Fysioterapi vid kejsarsnitt

Fysioterapi vid kejsarsnitt

Jag har ju länge hävdat detta:

så länge vi förser andra bukopererade patienter med fysioterapeutiska råd så borde också kejsarsnittade ha samma tillgång till fysioterapi. Bara en graviditet i sig kan vara orsak till besvär som bör behandlas fysioterapeutiskt, och kejsarsnitt kan öka på behoven. Jag har ju både skrivit en bok om snitt och gjort en rehab/träningskurs efter snitt. Att jag anser att det är viktigt med rehab i sammanhanget är väl ingen nyhet för någon.

Ny studie!

Men faktum är att den vetenskapliga grunden för detta är minst sagt sparsam. Jag har i princip grundat de flesta av mina resonemang på saker vi vet efter andra bukoperationer. Forskning om sårläkning och på generell rehabforskning vad gäller tiden efter graviditet. Men nu har jag hittat en ny studie som faktiskt påvisar effekten av fysioterapeutiska insatser vid kejsarsnitt (1 i referenslistan). Att studien är

1) rätt välgjord, och

2) från Sri Lanka *

gör att mitt hjärta slår ett dubbelslag av glädje.

Man gav interventionsgruppen personlig fysioterapeutisk information och kontrollgruppen fick endast standardvård. Man utvärderade postoperativ smärta, behov av smärtstillande, smärta vid återgång till funktionella aktiviteter och längd på sjukhusvistelse.

Det visade sig att den genomsnittliga smärtan hos kontrollgruppen var högre hos gruppen som fick träffa fysioterapeut innan operationen. Den gruppen behövde också betydligt med smärtlindring. Smärta vid återgång till funktionella aktiviteter var lägre i den gruppen som fick träffa fysioterapeut. De stannade också kortare på sjukhus.

Vad vet vi om fysioterapi vid kejsarsnitt?

Det är fortfarande små och få studier. Men det verkar ändå finnas ett gäng nu med en samstämmighetom att fysioterapeutiska insatser inför eller efter kejsarsnitt kan minska smärtupplvelsen och möjliggöra tidig återgång till funktionella aktiviteter. Fysioterapi kan också underlätta för den snittade att komma igång och röra sig och gör att tarmaktivteten återgår till det normala. Enkla fysioterapeutiska övningar  och råd verkar ge gott utfall vad gäller smärta och fysisk aktivitetsnivå redan under vistelsen på BB och kan minska behovet av smärtstillande.

Kan vi använda fysioterapi mer?

Att få stöd och hjälp med rehab inför och efter kejsarsnitt verkar kunna förbättra de postoperativa resultaten genom att minska smärta, behovet av smärtlindring, möjlighet att återgå till funktionella aktiviteter och minska längde på sjukhusvistelse.

I en svensk kontext kanske inte fysioterapi kan göra så mycket för längden på sjukhusvistelsen. Detta eftersom den ändå är så kort även efter kejsarsnitt. Men det kan säkert ändå hjälpa upplevelsen att vara mindre vilsen i kroppen efter den bukoperation som ett kejsarsnitt ändå är. Det skulle vara otroligt intressant att se om det kan ge långsiktiga konsekvenser för patienterna. Kanske kan det innebära även ekonomiska konsekvenser för förlossningsvården om man i större utsträckning skulle ha en fysioterapeut även till de kejsarsnittade föderskorna.

Informationsträffar innan kejsarsnitt

Jag och min kollega Emma har redan hållit informationsträffar före kejsarsnitt under flera terminer och hoppas på att kunna dra igång något liknande i framtiden igen. Jag tror också på att rehabinsatser före och efter kejsarsnitt borde kunna ingå i standardvården, men där är vi nog inte än på många år.

Referenser

  1. Effectiveness of face-to-face physiotherapy training and education for women who are undergoing elective caesarean section: a randomized controlled trial
  2. Effects of physiotherapy on pain and functional activities after cesarean delivery
  3. Ease in Pain and Functional Activities following Caesarean Delivery by Post Natal Exercises (Pilot Study)
  4. Physical Therapy in Addition to Standard of Care Improves Patient Satisfaction and Recovery Post-cesarean Section
  5. Effect of Conservative Physical Therapy Management Status Post Cesarean Section
  6. A Quasi-Experimental Study To Assess The Effectiveness Of Early Ambulation In Post-Operative Recovery Among Post-Caesarean Mothers Admitted In Selected Areas Of Nehru Hospital

*Jag är gift med en halvsrilankes och Sri Lanka ligger mig varmt om hjärtat

Previous

Next

3 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *