppen och själen? Hur ska man tänka kring träning muskelmassa, hormoner, medicinering kost, livsstil?
  3. Vad säger forskningen om för klimakteriet och klimakteriet?
  4. Hur ska man tänka kring sömn, deppighet och andra symtom? Finns det något man själv kan göra för att underlätta för övergången?

Det är, som jag beskrivit tidigare i den här serien om preklimakteriet, inte helt tydligt vad som är preklimakteriella symtom och vad som är tecken på en tidig övergångsålder. Har du stora besvär kan det vara viktigt att ta dem på allvar och inte vänta. Du kommer märka att listan på symtom här nedan innehåller en vissa blandning av information om preklimakteriet och klimakteriet.

Klimakterierelaterade symtom som kan dyka upp redan i preklimakteriet är följande:

Depression

Depression kännetecknas av en känsla av sorg, förlust av intresse eller njutning och an rad andra känslomässiga och fysiska symtom. Studier har visat att individer även utan tidigare depressioner kan löpa risk att drabbas av depression eller ångest under klimakterieperioden. Klimakteriestatus (före, under eller efter menopaus) verkar inte vara särskilt avgörande vad gäller depressiva symtom, men dessa hör däremot ihop med sömnkvalitet.

Viktuppgång

En del förknippar förklimakteriet med viktuppgång, men här måste man ta med en rad andra saker i beräkningen så som ålder, minskad fysisk aktivitet. Vad som påverkar mest, de hormonella förändringarna eller livsförändringar i stort är svårt att veta.

Värmevallningar

Värmevallningar är ett klimakteriesymtom som är kopplat till sömnstörningar och nedsatt livskvalitet, och dessa symtom kan sitta i mellan 7-10 år. Mellan 30-70 % av alla kvinnor upplever värmevallningar under den preklimakteriella fasen.

Omkring 20 % av kvinnorna i slutet av 50-årsåldern, 10 % av kvinnorna i 60-årsåldern och 5 % av kvinnorna i 70-årsåldern upplever ihållande värmevallningar

Högre kroppsfett, högt BMI och stort midjemått är förknippade med ökad svårighetsgrad av värmevallningar. Dessa faktorer ökar också risken att dessa symtom dyker upp redan under preklimakteriet.

En långvarig exponering för värmevallningar är förknippat med en större ökning av midjemått. Sambandet mellan värmevallningar och viktökning är multifaktoriellt och kan alltså gå åt båda håll.

Sömnstörningar

Sömnkvaliteten kan påverkas negativt, både vad gäller förmågan att somna eller att somna om och sova vidare. Många kvinnor börjar uppleva förändringar i sitt sömnmönster i 40-årsåldern. Nästan 40 % av alla individer som är i klimakteriet uppger sig lida av sömnstörningar i någon grad.  Den stora anledningen till sömnproblem som hör ihop med preklimakteriet och klimakteriet är just värmevallningar. Det finns också ett väletablerat samband mellan sömnbrist och viktökning.

Vaginal torrhet

Vaginal torrhet finns hos ungefär en fjärdedel av alla postmenopausala individer. Under preklimakteriet är inte östrogennivåerna konstant låga, men icke desto mindre uppträder vaginal torrhet relativt tidigt i övergångsåldern. Vaginal torrhet blir i regel inte bättre utan specifik och pågående behandling.

Bentäthet

Bentätheten går ner redan före klimakteriet och accelererar sedan då klimakteriet inträffat.

Redan före 45-49 års ålder ser man en bentäthetsförlust, och sedan sker en betydande bentäthetsminskning mellan 49-54 års ålder. Efter 54 till 59 års ålder har man en minskad bentäthetsminskning igen. Det betyder alltså inte att man återfår en bättre bentäthet, bara att förlusten inte fortsätter att accelerera i samma takt.

Fysiska symtom:

Förutom oregelbunden menstruation kan kvinnor i förklimakteriet uppleva olika fysiska symtom som ömhet i brösten, huvudvärk och viktökning. Minskad produktion av östrogen kan också påverka hudens elasticitet och leda till torrhet och klåda.

Emotionella och psykologiska förändringar

Förklimakteriet påverkar inte bara kroppen utan kan också påverka ditt emotionella och psykologiska välbefinnande. Många rapporterar ökad irritabilitet, ångest och nedstämdhet under denna period.

Det finns en rad symtom som man inte lyckats påvisa någon koppling till östrogenminskningen varken under preklimakterie eller klimakterie.

Dessa är:

  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Oro
  • Led- och muskelvärk

Symtom av preklimakteriet

Jag återkommer med tips och tankar kring egenvård och behandling av dessa symtom och besvär. Dela gärna med dig av erfarenheter i kommentarsfältet så länge!

Vad händer sedan?

Jag vill hänvisa till de texter jag skrivit om klimakteriet:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *